Verenigingsnieuws

Een stukje filatelistische vorming

1

Automaatstroken bij de buren.
Het jaarlijks terugkerend evenement van de Postex is een combinatie van diverse attracties. Het is bovendien een ontmoetingspunt van vele geïnteresseerden. Er zijn altijd interessante tentoonstellingscollecties, stands van gespecialiseerde verenigingen en nog diverse andere direct of indirect bij de filatelie betrokken deelnemers. Lees verder >>

Dino’s op Belgische postzegels

4

Al in 1966 bracht België een postzegel uit met een dinosauriër er op. Zeer revolutionair voor die tijd. Op 28 mei van dat jaar verscheen een zegel met de Iguanodon. Deze dino was een planteneter en kreeg de soortnaam bernissartensis. De dino uit Bernissart. Lees verder >>

De Chinese schilder Qi Baishi

0

Oi BaishiQi Baishi werd op 1 januari 1864 geboren in een boerenfamilie uit Xiangtan, in Hunan (zijn familie naam is Qi). Hij werd op 14 jarige leeftijd timmerman. Het was grotendeels door zijn eigen inspanningen, dat hij bedreven werd in de kunst van de poëzie, kalligrafie en het schilderen. Lees verder >>

2015 Jaar van de geit, of schaap

6

De geit (soms ook aangeduid als schaap) is het achtste dier in de twaalf jaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie: schapen zijn creatief, rustig maar hartstochtelijk, een beetje ongewoon, oprecht en grote verbeeldingskracht, verder zijn het goed gemanierd dieren. Het zijn ongeneeslijke romantici, die er van houden iemand te vertroetelen. De geit heeft het meest vrouwelijke karakter van de sterrenbeelden in de Chinese dierenriem. Lees verder >>

Major General Sir Isaac Brock 1769-1812

1

ThumbMet de woorden “Ik ga, maar ik kom weder” vertrok op zondagavond 18 januari 1795 stadhouder Willem V aan boord van de pink ‘Johanna Hoogenraadde’ en geholpen door Scheveningse vissers, naar Engeland, nadat het Franse leger Utrecht, Arnhem en Nieuwersluis had veroverd. Lees verder >>

Argentinië, Paraguay en Uruguay

3

Argentinië, het land van onze koningin. De populariteit van onze koningin is geweldig in ons land, maar onder de postzegelverzamelaars niet. Toch is het een heel mooi land om postzegels van in je verzameling te hebben. Genoemde drie landen liggen ten zuiden van Brazilië. Ze werden gekoloniseerd aan het eind van de 16e eeuw en waren nog relatief
onontwikkeld toen ze het Spaanse juk afwierpen in 1810 – 1811. Lees verder >>

Het Aerotrein-verhaal

0

In Japan reed de eerste commerciële hogesnelheidstrein ter wereld, de ‘Shinkansen’. Deze verbond op 1 oktober 1964 al de Japanse steden Tokio en Osaka met hoge snelheid. Lees verder >>

Japanse wetenswaardigheden

2

Op 1 juni 2005 werd door Japan de hier afgebeelde zegel uitgegeven, Michel 3823 en deze zegel staat bekend als de “Huis ten Bosch” zegel of als u wilt, in het Japans ハウステンボス. Lees verder >>

Kerstmis 2014

0

Het heerlijk avondje kwam maar is ook weer verleden tijd ofschoon de maan wel tussen de bomen zal blijven schijnen. Intussen maken wij ons op voor de komende Kerst en de jaarwisseling. Talloos zijn de Kerstzegels, al dan niet met religieuze afbeeldingen, die door talloze landen uitgegeven worden. Lees verder >>

De Nederlandse Spoorwegzegels

3

De spoorwegzegels, door de Maatschappijen zelf “verantwoordingszegels” genoemd, zijn in Nederland een verwaarloosd verzamelgebied. De mogelijke reden zou kunnen zijn dat deze zegels niet zijn uitgegeven door de P.T.T. De maatschappij tot exploitatie van ‘Staatsspoorwegen’ gebruikte voor de stations gele zegels en voor de factorijen van ‘van Gend & Loos’ rode zegels. Lees verder >>

Meer verenigingsnieuws >>