Landelijke postzegelverenigingen - Postzegelblog

Landelijke postzegelverenigingen

Hier een overzicht van landelijke postzegelbonden en landelijke postzegelverenigingen.

Nederlandse postzegelbonden

Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen – KNBF

Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren – NVPH

Nederlandse Vereniging Postzegelverzamelaars – NVPV

Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie – NVTF

Landelijke postzegelverenigingen

De Globe – Filatelisten Vereniging De Globe

I.V. Philatelica – I.V. Philatelica

Jeugdfilatelie – Jeugdfilatelie Nederland

De Internetclub van JFN voor jeugdige postzegelverzamelaars – Stamp Kids Club