Naar 'medisch' zoeken - Postzegelblog

Zoekresultaten van medisch

Medische ontdekkingen

1
Toen ik voor het eerst de Europazegels van Royal Mail, uitgegeven op 27 september 1994 te zien kreeg, moest ik toch even nadenken wat de afbeeldingen moesten voorstelden. Maar de bijsluiter van de eerstedag envelop gaf meteen de oplossing: het thema voor 1994 was ‘Medische ontdekkingen’. De postzegels werden gedrukt door Joh. Enschedé Security Print in Haarlem en waren ontworpen door de Belg Pierre Vermeir, medeoprichter van ‘Halpin Grey Vermeir', later HGV. Lees verder >> 

75 years Auschwitz: Never Again

0
Concentratiekamp Auschwitz is het meest beruchte vernietigingskamp van de nazi’s uit de Tweede Wereldoorlog. In geen enkel ander concentratiekamp werden zo veel mensen vermoord. Hoe groeide Auschwitz uit tot het symbool van de Holocaust? Wereldleiders en staatshoofden kwamen bijeen in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem om te herdenken dat 75 jaar geleden Auschwitz werd bevrijd. Overlevenden en hoogwaardigheidsbekleders zijn op 27 januari 2020 in Auschwitz om de bevrijding 75 jaar geleden te herdenken. Wereldwijd zijn veel zegels uitgegeven van Auschwitz. Lees verder >> 

De wereld van TBC, Robert Koch, sanatoriums en diamanten

0
Op 24 maart 2019 werd Wereldtuberculosedag wereldwijd herdacht. TBC is een vergeten ziekte in Nederland. Toch wil ik stilstaan bij deze volksziekte ook vanwege twee jubilea in 2018: 175e geboortejaar van Robert Koch en het 115e jubileumjaar van het Nederlandse TBC-fonds. TBC als thema komt veel voor in de filatelie en als cinderella uitgiften. We markeren een bijzonder thema met veel verrassingen bijvoorbeeld de relatie met diamanten en twee expo's in Amsterdam. Lees verder >> 

Overleden in 2019: beroemde en onbekende personen en dieren

1
In 2019 zijn vele bekende en onbekende personen overleden. Ik heb een persoonlijke selectie gemaakt uit de volgende categorieën: sport, design, ziektes, mode, film, politiek, koningshuis, bergen en dieren.   Lees verder >> 

Het geheim van het leven: DNA

3
Royal Mail gaf op 3 augustus 1999 in het kader van de eeuwwisseling een postzegel uit met een afbeelding van de wijziging van de structuur voor desoxyribonucleïnezuur, in het Engels ‘Deoxyribonucleic acid’, beter bekend als DNA, door Francis Crick en James Dewey Watson beschreven in april 1953. De tekeningen op de postzegel werden vervaardigd door de kunstenaar Mark E. Curtis en vormden de basis voor de huidige weergave van DNA structuur. Lees verder >> 

Op weg naar nieuwe werelden: Raket naar de maan en Mannen op de maan

2
Wie was het eerst op de maan en wanneer? We hebben allemaal 20 juli 1969 in ons hoofd, maar er was iemand eerder op de maan geweest. Kuifje en zijn vrienden bezochten de maan 16 jaar eerder dan Neil Armstrong. Het verslag ervan werd beschreven in de twee albums Raket maar de maan (1953) en Mannen op de maan (1954). In de loop van de jaren zijn er veel Kuifje zegels verschenen en is Kuifje ook een interessant verzamelgebied. Zeer hoge prijzen zijn het resultaat van de veilingen van Kuifje items. We gaan naar de maan met onze reporter 'Kuifje'. Lees verder >> 

De negen steden van het WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk 2019

1
De negen steden van het WK voetbal voor vrouwen zijn ook de moeite waard om te bezoeken als onderdeel van de zomervakantie of als stedenreis. Een aantal van deze steden ligt in het noordelijke gedeelte van Frankrijk. De meeste Nederlanders gaan deze zomer weer richting 'La Douce France'. Welke attracties bieden deze steden voor de toerist? We analyseren alle negen steden door een filatelistische- en toeristische bril. Lees verder >> 

(Eigen)aardigheden van westerse filosofen (4)

0
De westerse beschaving is erfgenaam van de Griekse beschaving: een rationele wereldverklaring kwam hier tot stand. Wat is de reden waarom de rationele wereldverklaring in het westen tot zo’n grote bloei kwam? In de vroege middeleeuwen werd de Bijbel als enige bron van kennis geduld en werd filosofie, als zijnde van heidense oorsprong, afgewezen. In de latere middeleeuwen konden de filosofie en andere wetenschappen opbloeien naast de theologie en werden er niet aan ondergeschikt gemaakt, in tegenstelling tot de islamitische beschaving. Lees verder >> 

Wereld Kanker Dag 4 februari 2019

0
Wereld Kanker Dag (World Cancer Day) wordt jaarlijks gehouden op 4 februari en is ingesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. Het is een internationale bewustwordingsdag waarop mensen in de hele wereld stilstaan bij de ziekte kanker.  Lees verder >> 

‘Fishermen’s Mission’ voor de zeevisserij

0
In 1881 werd door Ebenezer Joseph Mather de ‘Fishermen’s Mission’ opgericht om zeevissers en hun familie emotionele, pastorale en financiële ondersteuning te bieden in havenplaatsen. Mather was begaan met de slechte omstandigheden waarin vissers toen leefden en werkten en vond dat er iets moest gebeuren om de noden te verlichten. Ontwerper Brian Sanders zocht de viering van het 100-jarige bestaan van de ‘Mission’ in het afbeelden van vormen van zeevisserij. De postzegels werden uitgegeven op 23 september 1981. Lees verder >> 

Anna Maria van Schurman-postzegel (nvph 1153)

1
Anna Maria van Schurman-postzegel (nvph 1153) Voor de Anna Maria van Schurman-postzegel (nvph 1153) heeft ontwerpster Daphne Duijvelshoff gebruik gemaakt van een zelfportret uit 1640 van haar. Lees verder >> 

“Griekse Pathologie, ’t is weer eens wat anders “

1
De Griekse geneeskunde bereikt reeds in de oudheid een zodanige hoogte, dat ze tot ver in de 19e eeuw zonder wijzigingen van betekenis de wetenschappelijke basis van alle medische wetenschap is gebleven. De gedichten van Homerus geven al blijk van grote kennis op anatomisch en chirurgisch gebied. Tot de 5e eeuw v.C. wordt de geneeskunde hoofdzakelijk beoefend in de Asclepiustempels, door priester-artsen. De God van de geneeskunde was Aesculapius (de esculaap!) De grondlegger van de wetenschappelijke geneeskunde is Hippocrates van Cos, op wiens naam een vijftigtal geschriften uit de artsenscholen van Cos en Cnidus bewaard gebleven zijn. Lees verder >> 

Leven in de Noordzee

0
Op 17 juli 2017 brengt PostNL het postzegelvel Leven in de Noordzee uit met tekeningen van planten en dieren die in het gebied van de Noordzee voorkomen. De tekeningen zijn gemaakt door vier wetenschappelijke illustratoren van het top instituut Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Lees verder >> 

In kort bestek…(101)

0
Nederland fietsland! - Van 12 juni tot 31 december viert het Nationaal Fietsmuseum Velorama in Nijmegen het 200-jarig jubileum van de fiets; de ANWB organiseert fietstochten. Daarmee wordt het feit herdacht dat 200 jaar geleden, op 12 juni 1817, de Duitse bosbouwkundige Karl Drais in Manheim zijn bestuurbare loopfiets demonstreerde. Enkele landen (Zwitserland 2/3 en Duitsland 13/7) hebben al fietszegels gepland, en er zullen ongetwijfeld meer volgen. Maar waar blijft in Nederland, het fietsland bij uitstek, een herdenkingszegel? Heeft PostNL dit bijzondere feit over het hoofd gezien? Lees verder >> 

Verenigde Naties en Expo 58 in Brussel (deel 1)

0
Door de Belgische Postdienst werd tijdens de Wereldtentoonstelling Expo 58 te Brussel een serie van 16 postzegels uitgegeven voor de Verenigde Naties. De uitgifte was bedoeld ten behoeve van de mede financiering van het paviljoen van de Internationale Organisaties op het Expo terrein. De postzegels waren uitsluitend te koop in het paviljoen. De deelnemende organisaties waren naast de VN, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de BeNeLux en de Raad van Europa. Het paviljoen lag ongeveer waar nu het Planetarium staat, niet ver van het Atomium. Lees verder >> 

Kijken

0
Je wordt geboren en na enige tijd ga je de omgeving onderscheiden. Ouders en vooral ook grootouders, zijn heel blij als je gaat reageren op prikkels uit je omgeving. Grote vreugde toen mijn laatste kleinkind interesse ging tonen voor de omgeving en de prikkels van buitenaf begroette met een glimlach. Lees verder >> 

Postzegeluitgifteprogramma België 2017

0
bpostHier vind je een overzicht van het postzegel uitgifteprogramma van de Belgische Post (bpost) voor het jaar 2017. Lees verder >> 

0

Postzegel

PostNL geeft op 15 augustus 2016 drie velletjes over de relatie tussen Nederland en Australië uit, met elk zes postzegels per velletje. De postzegels uit in de serie Grenzeloos Nederland staan in het teken van de rol van Nederland bij de ontdekking van Australië, de emigratie uit ons land daarnaartoe en de kennisuitwisseling tussen beide landen. Zo wordt aandacht besteed aan de Amsterdamse ontdekkingsreiziger Dirck Hartogh die dit jaar 400 jaar geleden voet op Australische bodem zette, aan het vertrek en aankomst van Nederlands emigranten in de jaren vijftig van de vorige eeuw en aan twee recente projecten met Nederlandse technologie in Australië: een waterzuiveringsinstallatie en antennes voor een radiotelescoop. Op de postzegels staat Internationaal 1, bedoeld voor post tot 20 gram met een wereldwijde bestemming. Over de hele wereld verspreid zijn er landen waarmee Nederland al eeuwenlang historische banden onderhoudt. Deze bijzondere relaties vormen sinds 2008 het onderwerp van de serie Grenzeloos Nederland van PostNL, met achtereenvolgens de Nederlandse Antillen en Aruba (2008), Brazilië (2009), Suriname (2010), Zuid-Afrika (2011), Indonesië (2012), België (2013), Japan (2014) en de Verenigde Staten (2015). Op de negende uitgifte in de serie Grenzeloos Nederland komen dit jaar de betrekkingen tussen Nederland en de Australië aan bod. De uitgiftedatum is 15 augustus 2016. De drie velletjes Grenzeloos Nederland-Australië staan in het teken van de rol van Nederland bij de ontdekking van Australië, de emigratie uit ons land daarnaartoe en de kennisuitwisseling tussen beide landen. De velletjes bevatten dezelfde zes postzegels met de waardeaanduiding Internationaal 1, alleen de positie op het vel en de inhoud van de velrand verschillen.

Ontwerp

Er zijn drie postzegelvelletjes Grenzeloos Nederland-Australië uitgebracht, elk met een eigen thema: ontdekkingsreizen, emigratie en kennisuitwisseling. Ieder velletje bevat dezelfde zes postzegels met de waardeaanduiding Internationaal 1, twee per thema. De positie van de postzegels en de inhoud van de velrand verschillen per vel. Op de postzegels over ontdekkingsreizen staan twee afbeeldingen: de door een Nederlandse cartograaf gemaakte zeekaart uit 1753 van de Australische westkust met Dirk Hartog Island en een foto van een replica van het VOC-schip Duyfken, het eerste Europese schip dat de noordkust van Australië in kaart bracht. Voor de postzegels over emigratie zijn twee foto’s uit de jaren vijftig gebruikt. Op de een vaart een Nederlands emigrantenschip de haven van Sydney binnen, op de ander staat de verhuiskist van de 100.000e emigrantenfamilie op de kade in Amsterdam. De postzegels over kennisuitwisseling bevatten foto’s van twee recente projecten met Nederlandse technologie in Australië: een waterzuiveringsinstallatie en antennes voor een radiotelescoop. De afbeeldingen op elk velletje zijn met elkaar verbonden via een transparante kleurige laag, opgebouwd uit delen van cirkels. Binnen deze laag loopt een zeventiende-eeuwse tekst over de ontdekking van Australië van de ene naar de andere postzegel, parallel aan de omtrek van de cirkels. Links en rechts van de beelden op de postzegels staan de sorteerhaak en de aanduidingen Internationaal 1 en Nederland 2016. Op de tabs naast de postzegels is het Priority-logo aangebracht, met daarnaast een korte tekst over wat er op de zes postzegels te zien is. Op de velrand bovenaan staat de titel van het velletje Grenzeloos Nederland-Australië. De tekst op de velrand onderaan geeft een toelichting op het thema, met daaronder een uitsnede van een van de postzegelbeelden. Voor de typografie is gebruikgemaakt van de Fugue (2008, Radim Peško), een lettertype geïnspireerd op het werk van de Duitse letterontwerper Paul Renner.

Ontwerper

Ivo van Kessel en Martijn van Overbruggen van WIM Ontwerpers hebben zich grondig in de relatie Nederland-Australië verdiept toen zij van PostNL de opdracht kregen om de nieuwste postzegelvellen uit de serie Grenzeloos Nederland te ontwerpen. “Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Amsterdamse ontdekkingsreiziger Dirck Hartogh voet op Australische bodem zette”, zegt Ivo van Kessel. “Dat wordt op initiatief van de Nederlandse ambassade in Australië uitgebreid gevierd. Het thema ontdekkingsreizen stond daarom vanaf het begin vast. Ook de emigratiegolf uit de jaren vijftig van de vorige eeuw lag voor de hand. Voor het derde thema wilden we water gebruiken – het element dat beide landen scheidt en verbindt. Kennisuitwisseling op watergebied is er volop, zoals bij het afgebeelde waterzuiveringsproject in Queensland. Maar dat levert zelden goed beeldmateriaal op. Het gaat bijvoorbeeld vaak over overlegstructuren tussen alle partijen die betrokken zijn bij de waterhuishouding in een land. Via ons wetenschappelijke netwerk kwamen we in aanraking met twee andere projecten in Australië met een Nederlandse oorsprong: de waterzuiveringsinstallatie met een technologie van onder meer de TU Delft en Royal HaskoningDHV en de radiotelescoopantennes van ASTRON. Mateloos interessant en goed te verbeelden.” De keuze van het beeldmateriaal kostte wel wat hoofdbrekens. “Van Dirck Hartogh is er nauwelijks iets overgeleverd”, zegt Martijn van Overbruggen. “Er zijn geen portretten bijvoorbeeld. Wel heeft hij in 1616 een tinnen schotel met inscriptie in Australië achtergelaten. Die schotel ligt inmiddels in het Rijksmuseum. Een prachtig historisch object, maar absoluut niet fotogeniek. We hebben het op allerlei manieren getest, maar dat leverde in esthetisch opzicht te weinig op. Vandaar dat er is gekozen voor de eerste kaart van de Australische kust waarop Dirk Hartog Island staat afgebeeld. Tijdens onze research kwamen we een andere Nederlander tegen die de Australische kust had verkend. We wilden graag een zeventiende-eeuws schip laten zien. Dat werd de Duyfken van Willem Janszoon die tien jaar eerder de noordkust van Australië in kaart bracht. Van de oorspronkelijke Duyfken is weer geen betrouwbare afbeelding te vinden, maar wel een foto van een replica die de Australiërs hebben gebouwd. Voor het beeldmateriaal over de emigratie konden we juist uit een overvloed kiezen. Er is heel veel prachtig materiaal bewaard gebleven. Van schepen, tentenkampen en mooie filmpjes die een rooskleurig beeld schetsen. De keuze om beide kanten van het water te laten zien – het vertrek en de aankomst – is mooi symbolisch.” De twee ontwerpers wilden voor het kennisthema graag zo actueel mogelijke projecten kiezen. Met de waterzuivering en de radiotelescoop zijn ze daarin geslaagd. “De keerzijde was wel”, aldus Ivo van Kessel, “dat nog niet alles klaar was toen wij aan het ontwerpen waren. Bovendien moesten we de fotografie op afstand briefen en aansturen. Normaal ga je zelf naar een fotoshoot, maar Australië is nogal ver weg. Het heeft heel wat heen en weer mailen gekost voordat we de juiste beelden te pakken hadden.” Voor de oudere beelden was het soms lastig om het materiaal te verifiëren. “Van wie is het beeld, staat er wel op wat we denken dat er op staat, mogen we het gebruiken?”, vervolgt Ivo van Kessel. “Intensief én fascinerend. We hebben met zoveel mensen gesproken, vanuit alle hoeken van de wereld. En iedereen – echt iedereen – wordt enthousiast zodra je zegt dat het om een postzegel gaat. We hebben zó veel hulp gekregen.” Om de zwart-witfoto’s en het kleurenmateriaal beter op elkaar af te stemmen, werden ze bewerkt tot duotoonbeelden. “Zo ontstond meer eenheid”, aldus Martijn van Overbruggen, “maar mis je frisheid. Daarvoor is de transparante laag aangebracht. De ronde vormen daarvan zijn bepaald door onze vele experimenten met de tinnen schotel van Dirck Hartogh. Die staat er dus niet letterlijk op, maar wel zijn contouren. Zelf heb ik de associatie met de bekende kaart van een wereldbol die plat is geslagen. Door kleurverloop in de cirkels aan te brengen en door ze op te breken en te verschuiven, is er meer spanning in het beeld gebracht. In de grafische laag staat ook de tekst die door Dirck op de tinnen schotel is gegraveerd. Hét bewijs dat hij er echt was geweest.” Voor de typografie kozen Ivo en Martijn met de Fugue een sobere letter. Martijn: “Op ieder velletje staat veel informatie, met veel beeld en veel verschillende elementen. De gebruikte Fugue is een geometrische letter die heel goed bruikbaar is op zo’n klein formaat als je veel informatie wilt geven. Het is een uitgesproken letter, met een eigenzinnige 1 voor de waardeaanduiding, met vreemde details soms. En met een volmaakt ronde o. Net zo rond als de tinnen schotel van Dirck Hartogh.”

Over de ontwerpers

WIM Ontwerpers is een Haags bureau voor visuele communicatie. Het bureau staat onder leiding van Ivo van Kessel (1973) en Martijn van Overbruggen (1972). Ivo van Kessel studeerde in 1999 als grafisch ontwerper af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Na een korte periode bij Studio Tint in Den Haag werkte hij bijna zes jaar voor Studio Bau Winkel. Martijn van Overbruggen studeerde in 1995 als grafisch ontwerper af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en vertrok daarna naar Londen om werkervaring op te doen. Na zijn terugkomst ging hij aan de slag bij Studio Bau Winkel in Den Haag, waar hij Ivo van Kessel leerde kennen. De twee richtten samen in 2006 hun eigen bureau op onder de naam WIM Ontwerpers. Het bureau richt zich met name op opdrachtgevers uit de wereld van de educatie, musea en wetenschap. Tot hun recente opdrachtgevers behoren organisaties als het Benelux Office for Intellectual Property, het Educatiebureau, het Museum voor Communicatie, Museum de Fundatie, het Noordbrabants Museum, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Vereniging Hogescholen en Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen (ZonMw).

Verkoop/geldigheid

De postzegels zijn, zolang de voorraad strekt, onder meer verkrijgbaar bij de Bruna-winkels, PostNL Collect Club en via collectclub.nl. De geldigheidstermijn is onbepaald. WAARDE Op de postzegels staat Internationaal 1, bedoeld voor post tot 20 gram met een wereldwijde bestemming. TECHNISCHE GEGEVENS AFBEELDINGEN Zegelformaat : 36 x 25 mm Velindeling : 108 x 150 mm Tanding : 14 ½ : 14 ½ Papier : normaal met fosforopdruk Gomming : synthetisch Druktechniek : offset Oplaag : A: 128.000 velletjes B en C: 16.000 velletjes Drukkerij : Cartor Security Printing, Frankrijk Artikelnummer : 360962 Soort postzegel : drie velletjes met elk 6 verschillende postzegels Drukkleuren postzegel : geel, magenta, cyaan en zwart Verantwoording beeldmateriaal Zeekaart kust West-Australië, 1753, Johannes van Keulen, Nederlands Scheepvaartmuseum (Amsterdam). Foto replica VOC-schip Duyfken, 1999-2001, Robert Garvey (Perth). Foto emigrantenschip Zuiderkruis, 1960, Maritime Studios (Sydney). Foto kade Amsterdam, 1958, ANP (Den Haag). Impressie SKA-antennes, 2015, ASTRON (Leiden). Foto waterzuiveringsinstallatie, 2015, Royal HaskoningDHV (Rotterdam). © 2016 Koninklijke PostNL BV 

Speelgoed van Nu

0
Speelgoed van Nu Europazegels Postzegels De samenwerkende postbedrijven in Europa geven al sinds 1956 (Europa)postzegels uit met een gemeenschappelijk thema. De afgelopen jaren is er ook een ontwerpwedstrijd aan verbonden: de EUROPE Stamp Best Design Competition. Deze competitie wordt uitgeschreven door PostEurop, de organisatie waarin alle Europese nationale postbedrijven samenwerken. Voor 2015 staat de ontwerpwedstrijd in het teken van Old Toys. Dit was voor PostNL aanleiding om op 10 april 2015 het postzegelvelletje Speelgoed van toen uit te geven, met de waardeaanduiding Internationaal 1. Voortbordurend op het thema geeft PostNL op eigen initiatief op dezelfde dag het velletje Speelgoed van nu uit, met de waardeaanduiding Nederland 1. Beide velletjes met 6 postzegels, waarvan 2 verschillende, zijn ontworpen door Buro Derk Dumbar uit Den Haag. Op het postzegelvelletje Speelgoed van toen staan twee stukken speelgoed uit vroeger tijden: een tinnen robot met opwindsleutel (jaren 1930) en het bordspel mens-erger-je-niet (jaren 1890). Op het postzegelvelletje Speelgoed van nu is recenter speelgoed afgebeeld: Rubik’s cube (introductie 1974) en een spelcomputer van de nieuwste generatie (introductie medio jaren 1990). Het ontwerp Op elke postzegel is een illustratie van het desbetreffende stuk speelgoed afgebeeld op een sokkel in kubusvorm. Op elke postzegel is ook een deel te zien van de kubus op de postzegel erboven. De drie zichtbare vlakken van iedere kubus hebben hun tegenhanger in het speelgoed: deze drie vlakken keren terug bij de dobbelsteen bij het bordspel, bij het hoofd van de robot, bij de Rubik’s cube (zelf ook een kubus) en bij de spelcomputer. Op het postzegelvel Speelgoed van toen overheersen de kleuren geel, rood en paars, op het vel Speelgoed van nu de kleuren lichtgroen, lichtgeel en lichtrood. Deze kleuren zijn ook te zien in de vlakjes van de Rubik’s cube, de pionnen van het halmaspel, de robot en de afbeelding op het beeldscherm van de spelcomputer. Op de velrand onderaan staat het speelgoed, of details daarvan, op groter formaat afgebeeld. Voor de typografie zijn de lettertypes Montserrat (2014, Julieta Ulanovsky) en Proxima Nova (2005, Mark Simonson) gebruikt. De 1 is met de hand getekend door ontwerpster Ieva Valule. De ontwerper Buro Derk Dumbar uit Den Haag was verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwe postzegelvelletjes Speelgoed van toen en Speelgoed van nu. Derk Dumbar: “We hebben eerst gekeken naar de verschillen in generaties. Het speelgoed waarmee onze ouders als kind speelden, is immers anders dan ons eigen speelgoed, dat op zijn beurt weer verschilt van waar kinderen tegenwoordig mee spelen. Mijn vaders generatie speelde met het klassieke Meccano, ikzelf speelde met Lego en mijn zoon is verzot op Minecraft. Speelgoed is dus van alle tijden, speelgoed is ook universeel. En er is heel veel van. De keuze was daardoor niet gemakkelijk. Die keuze hebben we met z’n allen hier gemaakt, het uiteindelijke ontwerp is vooral van de hand van Ieva Valule van ons bureau.” Ieva Valule uit Riga (Letland) studeerde Grafische Ontwerp aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Voor deze opdracht verdiepte zij zich in grondig in de wereld van het speelgoed. Na veel brainstormen en onderzoek – uiteraard ook in speelgoedwinkels – viel de keuze op de robot en het bordspel voor Speelgoed van toen en Rubik’s cube en de spelcomputer voor Speelgoed van nu. “Daaruit blijkt ook wel dat we de driedeling in generaties hebben losgelaten”, zegt Ieva, “en voor een tweedeling zijn gegaan waarmee we de evolutie van het speelgoed benadrukken. Het speelgoed van vroeger waar de eigen fantasie een grote rol speelt – de robot bijvoorbeeld waarmee een kind eigen avonturen beleeft. Maar ook speelgoed als sociaal concept. Samen rond de tafel met een bordspel dat je niet in je eentje kunt spelen. Zo leren kinderen sociaal gedrag, ze leren samenwerken, hun beurt afwachten en hoe ze omgaan met verlies.” Het speelgoed van nu is daar het tegenovergestelde van, aldus Ieva. “De essentie van het huidige speelgoed is dat het een uitdaging biedt, dat het een probleem centraal staat en die moet je met slimheid, creativiteit en doorzettingsvermogen zien te overwinnen. Alle huidige spelcomputers en spellen zijn op dat principe gebaseerd. De Rubik’s cube is daar de oervorm van. Inmiddels al veertig jaar oud maar nog steeds mateloos populair. Kijk maar op Youtube. Daar is zelfs iemand te vinden die deze puzzel geblinddoekt oplost. Echt waar.” Al het speelgoed werd eerst gefotografeerd. Op basis van die foto’s zijn de illustraties gemaakt. Ieva Valule: “We hebben het uiterlijk van het speelgoed sterk vereenvoudigd door alleen de essentiële vormen weer te geven. De kubussen op de achtergrond staan daar om de postzegels met elkaar te verbinden en om het speelgoed een plek in de ruimte te geven. De kubus is letterlijk veelzijdig: we hebben hem in het ontwerp gebruikt als ‘tafel’ om het speelgoed op neer te leggen, maar ook als ‘muur’ om het scherm van de spelcomputer op te hangen. Het kleurverloop, de schaduwen en het diagonale ritme van de lijnen zijn allemaal bedoeld om meer beweging in het beeld te brengen. Het kleurgebruik speelt op deze postzegels een belangrijke rol, zowel op de voor- als achtergrond. De kleuren op Speelgoed van toen zijn ontleend aan de verpakking van de robot: warm, sterk en nostalgisch. De kleuren op Speelgoed van nu hebben we afgeleid van de Rubik’s cube – ze zijn daardoor wat strakker, kouder en meer eigentijds.” Over het ontwerpbureau In Buro Derk Dumbar uit Den Haag werken twee generaties Dumbar (Derk en Gert) samen met een kleine staf medewerkers en freelancers aan uiteenlopende opdrachten voor al even uiteenlopende opdrachtgevers. Buro Derk Dumbar is gespecialiseerd in het maken van huisstijlen, interactief design, pictogrammen en apps. De ontwerpers werken onder meer voor klanten als DAF, Universiteit Leiden, PostNL, RR Megatronics (producent van medische apparatuur), het Vestingmuseum Nederland in Naarden, Hermitage Amsterdam, Hotel Room Eleven en SHV. Recent ontwierp Buro Derk Dumbar samen met grafisch ontwerper Rieme Gleijm het boek Schoone Eenheid (2014, uitgeverij De Nieuwe Haagsche), een standaardwerk over de architecten van De Nieuwe Haagse School. 

Europapostzegels oud speelgoed

0
Europapostzegels oud speelgoed Postzegels De samenwerkende postbedrijven in Europa geven al sinds 1956 (Europa)postzegels uit met een gemeenschappelijk thema. De afgelopen jaren is er ook een ontwerpwedstrijd aan verbonden: de EUROPE Stamp Best Design Competition. Deze competitie wordt uitgeschreven door PostEurop, de organisatie waarin alle Europese nationale postbedrijven samenwerken. Voor 2015 staat de ontwerpwedstrijd in het teken van Old Toys. Dit was voor PostNL aanleiding om op 10 april 2015 het postzegelvelletje Speelgoed van toen uit te geven, met de waardeaanduiding Internationaal 1. Voortbordurend op het thema geeft PostNL op eigen initiatief op dezelfde dag het velletje Speelgoed van nu uit, met de waardeaanduiding Nederland 1. Beide velletjes met 6 postzegels, waarvan 2 verschillende, zijn ontworpen door Buro Derk Dumbar uit Den Haag. Op het postzegelvelletje Speelgoed van toen staan twee stukken speelgoed uit vroeger tijden: een tinnen robot met opwindsleutel (jaren 1930) en het bordspel mens-erger-je-niet (jaren 1890). Op het postzegelvelletje Speelgoed van nu is recenter speelgoed afgebeeld: Rubik’s cube (introductie 1974) en een spelcomputer van de nieuwste generatie (introductie medio jaren 1990). Het ontwerp Op elke postzegel is een illustratie van het desbetreffende stuk speelgoed afgebeeld op een sokkel in kubusvorm. Op elke postzegel is ook een deel te zien van de kubus op de postzegel erboven. De drie zichtbare vlakken van iedere kubus hebben hun tegenhanger in het speelgoed: deze drie vlakken keren terug bij de dobbelsteen bij het bordspel, bij het hoofd van de robot, bij de Rubik’s cube (zelf ook een kubus) en bij de spelcomputer. Op het postzegelvel Speelgoed van toen overheersen de kleuren geel, rood en paars, op het vel Speelgoed van nu de kleuren lichtgroen, lichtgeel en lichtrood. Deze kleuren zijn ook te zien in de vlakjes van de Rubik’s cube, de pionnen van het halmaspel, de robot en de afbeelding op het beeldscherm van de spelcomputer. Op de velrand onderaan staat het speelgoed, of details daarvan, op groter formaat afgebeeld. Voor de typografie zijn de lettertypes Montserrat (2014, Julieta Ulanovsky) en Proxima Nova (2005, Mark Simonson) gebruikt. De 1 is met de hand getekend door ontwerpster Ieva Valule. De ontwerper Buro Derk Dumbar uit Den Haag was verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwe postzegelvelletjes Speelgoed van toen en Speelgoed van nu. Derk Dumbar: “We hebben eerst gekeken naar de verschillen in generaties. Het speelgoed waarmee onze ouders als kind speelden, is immers anders dan ons eigen speelgoed, dat op zijn beurt weer verschilt van waar kinderen tegenwoordig mee spelen. Mijn vaders generatie speelde met het klassieke Meccano, ikzelf speelde met Lego en mijn zoon is verzot op Minecraft. Speelgoed is dus van alle tijden, speelgoed is ook universeel. En er is heel veel van. De keuze was daardoor niet gemakkelijk. Die keuze hebben we met z’n allen hier gemaakt, het uiteindelijke ontwerp is vooral van de hand van Ieva Valule van ons bureau.” Ieva Valule uit Riga (Letland) studeerde Grafische Ontwerp aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Voor deze opdracht verdiepte zij zich in grondig in de wereld van het speelgoed. Na veel brainstormen en onderzoek – uiteraard ook in speelgoedwinkels – viel de keuze op de robot en het bordspel voor Speelgoed van toen en Rubik’s cube en de spelcomputer voor Speelgoed van nu. “Daaruit blijkt ook wel dat we de driedeling in generaties hebben losgelaten”, zegt Ieva, “en voor een tweedeling zijn gegaan waarmee we de evolutie van het speelgoed benadrukken. Het speelgoed van vroeger waar de eigen fantasie een grote rol speelt – de robot bijvoorbeeld waarmee een kind eigen avonturen beleeft. Maar ook speelgoed als sociaal concept. Samen rond de tafel met een bordspel dat je niet in je eentje kunt spelen. Zo leren kinderen sociaal gedrag, ze leren samenwerken, hun beurt afwachten en hoe ze omgaan met verlies.” Het speelgoed van nu is daar het tegenovergestelde van, aldus Ieva. “De essentie van het huidige speelgoed is dat het een uitdaging biedt, dat het een probleem centraal staat en die moet je met slimheid, creativiteit en doorzettingsvermogen zien te overwinnen. Alle huidige spelcomputers en spellen zijn op dat principe gebaseerd. De Rubik’s cube is daar de oervorm van. Inmiddels al veertig jaar oud maar nog steeds mateloos populair. Kijk maar op Youtube. Daar is zelfs iemand te vinden die deze puzzel geblinddoekt oplost. Echt waar.” Al het speelgoed werd eerst gefotografeerd. Op basis van die foto’s zijn de illustraties gemaakt. Ieva Valule: “We hebben het uiterlijk van het speelgoed sterk vereenvoudigd door alleen de essentiële vormen weer te geven. De kubussen op de achtergrond staan daar om de postzegels met elkaar te verbinden en om het speelgoed een plek in de ruimte te geven. De kubus is letterlijk veelzijdig: we hebben hem in het ontwerp gebruikt als ‘tafel’ om het speelgoed op neer te leggen, maar ook als ‘muur’ om het scherm van de spelcomputer op te hangen. Het kleurverloop, de schaduwen en het diagonale ritme van de lijnen zijn allemaal bedoeld om meer beweging in het beeld te brengen. Het kleurgebruik speelt op deze postzegels een belangrijke rol, zowel op de voor- als achtergrond. De kleuren op Speelgoed van toen zijn ontleend aan de verpakking van de robot: warm, sterk en nostalgisch. De kleuren op Speelgoed van nu hebben we afgeleid van de Rubik’s cube – ze zijn daardoor wat strakker, kouder en meer eigentijds.” Over het ontwerpbureau In Buro Derk Dumbar uit Den Haag werken twee generaties Dumbar (Derk en Gert) samen met een kleine staf medewerkers en freelancers aan uiteenlopende opdrachten voor al even uiteenlopende opdrachtgevers. Buro Derk Dumbar is gespecialiseerd in het maken van huisstijlen, interactief design, pictogrammen en apps. De ontwerpers werken onder meer voor klanten als DAF, Universiteit Leiden, PostNL, RR Megatronics (producent van medische apparatuur), het Vestingmuseum Nederland in Naarden, Hermitage Amsterdam, Hotel Room Eleven en SHV. Recent ontwierp Buro Derk Dumbar samen met grafisch ontwerper Rieme Gleijm het boek Schoone Eenheid (2014, uitgeverij De Nieuwe Haagsche), een standaardwerk over de architecten van De Nieuwe Haagse School.