Naar 'natuur' zoeken - Postzegelblog

Zoekresultaten van natuur

Beleef de natuur – bos- & heidevogels

2
Beleef de natuur - bos- & heidevogels - klapeksterVan de 3e emissie Beleef de Natuur zal op 14 september 2020 het 4e en laatste postzegelvel met 10 verschillende vogels worden uitgegeven: bos- & heidevogels. Ook deze emissie telt weer 40 verschillende natuur-postzegels. In 2018, 2019 en 2020 zijn in totaal dus 120 postze-gels uitgegeven, die alle door grafische ontwerper Frank Janse zijn samengesteld en ontworpen. Het associatieve, zintuiglijke en soms mysterieuze van de natuurbeleving staat steeds op de voorgrond. Lees verder >> 

Beleef de natuur – kustvogels

0
Beleef de natuur - kustvogelsOp 15 juni zal van de emissie Beleef de natuur het elfde postzegelvel met aandacht voor tien verschillende kustvogels aan Bruna-postloketten verkrijgbaar zijn: Beleef de natuur - kustvogels. Van al deze postzegelvellen past dezelfde ontwerper steeds weer dezelfde ontwerpstrategie toe. Waarom toch geen wisseling van ontwerpers per jaar, zoals dat volgend jaar wel bij de emissie Typisch Nederlands zal worden doorgevoerd? Immers verandering van spijs doet eten. Lees verder >> 

Beleef de natuur – kustvogels

0
Op 15 juni 2020 geeft PostNL Beleef de natuur - kustvogels uit, een vel met 10 postzegels in 10 verschillende ontwerpen. Op de postzegels staat de waardeaanduiding 1 voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. Dit postzegelvel maakt deel uit van de serie Beleef de natuur, waarvan de 1e in 2018 en de 2e in 2019 verscheen. Voor de 3e serie geeft PostNL in 2020 opnieuw 4 postzegelvellen uit met in totaal 40 postzegels. Lees verder >> 

In kort bestek…(173) Grünes Band, langgerekt natuurgebied met verschrikkelijk verleden

0
Het lijkt zo vriendelijk en uitnodigend, de 50 tot 250 meter brede bomenrij/bossage die in Duitsland van de Oostzeekust Mecklenburg-Vorpommerns tot het drielandenpunt Sachsen-Bayern-Tsjechië door negen Bundesländer loopt. Het wordt de Grünes Band Deutschland genoemd, ooit was het het IJzeren Gordijn, het gordijn van prikkeldraad, mijnenvelden, wachttorens, dood en verderf. Lees verder >> 

Kritische evaluatie Typisch Nederlands – wortelen & Beleef de Natuur – weidevogels

3
Beleef de natuur - boerenlandvogels tureluurHet gemak dient de mens. Met de uitgave van de tweede emissie Typisch Nederlands kan ik de inleidende tekst van de vorige emissie voor een groot gedeelte weer gebruiken. Daarbij moet ik echter wel enkele woorden wissen en vervangen door andere. Bij de 10e emissie Beleef de Natuur – boerenlandvogels komt het vormgevingsrecept volledig overeen met alle voorgaande postzegelvellen. Lees verder >> 

Negende emissie Beleef de natuur – roofvogels en uilen

1
Op de postzegels van het vel Beleef de natuur - roofvogels en uilen komen vogelsoorten voor die het bijzonder moeilijk hebben. Alle door Frank Janse op de postzegels afgebeelde foto's met daarop roofvogels (uilen zijn overwegend nachtroofvogels) voor de negende emissie Beleef de natuur zijn afkomstig van Buiten-Beeld, de Nederlandse beeldbank voor natuurfotografie. Bij de selectie van roofvogels en uilen zijn in overleg met Vogelbescherming Nederland (evenals in 1974) de meest bedreigde en kwetsbare soorten gekozen. Lees verder >> 

Beleef de natuur – bomen & bladeren én … ‘postzegel-boodschap’

0
Beleef de natuur - bomen & bladeren - 8. lindeMet de uitgave van het laatste Beleef de natuur-postzegelvel met daarop bomen en bladeren in een gefingeerd bos wordt de tweede reeks van vier postzegelvellen Beleef de natuur afgesloten. Een bijzonder winstgevende emissie voor PostNL. Zie deelhoofdstuk Drie emissieklappers in blogartikel PostNL: onbekende cijfers & bedragen + onverwachte ontwikkelingen van 17 maart 2019. Lees verder >> 

Beleef de natuur – vlinders

0
Vlinders zijn gevleugelde insecten. De met schubben bedekte vlindervleugels absorberen op verschillende wijzen licht, waardoor voor ons zichtbare kleuren en tekeningen ontstaan. In het korte leven maken deze fladderende insecten een bizarre metamorfose door. Het begint met een eitje, waaruit een onhandige rups kruipt, die zich zoveel mogelijk vol vreet (compleet kaalgevreten heggen). Vervolgens verstopt de rups zich als pop in een cocon, waaruit later vaak een prachtig gekleurde en fragiele vlinder kruipt als symbool van alles wat licht en onschuldig is. Ons land telt ruim 2.400 soorten vlinders. De meeste daarvan zijn nachtvlinders en microvlinders. Lees verder >> 

Beleef de natuur – stinsenplanten

1
Na vijf postzegelvellen Beleef de Natuur geeft het zesde postzegelvel (Beleef de natuur - stinsenplanten, uitgiftedatum 25 februari) van deze reeks van acht vellen aandacht aan de stinsenflora. Deze bijzonder speciale bloemengroep bloeit in het prille voorjaar. De bloemen zijn in vorige eeuwen uit verre streken naar hier gebracht. Deze uitheemse planten voelen zich hier op maar enkele plaatsen uitstekend thuis. Lees verder >> 

Klatergoud & eenheidsworst: Beleef de natuur: zoogdieren

16
Beleef de natuur: zoogdierenFrank Janse als eigenaar van Frank Grafisch Ontwerp in Gouda heeft naast het ontwerpen van deze tien zoogdieren van de postzegelemissie Beleef de natuur: zoogdieren, ook de begeleidende korte teksten geschreven, die van aanhalingstekens zijn voorzien. Hij verwoordt daarin als ontwerper zijn associaties met zintuiglijke aspecten van de afgebeelde zoogdieren. Lees verder >> 

In kort bestek…(133) Programma 2019/1: drie herdenkingen en veel natuur

0
Het uitgifteprogramma voor het eerste half jaar van 2019, dat 19 oktober op de eerste dag van het internationale postzegelevenement POSTEX in Apeldoorn werd gepresenteerd telt veertien emissies verdeeld over negen uitgiftedagen. Het is een bijzonder programma met drie herdenkingen en voor de rest puur natuur. Lees verder >> 

Collect: Het mysterie van de natuur verbeeld door paddenstoelen

0
Op het vierde postzegelvel in de serie Beleef de natuur zijn in Nederland voorkomende padden-stoelen afgebeeld. Hoewel de soorten niet naast elkaar in hetzelfde bos voorkomen, geeft dit postzegelvel toch die indruk. Lees verder >> 

Beleef de natuur – paddenstoelen: prachtig herfstlandschap

0

Op 17 september verschijnt het vel Beleef de natuur - paddenstoelen. Op de meeste foto's met paddenstoelen lopen afbeeldingen en kleur onmerkbaar op aangrenzende postzegels en velrand in elkaar over, waardoor het lijkt op het natuurlijk contact tussen de verschillende paddenstoelen. De omgevingsachtergrond is vaag afgebeeld, waardoor de aandacht vooral op de paddenstoel is gericht. In kleur is de sfeer van een herfstlandschap met de tinten bruin en groen aanwezig. Lees verder >>

 

Beleef de natuur – insecten: 15 insecten in de zomer

4
Deze tien insecten uit ons land op het postzegelvel Beleef de natuur: insecten van grafisch ontwerper Frank Janse uit Gouda behoren tot de groep van bijna een miljoen beschreven soorten insecten. Verreweg de grootste dierengroep op aarde. De naam insecten slaat op een hoofdkenmerk van de hele groep, namelijk het in drieën gedeelde lichaam. De voortplanting en ontwikkeling zijn door het enorme aantal soorten bijzonder gevarieerd. Datzelfde geldt ook voor de camouflage of verdediging. Lees verder >> 

Beleef de natuur – insecten

0
Op 4 juni 2018 geeft PostNL Beleef de natuur – insecten uit, een vel met tien postzegels in tien verschillende ontwerpen. Op de postzegels staat de waardeaanduiding 1 voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De uitgifte is onderdeel van de nieuwe serie Beleef de natuur. Deze serie bestaat uit vier vellen met in totaal veertig postzegels, ingedeeld per seizoen. Het derde postzegelvel Beleef de natuur – insecten staat in het teken van de zomer. Lees verder >> 

Beleef de natuur-veldbloemen: voorjaar 2e van vier seizoenen

3
Op 9 april verschijnt het postzegelvel Beleef de natuur-veldbloemen. Grafisch ontwerper Frank Janse uit Gouda weet met tien 'portretten' van in Nederland voorkomende veldbloemen in hun natuurlijke omgeving het voorjaar op postzegels op te roepen. Daarvoor maakt hij gebruik van foto's van PIXFACTORY. De meeste foto's lopen onmerkbaar door op de aangrenzende postzegel, waardoor er een natuurlijk contact ontstaat alsof de bloemen naast elkaar in het veld staan. De foto's zijn in een grafische laag van elkaar overlappende cirkels van verschillende formaat gevat. Daarbij worden de grenzen van de perforatie doorbroken. Het cirkelpatroon zet zich in de vorm van kleine druppeltjes voort op de velrand en de tabs. Lees verder >> 

Beleef de natuur – reptielen en amfibieën: eerste van vier seizoenen

5
De eerste emissie van 2018 geeft een beeld van de vier seizoenen in de loop van het jaar 2018. Op het postzegelvel Beleef de natuur (dag van uitgifte 2 januari) staat de winter centraal met daarop afbeeldingen van reptielen en amfibieën. De postzegels (ontworpen door Frank Janse uit Gouda) zijn zelfklevend; de oplage omvat 315.000 postzegelvellen. Lees verder >> 

Heinz Sielmann. Een echte ‚Natuurvorser‘

3
Al vroeg in zijn leven vond hij de voorfilms in de bioscoop, die over de natuur gingen, veel interessanter dan de hoofdfilm. Hij wilde natuurfilmer worden. In 1938 op 27-jarige leeftijd, vertoonde men in de Memel een stomme film van zijn hand over “Vogels over Lagunes en Weiden”, waarvoor hij grote erkenning kreeg. Maar dan trof hem het lot, dat zovelen in Duitsland trof: hij moest de “Wehrmacht” in. Daar, in de ‘Lucht-verkenningsschool Pose’, werkte hij samen met Joeseph Beuys, de belangrijke naoorlogse kunstenaar, zij werden goede vrienden. Lees verder >> 

Natuurgeweld midden 20-er jaren vorige eeuw

0
briefk 1925 tnAls verzamelaar van postzegels-op-stuk kom je o.a. geregeld in aanraking met briefkaarten en prentbriefkaarten, waarop de afzender het een en ander heeft geschreven. Meestal zijn het weinig zeggende mededelingen en opmerkingen, maar een enkele keer zijn het interessante en aandachttrekkende ervaringen, omstandigheden of feiten, waarmee wij als verzamelaar jaren later in aanraking komen. Aan enkele epistels uit mijn verzameling schenk ik enige aandacht.  Lees verder >> 

Natuurmonumenten Flora en Fauna van het Naardermeer

0
Natuurmonumenten Flora en Fauna van het Naardermeer Postzegels Het postzegelvelletje Flora en fauna van het Naardermeer besteedt aandacht aan verschillende landschappen, dieren en planten die kenmerkend zijn voor het Naardermeer. Dit natuurgebied bestaat uit grote plassen, zoals het Groote Meer en de Wijde Blik, met daaromheen moerasbossen en drassige weilanden met ondiepe plassen. Talloze vogels vinden hier voedsel en een rustige plek om te broeden, maar ook amfibieën en zoogdieren profiteren van de rust en de gunstige omstandigheden. Het Naardermeer was het eerste natuurgebied dat in 1906 in handen kwam van de vereniging Natuurmonumenten. Het postzegelvelletje Flora en fauna van het Naardermeer is een initiatief van PostNL, in nauwe samenwerking met de vereniging Natuurmonumenten. Het ontwerp Het postzegelvelletje Flora en fauna van het Naardermeer telt tien postzegels met de waardeaanduiding 1 voor post tot 20 gram in Nederland. Op de postzegels links zijn vijf ronde foto's van planten afgebeeld en op de postzegels rechts vijf ronde foto's van dieren – allemaal typerende flora en fauna voor het Naardermeer. Tussen elke twee foto's op dezelfde rij staat een foto van een landschap dat de natuurlijke habitat is van de flora links en de fauna rechts. De landschapsfoto is gevat in een vierkant dat van de ene naar de andere postzegel doorloopt. Het linker- en rechterdeel van elke landschapsfoto vertoont grote overeenkomsten zodat het beeld herkenbaar blijft, ook als de postzegels worden afgescheurd. Op elke postzegel is de landsaanduiding Nederland en de waardeaanduiding 1 diapositief afgebeeld. De witte achtergrond van alle postzegels is leeg gelaten, op het jaartal 2015 na. Op de velrand naast de postzegels staan de Nederlandse naam en de Latijnse naam van elke afgebeelde plant en elk afgebeeld dier vermeld. De ontwerper Met de fiets rijd je binnen tien minuten van Muiderberg naar het Naardermeer. In het eerstgenoemde dorp woont de man die het nieuwste postzegelvelletje ontwierp over de flora en fauna van het laatstgenoemde natuurgebied. "Het Naardermeer ligt in onze achtertuin", zegt grafisch ontwerper Reynoud Homan. "Het vele water in deze omgeving was voor mij als fervente zeiler reden om hier lang geleden naartoe te verhuizen. Mijn kinderen zijn op de basisschool met fluisterboten het Naardermeer ingevaren. Het is een prachtig gebied om te schaatsen. Al met al reden genoeg om enthousiast te reageren op de vraag van PostNL om dit velletje te ontwerpen. Het is een geweldig gebied met een biotoop die exemplarisch is voor het midden en noorden van Nederland. Een prachtig onderwerp voor een postzegelvel." De titel van het nieuwe velletje stond vast: de flora en fauna van het Naardermeer. Al in de eerste brainstormsessie tussen de ontwerper en de biologen van Natuurmonumenten werd dat breder getrokken. "Gezien mijn grote belangstelling voor alles wat met landschappen te maken heeft, vond ik het ook heel interessant om het zo typische landschap van dit natuurgebied erbij te halen. Als je over het Naardermeer praat, kom je al snel op Jac. P. Thijsse uit. Die man heeft in de vorige eeuw een enorm stempel gedrukt op hoe wij over natuur denken en hoe wij ernaar kijken. Onder meer met zijn educatieve platen waarin de vijf biotopen van het waterlandschap in één beeld in doorsnede zijn weergegeven: onder het water, op het water, aan de oever, op de oever en in de lucht. Die aanpak heb ik als uitgangspunt gehanteerd voor de opbouw van dit postzegelvelletje, met steeds een andere blik op het landschap." Inspiratie haalde Reynoud ook uit oude botanische publicaties waarin prachtige tekeningen staan die nu nog steeds veel indruk maken door de aandacht en liefde waarmee ze gemaakt zijn. "Ik heb gekeken of ik het ontwerp op dat soort tekeningen zou kunnen baseren. Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor de combinatie van dieren-, planten- en landschapsfoto's." Eerst werd bepaald welke landschappen van het Naardermeer voor weergave in aanmerking kwamen. Reynoud: "In twee daarvan zie je de hand van de mens. De spoorlijn die zo kenmerkend is omdat hij dwars door het gebied heen loopt. En de meer dan 200 jaar oude molen die nu nog steeds het waterpeil van dit 700 ha grote gebied regelt. Vanaf het begin had ik ook de gedachte dat het ontwerp niet alleen over het Naardermeer zelf zou moeten gaan, maar ook over hoe wij ertegen aan kijken. Die gedachte bleef in mijn hoofd spelen. Opeens kwam ik midden in de nacht – zo gaat dat nu eenmaal – op het idee van de verrekijker. Dat heb ik uitgewerkt in een stramien met elementaire vormen. Enerzijds perfecte cirkels als de lenzen van de verrekijker waarmee je inzoomt als je een plant of dier wilt bekijken. Anderzijds het vierkante blok ertussen over de middenperforatie heen. Daarin is het landschap afgebeeld, waarbij je juist weer een stap achteruitzet om het goed te kunnen zien." Reynoud wilde een kraakhelder beeld maken, dat in zijn woorden 'recht voor zijn raap' de schoonheid van het Naardermeer moest laten zien. "Met al die typische elementen van ons land – het alomtegenwoordige wateroppervlak, het riet, de vaarten waardoor heen wordt gevaren en daarboven die beroemde Hollandse wolkenlucht. Voor de selectie van de dieren en planten zelf heb ik me helemaal toevertrouwd aan de biologen van Natuurmonumenten. Bij de keuze voor de uiteindelijke beelden zaten natuurlijk geweldige vondsten. Denk aan de fuut met dat kleintje op haar rug. Of de prachtige beelden van onderwaterfotograaf Willem Kolvoort. Hoe mooi elk plaatje ook was, ik heb nog wel wat moeten schuiven om het allemaal op de juiste manier in het vlak te krijgen. Niemand maakt ronde foto's, toch? Ook de kleuren zijn bewerkt om de beelden meer naar elkaar toe te trekken." Voor de typografie koos Reynoud Homan bewust de Bodoni. "Een prachtige klassieke letter met veel contrast tussen dik en dun, een letterbeeld wat je ook tegenkomt in botanische publicaties. Het ontwerp is opgezet met zuivere vormen waarin de opeenstapeling van vorm en kleur van de natuur goed tot uiting komt. De beelden spreken voor zich, vandaar die ultrakorte toelichting op de velrand. Het is mijn ode aan dit landschap. Bovendien: wat je op de postzegels ziet, is ook uitgesproken en heel herkenbaar Nederlands landschap. En ga je naar het Naardermeer, dan kun je het ook zelf zo fotograferen." Over de ontwerper Reynoud Homan (1956) studeerde in 1978 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, afdeling grafische en typografische vormgeving. Na een vervolgstudie aan de Department of Typography and Graphic Communication aan Reading University in Engeland – om zich verder te verdiepen in de theorie en ideeëngeschiedenis van grafische communicatie – werkte hij vijf jaar bij het Amsterdamse bureau Total Design. Sinds 1981 is hij zelfstandig ontwerper in Muiderberg. Reynoud Homan ontwierp eerder de postzegels UNICEF 65 jaar (2011), Watersnoodramp 50 jaar (2003), Astma Centrum Davos (1997), 200 jaar Australië (1988) en de Zomerpostzegels (1987). Reynoud Homan heeft les gegeven onder meer aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, aan de Academie van Beeldende Kunsten in Arnhem, de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, Yale University in New Haven (VS) en de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in Breda. Als zelfstandig ontwerper maakte hij al vroeg naam met Monografieën van Nederlandse architecten, een zestiendelige reeks over vooraanstaande architecten van uitgeverij 010. Reynoud Homan is ook bekend van de belettering van gebouwen, waaronder de Hermitage in Amsterdam, Paleis het Loo in Apeldoorn, Museum Beelden aan Zee in Scheveningen, Kröller-Muller Museum in Otterlo en het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. In Homans opvatting is ontwerpen een belangrijke vorm van strategische communicatie. Een ontwerper verricht in zijn ogen geen solistisch-esthetische arbeid, maar draagt als redactioneel ontwerper verantwoording voor de inhoud van de communicatie tussen zender en ontvanger. In 2003 werd zijn oeuvre opgenomen in de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam als de collectie Reynoud Homan.