Naar 'sport' zoeken - Postzegelblog

Zoekresultaten van sport

Postzegelvel 100 jaar NOC*NSF: helden in beeld

9
Op het postzegelvel NOC*NSF 100 jaar, dat PostNL op 4 juli uitgeeft, zijn hoogtepunten te zien uit 100 jaar Nederlandse Olympische sportgeschiedenis. Op de postzegels staan tien sporters uit verschillende disciplines waarin de Nederlandse Olympische sport uitblinkt. Naast het postzegelvel verschijnen er ook twee postzegelmapjes en twee eerstedagenveloppen. Lees verder >> 

Thematische verzameling van 56 Nederlandse sportpostzegels

9
nvph-1783Naar aanleiding van de recente uitgave van het velletje met vijf aantrekkelijke topsport-postzegels (met tabs) met kleurige actiefoto’s, waarbij tussen sporter en mentor tóch wordt gecommuniceerd zonder tekst tekstballonnen (zoals dat wel het geval is met Moeder, Catootje en Jeroen op de stripzegel, nvph 1783), heb ik een inventarisatie gemaakt van de Nederlandse sportzegels. Tussen enkele van de 5 postzegels bleken voor mij onverwachte relaties te bestaan, terwijl met andere postzegels verrassende verbanden bleken te zijn aangebracht. Lees verder >> 

Olympische postzegels 2014

1
kopje O WS Van 6 tot en met 23 februari werden in Sotsji, in Rusland, de 22e Olympische Winterspelen gehouden. Maar liefst 2.500 atleten uit 88 landen namen deel aan deze Spelen. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis gaven veel landen  postzegels uit. Lees verder >> 

Collect 72: 100 jaar NOC*NSF

9
100 jaar NOC*NSF, een Olympisch postzegelvel met Nederlandse helden, je leest er alles over in Collect 72 die deze week op de mat valt. Natuurlijk hoopt Nederland deze zomer veel medailles in de wacht te slepen op de Olympische Spelen in Londen. Voorbeelden uit het verleden zijn er legio. NSO*NSF vertegenwoordigt al 100 jaar de Olympische strijd, maar niet te vergeten: óók de miljoenen sportamateurs in ons land. Lees verder >> 

Grote Britten uit sport, politiek, journalistiek en kunst

0
In de derde serie Great Britons, die Groot-Brittannië voor 16 april heeft gepland, worden weer tien belangrijke mensen uit de wereld van sport, journalistiek, politiek en kunst geportretteerd. Bijzonder is deze keer dat het allemaal personen zijn die honderd jaar, of 150 jaar geleden zijn geboren, onder wie Vivien Leight en Benjamin Britten. Lees verder >> 

Fietsen, grenzeloos en wereldwijd: Azië

8
Je begint eens aan een themaverzameling van fietsen en later word je je bewust dat er vele wielerevenementen werden en worden georganiseerd ... inderdaad, grenzeloos en wereldwijd. Voorgaand hebben we de wielerevenementen van de continenten: Europa, Africa en America “doorgefietst”. Deze aflevering gaan we “fietslatelistisch” door Azië. Lees verder >> 

Geweld is niet geweldig.

4
Je kan geen krant openslaan of nieuwsrubriek aanzetten, of er is wel weer iets over geweld in het nieuws. Volgens het woordenboek betekend geweld: fysieke kracht op iemand uitoefenen. Hoewel naar mijn mening “geweld” altijd zinloos is, werd er in 1997 het begrip “zinloos geweld” geïntroduceerd naar aanleiding van de dood van Meindert Tjoelker op 13 september 1997 in het uitgaanscentrum van Leeuwarden.  Daarna kwam het ook nog regelmatig voor dat een slachtoffer, zonder aanleiding, in elkaar werd geslagen, of liggend op straat in elkaar werd geschopt. Lees verder >> 

Fietsen . . . in Afrika!

17
Het aantal wielerevenementen in de wereld is teveel om in één artikel te beschrijven. Toch vind ik het leuk om een beeld vanuit de hele wereld te kunnen geven. Per continent gaat dat wel. Fiets je grenzeloos met me mee? “Doen” we nu Afrika! Lees verder >> 

Functioneel maagdelijk wit op postzegels

4
Naar aanleiding van het weinig functionele wit rondom de lege, inhoudsloze hoofden van de nieuwe Zomerzegels 2010 geef ik u hierbij drie postzegels, waar het wit wél duidelijk een functie vervuld. Zonder dit maagdelijke wit zou de inhoud van de postzegelboodschap onvolledig én niet overgekomen zijn. Lees verder >> 

Jubileumpostzegels 2011: OESO, KNBB, KNDB, Slot Loevestein en GeNeCo

26
TNT Post geeft sinds 2008 jaarlijks een postzegelvel Jubileumzegels uit waarop vijf verschillende organisaties centraal staan die dat jaar hun jubileum vieren. In 2011 vieren de volgende vijf organisaties hun jubileum: de OESO 50 jaar, de KNBB 100 jaar, de KNDB 100 jaar, Slot Loevestein 650 jaar en het GeNeCo 100 jaar. Lees verder >> 

Postzegeltentoonstelling: Voetbal in Afrika

1
Postzegels zijn communicatieminiaturen. Ze worden meestal uitgegeven door staatsbedrijven met een monopoliepositie op de postmarkt. En ze geven vaak een beeld van hoe de staat of het land zich wil laten zien: aan de eigen burgers en aan de buitenwereld. De World Cup voetbal in Zuid Afrika gaf aanleiding om 'Voetbal op Afrikaanse postzegels' onder de loep te nemen en te kijken op welke wijze Afrika zich aan de buitenwereld presenteert. Lees verder >> 

Bloemen, dieren, schilderijen

0
Gisteren spraken we in de serie ‘Verzamelen van postzegels is fantastisch’ over het verzamelen van Nederland in een stockboek. Een andere manier van postzegels verzamelen is postzegels over een zelfde onderwerp bij elkaar zien te krijgen. Er zijn vele mogelijkheden. We kennen verzamelingen van : bloemen en planten, vliegtuigen, auto’s, schepen, schilderijen, kerstfeest, paasfeest, sport, vogels, honden, paarden, reptielen, vissen enz. Lees verder >> 

Topsport-postzegels: Samenspraak tussen sporttalent en mentor

15
Het typografische deelfacet treedt bij deze emissie (op 5 zegels) voor de derde keer duidelijk op de voorgrond. Bij de series Grenzeloos Nederland Nederlandse Antillen & Aruba (op 5 zegels) en Grenzeloos Nederland Brazilië (op 6 zegels) vallen teksten op postzegel-en-velrand ook duidelijk op. rolstoeltennis-postzegel Luiden al deze zestien postzegels met teksten een nieuwe vormgevings-/ontwerptrend in op Nederlandse postzegels, zoals dat vóór, ín en ná de zeventiger jaren met beeld- en kleurdoorlopers het geval is geweest? Inderdaad, in de loop der jaren zal het duidelijk worden of het wél of géén eendagsvliegen zijn (geweest). Lees verder >> 

Fietsen . . . grenzeloos en wereldwijd, Amerika

7
Eerder hebben we de wielerevenementen van de continenten: Europa en Afrika  “doorgefietst”. Deze aflevering gaan we fietslatelistisch” door Amerika. Fiets je weer met me mee? Jullie zullen versteld zijn van de vele evenementen waar ook gefietst wordt. Lees verder >> 

Olympiade serie 1928

1
De eerste moderne Olympiade vond plaats in 1896 in Athene. De Griekse post vierde dat toen met een serie van 12 bijzondere zegels zonder toeslag. Daarna vond de Olympiade elke vier jaar plaats tot op de huidige dag, met onderbrekingen tijdens WOI en WOII. In 1928 was Nederland aan de beurt. Ons land had zich al voor de spelen van 1920 en 1924 kandidaat gesteld maar die gingen toen naar  Antwerpen en Parijs. Lees verder >> 

Games of the small states of Europe

20
Sport-collectors, al eens eerder gehoord van: “Games of the small states of Europe”? Dit is een tweejaarlijks multi-sport-evenement dat sinds 1985 wordt georganiseerd door de Nationale Olympisch Comités van acht Europese kleine Staten. Cyprus herdacht in 2009 (voor zover bekend) als eerste de “Games of the small states of Europe” met . . . een fietspostzegel. Lees verder >> 

Zilveren zegel Oranjeleeuwinnen 2017 en andere zilveren zegels

2
PostNL viert het kampioenschap van de Oranjeleeuwinnen met een puur zilveren postzegel met daarop een zwart-wit afbeelding van een vechtlustige leeuw, een voetbal en het woord 'kampioen'. Deze speciale uitgifte verbeeldt de geweldige prestatie van de ontembare voetbalvrouwen. PostNL heeft slechts bij enkele eerdere speciale gebeurtenissen een zilveren postzegel *) uitgebracht. Lees verder >> 

Hoogtepunten uit buitenlandse emissieprogramma’s

2
2010-postzegelNederland maakt al sinds enkele jaren het uitgifteprogramma voor alleen het eerstkomende half jaar bekend. Veel landen doen echter niet zo geheimzinnig en presenteren altijd al in de herfst het uitgifteprogramma voor het hele komende jaar. Hierbij de opvallendste emissies uit enkele programma’s. Lees verder >> 

Mythologisch & allegorisch beeldsprekende zegels naast meer gewoon vormgegeven zegels

0
NVPH 2483 - 2006Via de inleiding van het artikel van vorige week heeft u enig zicht op de opbouw van de Nederlandse samenleving voor de Tweede Wereldoorlog gekregen. Tevens bent u geïnformeerd over ‘veroorzakers’, die een stempel op de samenleving hebben gedrukt: Lees verder >> 

19e Commonwealth Games

1
Fietsen is  . . . grenzeloos en wereldwijd. Dit jaar worden van 3 tot 14 oktober, de 19e Commonwealth Games gehouden in India.  Volgens planning zal dit multinationaal en intercontinentaal sportevenement groter zijn dan voorheen. De opening vindt plaats in het Jawaharlal Nehru Stadion in Delhi. Het zal de eerste keer zijn dat de spelen plaats vinden in India en de tweede keer dat het evenement  op het continent Azië wordt gehouden. Lees verder >>