Postzegelnieuws

Thursday, 6 August 2015, 14:04 Het directiecomité van bpost verwelkomt Koen Beeckmans en Philippe Dubois

Koen Beeckmans zal Pierre Winand opvolgen als Chief Financial Officer en lid van het directiecomité.  Kurt Pierloot, die momenteel aan het hoofd staat van de afdeling Mail Services Operations (MSO). […]

Nieuws Nieuws | admin

Thursday, 6 August 2015, 14:01 bpost: resultaten tweede kwartaal 2015

Kernfeiten tweede kwartaal 2015 De bedrijfsopbrengsten (inkomsten) bedroegen 597,6 miljoen EUR, d.i. een daling met 2,6% als gevolg van verkiezingen in 2014, de lagere vergoeding voor de DAEB, de mana. […]

Nieuws Nieuws | admin

Thursday, 16 July 2015, 12:25 Dienstverlening op 20 & 21 juli 2015

 Maandag 20 juli: Verkooppunten: ►  alle postkantoren en contactcenters zijn gesloten ►  de postpunten volgen de openingstijden van de handelszaak waar zij gevestigd zijn. Brievenpost: ►  De. […]

Nieuws Nieuws | admin

Monday, 22 June 2015, 08:09 bpost stopt CycloSafe

Met CycloSafe heeft bpost in september 2014 een innovatief systeem gelanceerd  om fietsen te registreren, op te sporen en terug te bezorgen aan de eigenaar.  Dit verliep in nauwe en constructieve sa. […]

Nieuws Nieuws | admin

Thursday, 21 May 2015, 09:05 Openingstijden postkantoren verder aan de behoeften van de klanten aangepast

Vanaf 1 juni worden de openingstijden van de postkantoren nog meer geharmoniseerd, zodat de klanten hun postkantoor nog makkelijker kunnen bezoeken. Zo zullen alle postkantoren zowel op dinsdag als op. […]

Nieuws Nieuws | admin

Wednesday, 13 May 2015, 11:01 De Algemene Vergadering keurt de financiële resultaten van 2014 alsook de uitkering van het dividend goed

Vandaag vond de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Zij keurde de financiële resultaten 2014 van de Vennootschap alsook de uitkering van het dividend goed, conform het voorstel van. […]

Nieuws Nieuws | admin

Thursday, 7 May 2015, 11:00 bpost en CityDepot gaan samen

bpost en CityDepot bundelen hun krachten om samen de leiding te nemen op de groeiende markt van de stadsdistributie.  Koen Van Gerven kondigde dit aan tijdens een persconferentie in het sorteercentru. […]

Nieuws Nieuws | admin

Wednesday, 6 May 2015, 15:44 Resultaten eerste kwartaal 2015

Kernfeiten eerste kwartaal 2015 De bedrijfsopbrengsten (inkomsten) die 616,6 miljoen EUR bedroegen, d.i. een daling met 1,6%, haalden voordeel uit de sterke prestaties bij de pakketten, maar hadden te. […]

Nieuws Nieuws | admin

Tuesday, 31 March 2015, 09:00 Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

bpost nodigt de aandeelhouders uit op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Raad van Bestuur van bpost NV nodigt de aandeelhouders uit tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhoud. […]

Nieuws Nieuws | admin

Monday, 16 March 2015, 15:33 bpost rapporteert een sterk vierde kwartaal

Download persbericht (PDF).

Nieuws Nieuws | admin

Thursday, 15 January 2015, 10:17 Speciale postzegeluitgifte als eerbetoon aan H.M. Koningin Fabiola

Op 5 december 2014 stierf H.M. Koningin Fabiola. bpost wijdde de voorbije decennia verschillende postzegeluitgiften aan haar. Op 26 januari 2015 brengt bpost eer aan de Koningin met een speciale uitgi. […]

Nieuws Nieuws | admin

Friday, 12 December 2014, 10:47 Frauduleuze telefoontjes in naam van bpost

Let op voor frauduleuze telefoontjes in naam van bpost. Zij vragen om een nummer te bellen(beginnend met 090x), dat een duur betaalnummer blijkt te zijn of vragen naar bankgegevens. Ga hier niet op in. […]

Nieuws Nieuws | admin

Wednesday, 10 December 2014, 14:18 bpost plant een bos

Natuurpunt en bpost werken samen aan natuur op wandelafstand ANTWERPEN, LIER – Natuurpunt en bpost hebben een overeenkomst gesloten waardoor Natuurpunt de erfpacht verwerft van vier hectare in de . […]

Nieuws Nieuws | admin

Thursday, 4 December 2014, 16:45 bpost kondigt de uitkering aan van een interimdividend van 1,04 euro bruto per aandeel

Het nettoresultaat na belastingen van bpost N.V. voor de periode van 10 maanden die eindigde op 31 oktober 2014, bedroeg 244,8 miljoen EUR. Op 10 december 2014 zal bpost een interimdividend uitkeren v. […]

Nieuws Nieuws | admin

Thursday, 4 December 2014, 09:48 Eindejaarsorganisatie 2014

Kerstzegelactie Voor alle kaarten en brieven die tijdens de maand december 2014 met de kerstzegel gefrankeerd worden, schenkt bpost 1 eurocent aan het Fonds van bpost voor de Alfabetisering dat door d. […]

Nieuws Nieuws | admin