Postzegelvereniging Archives - Postzegelblog

Postzegelvereniging

Die goeie oude tijd

0
Tijdens  Sinterklaastijd, komen er weer allerlei oude herinneringen boven drijven. Laatst vond ik een relict uit lang vervlogen tijden: een missiepakket. Lees verder >> 

Vluchtelingen

0
thumbHoe u ook over dit grote probleem denkt, één ding is zeker, de meeste vluchtelingen zijn niet te benijden. Ze hebben, noodgedwongen, huis en haard verlaten met achterlating van alles wat ze dierbaar was. Moeilijk voor te stellen, zeker als we dat projecteren op onze eigen situatie. Lees verder >> 

Perforaties

0
perfinPerforaties op postzegels zijn uiteraard bekend bij iedere postzegelverzamelaar. Op beurzen kom je ze altijd tegen, de "perfin" - jagers. Niet denigrerend bedoeld maar het is toch een heel apart verzamelgebied. In Nederland hebben deze verzamelaars een keurige website opgebouwd met heel veel artikelen over deze perforaties op postzegels. Lees verder >> 

De vogel afschieten

1
Onlangs werd mij onderstaand poststempel door een postzegelvriend aangeboden. De eerste indruk is dan toch dat hij iets tegen mij (uw redacteur) heeft omdat de tekst en afbeelding nogal grof geweld suggereren. Maar ik meen hem een beetje te kennen dus die eerste indruk vervaagde snel. Lees verder >> 

60 jaar Europa postzegels

0
EuropazegelontwerpInderdaad, in 1956, dus zestig jaar geleden, kwamen de eerste Europa postzegels uit zoals elke Nederland-verzamelaar weet. Ze werden uitgebracht door de landen die toen lid waren van de EGKS, de vier jaar eerder gestichte voorloper van de EEG, de Europese Economische Gemeenschap. De EGKS staat voor 'Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal' met als oprichters en leden Westduitsland, Frankrijk, Italië en de Benelux: Nederland, België, en Luxemburg. Lees verder >> 

Postale geschiedenis van Syrië (I)

0
Syrië op postzegelsDe laatste tijd is Syrië volop in het nieuws, niet alleen omdat er een heuse burgeroorlog in het land woedt maar vooral ook omdat veel inwoners het land ontvluchten en hun heil zoeken in Europa. Al bijna een eeuw lang is het hele Midden-Oosten een politiek kruitvat, waar landen en volkeren elkaar naar het leven staan. Desondanks, of misschien wel juist daardoor, is de geschiedenis van deze streek bijzonder interessant, wat ook zijn weerslag heeft in de filatelie. Lees verder >> 

Nationale parken

0
thumbAustralië heeft een serie postzegels uitgegeven in het kader van Werelderfgoed. Op deze zegel is het nationaal park Purnulula afgebeeld, dit park bestaat uit fraaie zandsteenformaties, die ontstaan zijn in het Devoon. 360 – 408 miljoen jaar geleden.  Lees verder >> 

Jubileumzegel Leidsche Ver. van Postzegelverzamelaars

2
Op 17 januari bestaat de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars (LVvP) 75 jaar en dat wordt o.a. herdacht met een (persoonlijke) postzegel. Dit is inmiddels de negende postzegel van ontwerper Frans Hemelop, de oud-penningmeester van de vereniging. Volgend jaar viert hij zijn 10-jarig jubileum als ontwerper. Lees verder >> 

Gerardus Mercator

1
thumb Dit jaar wordt op vele plaatsen de 500 ste geboortedag herdacht van Gerard Kremer, wereldberoemd geworden onder de naam Gerardus Mercator. Deze Vlaamse cartograaf, instrumentmaker en graveur werd geboren in Rupelmonde, een klein plaatsje te zuidwesten van Antwerpen. Lees verder >> 

Opmerkelijke architectuur

0
Kopje opmerk.De wolkenkrabber van CCTV, de Chinese Staatstelevisie in Peking, is ontworpen door de Nederlandse architect Rem Koolhaas in samenwerking met de Duitse architect Ole Scheeren. De toren van 234 meter hoog bestaat uit twee poten met in de top een dwarsverbinding die op 162 meter hoogte begint. Het gebouw had af moeten zijn in 2008, nog voor de Olympische Spelen in China, maar de opening vond plaats op 16 mei 2012. Lees verder >> 

Cholerabrieven

2
kopje cholerabriefVoorzorgsmaatregelen tegen verspreiding van ziekten per brief zijn al eeuwen oud. In de collectie van het Museum voor Communicatie bevinden zich brieven die ervan verdacht werden besmettelijke ziekten te bevatten. Het betreft brieven uit de jaren dertig van de 19e eeuw, toen men uit vrees voor cholera en de gele koorts brieven uit door deze ziekten getroffen streken aan de grenzen onderschepte. De brieven werden ontsmet en vervolgens pas doorgestuurd. Dergelijke brieven werden 'cholerabrieven' genoemd. Lees verder >> 

Persoonlijke Postzegels 150 +100 Hoek van Holland

3
strand-zeehond-postzegelIn het jubileum 150 + 100 Hoek van Holland wordt 150 jaar Nieuwe Waterweg gevierd en 100 jaar Hoek van Holland onderdeel van Rotterdam. Ter gelegenheid hiervan is in nauwe samenwerking tussen de Postzegelvereniging Monster en de stichting 150 + 100 Hoek van Holland een serie van 4 persoonlijke postzegels ontwikkeld. De zegels zijn ontworpen door Frank Dam. Lees verder >> 

Lisianthus Alissa Blue siert ‘Westlands Mooiste’

0
Lisianthus-postzegel-westlands-mooiste Een unieke samenwerking tussen Postzegelvereniging Monster en Montana lisianthus heeft geleid tot de 9e postzegel in de postzegelserie ‘Westlands Mooiste’: de lisianthus ‘Alissa Blue’ die op zaterdag 5 oktober tijdens de Themadagen in Themapark ‘De Westlandse Druif’ is gelanceerd . Na de postzegels met blauwe en witte druiven, de orchidee ‘Dublin’, de Tommies tomaatjes, de chrysant ‘Anastasia Star White’, de oranje paprika, de rode roos Myrna+, en de Kalanchoë heeft Jan Kleijberg, voorzitter van Fonds Westland deze lisianthuspostzegel officieel aan de postzegelserie ‘Westlands Mooiste’ toegevoegd. Dit alles vond plaats tijdens een drukbezochte feestelijke bijeenkomst tijdens de Themadagen in de druivenkas van Themapark de Westlandse Druif te Monster. Lees verder >> 

Filatelie tussen prijswinnende druiven in Themapark De Westlandse Druif

0
monster-56jr-druiven-postzegelVoor Postzegelvereniging Monster zijn er begin oktober veel activiteiten. Op 4, 5 en 6 oktober zijn Westlands Mooiste postzegels en de prachtige producten die op de postzegels staan in de schitterende ambiance en tussen de prijswinnende druiven van de jaarlijkse druivenkeuring in Themapark De Westlandse Druif. Lees verder >> 

Contactavond Postzegelvereniging Monster op maandagavond 6 mei 2013

0
Postzegelvereniging Monster heeft op maandagavond 6 mei a.s de eerstvolgende contactavond. Deze contactavond wordt naast de gebruikelijke activiteiten een filatelistische quiz gehouden. De bijeenkomst is in gebouw OJOS, Choorstraat 95 te Monster, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Lees verder >> 

Oranje paprikapostzegel voor koningin Beatrix

0
Ter gelegenheid van de start van het Oranje paprikaseizoen 2013 gaan de Stuurgroep Promotie Oranje paprika en Postzegelvereniging Monster op vrijdag 15 maart om 11.00 uur de eerste Oranje paprika’s van het seizoen 2013 met de in 2012 gepresenteerde Oranje paprikapostzegels aanbieden aan Koningin Beatrix. Lees verder >> 

FDC Dag van de Jeugdfilatelie 2013

4
De 28e Dag van de Jeugdfilatelie is weer voorbij. Op 9 en 10 maart 2013 werd dit grootse jaarlijkse evenement van Jeugdfilatelie Nederland (JFN) gehouden in de bovenzaal van Burgers'Bush te Arnhem. Ik kan nu hier een afbeelding van de op 9 maart gepresenteerde Eerste-Dag-Envelop (FDC) laten zien met het speciaal voor deze gelegenheid ontworpen stempel. Het stempel werd ontworpen door Paul Walraven. De gebruikte postzegel is de speciale Persoonlijke Postzegel van deze Dag van de Jeugdfilatelie. Lees verder >> 

Bijzondere ruilbeurs voor filatelisten

0
Op zaterdag 23 februari wordt in samenwerking tussen de Zuid-Hollandse vereniging van Postzegel Verzamelaars (ZHPV) en Postzegelvereniging Monster weer een gezamenlijke ruilbeurs georganiseerd in Partyrestaurant Vrienden Voorstraat 71-75 2685 EK Poeldijk. Lees verder >> 

Jubileumzegel Postaumaat

1
Het is al weer veertig jaar geleden dat  Postaumaat tot leven kwam. Toen nog Kontaktgroep voor Verzamelaars van Automaatboekjes en Rolzegels. Na een oriënterende bijeenkomst in Vlissingen, vond de oprichting plaats op 20 oktober 1973 in Gouda. Initiatiefnemers waren John Hali en ondergetekende. Het ledenbestand is wel wat uitgedund (toch nog steeds een kleine 300!), maar het blijft een vereniging vol activiteiten die ook dit schitterend jubileum niet ongemerkt voorbij wil laten gaan. Lees verder >> 

Bondsproblemen

5
Zaterdag 19 januari zal in de filatelistische annalen worden opgetekend als een zwarte dag. Het hele bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen is opgestapt. Als je nu vraagt waarom? Dan moeten wij en menigeen het antwoord schuldig blijven, er was inderdaad onenigheid in het Bondsbestuur. Eerder stapten de voorzitter (Coenen) en de secretaris (v.d.Brink) op, naar aanleiding van meningsverschillen over de samenwerking tussen Bond en Stichting Filatelie, Stichting GSE en Handel. Lees verder >> 
Pagina 1 van de 3123