Veteranendag op 24 juni 2023 - Postzegelblog

Veteranendag op 24 juni 2023

0

Nederlandse Veteranendag: een nationaal evenement waar heel Nederland de veteranen bedankt die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Sinds 2005 organiseren we op de laatste zaterdag van juni de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Daarnaast voeren we een permanente publiciteitscampagne om de erkenning en waardering voor  de meer dan 100.000 veteranen in Nederland te vergroten. Het was weer gezellig druk op het Malieveld met ontmoetingen tussen oud-militairen onder mekaar, shows van Defensie, muziek en vooral veel eten en drinken tijdens de zomerhitte. Kent u de geschiedenis van de Witte Anjer?

Veteranendag

De Nederlandse Veteranendag (in eerste instantie op 29 juni – vanaf 2005 – maar vanaf 2009 op de laatste zaterdag in juni) is ingesteld door de Nederlandse regering en sedert 2006 verheven tot nationaal evenement. De dag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen, waarbij erkenning en waardering voor hen centraal staat.

Het Nederlands Veteraneninstituut zegt: “In Nederland vallen de volgende personen onder de definitie veteraan: De militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen. In 2014 kende minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert de veteranenstatus ook toe aan militairen die hebben deelgenomen aan de beëindiging van de gijzelingsacties in 1977”

Nederland (2009): Nederlandse Veteranendag.

Als eerbetoon aan prins Bernhard is door het Kabinet besloten de Nederlandse Veteranendag jaarlijks in principe op 29 juni, de verjaardag van de prins, te organiseren. In 2008 viel 29 juni op een zondag en daarom werd de Nederlandse Veteranendag een dag eerder, op zaterdag 28 juni 2008, gehouden. Tijdens de Nederlandse Veteranendag 2008 bleek dat een zaterdag meer gelegenheid biedt voor bezoekers en veteranen van alle leeftijden. Met name voor werkende veteranen en ouders met kinderen is een zaterdag meer geschikt. Daarom is door het Comité Nederlandse Veteranendag besloten om vanaf 2009 de veteranendag jaarlijks op de laatste zaterdag in juni te organiseren. Hiermee wordt recht gedaan aan de oorspronkelijke traditie om de veteranendag op de verjaardag van Prins Bernhard te houden.

 

De geschiedenis van de Witte Anjer

De Witte Anjer is bij de oudere generatie bekend omdat wijlen Prins Bernhard de gewoonte had een witte anjer te dragen. De Witte Anjer heeft echter een diepere, historische betekenis.

Nederland (1971): FDC 60 jaar Prins Bernhard.

Zaterdag 29 juni 1940, anderhalve maand na het begin van de Duitse bezetting, was de eerste verjaardag van een lid van het Koninklijk Huis, die van Prins Bernhard. De Nederlandse bevolking greep geheel spontaan die gelegenheid aan om hun onvrede over de bezetting te uiten en om de bezetter te tonen dat hun hart bij de Koninklijke familie lag. Overal in het land stak men 29 juni 1940 de vlag uit en werden standbeelden van leden van het koninklijk huis onder bloemen bedolven vooral anjers.

Anjer: symbool van Prins Bernhard Fonds.

De reactie van de Duitse bezetter op deze uiting van verzet bleef niet uit. Hij kwam direct na 29 juni met een aantal drastische maatregelen: de Nederlandse vlag werd verboden; Koninginnedag mocht niet langer worden gevierd; het Wilhelmus mocht niet meer worden gezongen; portretten van de Koningin werden verwijderd en alle straatnaamborden met de namen van de leden van het Koninklijk Huis werden vervangen. De Nederlanders voelden zich gesterkt door hun eerste verzetsdaad.

Prins Bernhard met anjer op kostuum.

Het dragen van de Witte Anjer krijgt door deze geschiedenis een bijzondere betekenis. Op speciale evenementen zoals de Anjerconcerten en tijdens de Nederlandse Veteranendag wordt aan de bezoekers anjers verstrekt om zo hun waardering voor Nederlandse veteranen te tonen.

Prins Bernhard met anjer op kostuum.

In 2018 werd voor het eerst de Witte Anjer Prijs uitgereikt. De prijs is in het leven geroepen door het Nationaal Comité Veteranendag om mensen die zich inzetten voor veteranen in het zonnetje te zetten.

 

Meer info:

Veteranendag 2023: https://www.veteranendag.nl/

Over 60 jaar Prins Bernhard (1971):

https://www.postzegelblog.nl/2021/04/11/60e-verjaardag-prins-bernhard-met-functie-en-interesse-invulling/

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch MilitairismeNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (6 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)