Daria Scagliola Archives - Postzegelblog

Daria Scagliola

Hoe postzegels tóch persoonlijke postzegels kunnen worden!

2
Op 11 september j.l. heb ik u geïnformeerd over de uitgave van de Persoonlijke Postzegel-emissie Paleis Het Loo. Dergelijke PP-emissies bezitten in het algemeen een kortere ontstaansperiode dan bijzondere postzegels, worden niet in het jaarlijkse emissieprogramma opgenomen en de afbeeldingen zijn in een vaststaand kader geplaatst, dat voor meerdere PP-uitgaven wordt gebruikt. De oplagen zijn ten opzichte van gelegenheidspostzegels beperkt. Aansluitend bij het PP-onderwerp hierbij een artikel, waaruit blijkt dat bijzondere postzegels en/of gelegenheidspostzegels tot persoonlijke postzegels (zonder hoofdletters) gepromoveerd kunnen worden! Lees verder >>