Postzegelvellen ‘300 jaar Joh. Enschedé’ & ‘Beleef de Natuur – vogels Bonaire’ - Postzegelblog

Postzegelvellen ‘300 jaar Joh. Enschedé’ & ‘Beleef de Natuur – vogels Bonaire’

0

Beleef de natuur - vogels Bonaire (7)Ongetwijfeld is de heer Prins niet de eerste geweest die ontdekt heeft dat de afbeeldingen aan de voor- en achterkant van het postzegelvel ‘Beleef de Natuur – vogels Bonaire’ van Caribisch Nederland niet met elkaar corresponderen. Hij heeft wel veroorzaakt dat een breed publiek, met zijn reactie op www.postzegelblog.nl op 7 januari 2024, er weet van heeft gekregen. Hartelijk dank daarvoor.
De zegswijze ‘Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt’ gaat op voor het ontwerp voor de realisatie van dit postzegelvel. Dit in tegenstelling tot het postzegelvel ‘300 jaar Joh. Enschedé’ (nvph2162/63), waarop ook een bedrukking aan voor– en achterkant (maar foutloos) is aangebracht.

Beleef de natuur – vogels Bonaire

De afbeeldingen op de achterkant van het vel zijn excentrisch en wisselend van plaats tussen de perforatie geplaatst. Sommige afbeeldingen zijn meer of minder verlaagd, of meer of minder naar links of rechts ten opzichte van andere afbeeldingen geplaatst. Deze verscheidenheid hangt ongetwijfeld samen met druktechnische achtergronden. Wie is in staat daarover duidelijkheid te verschaffen? (batehijlkema@ziggo.nl).

Bedrukking Double Dutch-uitvoering

  1. Gelijk als bij een foto horen afbeelding en onderschrift onverbrekelijk bij elkaar. Helaas is dit niet toegepast bij het postzegelvel: de linker postzegel is op de achterkant van de eenkleurige afbeelding met info van de rechter postzegel voorzien. De ontsporing is in de gehele oplage aanwezig en staat daardoor bekend als structurele foutdruk. In vervolgvellen van de emissie zal de fout ongetwijfeld hersteld zijn.
  2. Wat zal de reactie van verzamelaar en/of albumfabrikant hierop zijn? Zal een postzegel (postzegelvel) met voor- en achterkant verzameld worden? Dito benadering van de albumfabrikant. Er verschijnen dit jaar nog drie Beleef de Natuur-postzegelvellen in Double Dutch-uitvoering met 40 postzegels. Wellicht wordt er op nog meer emissies deze methode toegepast met achtergrondinfo van het postzegelonderwerp. Zelfs reclame kan erop geplaatst worden.
    Nu een vraag de toekomst zal ongetwijfeld duidelijkheid verschaffen.
  3. Weinig in het oog vallend witte grafische elementen / symbolen (ontleend aan historische topografische kaarten) verwijzen naar naar milieu(vervuiling) en/of landschapsgesteldheid als berg, moeras, beplanting, water (rivier / meer), eiland (ook als hoogtelijn te interpreteren). Deze tekens geven dus informatie over het landschap hoe het eruit ziet.
    De foto met prentafdrukken van vogelpoten in de modder zijn afkomstig uit de laagste delen van Bonaire. Als er geen actie wordt ondernomen tegen de zeespiegelstijging zal op termijn het vijfde deel van Bonaire waarin deze prenten zijn aangebracht  in het zeewater verdwijnen!

 

Reacties Caribisch Nederland?

Graag zou ik wel willen weten of bewoners / postzegelverzamelaars van de overzeese gemeenten van Caribisch Nederland de keus voor hun flora en fauna op de tropische eilanden waarderen en deze vorm van verbondenheid met ons land op prijs stellen. Ik weet niet of de Nederlandstalige pers (Antilliaans Dagblad en/of Knipselkrant, het nieuws van de eilanden) van deze postzegelemissie melding heeft gemaakt.
Wellicht bevinden zich postzegelblog-lezers op de eilanden, die me nader kunnen informeren. Misschien beschikt u als postzegelblog-lezer over familie, vrienden of kennissen, die hun reactie per mail met u willen delen o.a. middels dagbladartikels. Mijn e-mailadres luidt batehijlkema@ziggo.nl.

300 jaar Joh. Enschedé-postzegel[vel]

Met het zeldzaam moeilijk na te maken echtheidskenmerk in bankbiljetten wordt namaak ervan tegengegaan. Aan voor- en achterkant van het biljet is een linker- en een rechter deel van een afbeelding aangebracht, die pas als totaalbeeld zichtbaar is als het bankbiljet tegen het licht wordt gehouden. Het linker- en rechter deel sluiten pasklaar aan elkaar en completeren daarmee de afbeelding. Aldus wordt het bankbiljet beveiligd tegen kopiëring, namaak en vervalsing.

 NVPH 2162 - 300 jaar Johan Enschedé

Al 300 jaar drukt de koninklijke drukkerij Joh. Enschedé bankbiljetten voor binnen- en buitenland. Zo’n echtheidskenmerk is ook in de Joh. Enschedé-jubileumpostzegel (nvph 2162) door Inge Madlé aangebracht als verwijzing naar een van de historische activiteiten van de firma als drukker van bankbiljetten en waardepapieren.

De tekens in het linker gedeelte van de ruitvorm in het vierkant worden als de postzegel tegen het licht wordt gehouden, gecompleteerd door de oranjerode afbeelding van de achterkant van de postzegel.
Vermeldenswaardig daarbij is wel dat de afbeelding op de rugzijde van de postzegel spiegelbeeldig is afgedrukt (rechter afbeelding).

Zodra de postzegel tegen het licht echter wordt gehouden (of met voor- of met achterkant vóór) ontstaat het compleet gekleurde totaalbeeld van een formule uit de biometrie *), zoals dat op bijgaande maximumkaart gecompleteerd in beeld is gebracht.

*)
Een biometrisch gegeven als een vingerafdruk is per mens uniek. Biometrie is te gebruiken om mensen te identificeren of identiteit te bevestigen.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Nederland Nederlandse Antillen NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)