Naar 'wetenschap' zoeken - 4/4 - Postzegelblog

Zoekresultaten van wetenschap

Stoclet Paleis nu Werelderfgoed

1
stocletOp vrijdag 26 juni j.l. heeft de commissie van de Unesco , de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur, de lijst van Werelderfgoederen uitgebreid tot 890 monumenten. Voor Nederland is het natuurgebied De Waddenzee toegevoegd, waardoor er voor ons land nu 8 monumenten op die lijst staan. België heeft er het Stoclet Paleis bijgekregen en komt op 10 monumenten op de lijst. In dit artikel wil ik de villa van de familie Stoclet, ook wel Stoclet Paleis genoemd, onder de filatelistische loep nemen. Lees verder >> 

Wellicht óók een vorm van kankerbestrijding

3
De 87-jarige, scherpzinnig denkende en humoristisch reagerende dame uit mijn woonplaats Beetsterzwaag, mevrouw Nettie Termohlen – Van de Rijt, die niet alleen in het toen-en-daar leeft, maar terdege ook in het hier-en-nu, heeft bijgaand, zeer persoonlijk gedicht over kanker ge-/beschreven, dat in de gedichtenbundel 'Een vrouw is meer' terecht is gekomen. Negentig bekroonde gedichten voor de jubileumprijsvraag ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Friese Bond van Plattelands Vrouwen zijn in een aantrekkelijk ogend boekwerkje (ISBN 978 90 8954 0959) verschenen. Lees verder >> 

Bloemen door de seizoenen en . . . eeuwen heen beleven

15
De betiteling van deze bijdrage ‘Bloemen door de seizoenen en . . . eeuwen heen beleven!’ had beter ‘Bloemen door de seizoenen en . . . eeuwen heen beleven op schilderijen én postzegels!’, omdat ik bij de afsluiting van dit artikel nog visuele informatie over Persoonlijke Postzegels heb gekregen van PostNL-medewerkers. Hartelijk dank daarvoor. Lees verder >> 

Darwin gered door poststempel?

0

Op 18 juni 1858 ontvangt Darwin een belangrijke brief. Zijn adem stokt en zijn bloeddruk stijgt binnen luttele seconden tot een gevaarlijk niveau. Post is belangrijk voor Darwin. Hij schrijft vele brieven en ontvangt er heel veel per dag. Het huishoudgeld wordt in Huize Darwin in Down (Kent) in hoogte overtroffen door de kosten aan porto die vader Darwin elke maand moet neerleggen. Eerst betaalde briefport en later postzegels.

Lees verder >>

 

Mooi Nederland Verzamelvel en Middachten

0
2012 is het Jaar van de Historische Buitenplaats. PostNL vraagt met de postzegeluitgifte van Mooi Nederland Buitenplaatsen – Middachten en het verzamelvel op 21 mei 2012 aandacht voor dit prachtige culturele erfgoed. In Nederland zijn er nog zo’n 600 buitenplaatsen over. Dat is een kleine 10 procent van de meer dan 6000 die er ooit waren. Deze monumentale huizen met omliggende tuinen of parken werden tussen de 17e en 19e eeuw aangelegd door rijke stedelingen in het omringend buitengebied. Dit gebeurde vooral in het westen van Nederland, maar ook elders in ons land komen buitenplaatsen voor, soms als voortzetting van oudere kastelen, kloosters of landgoederen. Lees verder >> 

Mythologische, bijbelse en allegorische voorbeeldpersonen postzegels

0
Op de afbeelding van iedere postzegel van dit artikel staat een scene uit een ‘toneelstuk’. De hoofdrolspeler ervan is of afkomstig uit een bijbels verhaal, of uit een sage uit de Griekse mythologie, of uit een allegorische vergelijking. In de allegorie werkt men met uitgewerkte vergelijkingen (metafoor), die een toestand of gebeurtenis suggereert in een parallel lopende voorstelling uit een geheel andere sfeer. Lees verder >> 

‘Vrouwen en oorlog’ en veel en veel meer!

0
Ik had me al laten influisteren en ik heb afgelopen weekend zelf op de VerzamelaarsJaarbeurs met eigen ogen kunnen zien dat je met postzegels verzamelen alle kanten op kunt. Maar dat je Vrouw oorlog_bewerkt-1.jpgdaarbij echt kunt verdwalen, nee, dat had ik niet verwacht. Want verdwalen doe je, in de schat aan onderwerpen waarover je een zogeheten thematische postzegelverzameling kunt opbouwen. Ja, want je kunt het, met alle respect overigens, zo gek niet verzinnen of er is een postzegelverzameling over te maken.  Vrouwen en oorlog? Nederlanders op Franse postzegels? De godin Nehallenia? Lees verder >> 

Oostenrijk lanceert vier motiefabonnementen

1
Oostenrijk heeft 1 januari jl. een nieuwe abonnementsvorm gelanceerd, het motiefabonnement. Was het tot nu toe, net als in andere landen, mogelijk alleen maar een klassiek jaarabonnement te nemen, nu kan men kiezen uit vier verschillende attractieve categorieën. Dat zijn: Geschiedenis (met geschiedenis, religie, maatschappij/samenleving, gebeurtenissen en jeugd); Kunst (met kunst, cultuur, architectuur, theater en literatuur); Natuur (met natuur, sport en bezienswaardigheden); Techniek (met techniek, economie, wetenschap, industrie, verkeer en geld). Lees verder >> 

Mooi Nederland Buitenplaatsen: Vollenhoven en Trompenburg

0
2012 is het Jaar van de Historische Buitenplaats. PostNL vraagt met de postzegeluitgifte van Mooi Nederland Vollenhoven en Trompenburg op 27 februari 2012 aandacht voor dit prachtige culturele erfgoed. In Nederland zijn er nog zo’n 600 buitenplaatsen over. Dat is een kleine 10 procent van de meer dan 6000 die er ooit waren. Lees verder >> 

Historische Buitenplaatsen: Mattemburgh en Amstenrade

0
2012 is het Jaar van de Historische Buitenplaats. PostNL vraagt met de postzegeluitgifte van Mooi Nederland Mattemburgh en Amstenrade op 30 januari 2012 aandacht voor dit prachtige culturele erfgoed. In Nederland zijn er nog zo’n 600 buitenplaatsen over. Dat is een kleine 10 procent van de meer dan 6000 die er ooit waren. Lees verder >> 

Aandacht voor de Geodetische boog van Struve

2
De Verenigde Naties geven al jaren een serie zegels uit gewijd aan het Werelderfgoed. De editie 2011 vroeg aandacht voor het erfgoed in Noordse landen en één van de (zes zegels) toont de Geodetische boog van Struve, die in 2005 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO is geplaatst. Lees verder >> 

Mooi Nederland – Haarlem

9
mooi-nederland-haarlem-postzegel-2In deze bijdrage over de stad Haarlem ga ik in tegenstelling tot het artikel van 6 januari van Lia Vieveen meer gedetailleerd in op verschillende gebouwen en detailafbeeldingen.  De ontwerpers van Bureau Ontwerpwerk (Ed Annink [art director], Joris Smidt en Sun Jung Hwang [grafische ontwerpers]) hebben er voor gekozen om fragmenten van gebouwen te laten zien. Aldus trachten ze mensen nieuwsgierig te maken om de steden ook echt zelf te bezoeken. Lees verder >> 

Postzegel met de naam Niels Stensen: op onderzoek

0
Wat mij nu weer gebeurt: Schrijf ik een artikel over errinofilie, krijg ik een zegel toegestuurd van iemand over een kerk van Leiden, met daaronder de naam Niels Stensen. Welke kerk is dit? Wie is Niels Stensen? Wat heeft hij met Leiden te maken? Tijd voor onderzoek dus. Lees verder >> 

Jubileumpostzegels 2011: OESO, KNBB, KNDB, Slot Loevestein en GeNeCo

26
TNT Post geeft sinds 2008 jaarlijks een postzegelvel Jubileumzegels uit waarop vijf verschillende organisaties centraal staan die dat jaar hun jubileum vieren. In 2011 vieren de volgende vijf organisaties hun jubileum: de OESO 50 jaar, de KNBB 100 jaar, de KNDB 100 jaar, Slot Loevestein 650 jaar en het GeNeCo 100 jaar. Lees verder >> 

Twee met naam bekende vrouwelijke studenten van de Utrechtse universiteit

6
Ter voorbereiding van en nadere oriëntering op de uitgifte van de emissie '375 jaar universiteit van Utrecht' (uitgiftedatum 28 maart) heb ik op doorreis een bezoekje aan het universiteitsgebouw op het Domplein nabij de Utrechtse dom gebracht. Tot mijn verrassing kwam ik daar tot de ontdekking dat twee op zomerzegels 1978 (nvph 1153 en 1154) afgebeelde en met naam bekende dames (en tevens oud-studenten van de Utrechtse universiteit in vroeger eeuwen) naamgeefsters zijn geworden van twee vertrekken in het universiteitsgebouw. Lees verder >> 

Peter van Straaten op drie postzegels

17
Tekenaar en schrijver Peter van Straaten wordt eredoctor van de Universiteit Leiden. Het eredoctoraat wordt uitgereikt op 8 februari 2011, de geboortedag van de universiteit. Speciaal ter gelegenheid hiervan brengt TNT Post in een velletje met drie postzegels met tekeningen van Van Straaten uit. Lees verder >> 

Postzegelontwerpen.nl een bron van kennis en inspiratie

5
Vandaag is het dan zover! Bijna 10.000 (voor)ontwerpen zijn toegankelijk gemaakt via www.postzegelontwerpen.nl Vanmiddag werd tijdens een feestelijke bijeenkomst stil gestaan bij het ontwerp en de gedachte achter deze site. Een site die elke postzegelverzamelaar kan helpen met de informatie achter de vele postzegels, de voorontwerpen en het compleet maken van zijn/haar verzameling. Lees verder >> 

GB zet wetenschappers in het zonnetje

0
In november 1660 richtten twaalf wetenschappers ‘a Colledge for the Promotion of Psyico-Mathematicall Experimentall Learning’op. Onder die twaalf Robert Boyle die als enige op een van de tien 1st-zegels in het velletje staat 25 februari verscheen en waarmee het 350-jarig bestaan van de Royal Society wordt gemarkeerd. Op de onderste helft van elke zegel staat het portret van de wetenschapper, terwijl de bovenste helft slaat op de uitvindingen. Lees verder >> 

Crisis?

9
Nou ja, wat economische problemen, die in de Verenigde Staten zijn ontstaan, met hun bankencrisis, en waarvan Europa nu de naweeën draagt. Natuurlijk zullen we Griekenland in het oog moeten houden, want als zij failliet gaat is het niet uitgesloten dat zij uit de Eurozone wordt gewipt... waarin zij nooit had mogen opgenomen worden gezien hun economische problemen van toen! Lees verder >> 
Pagina 4 van de 41234