Naar 'kunst&muziek' zoeken - 4/21 - Postzegelblog

Zoekresultaten van kunst&muziek

Kinderpostzegels 1986: kind en cultuur

2
fdc-kind-86De postzegelafbeeldingen tonen het begrip cultuur, gezien door kinderogen. De visuele elementen van de drie kinderpostzegels verwijzen naar kunstvormen. Johannes Itten (1888-1967, theoreticus Duitse Bauhaus en kleurenleer) geeft daarvan een cultuuromschrijving in drieën: inzien, kunnen & beleven. Lees verder >> 

De postzegels van Faroer in 1993

0
Het jaar 1993 begon met een blokje met daarin drie verschillende postzegels. Maar er verscheen ook weer een postzegelboekje. Toch bleef het uitgifteprogramma beperkt tot vijf uitgiften en daarmee bevond de postdienst van de Faroer zich nog altijd in de gematigde zone van postzegeluitgevende landen. In totaal 13 verschillende postzegels. Vergeleken met Nederland in 1993: 33 verschillende postzegels, twee blokjes en een postzegelboekje. Daarmee bleef de Faroer een geliefd verzamelgebied, ook vanwege de meest op het eigen land gerichte afbeeldingen op de postzegels. Lees verder >> 

Mooi Nederland 2011 – Enschede

0
Sinds 2005 geeft TNT Post de serie Mooi Nederland uit, een postzegelserie die Nederland in zijn volle glorie toont. Op elk postzegelvel staat steeds een andere Nederlandse stad centraal, waarbij het beeld verleden en heden met elkaar verweeft om het verhaal van de stad te vertellen. In de zevende serie Mooi Nederland komen in 2011 opnieuw vijf steden aan bod. Na de uitgifte van  Eindhoven, Almere, Apeldoorn en Breda is nu Enschede aan de beurt. Tevens verschijnt er tegelijk met Enschede een verzamelvel met postzegels van deze 5 steden. Lees verder >> 

De vormgevingsrol van de koningin voor háár hoofdrol op een postzegel

10
In tegenstelling tot de ogen van de koningin op het portret van Henk Beeuwkes uit Oudebildtzijl laat Beatrix haar ogen (ter zake deskundig) wél vallen op postzegelafbeeldingen, waarop ze zelf een hoofdrol speelt (letterlijk én figuurlijk op te vatten). Met uitstekend onderbouwde argumenten én kennersogen weet zij postzegelontwerpen te analyseren en op hun juiste merites te beoordelen. Lees verder >> 

Honderd jaar De Ploeg: aanvankelijk eenheid en/in verscheidenheid

6
Bij een vluchtige visuele kennismaking van het postzegelvel Honderd jaar De Ploeg (in een oplage van 125.000 vellen) valt op: 1. Talrijke schilderijen, beeldoverschrijdend verdeeld. 2. Diversiteit in afbeeldingen. 3. Aanwezigheid van namen van de kunstenaars Lees verder >> 

200 jaar Rijksmuseum van Oudheden: de postzegels letterlijk en figuurlijk uitgelicht (deel 1)

1
Ontwerper Jaap Biemans, artdirector van Volkskrant Magazine, heeft het postzegelontwerp van 200 jaar Rijksmuseum van Oudheden naar het hier en nu getrokken. Biemans: “Ik wilde wegblijven bij stoffige associaties die mensen misschien hebben als ze aan een oudheidkundig museum denken.” Lees verder >> 

Literaire tekst op postzegels

0
NVPH 2707 - 2010Voor zover ik weet zijn er van drie auteurs tot nu toe tekstpagina’s uit hun literaire werk op een postzegel terechtgekomen. Het zijn de schrijvers met de titels van hun werk: Lees verder >> 

Oostenrijk lanceert vier motiefabonnementen

1
Oostenrijk heeft 1 januari jl. een nieuwe abonnementsvorm gelanceerd, het motiefabonnement. Was het tot nu toe, net als in andere landen, mogelijk alleen maar een klassiek jaarabonnement te nemen, nu kan men kiezen uit vier verschillende attractieve categorieën. Dat zijn: Geschiedenis (met geschiedenis, religie, maatschappij/samenleving, gebeurtenissen en jeugd); Kunst (met kunst, cultuur, architectuur, theater en literatuur); Natuur (met natuur, sport en bezienswaardigheden); Techniek (met techniek, economie, wetenschap, industrie, verkeer en geld). Lees verder >> 

125 jaar Carré

11
Het postzegelvel 125 jaar Carré besteedt aandacht aan het jubileum van het Koninklijk Theater Carré dat op 3 december 1887 zijn deuren opende. Dat gebeurde met een ‘Groote Parade Gala Openingsvoorstelling in de Hoogere Rijkunst, Paardendressuur en Gymnastiek’, onder leiding van oprichter en circusdirecteur Oscar Carré. Op het postzegelvel staan op acht van de tien postzegels de belangrijkste vormen van voorstellingen afgebeeld die kenmerkend zijn voor het brede pallet aan voorstellingen in Koninklijk Theater Carré: van circus, revues en variété tot musicals, opera, ballet en cabaret. Op de twee andere postzegels zijn illustraties te zien van het markante exterieur en interieur van het gebouw aan de Amstel. Het postzegelvel wordt uitgegeven op 10 september 2012. Lees verder >> 

Grenzeloos Nederland & Suriname

12
Over de hele wereld verspreid zijn er landen waarmee Nederland eeuwenoude historische banden heeft. Deze banden vormen het onderwerp van de serie Grenzeloos Nederland van TNT Post, waarvan in 2008 de eerste drie postzegelvellen uitkwamen. 17 augustus worden er 3 velletjes uitgegeven in deze serie waarin de band met Suriname centraal staat. Lees verder >> 

Nederlandsche affiche-“kunst” bij de kinderpostzegels van 1939

3
Enkele weken geleden zijn er twee afleveringen op Postzegelblog verschenen, waarin plagiaat op postzegels aan de orde is gekomen. Wel in een randgebied van de Nederlandse filatelie is in 1940 ook een “ergerlijk staaltje van plagiaat” geleverd. De dagbladpers (Maasbode van zaterdag 27 januari 1940) informeert de lezer daar uitgebreid, gedetailleerd en in hoogdravende/tijdgebonden berichtgeving nader over. Het artikel besluit: “In het belang van deze kunstenaars leek het onze plicht dezen onvaderlandschen kidnapper te signaleren.” Lees verder >> 

125 jaar ‘Vereniging Rembrandt’

21
logorembrandt.jpgTeneinde een grote collectie kunst voor ons land te behouden, besloot een groep particuliere kunstliefhebbers geld in te zamelen, waarmee ze de kunstverzameling konden aankopen. Van het overgebleven geld is in 1883 een vereniging “tot behoud van kunst in Nederland”, de Vereniging Rembrandt (VR) opgericht. De naam Rembrandt is om zijn wervende werking als verenigingsnaam gekozen. “1883 Vereniging rembrandt 2008” Lees verder >> 

Uitersten in de kunst op Belgische postzegels

5
In zijn korte leven heeft Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) slechts 33 affiches gemaakt. In het Gemeentelijke Museum van Elsene zijn ze allemaal te bewonderen, en daar zijn ze bijzonder trots op, want samen met het Musée Toulouse-Lautrec in zijn geboorteplaats Albi is Elsene het enige museum ter wereld met een complete verzameling. Lees verder >> 

(On)begrensde emissie Grenzeloos Nederland – België

7
De jaarlijks terugkerende emissie Grenzeloos Nederland is in 2008 gestart met de Nederlandse Antillen (nvph 2579). Naderhand werd aandacht besteed aan Brazilië (2009, nvph 2658/63), Suriname (2010, nvph 2752/57), Zuid Afrika (2011, nvph 2644/49) en Indonesië (2012, nvph 2967/72). Dit jaar vraagt het buurland België de aandacht op deze ‘grenzeloze postzegels’. Lees verder >> 

Veerkamps echte en on-echte postzegels

6
Deze bijdrage (met informatieve uitbreidingen) krijgt u pas vandaag onder ogen en niet (zoals gepland) vorige week zondag. Reden? Een dag voor het opsturen van de tekst naar de redactie, ontving ik uitgebreide én informatieve aanvullingen op het oorspronkelijke artikel van de ontwerper Joost Veerkamp! Lees verder >> 

Mooi Nederland Apeldoorn

0
Het postzegelvel Mooi Nederland Apeldoorn bestaat uit een fotopanorama met stadsgezichten van Apeldoorn, de grootste gemeente op de Veluwe. Elk vel bevat vijf identieke postzegels met de waardeaanduiding 1. Het beeld op iedere postzegel is opgebouwd uit drie steeds groter wordende cirkels, met daarin respectievelijk een landkaart, woontorens en een luchtfoto. Over elke postzegel heen is een lijntekening geprojecteerd van de gevels van Paleis Het Loo. Lees verder >> 

Aandacht Culturele Hoofdstad? Numismatisch wel, maar filatelistisch (nog) niet

1
Het uitroepen van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa 2018 heeft numismatisch met de uitgifte van een officiële herdenkingsmunt op 28 maart landelijke aandacht gekregen. Tot op dit moment heeft PostNL over dit culturele evenement met de uitgifte van een postzegel nog niets van zich laten horen. Lees verder >> 

Nu zijn ook de Themaboeken ter ziele

2
En opnieuw heeft PTT/TPG/TNTPost/PostNL een verzamelgebied overboord gekieperd. Na de briefkaarten gewijd aan filatelieloketstempels (een geïllustreerde briefkaart met een geelgroene 55 cent zegel afgestempeld met een filatelieloketstempel van die plaats), na het afschaffen van de filatelieloketstempels, na het afschaffen van bijzondere stempels, na het afschaffen van ’mapjes’ waarin bij voorbeeld de provincievelletjes zaten, na het recentelijk afschaffen van de Zomerzegels, sneuvelen nu ook, vanaf 1 januari 2013, de Themaboeken, een uitgave van DAVO en PostNL. Lees verder >> 

IJsland: kunst op verschillende manieren

0
Vandaag in deel 5 van de Noordse emissies van A tot Z IJsland. Het land heeft 15 september vier emissies uitgebracht die voor thema-verzamelaars interessant zijn. In de voorbije jaren hebben al tal van landen aandacht besteed aan de Wetlands. IJsland volgde met een 50g/binnenland-natuurzegel (ISK 90, oplage 120.000). Verder vraagt de tweejaarlijkse IJslandse SEPAC-emissie  aandacht voor het nationale park Snaefellsnes, twee zegels (een paar) van 50g/Europa (ISK 165, totaal-oplage 250.000). Maar dat is niet alles. Er verschenen nog meer kunstzinnige zegels. Lees verder >> 

Het vergrote én vernieuwde Stedelijk Museum (1)

3
Op de reactie van AADB bij het artikel ‘Stedelijk Museum Open: een kunstzinnig velletje’ (op 11 september, 12.15 uur) “Ik ben benieuwd wat blogger Bate ons nu weer gaat voorschotelen over dit postzegelonderwerp” kan ik het volgende melden: “Er valt aanmerkelijk meer interessante gegevens én verder liggende achtergronden over dit velletje te melden dan gebruikelijk. Vandaar dat deze bijdrage uit twee delen bestaat!” Lees verder >>