Postzegelblog - Pagina 134 van 139 - Blog over postzegels en filatelie

Oostenrijk ging met EK-zegels alle perken te buiten

3
nvph-1888.jpgToen Nederland en België in 2000 het EK-voetbal organiseerden hebben ze zich met de uitgifte van postzegels uiterst bescheiden opgesteld. Er verscheen slechts een gemeenschappelijke uitgifte, in Nederland twee zegels van 80 cent (ook in een boekje) en in België een zegel van 17 fr./0,42 € en één van 21 fr./0,52 € (ook in een velletje, 5 x 2 zelfklevende zegels). Lees verder >> 

Andorra, een verscheurd vorstendom?

0
andorra-kaart.JPGIn de Pyreneeën, tussen Frankrijk en Spanje ingeklemd, ligt het vorstendom Andorra. Het is het laatste overgebleven min of meer onafhankelijke gebied van de Spaanse Marken dat door Karel de Grote werd gesticht om de Islamitische Moren tegen te houden, en ze toegang tot Christelijk Frankrijk te beletten. In 1933 werd Andorra door Franse troepen bezet om de invloeden van de Spaanse Burgeroorlog en de invloed van Franco buiten de Franse grenzen te houden. Andorra was ook het laatste land dat in 1958 vrede sloot met Duitsland, vanwege de Eerste Wereldoorlog. Lees verder >> 

Broddelwerk?

6
thailand-10-sa-673.jpg thailand-10-sa-kopstaand.JPG Dat zou je zo zeggen bij het zien van deze zegels uit? Ja, dat is de eerste vraag! Heb ik de zegel zo goed voor me of op zijn kop? Ja, dat is de tweede vraag. Zijn het wel postzegels? Die vraag had ik eigenlijk eerst moeten stellen. Lees verder >> 

Goudkoorts

1
025-dollar-pe.jpgIn Nederland wordt geen gouderts gevonden, maar toch bestaan ook hier postzegelverzamelaars, die de goudkoorts hebben gekregen. Hoe dat zo? Rond 1860 waren vele avonturiers in het westen van de Verenigde Staten naar de uitgestrekte woestijngebieden getrokken waar door gelukzoekers goud was gevonden. De Amerikaanse postdienst was daar nauwelijks aanwezig en vele lokale postbedrijven schoten als paddestoelen uit de grond. Veel van deze bedrijven verzorgden de postdiensten in de stad, maar weinigen op het platteland. Sommige bedrijven gebruikten alleen stempels om hun post te markeren, anderen gaven postzegels uit. Lees verder >> 

Blokken, een apart verzamelgebied of een verzamelgebied apart?

9
Een postzegel is in de eerste plaats een middel om een poststuk te frankeren om dit poststuk door de postdienst te laten vervoeren en bezorgen. Maar vele postadministraties, zo niet alle, beschouwen de postzegel zeker als een verzamelobject. Niet voor henzelf natuurlijk, maar voor de postzegelverzamelaar. Om de postzegel als verzamelobject nog aantrekkelijker te maken werd de zegel voorzien van een mooie brede rand, een soort schilderijlijstje, waarop alle mogelijke informatie op gedrukt kon worden. Ik heb eens gekeken wat zoal vóór de Tweede Wereldoorlog in West Europa op dit gebied is uitgegeven, dus tot en met 1939. luxemburg-1937-072.jpg  Lees verder >> 

Drie officiële talen in één land, hoe ver moeten we gaan?

9
taalgrens-1980-924.jpgBelgië kan het maar moeilijk hebben. Als je drie talen als officiële talen erkent, wat moet er dan met de postzegels? De officiële talen zijn Frans, Nederlands en Duits. Deze talen worden uiteraard niet over het gehele land gesproken. Er zijn speciale taalwetten gemaakt die de taalgrenzen bepalen. België wordt in twee delen gesplitst door de taalgrens die globaal oost-west loopt. Ten noorden van die grens ligt het gebied waar Naderlands de officiële voertaal is, niet alleen als spreektaal op straat, maar bijvoorbeeld ook in het onderwijs, de rechterlijke macht en de gemeentelijke diensten. Ten zuiden van de grens wordt Frans gesproken, en ook hier geldt deze taal als formele taal voor het onderwijs, enzovoorts. Brussel is hierop weer een uitzondering, omdat heier de Nederlandse en de Franse taal dezelfde rechten hebben. En om het nog iets gecompliceerder te maken bevindt zich in oost België een gebied dat Duitstalig is. Lees verder >> 

Passief/actief

1
aletta-jacobs.jpg Vanwaar een afbeelding van Aletta Jacobs? Heel simpel, omdat ze (had ze nog geleefd) vandaag absoluut trots zou zijn geweest, deze voorvechtster van vrouwenkiesrecht. Lees verder >> 

Bericht in de Telegraaf: Postzegels in Bunker

3
duitsland-144-150p.jpgHet bericht op de blog heeft me, na mijn directe reactie, even aan het werk gezet. De postzegel met de afbeelding van Adolf Hitler en de opdruk 2kg behoort tot een viertal zogenoemde veldpostzegels. De eerste veldpostzegel was speciaal bestemd voor de ‘frankering’ (een waarde aanduiding ontbreekt) van luchtpostbrieven en luchtpostkaarten in verband met de beperking van de verzendmogelijkheden van post naar en van de gebieden, waar Duitse legers waren ingesloten door de geallieerden. Dit was vooral het geval in Oost Europa, de Balkan en Scandinavië. Lees verder >> 

Welke status hebben deze zegels?

10
Eerder hebben we het gehad over de revolutionaire postzegels, de zogenoemde Weense drukken. Maar Indonesië heeft meer uitgiften gehad van postzegels die niet in elke catalogus voorkomen. Deze zegels gingen vooraf aan de Weense drukken en behoren ook tot de revolutionaire periode van 1945 tot 1949. Op 17 augustus 1945 werd de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië uitgeroepen door Soekarno-Hatta. De postdienst was echter nog steeds in handen van de Japanse overheersers. Pas op 27 september 1945 konden de Indonesiërs het Hoofdpostkantoor te Bandung overnemen en doopten de naam van de postdienst om in Djawatan PTT. Maar de vreugde was van korte duur, omdat Nederlandse en geallieerde troepen oprukten en zo de postdienst weer overnamen. rep-opdruk-ni-1-ct-1945.jpg rep-opdruk-ni-2-ct-1945.jpg Lees verder >> 

Transvaal

12
wapen-transvaal.JPGEen stadswijk van Den Haag? Ja, gebouwd tussen 1900 en 1935 met bekend klinkende straatnamen als Paul Krugerlaan en Bothastraat. Maar daar werden geen postzegels uitgegeven. Wel in Transvaal in Zuid-Afrika. Lees verder >> 

Sur of de

4
Een vraag die ik me stelde bij het zien van een envelop uit Frankrijk, waarop twee ogenschijnlijk dezelfde postzegels waren geplakt. De twee postzegels waren geplakt op een poststuk bestemd voor een adres in Nederland, te vervoeren per luchtpost vanuit Parijs op 1 september 1937. frankrijk-sur-de-102.jpg Lees verder >> 

Koninklijke zegel

5
Ja, dit is 'm dan, de speciale koninklijke zegel van voorheen de NBFV, die voortaan dus als KNBF door het leven gaat. Met dank aan Cees Janssen.  Lees verder >> 

Thulamela

3
Deze naam vond ik op het omslag van een zogenoemd hangboekje van de Zuid-Afrikaanse post. Op de achterzijde was enige informatie aangebracht met betrekking tot de naam. thulamela boekje Lees verder >> 

Model postzegelboekjes van Joh. Enschede

3
model-1-d-838.jpgVele verzamelaars van Nederlandse postzegels nemen ook de postzegelboekjes op in hun collectie. Postzegelboekjes bestaan al heel lang, eerst als loketboekje, later als automaatboekje. Meestal is een losse postzegel afkomstig uit zo’n boekje te herkennen, omdat de postzegel aan één of twee zijden ongetand is. Lees verder >> 

Suikerbossie

8
Op de lagere school (zo heette dat nog eind jaren ’40 en begin jaren ’50) leerden we vreemd genoeg, tenminste, dat vond ik, liedjes in de Zuid-Afrikaanse taal. Het liedje dat het meest gezonden werd was Suikerbossie. We zongen maar gewoon mee, maar snappen deden we het niet. suikerbossie-a.jpgsuikerbossie-b.jpg Lees verder >> 

Misdruk of drukuitschot?

2
indonesie-d-10-175.jpgDe verzamelaar van postzegels van Indonesië wordt er regelmatig mee geconfronteerd. Naast de series postzegels die gewoon aan de loketten te koop zijn, worden ook afwijkende zegels aangeboden. Deze zijn uiteraard niet aan de loketten verkrijgbaar! Lees verder >> 

Beginjaren Noord-Korea, een goudmijn voor de specialist

1
Over de beginjaren van filatelistisch Noord-Korea is slechts weinig bekend. En het is beslist geen geliefd verzamelgebied in Nederland. Het was ook vrij moeilijk om aan de postzegels van dat land te komen. En ze zagen er ook niet uit, zullen velen gedacht hebben. Noord-Korea ontstond op 15 augustus 1945, nadat het vanaf 1910 bezet was geweest door Japan. Na de atoombommen werd Korea verdeeld in twee bezette gebieden. Het zuiden door de Verenigde Staten en het noorden door de Sovjet-Unie. Onder invloed van de Sovjet-Unie kwam op 29 augustus 1946 de Communistische Partij aan de macht. korea-1947-142.jpg korea-1947-141.jpg Lees verder >> 

Themaverzamelen kan ook riskant zijn

2
Als jongen van een jaar of 12 kreeg ik het idee om een thema te gaan verzamelen naast de verzameling Nederland en koloniën. Dan kon ik tenminste mijn eigen zin doen. Dus toen al eigenwijs om van het voordrukalbum af te komen en zelf een verzameling op te bouwen. indonesia-1995-254.jpg indonesia-1974-255.jpg Lees verder >> 

Fiume

2
fiume-landkaart-050.jpgDe gevolgen van de Eerste Wereldoorlog waren voor vele landen zeer ingrijpend. De landkaart van Europa zag er binnen een jaar geheel anders uit dan men gewend was. Staten waren verdwenen en nieuwe staten erbij gekomen. Vooral die gebieden, die in de loop der eeuwen door steeds verschillende grootmachten in bezit waren geweest, hadden het politiek gezien, het vaak zwaar te verduren. Lees verder >> 

De Do.X

2
Iedereen, jong of oud, wel of geen postzegelverzamelaar, kent de Zeppelin, het grote luchtschip dat in de jaren ’20 en ’30 beroemd werd. Maar als je iemand vraagt: Wat is de Do.X? Dan wordt je meestal verbaasd aangekeken. Behalve door verzamelaars van postzegels van Suriname. Waarom Suriname? do-x-b045.jpg Lees verder >>