Fila Corona Varia (5) - Postzegelblog

Fila Corona Varia (5)

2

We zijn nu in week drie van de ‘intelligente lockdown’ en het einde is nog niet in zicht. Het zonnetje schijnt en toch adviseert de overheid om thuis te blijven in onze eigen tuin of op ons balkon. Elke dag komt een tsunami aan corona nieuws via alle media. Wat angst, Edvard Munch, The Passion, Wereld Autisme Dag en Greta Thunberg met elkaar te maken hebben leest u in deze 5e blog.

Angst

De coronacrisis veroorzaakt heel wat stress en angst onder de bevolking. Maar hoe ga je daarmee om? Psychologe Marieke Impens en traumatherapeute Anja Moortgat geven adviezen over de beste remedie tegen paniek. Zij geven vijf handige tips tegen angst en stress.

Rusland (2002): Ogen (laatste zegel rechtsonder: angst).

1. Ga op zoek naar structuur
Een eerste stress- en angstfactor is de onvoorspelbaarheid van het nieuwe coronavirus. Mensen zitten met heel wat vragen. Hoe lang zal de crisis duren? Zal ik ziek worden? Daardoor ontstaat er heel wat spanning, stress en ook angst. Wat we steeds aanraden, is op zoek te gaan naar structuur en voorspelbaarheid in alles wat ze doen. Waar heb ik zelf nog grip op en hoe kan ik me aanpassen aan de coronacrisis? Bijvoorbeeld: Plan je maaltijden, je wandelingen of je achterstallige klusjes in je agenda. Zo krijgen we een nieuwe vorm van regelmaat en voorspelbaarheid. Automatisch geeft dat een positief gevoel van controle, als de situatie voor een groot stuk oncontroleerbaar is.

Ghana (2013): 150 jaar Edvard Munch.

2. Kalmte kan u redden
Je kan in deze periode niet vermijden dat je stressgevoelens opwekt. Angst en paniek zijn soms onvermijdelijk, maar ze kunnen vaak nog extra problemen veroorzaken. Als je zelf panikeert, kan je ook de gemoedstoestand van andere mensen beïnvloeden. Als je in paniek naar de winkel gaat om te hamsteren, zullen meer mensen hetzelfde doen, een soort kettingreactie. Maar ook omgekeerd kan dat effect werken. We spiegelen ons aan de stemming van andere mensen. Als je zelf een kalme waakzaamheid uitstraalt, zal je andere mensen aansteken met je kalmte. Het is dus de kunst om even stil te staan bij de situatie, na te denken over de problemen en vooral kalmte uit te stralen naar de buitenwereld.

Ghana (2013): 150 jaar Edvard Munch.

3. Aanvaard de situatie
Een volgende stap is het aanvaarden van je eigen gevoelens. Door de crisis is de balans van heel wat mensen verstoord. Er vallen heel wat leuke activiteiten weg, terwijl de negatieve ervaringen zich opstapelen. Daarom moeten we vooral aanvaarden dat er nu meer stress en spanning is, want die kunnen we niet altijd wegwerken. Heb begrip voor het gedrag van andere mensen. Iedereen heeft een aparte manier om met deze crisis om te gaan. De meeste mensen zijn ook meer prikkelbaar. Dat is een normale reactie waar we weinig aan kunnen doen. Het is cruciaal om lief te blijven voor elkaar en vooral ook voor jezelf. Dat geeft minder spanning dan op je eigen kap zitten omdat je jezelf slecht voelt.

 

 

 

 

 

4. Informeer je, maar hou het veilig
Experts benadrukken regelmatig dat het coronavirus nog te veel onderschat wordt. Mensen die bewust informatie gaan ontwijken zullen op korte termijn minder spanningen hebben, maar kunnen daar later last van ondervinden. Zo wek je mogelijk op lange termijn angstgevoelens op. Onbewust leer je jezelf niet om te gaan met spannende informatie. Anderzijds heb je ook mensen die informatie blijven zoeken en verspreiden, waarbij voldoende rust en soms wat afzondering van het nieuws belangrijk is om te ontspannen. Een goed evenwicht tussen de twee is dus belangrijk.

 

 

 

 

 

Je mag niet ontkennen of negeren wat er gebeurt anders ben je naïef. Maar voor sommige mensen is het niet altijd slim om informatie op te zoeken over het coronavirus. Confrontatie is nodig, maar we moeten onszelf ook kunnen reguleren. Een juiste mentaliteit en waakzaamheid zijn dus belangrijk, anders kan je ook mogelijke paniekreacties opwekken.

Noorwegen (2013): 150 jaar Edvard Munch (4 zegels en 1 vel).

Hoewel stress soms onvermijdelijk is, kan je je stressbestendigheid wel verbeteren. Onder stress gaan je linker- en rechterhersenhelft niet meer goed samenwerken en vernauwt je bewustzijn. Daardoor ga je al snel andere mensen als zogenoemde ‘vijanden’ zien. Door focus- en ademhalingsoefeningen om te ontstressen kan je dat probleem verhelpen, en ook humor kan je veerkrachtiger maken.

5. Vergeet niet te leven
Door de richtlijnen rond het coronavirus zien we heel wat activiteiten en dagelijkse routines verdwijnen. Alle maatregelen veroorzaken ook frustraties, bovenop de stress- en angstgevoelens die we al hebben. Mensen beginnen alles te vermijden: geen contact meer met gezinsle-den, geen beweging, enzovoort. We kunnen in extreme mate proberen voorkomen dat we corona krijgen, maar zo kunnen we ons ook op lange termijn vastrijden. Bescherm jezelf dus, maar blijf in de mate van het mogelijke wel leven.

 

 

 

 

 

Ondanks de quarantaineperiode mag je niet alle activiteiten uitsluiten. Beweging is bijvoorbeeld cruciaal. Rustig wandelen helpt je lichaam om de stresshormonen te reguleren. Tijdens het fietsen is het mogelijk om even aan iets anders te denken. Lange ritten ontspannen de geest. Het heeft effect op je hele lichaam en gevoel; je lijf en ademhaling komen tot rust, maar ook je hoofd. Fietsen heeft positieve effecten op het verminderen van stressklachten en tijdens het fietsen maakt je bepaalde stofjes aan, zoals endorfine en serotonine. Deze stofjes geven een geluksgevoel.

Vergelijk het met antilopes in Afrika: elke dag worden ze verslonden door leeuwen en toch geraken ze niet getraumatiseerd. Eerst vluchten ze van het gevaar, daarna schudden ze letterlijk de stress van zich af. ‘Trauma releasing exercises’ noemen we dat, en het helpt zeker en vast.

Tegelwijsheden

‘Als je elke keer bezighoudt met de dood, dan vergeet je te leven’.

‘Als je steeds kijkt naar het verleden, dan sta je met je rug naar de toekomst’.

The Passion

Thema 10e editie The Passion ‘Geef mij nu je angst’ op 9 april 2020 op NPO1:

https://www.thepassion.nl/geef-mij-nu-je-angst

Waarom is de Matthäus-Passion populair?

https://npofocus.nl/artikel/7753/waarom-stromen-de-kerken-vol-bij-de-matthaus-passion

Matthäus-Passion (J.S. Bach): https://www.postzegelblog.nl/2018/03/28/johann-sebastian-bach-matthaus-passion/

Edvard Munch – De Schreeuw

De Schreeuw (Noors: Skrik) is de naam van een viertal schilderijen en een lithografie van Edvard Munch uit 1893. De oorspronkelijke versie van de schreeuw uit 1893 hangt in het Nationaal kunstmuseum (Nasjonalgalleriet) in Oslo. Het geldt als het aangrijpendste schilderij van Munch. Het drukt het geestelijke leed en de emotionele kwelling uit die de schilder tijdens bepaalde perioden in zijn leven heeft gevoeld. Hij schilderde De Schreeuw in een periode na een bijzonder pijnlijke liefdesverhouding met een getrouwde vrouw, genaamd Millie Thaulow. Tijdens de door jaloezie, achterdocht en pijn getekende relatie schilderde de kunstenaar een aantal doeken die het verloop van de verhouding illustreren. Toen zijn relatie met Millie Thaulow definitief voorbij was, schilderde hij De Schreeuw. De ontzette, tot wanhoop gedreven figuur zou dan Edvard Munch moeten zijn.

Edvard Munch – De Schreeuw (1893).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het doek toont een in felle kleuren geschilderd en uit golvende lijnen opgebouwd landschap, waarin een spookachtige figuur de kijker aankijkt. Ook het lichaam van het wezentje kronkelt mee met het kronkelende landschap. De angst overheerst in de panische penseeltrekken die de geluidsgolven van de tomeloze schreeuw weergeven. De combinatie van felle en zachte kleuren verhoogt dit effect. Rechts op het schilderij bracht Edvard Munch een verticale balk aan om het schilderij smaller te doen lijken.

In 2003 beweerden Amerikaanse astronomen onder leiding van Donald W. Olson, professor aan de ‘Texas State University–San Marcos’ de exacte plek waar Munch zijn ervaring had te hebben teruggevonden in de haven van Oslo. Tevens meenden zij met zekerheid te kunnen zeggen dat de buitengewoon rode hemel veroorzaakt was door de uitbarsting van de vulkaan Krakatau in 1883. Vaak wordt gedacht dat de figuur op de voorgrond schreeuwt maar in werkelijkheid schreeuwt het landschap naar hem en bedekt het figuur als reactie zijn oren.

Noorwegen (1963): 100 jaar Edvard Munch.

Na Munchs dood werd De Schreeuw ongemeen populair. Het werd vele malen herwerkt en gereproduceerd door tal van kunstenaars. Er werden honderden gadgets van gemaakt en het figuurtje werd een symbool. Zo is het masker dat in de film Scream gebruikt wordt, gemaakt op basis van dit schilderij.

Wereld Autisme Dag

Wereld Autisme Dag startte op 2 april 2020 en valt samen met de Autismeweek. De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day), een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Deze dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is.

ONU (2012): World Autism Awareness Day.

Volgens het CBS heeft 1,9 tot 2,8 procent van de Nederlandse bevolking een aandoening die in het autistisch spectrum valt. Dat cijfer stijgt ieder jaar.

UN (2012): World Autism Awareness Day.

Autisme is een verzamelnaam voor verschillende gedragskenmerken: moeite met sociale interactie, beperkingen op verbaal en non-verbaal gebied, minder goed kunnen omgaan met veranderingen en moeite met het filteren van informatie. Daardoor komen prikkels soms harder binnen. Vroeger kreeg je de diagnose autisme als je aan al die kenmerken voldeed. Tegenwoordig spreken we van een ‘autismespectrum-stoornis’. Niet iedereen voldoet in gelijke mate aan dezelfde kenmerken. De meeste mensen met autisme hebben een normale tot hoge intelligentie. Naar schatting 30 % heeft een verstandelijke beperking.

UNO Wien (2012): World Autism Awareness Day.

Autisten, zowel kinderen als volwassenen, zijn gebaat bij routine. Houd je zoveel mogelijk aan een vast schema. Bij afwijking van het schema is het belangrijk om hem of haar daar lang van tevoren op voor te bereiden. In gezinnen kan het spanning geven. Aan de andere kant is het leven momenteel heel elementair en simpel en met voldoende regelmaat en routine kan dat prettig zijn voor autisten. Er is bovendien geen school, iets dat autistische kinderen vaak veel energie kost.

Greta Thunberg

Greta Thunberg (2003) is een Zweedse klimaatactiviste. Ze raakte bekend toen ze besloot om na de zomervakantie tot de Zweedse parlementsverkiezingen op 9 september 2018 elke schooldag te staken en met een spandoek buiten het Zweeds parlement post te vatten om aandacht te vragen voor de dreigende klimaatverandering. Na de verkiezingen staakte ze iedere vrijdag. In november 2018 verklaarde ze in een opiniestuk in The Guardian dit te zullen blijven doen totdat de politici het akkoord van Parijs zouden naleven.

Sao Tome (2019): Klimaatactivist Greta Thunberg.

Tijdens de TEDx Conferentie in Stockholm in november 2018 verklaarde ze te zijn gediagnosticeerd met obsessieve-compulsieve stoornis, selectief mutisme en het syndroom van Asperger. Zij verklaart de verbetenheid van haar engagement ten dele vanuit haar autisme.

United Nations (2019): Support the 2019 Climate Action Summit in New York City.

Op 23 september 2019 riep Thunberg op de klimaattop in New York direct na secretaris-generaal António Guterres de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de wereldwijd heersende bestuurders en volksvertegenwoordigers op scherpe toon ter verantwoording voor hun nalatigheid inzake daadkrachtig handelen tegen de klimaatcrisis. Zij werd dan ook heftig aangevallen door een reeks denktanks en politici die zich verzetten tegen een ingrijpend klimaatbeleid.

Sao Tome (2019): Klimaatactivist Greta Thunberg.

Op 11 december 2019 werd Thunberg door het tijdschrift Time uitgeroepen tot de Persoon van het Jaar 2019.

Autisme vereniging: https://www.autisme.nl/

Home Digibende: https://home.digibende.nl/

Meer info

Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/

RIVM: https://www.rivm.nl/

Worldometers Corona: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Corona woordenboek: https://www.taalbank.nl/2020/03/14/coronawoordenboek/

FAQ NRC Corona:

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/02/wat-we-tot-nu-toe-weten-over-het-coronavirus-a3989006

Meer Corona blogs vindt u op: https://www.postzegelblog.nl/tag/coronavirus/

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch Brazilië Noorwegen Rusland Togo Verenigde Naties Fietsen en wielrennen Musea SchilderkunstNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (12 stemmen, gemiddeld: 4,17 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (2) Schrijf een reactie

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)