Nederland Archives - Postzegelblog

Nederland

Permanente frankeerzegels: suggestie betrokken nabijheid van toegankelijke koning

0
Koning Willem-Alexander NL1 2024 De ontwerpers Job Smeets en Nynke Tynagel van Studio Job uit Antwerpen zijn in 2013 voor het ontwerp van de permanente Willem-Alexander-frankeerzegels uitgegaan van een fotografisch portret van fotografe Rineke Dijkstra (1959). Koning Willem-Alexander heeft op 27 november 2013 het eerste exemplaar van de nieuwe permanente frankeerpostzegel ontvangen met rechtsboven als noviteit het jaartal 2013. Lees verder >> 

Beleef de natuur – onderwaterleven Bonaire: toeristische trekpleister

0
Op maandag 10 juni zal de 3e editie van de natuur van Caribisch Nederland van het tropische eiland Bonaire met zijn onderwaterleven in het warme zeewater verschijnen. Met grote belangstelling kijk ik uit naar deze emissie en vraag me daarbij af: “Zal de afbeelding op de achterkant van deze tien postzegels (in Double Dutch-uitvoering) corresponderen met die van de voorkant? Bij beide voorgaande Beleef de Natuur-emissies met vogels en vlinders is dat niet het geval geweest. Ik ben benieuwd welke postzegelblog-lezer komende week als eerste het verlossende antwoord als reactie zal plaatsen.” Lees verder >> 

Enkele actuele en/of aandacht vragende constateringen

0
Tijdens de wereldwijde veranderingen gaat ook de afgang en terugloop van de postzegel met ups and downs gepaard. Als glazenier heb ik geprobeerd deze filatelistische golfbeweging in een redelijk abstract ogend glas-in-loodraam symbolisch weer te geven, waarmee ik de [r]evolutie van de postzegel in ons land verbeeld. Twee herkenbare beeldfragmenten {twee blauwe handen: verticaal linksboven *) & horizontaal rechtsonder **)} omvatten een zeskantige ‘cirkel’ als wereldbol. Lees verder >> 

Typisch Nederlands – zangvogels

0
PostNL bracht op 13 mei 2024 het postzegelvel Typisch Nederlands – zangvogels uit. De uitgifte is de vierde van dit jaar in de serie Typisch Nederlands. Lees verder >> 

Onderwaternatuur

0
Op 13 mei 2024 gaf PostNL het postzegelvel Onderwaternatuur uit. Op de postzegels staat de waarde-aanduiding internationaal 1 voor post tot en met 20 gram met een internationale bestemming. Lees verder >> 

10 cent kinderzegel 1966 is ook persoonlijke postzegel geworden!

0
NVPH 870 - Kinderzegel 1966Door toeval en samenloop van omstandigheden zijn drie foto’s van een kinderpostzegelkind van drie maanden in de openbaarheid terechtgekomen. Maria Rodtriquez - Cortes is nu inmiddels 58 jaar geworden, maar de zekerheid dat ze nu met haar man nog in Amsterdam woont, is uiteraard onbekend. Lees verder >> 

200 jaar KNRM’s wel en wee!

1
200 jaar KNRM - roeiredders [tn]Op 14 oktober 1824 strandt het schip ‘De Vreede’ voor de kust van Den Helder. Bij de reddingspoging werden tien opvarenden gered, maar drie anderen en zes redders verdrinken. De ramp is de aan leiding voor de op richting van twee reddingsmaatschappijen geweest, die de krachten uiteindelijk bundelen tot de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM). De stichting heeft als doel mensen en dieren in nood op zee en in binnenwateren te redden. Het levensgevaarlijke pionierswerk begon met roeireddingsboten en is uitgegroeid tot een organisatie met 45 reddingsstations langs de Nederlandse kust, in Zeeland en Waddeneilanden. Lees verder >> 

Typisch Nederlands – zangvogels en Onderwaternatuur (PostEurop 2024)

0
Typisch Nederlands – zangvogelHet postzegelvel ‘Typisch Nederlands – zangvogels’ is de vierde uitgifte van de serie. De afbeelding is niet door de fotografie tot stand gekomen, maar op een eigentijds innovatieve wijze door kunstmatige intelligentie / Artificial Intelligence. Lees verder >> 

Kinderzegels 1975 met veerkrachtige kinderen! Ook op die van 2024?

0
NVPH 1082 - Kinderzegel 1975 De afbeeldingen van kinderen op de Kinderzegels 1975 bezitten een veerkrachtige uitstraling door goddelijke steun. Deze constatering verwoordt de binnen-vader van het Heilige Geest Weeshuis in Gouda op treffende wijze (zie vignetafbeelding op fdc-envelop): “Ik onderricht de weeskinderen in de vreze des Heeren.” Dit betekent dat ze niet schichtig, bang en angstig behoeven te zijn. Lees verder >> 

Vormentaal-emissie & zomerzegels 2002 met bloementaal-functie-verschillen

0
Op de zesde Vormentaal-postzegel staat een dahlia (gedeeltelijk) evenals op een zomerzegel 2002. Zodra je het achtergrondverhaal van beide ontwerpers kent, blijken er verschillen te zijn. Ontwerpster Sandra Smulders maakt een bloemenafbeelding als concreet voorwerp met een wetenschappelijk doel. Ontwerper Warmerdam verbeeldt met de bloem een activiteit als abstract begrip, die in overdrachtelijke zin informatie geeft over de Floriade 2002. Lees verder >> 

De vormentaal van de natuur met geometrische figuren-analyse

2
De vormentaal van de natuur (6)De essentie van de vormen in de natuur zijn gebaseerd op de geometrie, de getalsverhoudingen en het aantal herhalingen daarvan in natuurvormen. De natuur kenmerkt zichzelf met herhaal-patronen. Een stukje bloemkool is een klein bloemkooltje op zich. In de vertakking van een boom is ook weer een tak te vinden. De vormentaal van de natuur is gebaseerd op getalsverhoudingen aanwezig in de gulden snede. Op ingenieuze wijze heeft ontwerpster Sandra Smulders van Vormgoed de weergave van de verbindende functie van de gouden snedespiraal met behulp van de typografie weinig opvallend toch op het postzegelvel weten te plaatsen. Lees verder >> 

NIWIN-postzegels als Goede Doelen-zegels

0
NVPH 540 - NIWIN-zegelIn twee recent door mij opgevoerde emissies (artikel 100 jaar Reddingsmaatschappij [31 maart], artikel Zeeman-emissie [7 april]) in combinatie met deze NIWIN-emissie is sprake van ellende, verderf, schipbreukelingen, oorlog-slachtoffers én leven-en-dood! Bepaald geen opwekkende aanleidingen voor postzegelemissies. Lees verder >> 

Zeeman-postzegels 1933 behartigen zeeman-belangen

0
De Zeeman-postzegels (nvph 257/60) en de Reddingmaatschappij-postzegels (nvph 139/40) komen qua onderwerp met elkaar overeen. Beide emissies hebben met zeelieden en schipbreukelingen te maken, maar in uitvoering en vormgeving zijn ze tegengesteld van elkaar. Lees verder >> 

200-jarig jubileum KNRM + reddingszegels 1924, 1974 & 1999

0
Op vrijdag 24 mei 2024 zal ter gelegenheid het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) een postzegelvel met 10 (niet gelijke???) postzegels worden uitgegeven. Hoogstwaarschijnlijk is het een Persoonlijke Postzegel-uitgifte. Reden? De emissie is niet in het officiële PostNL-uitgifteprogramma opgenomen. Ter gelegenheid van het 100e ,150e en 175e jubileum van de KNRM zijn er in 1924, 1974 en 1999 ook KNRM-postzegelemissies verschenen. Lees verder >> 

Typisch Nederlands – paarden

1
Typisch Nederlands - paarden Voor het vel Typisch Nederlands – paarden; de derde emissie van Typisch Nederlands 2024, hebben de drie ontwerpers van Total Design uit Amsterdam, Adam Lane, Edwin van Praet en Huub van Veenhuijzen, twee Friese paarden als uitgangspunt gekozen. Via Artificial Intelligence (AI) / Kunstmatige Intelligentie zijn de paarden als een Delfts blauwe porseleinen beeldengroep uitgevoerd. Lees verder >> 

Dalende en versoberende cijfers bij PostNL: afgaand tij?/!

7
Recent is het percentage van het aantal verstuurde brieven en kaarten in 2023 bekend geworden. Ten opzichte van 2022 is er een afname van 7,4 procent. Volgens PostNL verstuurt 70 procent van de consumenten minder dan één keer per maand een poststuk. Twintig jaar geleden ging een postbode naar elk huis om post te bezorgen. Vandaag de dag slaat hij 7 huizen over en hebben 3 huizen weer post. Om toch kostendekkend te kunnen werken heeft PostNL in 2024 het frankeertarief met bijna 8 procent van 1,02 naar 1,09 euro verhoogd. Lees verder >> 

Persoonlijke postzegels Molly

0
PostNL gaf op 12 februari 2024 het postzegelvel Molly uit. Op elk van de vijf persoonlijke postzegels staat de waarde-aanduiding 1 voor post tot en met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De prijs voor een vel met vijf postzegels is € 5,45. Lees verder >> 

Levendige handelingsmomenten op Piet Zwarts postzegels

0
Grafisch ontwerper Piet Zwart (1885 – 1977) heeft vijf postzegels ontworpen in 1929/30 met daarop afbeeldingen met economische en culturele onderwerpen. Daarbij maakte hij gebruik van (voor een deel door hem zelf gemaakte) foto’s. Volgens een vast stramien heeft hij de foto’s in de postzegelrechthoek of naast elkaar, of gedeeltelijk over elkaar, of in het cirkelvormige medaillon geplaatst. Door de redelijk eenvormige ontwerpstijl van de vijf postzegels treedt het seriekarakter van de drie verschillende emissies op de voorgrond. Beide Goudse glazen postzegels zijn goede doelen-postzegels, waarmee geld voor het Fonds tot Herstel van de Goudsche Glazen werd ingezameld. Lees verder >> 

Postzegels Keukenhof 75 jaar en Gewichtsklasse-postzegel

9
Bij mijn eerste kennismaking van het postzegelvel Keukenhof 75 jaar meende ik een weinig aantrekkelijk commerciële sticker-postzegels in ongebruikelijke uitvoering onder ogen te hebben gekregen, waarop de marketingafdeling van PostNL dominerend invloed heeft. Nadere kennismaking met postzegelvel en lezing van het persbericht (helaas ontbreekt de meest essentiële informatie daarin!) blijkt bijzonder meerduidig te zijn. Via een metaforische vergelijking blijkt op levendig actieve wijze veel postzegelbeeld ondersteunende informatie over het bedrijven van de liefde in dit postzegelvel te zijn gestopt. Lees verder >> 

40 cent zomerzegel 1977 Romeinse thermen in Heerlen

1
NVPH 1133 - Zomerzegel 1977Ontwerpers voeren als afbeeldingen hoofd- en bijzaken op postzegels op. Op de 40 cent zomerzegel 1977 krijgt de bijzaak (muurboog-steunen) alle ruimte, terwijl de hoofdzaak (thermencomplex) bijzonder klein is opgevoerd. Zonder achtergrondinformatie met afbeeldingen is zeggingskracht van deze zomerpostzegel bijzonder beperkt. Lees verder >>