Jos Boon Archives - Postzegelblog

Jos Boon

Westlandpost: Een schrale troost

0
Tegenwoordig wordt PostNL weleens verweten onvoldoende moeite te doen om de geadresseerde van een brief te vinden. Bijgaande brief toont dat er vroeger veel tijd aan werd besteed. Deze brief is bovendien onvoldoende gefrankeerd zodat een portzegel van 10 cent is bijgeplakt. Lees verder >> 

Westlandpost: kleinrond

1
Onderstaand poststuk is voorzien van drie kleinrondjes, twee op de voorzijde en een op de achterzijde.  Zo op het eerste gezicht te zien niets bijzonders. Opvallend bij het kleinrondstempel Naaldwijk is echter dat goede stempelafdrukken schaars zijn. Vaak zijn ze wel geheel of gedeeltelijk leesbaar, maar altijd met vieze zwarte vlekken. Lees verder >> 

Westlandpost: Treinpost

4
De spoorwegen zijn op een aantal manieren betrokken (geweest) bij het transport van de post. Allereerst het transport van de postzakken (dus alleen het vervoer van de post), ten tweede door het in treinen verwerken van poststukken en ten derde het transport en de verwerking van specifieke treinpost. Onderstaand een envelop, die met de toevoeging “treinexpresse” is vervoerd op 23 januari 1937 van Naaldwijk naar Leiden. Lees verder >> 

Westlandpost: die goede oude tijd

0
Vroeger hoorde je mensen weleens zeggen: “Weet je nog, die goede ouwe tijd?” Inmiddels zijn de meeste mensen er wel achter dat ondanks de financiële crisis waar nu sprake van is, die  ouwe tijd niet terug hoeft te komen. Bijgaande  brief, gedateerd april 1879, van burgemeester Van Luik van Monster spreekt boekdelen. Lees verder >> 

Westlandpost: brief aan een baron

2
Op mijn zoektocht naar  Westlands filatelistisch materiaal  vond ik een envelop uit 1801. De brief was door ene heer Van Alphen uit Gorinchem verzonden naar Baron H. Collot d’Escury  te ‘s-Gravenhage.  De inhoud betreft de afwikkeling van een nalatenschap.De Baron was ook Heere van Naaltwijk, Sliedrecht en Niemantsverdriet, enz. enz. Vol trots heb ik de brief in mijn verzameling bewaard. Vorig jaar kwam de ontknoping:  er bestaat in Nederland nog een plekje Naaldwijk namelijk in de buurt van Sliedrecht. Lees verder >> 

Westlandpost: van Naaldwijk naar Amsterdam

0
Een briefkaart van 134 jaar oud. Het blijft bijzonder. De briefkaart is in 1878 verzonden van Naaldwijk naar Amsterdam.  De kaart is gestempeld in ’s-Gravenhage op 1 mei tussen 7 en 8 uur na de middag. De volgende morgen tussen  6 en 7 uur was de kaart al in Amsterdam. Lees verder >> 

Westlandpost: frankeerstempels

4
Voor bedrijven en instellingen zijn frankeerstempels  de postzegels voor de grootverbruikers. Sinds de twintiger jaren zijn frankeermachines in gebruik geweest. Het verzamelen van deze stempelafdrukken is een zeer tijdrovende bezigheid. Het is feite onmogelijk om alles van Nederland te verzamelen.  Temeer daar  door de invoering van de euro en de wisseling van de eigendomsverhoudingen - PTT,  TPG, TNT en PostNL - het aantal in gebruik geweest zijnde afdrukken ver over het miljoen gaat.  Je moet dan ook keuzes maken, bijv. voor een thema: bloemen, molens, auto’s, sport, gemeenten, of wat ik doe is me te beperken tot de eigen regio: Westland. Lees verder >> 

Westlandpost: papierschaarste

0
De eerste jaren na de oorlog was er grote papierschaarste. Ook bij het drukken van postzegels speelde dat mee en vooral toen aan het licht kwam dat er een enorme voorraad met zegels bedrukte  enveloppen  “op de plank  lag”.  Weliswaar van Curacao met  Koningin Wilhelmina, die toen  (1950) al geen koningin  meer was. Lees verder >> 

Westlandpost: terug, niet toegelaten

0
Onder de titel “Westlandpost” zullen we de komende tijd artikeltjes over Westlandse postale zaken onder uw aandacht brengen. De aanleiding was een verhaaltje in de “Postzak”. De Postzak is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars. Ín dat verhaaltje wordt verteld dat er post geweigerd – niet toegelaten – is. Op onderstaande luchtpostenvelop  van de heer Neervoort,  bakker uit de Havenstraat in Naaldwijk, zit een sticker Terug  Naaldwijk, Niet toegelaten. De brief moest vervoerd worden op de eerste vlucht Amsterdam- Kartoem, maar daar is een stokje voor gestoken. Lees verder >> 

Westlandse postwaardestukken

1
Een mond vol, maar het betreft een document met een meegedrukte postzegel, bijv. een envelop of brief . Het kan een apart verzamelgebied zijn. Er is een catalogus de “Geuzendam”, die inmiddels meer dan 350 pagina’s omvat. Lees verder >>