Arie Versluis Archives - Postzegelblog

Arie Versluis

Argentinië, Paraguay en Uruguay

4
Argentinië, het land van onze koningin. De populariteit van onze koningin is geweldig in ons land, maar onder de postzegelverzamelaars niet. Toch is het een heel mooi land om postzegels van in je verzameling te hebben. Genoemde drie landen liggen ten zuiden van Brazilië. Ze werden gekoloniseerd aan het eind van de 16e eeuw en waren nog relatief onontwikkeld toen ze het Spaanse juk afwierpen in 1810 – 1811. Lees verder >> 

Teleurgesteld

6
In april schreef ik als inleiding van het mededelingenblaadje “Plezier in je hobby” en nu is het voorwoord van oktober “Teleurgesteld”. Dat strookt natuurlijk niet met elkaar. De teleurstelling zit hem meer in het feit dat je als bestuur van een vereniging nauwelijks of geen nieuwe leden kunt binnenhalen, dat aan de ene kant je als verzamelaar moeilijk af kunt komen van je dubbele zegels en aan de andere kant vaak de hoofdprijs moet betalen voor kilowaar of andere materiaal. Aan de andere kant is dat het spelletje van het handelen. Des al niettemin eindig ik met mijn voorwoord weer zoals van ouds, zorg dat je ondanks teleurstelling toch plezier in je hobby blijft houden. Lees verder >> 

Plezier met je hobby

0
Met de kreet “Plezier in je hobby” opent de redacteur met zijn voorwoord het mededelingenblaadje van april. Belangrijk, omdat je op dit moment wel heel gemopper hoort. Ook bij postzegelverzamelaars en handelaren. Het is goed als je als mens een hobby hebt, dan kun je tenminste je hoofd eens lekker leegmaken en ben je niet bezig met de problemen van je werk, je omgeving of wat er nog meer afspeelt. Lees verder >> 

Waardevol

6
Op de laatste ruilavond werd onder andere gesproken over de waarde van een postzegelverzameling. Blijkbaar is dit toch een hot item want ik werd er de laatste paar weken meerdere malen mee geconfronteerd. Een oud lid probeerde zijn verzameling Nederland te slijten bij een handelaar. De plakwaarde van de postfrisse zegels ging ver boven de € 2.000,-. Op internet meldde zich een koper, maar deze bood zo weinig dat besloten werd om dan de verzameling maar aan een goed doel te geven. Lees verder >> 

Nieuw jaar: nieuwe kansen

0
Een “nieuw” jaar betekent voor een bedrijf, maar ook voor een vereniging, dat je naar het jaar kijkt wat voor je ligt. Waar liggen de kansen. Kunnen we enkele nieuwe leden in gaan schrijven, kunnen we ons beschikbare geld efficiënter in gaan zetten? Nu we als plaatselijke vereniging zelfstandiger geworden zijn, kunnen wij met banken gaan praten om de kosten te drukken van bijvoorbeeld het rondzendverkeer. Maar veel belangrijker is het voor een vereniging om het voor de leden leuk en gezellig te maken. Lees verder >> 

December, een maand vol verrassingen

0
December, een maand vol verrassingen” zo begint onze penningmeester het artikel op de eerste pagina van het mededelingenblaadje. Uiteraard is het zijn bedoeling om geld los te peuteren bij de leden om zodoende te zorgen dat het huishoudboekje van de vereniging weer op orde komt. Daarom ook een grote veilinglijst met wel 180 kavels, waarvan er hopelijk zeer veel van verkocht zullen worden. De opbrengst van zo’n veiling valt niet altijd helemaal mee, maar ieder centje is er weer een. Lees verder >> 

Persoonlijke postzegels te kust en te keur

13
Op Postzegelblog wordt veel aandacht besteed aan uitgegeven persoonlijke postzegels van Nederland. Niets mis mee, maar wist u dat veel andere landen ook persoonlijke postzegels uitgeven? Oostenrijk is ook zo’n land dat veel persoonlijke postzegels kent. Ook de moeite waard om je eens te verdiepen in de persoonlijke postzegels van Japan. Verdiepen ala, maar deze zegels zien te vinden en in je verzameling te krijgen is twee. Lees verder >> 

Partijtje postzegels vol verrassingen?

2
Je vereniging presenteren om nieuwe leden te krijgen is niet gemakkelijk. Toch moet je als vereniging daar mee bezig zijn. Ook u als lezer / verzamelaar moet zich kunnen presenteren met uw prachtige verzameling. U heeft ongetwijfeld wel eens die prachtige kaders op tentoonstellingen gezien. U ziet in een oogopslag of iets er gelikt uit ziet ja nee. Als kijker naar die mooie kaders doe je vaak weer ideeën op en kun je daar je voordeel mee doen. Ook als je iets ontdekt in je eigen verzameling wat je nog niet wist. Dat is dan toch een prachtige ervaring. In het mededelingenblaadje kun je weer een aantal leuke dingen lezen, zoals het volgende verhaal overeen partijtje postzegels dat ik kocht. Veel leesplezier. Lees verder >> 

“Plak”zegels afweken: wasbenzine en talkpoeder

0
10 keer op een jaar schrijf ik het mededelingenblaadje vol. Zo ook nu weer het juninummer, waarin veel leuks te lezen is, zoals een advies voor het afweken van “plak” zegels. Je vraagt wel eens aan de leden of zij ook iets willen schrijven of plaatsen. Lees verder >> 

Veiling Leerdamse Postzegelvereniging

0
De Leerdamse postzegelvereniging houdt twee keer in het verenigingsjaar een veiling. Geen veiling met spectaculaire kavels of hoge prijzen. Door de jaren heen heeft het zich bewezen dat de vereniging juist behoeft heeft aan leuke kavels voor een klein prijsje. Is daarmee de veiling zinloos? Lees verder >> 

Veel informatie voor verzamelaars

0
Wat is er toch veel leuke informatie op internet te vinden of gewoon te lezen uit een boek. Maar wat dacht u van de mensen die al die informatie voor de verzamelaar bij elkaar weten te plaatsen of daar een artikel over schrijven. Lees verder >> 

Aandacht voor verzamelen en Australië

1
Sparen of verzamelen. Wat is het verschil? Je kunt heel veel sparen, zo blijkt als je bezig bent om je vereniging te promoten op een Verzamelaars- en boekenbeurs. Het leuke van zo’n beurs organiseren is het enthousiasme waarmee veel verzamelaars  bezig zijn. Maar ook de verhalen die ze erover kunnen vertellen of het fanatisme waarmee ze op zoek gaan naar nieuw materiaal. Naast de aandacht voor het verzamelen staat er in het mededelingenblaadje een eerste artikel uit een reeks over Oceanië. Lees verder >> 

Gerestaureerde postzegels, reparatie of bedrog?

4
In een nieuw jaar geven we elkaar de hand, wensen elkaar veel positieve dingen toe, enz. Maar het wordt heel anders als je met gezondheidsproblemen te maken krijgt of dierbaren moet missen. Ook kan het voorkomen dat je er achter komt dat een van je duurdere zegels vervalst is. Daar zul je flink van balen, maar gelukkig gaat het bij postzegels niet snel om enorme hoge bedragen zoals bij schilderijen. In het mededelingenblaadje staat een uitgebreid verhaal over restauraties en vervalsingen en over de kopstaande Dendermonde uit België. Het artikel is overgenomen uit fnip-nieuws. Leest u maar! Lees verder >> 

Wie schrijft die blijft

0
Aan het eind van een kalenderjaar hoop je positief terug te kunnen kijken. Echter als je als kleine postzegelvereniging 3 leden moet missen is dat een hele zure appel. Toch moet je positief blijven denken en er aan werken om weer nieuwe leden te krijgen. De postzegelvereniging in Leerdam gaat daarom opnieuw een Verzamelaarsdag organiseren op 3 maart 2012. Ook het vullen van een mededelingenblaadje valt niet altijd mee, toch zul je met elkaar moeten blijven schrijven, anders bloeit het postzegels verzamelen echt dood. Een goede website, zoals Postzegelblog.nl draagt daar een heel goed steentje aan bij. Lees verder >> 

Positief op de centjes letten

0
Op Prinsjesdag maakt de regering de plannen voor de toekomst bekend. Opnieuw moet de broekriem weer verder aangehaald worden. Dat betekent dat ook verenigingen op moeten passen om hun “kluppie” draaiende te houden. Als postzegelvereniging valt dat niet mee. Toch moet je positief blijven denken en dan maar roeien met de riemen die je hebt. Lees verder >> 

De vakantie is voorbij!

0
De vakantie is voorbij! Een pakkend artikel van de penningmeester die de zomervakantie gebruikte om een “eigen” catalogus voor zijn verzameling te maken. Op de eerste ruilavond gaat er bij de Leerdamse vereniging veel tijd verloren aan geklets over de vakantie. Moet je zo’n avond dan als bestuur een verloren avond noemen? Nee, het postzegelen doe je voor je plezier en een ruilavond moet ontspannen zijn. Lees verder >> 

China, de ontdekking in postzegelland?

5
Iedere postzegelverzamelaar kijkt naar de waarde van zijn verzameling. Doe je dat niet omdat je "het verzamelen"gewoon leuk vindt, dan is daar niets mis mee. Toch wil ik u adviseren om toch eens naar de waarde van uw verzameling te kijken. Dat heeft 2 redenen. De 1e reden is heel simpel. Door een indruk te hebben van de waarde van uw verzameling kunt u naar uw verzekering aangegeven wat de te verzekeren waarde moet zijn. Lees verder >> 

Osama Bin Laden, de kracht van de natuur

1
Het maandblad van de Leerdamse vereniging bevat een artikel over het Vrijheidsbeeld van Amerika. Toeval of niet? Op het moment dat ik deze woorden opschrijf is Osama Bin Laden door de Amerikanen vermoord. Zal dit vrede gaan brengen? Lees verder >> 

Postzegelvereniging promoten: actie en werving!

0
Actie en werving! Zo begint de secretaris van de postzegelvereniging het mededelingenblaadje van de maand april. Je vereniging promoten levert niet altijd het rendement op wat je eigenlijk verwacht. Als je helemaal niets doet weet je zeker dat je als vereniging de boot gaat missen en uiteindelijk kunt stoppen. Daarom moet je aan de weg blijven timmeren en dat kan als postzegelvereniging alleen maar als je er anderen bij betrekt. Als vereniging kun je je promoten op een verzamelaarsbeurs of op een boeken- en puzzelbeurs. Dit levert gegarandeerd publiek op wat tevens kennis maakt met het postzegelverzamelen. Lees verder >> 

Denken in oplossingen in plaats van in problemen

0
De broekriem maar even aanhalen? Zo begint de penningmeester in zijn openingswoord. Hij blikt daarbij terug op het financieel overzicht van de vereniging. Gelukkig is de vereniging gezond, maar hoe gaan we de toekomst in? Het ledenaantal wil maar niet toenemen, daarmee worden de kosten voor de leden steeds hoger. Lees verder >> 
Pagina 1 van de 212