Dag van de Architectuur 2024: Ruimte maken - Postzegelblog

Dag van de Architectuur 2024: Ruimte maken

0

In 2024 is het thema van de Dag van de Architectuur ‘Ruimte Maken’. De landelijke manifestatie vindt plaats op 13, 14, 15 en 16 juni 2024. Op en rondom deze dagen (meestal 15 en 16 juni) organiseren diverse architectuurinitiatieven wandelingen, rondleidingen, fietstochten en andere activiteiten. In totaal doen 35 gemeenten of regio’s mee. Wilt u iets unieks meemaken of in contact willen komen met architecten dan is dit uw kans!

Wat is de Dag van de Architectuur?

De Dag van de Architectuur is er voor iedereen die is geinteresseerd in architectuur en stedelijke ontwikkeling. Sinds 1986 is de Dag van de Architectuur een landelijk fenomeen dat een groot aantal bezoekers trekt. Veel dorpen en steden stellen bijzondere gebouwen open en bieden een programma lezingen, debatten, tentoonstellingen, films en excursies. Plaatselijk geeft iedere stad of regio het programma een eigen invulling.

De Dag van de Architectuur toont iconische gebouwen en wat architectuur kan doen voor de kwaliteit van onze leefomgeving in de steden, dorpen en regio’s. Architectuur en stedenbouw spelen een belangrijke rol in de oplossing van grote sociaaleconomische en ruimtelijke vraagstukken. Denk hierbij aan democratisering en participatie, de verduurzaming van stad en samenleving en een gezonde verstedelijking.

Het overkoepelend landelijke thema van de activiteiten wordt sinds 2020 vastgesteld door de Stichting Coördinatie Lokale Architectuurinitiatieven (St. CoLA) in nauw overleg met de architectuurcentra. De thema’s zijn nadrukkelijk bedoeld om bovenop ‘het genieten en leren van gebouwen’ ook aandacht te vragen voor grotere ontwerpopgaven en de rol, verantwoordelijkheid én het belang van ontwerpers en opdrachtgevers hierbij. Dit tezamen met het landelijke netwerk van lokale initiatieven biedt de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met burgers en andere stakeholders op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

 

Ruimte maken op 15 en 16 juni 2024

Het thema voor de viering van de landelijk Dag van de Architectuur is dit jaar ‘Ruimte Maken’. Dat heeft te maken met het besef dat praktisch alles om ons heen in onze leefomgeving – zeker in Nederland – is bedacht. Is ontworpen. Is gemaakt. Er zijn ruimtes gecreëerd. Binnen, buiten, in het landschap, onder de grond, op het water…?? Met ruimtelijke en maatschappelijk vraagstukken als klimaatverandering, energietransitie, de wooncrisis, technologisering en bijvoorbeeld de mobiliteitscrisis lopen we steeds vaker tegen de ruimtelijke grenzen aan. De vraag rijst: is er wel genoeg ruimte om alles wat we willen én moeten ook een plek te geven. Is er nog wel ruimte te maken? En is de ruimte nog maakbaar?

Ruimte Maken = De claims op de beschikbare gronden zijn vele malen groter dan de beschikbare ruimte. Hoe komen we tot een integrale aanpak, waarbij de beschikbare ruimte beter benut kan worden. Wat is de rol van ontwerpkracht daarin? Ruimte maken is integraal denken en doen.

Ruimte Maken = We moeten vrij durven denken en keuzes maken om efficiënter om te gaan met de ruimte die we hebben en zo de ruimte die er is optimaal benutten. Hoe kom je tot die keuzes? Wat voor scenario’s helpen daarbij? Hoe voeren we met elkaar het gesprek daarover? Ruimte maken is durven kiezen.

Ruimte Maken = Ontwerpers zijn bij uitstek in staat om de complexiteit van de opgaven beet te pakken maar ook te vertalen naar aantrekkelijke scenario’s die deze complexiteit voorstelbaar, inzichtelijk en begrijpelijk kunnen maken voor een breed publiek. Ontwerpen is ruimte maken.

Ruimte Maken = Het besef en de bereidheid groeit om naar meer stemmen te luisteren, meer diversiteit aan onderhandelingstafels, een volwaardige positie van en voor groen en natuur. Meer inspraak en eigenaarschap geven dus aan organisaties en individuen die dat eerder niet kregen. Hoe zorgen we dat eenzijdig samengestelde groepen ruimte maken? Ruimte maken is plaats maken. Ruimte Maken kan ook betekenen dat je juist iets niet doet. Iets laten. In 1991 verscheen het beroemde boek ‘Ruimte maken, ruimte laten’ van Herman Herzberger (1932). De architect en zijn oeuvre, beroemd om de vele manieren waarop ruimte gemaakt kan worden. Met het verschijnen van de film Proof of the Pudding en de aanstaande sloop van twee iconische gebouwen (Centraal Beheer Apeldoorn en het voormalig Ministerie van Sociale Zaken in Den Haag) staat hij momenteel weer midden in de belangstelling. Ruimte maken is ruimte laten.

Deze Dag van de Architectuur laat op uiteenlopende manieren zien waar en hoe architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur ingezet kan worden en oplossingen kan bieden voor de grote opgaven waar wij voor staan door op bijzondere wijze Ruimte te Maken.

 

Meer info:

Dag van de Architectuur 2024: https://www.architectuurdag.nl/

Tips om te zien (Haarlem, Delft, Utrecht):

https://www.architectuurhaarlem.nl/activiteit/dag-van-de-architectuur-2024-thema-ruimte-maken

https://indebuurt.nl/delft/doen/deze-bijzondere-gebouwen-in-delft-kun-je-bekijken-tijdens-de-dag-van-de-architectuur~289459/

https://www.aorta.nu/dvda2024/

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch Nederland Architectuur Europa CEPTNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (7 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)