Europadag op 9 mei 2024 in het teken van het Eurovisiesongfestival - Postzegelblog

Europadag op 9 mei 2024 in het teken van het Eurovisiesongfestival

0

Op 9 mei 2024 treedt Joost Klein op in de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival als 16e kandidaat. Iedereen verwacht dat hij de finale zaterdag a.s. zal halen. Op 9 mei wordt Europadag gevierd in een aantal Europese landen o.a. Frankrijk, Duitsland, Luxemburg. Bij ons wordt deze dag niet gevierd en valt samen met Hemelvaartsdag dit jaar. Wat weet u van Europadag en Robert Schuman?

Europadag

De Europadag, ook Dag van Europa genoemd, wordt in de EU-landen sinds 1985 op 9 mei gevierd om stil te staan bij het feit dat op die datum in 1950 de Franse minister Robert Schuman een ambitieuze verklaring aflegde waarin hij voor een organisatie pleitte om Franse en Duitse productie van kolen en staal onder gemeenschappelijk beheer te plaatsen. Deze organisatie, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), welke ook openstond voor deelname van de andere landen van Europa, werd op 18 april 1951 bij het Verdrag van Parijs door Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux landen opgericht en trad in 1952 in werking.

Door het gezamenlijke beheer van de twee strategisch zeer belangrijke basisproducten ontstonden de gemeenschappelijke grondslagen voor een forse naoorlogse Europese economische ontwikkeling terwijl een nieuwe oorlog tussen de voorheen aartsrivalen Frankrijk en Duitsland niet alleen ondenkbaar maar ook materieel onmogelijk zou worden.

Met het in werking treden van het Verdrag van Parijs werden de concrete grondslagen gelegd voor de Europese Economische Gemeenschap die 5 jaar later bij het Verdrag van Rome werd opgericht. In de volgende halve eeuw groeide de Europese samenwerking uit tot de huidige Europese Unie. Omdat op 9 mei 1950 met de Schumanverklaring het eerste doorslaggevende initiatief is genomen voor de naoorlogse Europese samenwerking en eenheid is tijdens de top van Milaan in 1985 besloten om jaarlijks 9 mei uit te roepen tot Europadag.

 

Robert Schuman (1886 – 1963)

Op 9 mei 1950 legde Robert Schuman, de Franse minister van buitenlandse zaken, een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op te richten. De leden daarvan zouden hun kolen- en staalproductie bundelen.

Deze EGKS, gesticht door Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg, was de eerste in een reeks supranationale Europese instellingen die uiteindelijk tot de huidige “Europese Unie” zou leiden.

In 1950 worstelden de Europese landen nog met de verwoestende gevolgen van Tweede Wereldoorlog, die amper vijf jaar daarvoor was geëindigd.

De Europese leiders waren vastbesloten om een herhaling van zo’n vreselijk drama te voorkomen. Als ze de kolen- en staalproductie zouden bundelen, zou een oorlog tussen de historische rivalen Frankrijk en Duitsland “niet alleen ondenkbaar, doch ook materieel onmogelijk” worden.

Zij meenden – terecht, zo is gebleken – dat een verstrengeling van de economische belangen goed voor de levensstandaard en een eerste stap naar een meer verenigd Europa zou zijn. Ook andere landen zouden lid kunnen worden van die EGKS.

 

Schumanverklaring (9 mei 1950)

Een paar citaten uit de verklaring

“De wereldvrede kan slechts worden bewaard door inspanning van alle positieve krachten welke hem tegen de dreigende gevaren kunnen beschermen.”

“De vereniging van Europa kan niet ineens worden verwezenlijkt noch door een allesomvattende schepping tot stand worden gebracht: het verenigd Europa zal moeten worden opgebouwd door middel van concrete verwezenlijkingen, waarbij een feitelijke solidariteit als uitgangspunt zal moeten worden genomen.”

“Door de samenvoeging van de kolen- en staalproductie … zal er een wending optreden in het lot van deze gewesten welke lange tijd oorlogswapens hebben moeten vervaardigen waarvan zij zelf regelmatig het slachtoffer zijn geweest.”

 

Meer info:

Schumanverklaring, mei 1950:

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_nl

 

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch België Duitsland FrankrijkNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (7 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)