Zeeman-postzegels 1933 behartigen zeeman-belangen - Postzegelblog

Zeeman-postzegels 1933 behartigen zeeman-belangen

0

De Zeeman-postzegels (nvph 257/60) en de Reddingmaatschappij-postzegels (nvph 139/40) komen qua onderwerp met elkaar overeen. Beide emissies hebben met zeelieden en schipbreukelingen te maken, maar in uitvoering en vormgeving zijn ze tegengesteld van elkaar.

Het op te richten monument

NVPH 257 - ZeemanszegelNationaal Monument voor het Reddingswezen

Afbeelding rechts: Gebruiker:Rudolphous, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Op de 1½ cent reddingswezen-postzegel staat het ontwerp van het 15 meter hoge, taps toelopende bakstenen toren als monument voor het reddingswezen in Den Helder. De toren bezit een carillon met 30 klokken en een bronzen kroon als top-versiering.

De toren is verankerd in een bakstenen scheepsboeg met aan weerskanten redders als stuurlieden aan het stuurwiel. De reddingsboot ‘vaart’ in een gestileerd golvend patroon.

Door de slechte economische omstandigheden in de crisisperiode was er een financieel tekort voor de bouw van het gedenkteken. Met de uitgifte van een weldadigheidsemissie zou dat met bijslag-geld opgelost kunnen worden.
In de 2e Wereldoorlog werden de klokken door de Duitsers opgeëist. Tijdens het vervoer ervan zonk het schip op het IJsselmeer. Na de oorlog zijn de klokken in 1950 gevonden en in de toren herplaatst.

Hospitaal-kerkschip De Hoop

NVPH 258 - Zeemanszegel

De 5 cent visscherij-postzegel geeft een beeld van het hospitaal-kerkschip ‘De Hoop’ dat voor een rijzende zon vaart, waarmee rijzende hoop wordt gesymboliseerd. De esculaap als symboolembleem linksboven verbeeldt de medische hulp.
Voor de gelovige zeelieden is het kerkschip een welkom baken op zee geweest.
In de top van de rechter mast een tekstuele vlag met de vermelding ‘De Hoop’.

Reddingssloep

NVPH 259 - Zeemanszegel

De 6 cent reddingswezen-postzegel geeft een houten roeireddingsboot (door een zware golf opgeheven) dat door roeiers wordt voortbewogen in de richting van het zinkende schip linksonder. De persoon op de voorplecht staat op de uitkijk en geeft aanwijzingen aan de roeiers (op rechter afbeelding letterlijk uitgevoerd).

Boven de reddingsboot dreigende wolkenluchten met daaronder door de storm voort gejaagde regen.

Decoratief versierende – realistische afbeelding

De gevaarlijke acties van de roeireddingsboten in stormweer van beide reddingspostzegels verschillen danig in uitvoering en betrokkenheid. Boven de reddingsboot dreigende wolkenluchten met daaronder door de storm voortgejaagde regen.

NVPH 139 - 100 jaar Ned. ReddingsmaatschappijNVPH 259 - Zeemanszegel

Het gevaar in de ietwat abstract uitgevoerde tekening met sierlijke lijnen uitgevoerde golven (beide zeilen van de roeireddingboot erboven uitstekend) is geringer aanwezig dan in de werkelijkheidsgetrouwe postzegel. Bij de tweede postzegel is gevoelsmatig aanmerkelijk meer betrokkenheid van de kijker aanwezig dan in de eerste. Een schip in nood is zelfs niet eens aanwezig!

Zeeman met zeemanshuis

NVPH 260 - Zeemanszegel

De 12½ cent koopvaardij-postzegel toont een zeeman gekleed in olie-jekker met als hoofddeksel een zuidwester. De twee rondvliegende zeemeeuwen vertegenwoordigen in overdrachtelijke zin het zwevende bestaan van de zeeman.

Op de achtergrond staat een zeemanshuis met de opschriften ‘Zeemansbond’ en ‘Huis voor zee . . .’

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

    Reacties (0)

    Schrijf een reactie

    (registratie is niet nodig)