40 cent zomerzegel 1977 Romeinse thermen in Heerlen - Postzegelblog

40 cent zomerzegel 1977 Romeinse thermen in Heerlen

1

NVPH 1133 - Zomerzegel 1977Ontwerpers voeren als afbeeldingen hoofd- en bijzaken op postzegels op. Op de 40 cent zomerzegel 1977 krijgt de bijzaak (muurboog-steunen) alle ruimte, terwijl de hoofdzaak (thermencomplex) bijzonder klein is opgevoerd. Zonder achtergrondinformatie met afbeeldingen is zeggingskracht van deze zomerpostzegel bijzonder beperkt.

NVPH 1133 - Zomerzegel 1977

Thermencomplex

De belangrijkste vondst uit de Romeinse periode in Coriovallum (Heerlen) zijn de warm-water-thermen geweest (eerste eeuw jaartelling), die in 1940/42 zijn blootgelegd. De restanten van het thermencomplex (badinrichting) behoren tot het zogenaamde rijen-type. Alle hoofdvertrekken liggen in één rij achter elkaar, die bij een bezoek achtereenvolgens in een rondgang bezocht kunnen worden (pas toegang na betaling).

De uitvergrote zwart-wit foto van de kleine afbeelding aan de bovenkant van de zomerpostzegel geeft een duidelijker beeld van het thermencomplex in Heerlen na de blootlegging van de Romein-de badinrichting.

De tekening toont het fundament (met daarin rondboog-steunen) van een scheidingsmuur tussen vertrekken van het thermencomplex. Dampend heet water circuleert in de ruimten onder de vloeren tussen de pijlers van de muurboogsteunen. Door de hitte gutst het zweet over het lichaam van de bezoeker.

Aan de onderkant van de tekening bevindt zich de toegang tot het thermencomplex met de ver-kleedruimte [1]. Rechts van de ronde zweet-ruimte [2] zijn de koud-water-ruimte [5] en daaronder het lauw-water-vertrek [4] herkenbaar. Aan de onderkant is het restant van het warm-water-bad [3] zichtbaar. waar zich ook nog de stookruimte (praefurnium) van het complex bevindt. In de verschillende ruimten bevinden zich talrijke pijlers (90 cm hoog), waarop de houten vloeren hebben gerust.

Eerst komt het kleedlokaal (1 apodyterium), waar men zich ontkleedt. Vervolgens komt de ronde zweetruimte (2 sudatorium), waar naast een brandend vuur de temperatuur door de vloer- en wand-verwarming ca 50 à 55* C is. Door het zweet gaan de poriën wijd open, waardoor vuil met gemak afgeschrapt kan worden. Na dit hete luchtbad volgt een warm-water-bad (3 caldarium). In de ongenummerde ruimte er boven bevindt zich de stookruimte (praefurnium) voor alle baden van het complex. Daarna komt een langzame afkoeling in het lauw-water-vertrek (4 tepidarium) met eventueel massage en tenslotte de algehele afkoeling in de bassins van het koud-water-vertrek (5 frigidarium). De wateraanvoer [6] is afkomstig uit de Cannerbeek naar de Romeinse badinrichting. De baden be-vatten 5000 liter water, dat door doorstroming continu wordt ververst.

De verwarming wordt geregeld door een vernuftig systeem van vloer- en wandverwarming door het stoken van houtskool en hout in de stookruimte (praefurnium): warme water en lucht verspreiden zich onder de op 90 cm hoge pijlers gelegen vloer en door holle buizen (tubuli) achter de wanden.

Zo’n bad in een Romeins thermengebouw is niet zozeer een wasbeurt als wel een gezondheidsbad, te vergelijken met onze sauna’s. Daarnaast zijn er ruimten voor sportbeoefening, een open openluchtzwembad, een drietal kleine vertrekken naast de ingang en tenslotte een ruimte, waar men zich kan wassen. De thermen fungeren ook als ontmoetingscentrum. In Rome herbergen de thermen zelfs een bibliotheek.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch Nederland NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (1)

  • Bate Hylkema op 25 februari 2024 om 19:52

    Door de aanwezigheid van lood in de drukinkt van teksten in verkoolde Romeinse papyrusrollen kunnen onderzoekers sinds kort met bijzonder krachtige Röntgen-CT-scan-deeltjesversneller filosofische virtueel lezen.
    Naar aanleiding van deze innovatieve mogelijkheid is bijgaand artikel over Romeinse overblijfsels in ons land samengesteld.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)