PostNL-emissiebeleid toen-nu-&-straks in 2024 & . . . ??? - Postzegelblog

PostNL-emissiebeleid toen-nu-&-straks in 2024 & . . . ???

14

Filosoferen over het PostNL-emissiebeleid in het verleden, het heden en de toekomst is een hachelijke zaak, je kunt de plank volledig misslaan, maar toch waag ik het erop met enige onderbouwing er enige aandacht aan te besteden. Immers niet geschoten is altijd mis. Ongetwijfeld zal naderhand blijken dat er toch enkele zekerheden écht in mijn ‘koffie-dik-kijkende-methode’ bestaan.

1) Beleef de Natuur-emissie

2017, Bonaire, Marine life 2017, Saba, Marine life 2017, St Eustatius, Marine life

Wilt u de velletjes beter bekijken? Er kan gebruikt worden gemaakt van het vergrootglas door met de cursor over de zegels te bewegen.

Op 29 oktober heb ik ruimte uitgetrokken voor het eerste deel van de ‘Postzegelemissie 2024 (januari – juni): te eenzijdig & te omvangrijk’. De ‘Beleef de Natuur-emissie’ geeft afbeeldingen van vogels (2 januari), vlinders (12 februari) en onderwater natuur (10 juni). Alle afgebeelde dieren staan op postzegels van Bonaire, een van de drie eilanden behoren bij Caribisch Nederland. De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn bijzondere gemeenten, die staatkundig een onderdeel van Nederland zijn.

2016 Saba2016 Bonaire2016 Sint Eustatius

Wilt u de velletjes beter bekijken? Er kan gebruikt worden gemaakt van het vergrootglas door met de cursor over de zegels te bewegen.

De Speciale Catalogus 2024, deel ‘Caribisch Nederland’ (blz. 302 – 310), heb ik erop nageslagen en de drie door mij opgevoerde postzegelvellen uit Bonaire zijn alle door Studio Excello uit Meppen ontworpen (gelegen tussen Hoogeveen en Emmen).
Dit ontwerpbureau blijkt meermalen postzegels voor het Caribisch gebied te ontwerpen en dan op wel op bijzonder opvallende wijze. Voor ieder eiland verschijnt met drie verschillende ‘eiland-naamvermeldingen’ een aparte emissie, die seriematig een samenhangend geheel vormen.
Wat schetst mijn verbazing? In 2017 heeft Studio Excello de ‘Onderwaterwereld’ van de drie eilanden ontworpen, die feitelijk geheel overeenkomen in stijl en uitvoering met de 240 Beleef de Natuur-postzegels van ons land, waarvan de uitgifte in 2018 startte.
Het zou wel eens kunnen betekenen dat we van ontwerper Janse na zes jaren ‘verlost’ worden, maar niet van zijn ‘geest & uitstraling’. Een identieke voortzetting, een tropische kleurenpracht, van Studio Excello voor 2024, 2025 én 2026!

2) Emissie overeenkomst

Heeft u zichzelf ook de ‘waarom-vraag’ gesteld over de grote overeenkomst in onderwerp tussen de twee emissies ‘PostEurop 2024: onderwater natuur’ & ‘Beleef de Natuur – Bonaire onder water’ in de emissie-informatie? Of schuilt er een achtergrond achter? Wellicht de volgende.

Europazegel 2023 - Vrede
Onder invloed van de oorlog in Oekraïne is het gemeenschappelijke postzegelthema veranderd in ‘Vrede’, terwijl ‘Onderwater flora en fauna’ het thema in 2022 zou zijn. Het is dus met reden veranderd en verschoven naar 2024, waarmee de voorbereidingen van Bonaire-emissies vervreemdend overkomen, of is het te wijten aan een halsstarrig postbedrijf: “We houden ons onveranderd aan de gemaakte planning & afspraken of reeds gestarte voorbereidingen?”

3) Flora en fauna import

Decemberzegel 2023 (3)

Ongetwijfeld is het ook jou niet ontgaan dat een Nederlandse landverhuizer / emigrant (Nederlandse immigrant in Noorwegen) de Decemberzegel-emissie 2023 heeft ontworpen, waarin uitgebreid ruimte voor dieren en bomen is uitgetrokken uit Noorwegen. Hetzelfde staat te gebeuren per 1 januari 2024 met de uitgifte ‘Beleef de Natuur-vogels’ van het eiland Bonaire.
Met andere woorden flora en fauna afbeeldingen uit het buitenland zijn zomaar aantrekkelijker geworden dan die uit Nederland!

4) Mijn financiële visie 1e gedeelte emissie 2024

Volgens mijn inschatting afgaande op eerdere emissie-omvangen ziet het totaal er als volgt uit (zie hierbij ook artikel ‘Postzegelemissie 2024 (januari – juni): te eenzijdig & te omvangrijk‘ van 29 oktober 2023):

5) Kinderpostzegels 2024: voor mij nu nog een vraag, voor PostNL al een weet

Kinderpostzegels 2023 - prestigeboekje

Ik vind het spijtig dat er tekstueel veel aandacht (met foto’s) voor LEGO in dit prestigeboekje is uitgetrokken en miniem weinig filatelistische info over de kinderpostzegel in algemene zin. Écht nadrukkelijk een commerciële LEGO-uitgave.

Dit jaar is de 75e editie van de kinderzegelactie ‘Voor het kind door het kind’ uitgegeven, die in 1948 op initiatief van Verheul is gestart. In 1935 kwam de onderwijzer al op het lumineuze idee om in Waarder (nabij Woerden) leerlingen van zijn school langs de deuren te laten gaan om kinderzegelbestellingen op te halen.
Deze 75e actie is tegelijk ook de 99e kinderzegelactie! Op initiatief van het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels (met plaatselijke vrijwilliger s o.l.v. jonkvrouwe Alting von Geusau) is in samenwerking met de Nederlandse Bond tot Kinderbescherming (verdeling gelden) de uitgave van de kinderzegels in 1924 gestart.

Met andere woorden SKN heeft met twee jubilea-jaren te maken namelijk 2023 (75e scholenactie) en 2024 (100e kinderzegelemissie). In welk jaar zal de kinderzegelactie beëindigd worden? De aanleiding van deze stelling is gebaseerd op de profetische uitspraak van de voormalige TPG-voorzitter Raad van Bestuur Wim Dik: “Het is van de zotte. Bij een fles azijn wordt toch ook geen meergeld voor het Goede Doel gevraagd?” (Zie artikel ‘Na 2025 beëindiging kinderzegelemissie’ [laatste deelhoofdstuk]).

Ik zie overeenkomsten tussen deze 75e scholenactie met de 75e zomerzegelactie in 2010 (bijgaande groepsfoto *) is toen als totale slotbijeenkomst gemaakt):

 1. 75-jarige postzegelemissie-uitgaven van de zomerzegels en de kinderzegels.
 2. b) spectaculaire beëindigingsfoto zomerzegels *) tegenover het onverwachte 109e prestigeboekje ‘Kinderzegels 2023, de eeuwige jeugd van LEGO’, die al vanaf 1999 worden uitgegeven.

 

Wellicht doe ik toch ook mee aan een bijzonder voorbarige, causale besluitvorming: “In 2023 is de laatste kinderpost-zegelemissie uitgegeven. Of wordt die pas in 2024 geëffectueerd !/?”
Drastische achteruitgang van het aantal scholieren dat aan de scholenactie deelneemt: in 2004 telt de actie 250.000 kinderen, in 2008 240.000, in 2013 211.000, in 2017 160.000 en in 2022 nog maar 125.000 scholieren (van 3250 scholen). Met andere woorden er is duidelijk sprake van een versnelling in de achteruitgang!

De groots opgezette lancering van de nieuwe zomerpostzegels 2010 in het 75-jarige jubileumjaar van de zomerzegels op 27 april 2010 door op de postzegels afgebeelde persoon en/of familieleden/vrienden daarvan en andere genodigden betekende feitelijk de uitvaart en het afscheid van de zomerpostzegels: [1] Mies Bouman; Ramses Shaffy vertegenwoordigd door [2] Liesbeth List en [3] Shireen Strooker; Fanny Blankers-Koen vertegenwoordigd door [4] Jan Blanker; Willy Alberti vertegenwoordigd door [5] Willeke Alberti en [7] Ria Alberti; Annie M.G. Schmidt vertegenwoordigd door [8] Flip Azijn; en [6] Frans Mulder. Dick Bruna is niet aanwezig.

*)
Postzegelblog-artikel ‘2011 einde uitgifte zomerpostzegels’ van 16 oktober 2010.

6) Ex-MooiNL

NVPH 2324 - Mooi Nederland 2005NVPH 2845 - Grenzeloos Nederland-Zuid Afrika - buffel

Ons land heeft in stedelijk en historisch perspectief twee jarenlang lopende emissies uitgegeven:

 • Mooi Nederland (2005 – 2019)
 • Grenzeloos Nederland (2008 -2012)

Waarom niet een combinatie van beide emissies, waarin het buitenland met een Nederlands tintje centraal zal staan met de uitgifte van Ex-MooiNL? Van alle overzeese gebieden die Nederland ooit in bezit heeft gehad, zou het aantrekkelijk zijn alleen de hoofdsteden / – plaatsen op te voeren met enkele afbeeldingen in historisch en actueel perspectief. Buitenland & import in cultureel opzicht alom!

7) Bebaarde koning

Koning Willem-Alexander - Sint EustatiusKoning Willem-Alexander en Koningin Máxima - Bonaire
Op 24 april 2020 vermeldde het Noordhollands Dagblad dat PostNL voorlopig nog geen plannen heeft om postzegels uit te geven met het uiterlijk van een bebaarde koning naar aanleiding van zo’n uitgifte van het postbedrijf FXDC Post van Caribisch Nederland met daarop een baard dragende koning *). Naderhand is er nogmaals een geactualiseerde foto van de koning met gezichtsbeharing uitgegeven.


Inmiddels zijn er een aantal jaren verstreken en de bebaarde Willem-Alexander staat nog steeds baardloos op de permanente frankeerzegel. Wellicht verschijnt er per januari 2024 toch een nieuw, bij de actualiteit passend koningsportret op de frankeerpostzegels: de houdbaarheidsperiode van de baard is immers definitief geworden.
Mocht een nieuw, geactualiseerd portret van de koning op de permanente postzegel verschijnen, dan zou Anton Corbijn de fotograaf wel eens kunnen zijn. Hij heeft begin september een nieuw staatsieportret van het koningspaar gemaakt, dat op 1 november 2023 wereldkundig is gemaakt. Wellicht heeft hij tegelijkertijd ook en tijdloos postzegelportret van de koning gemaakt.

*)
Deze permanente emissie is niet in de Speciale Catalogus 2024 opgenomen! Reden? Oorzaak?

8) Pesten

Met behulp van mijn twee samenhangende voorontwerpen heb ik geprobeerd PostNL te attenderen op bestaan van het sociaal-maatschappelijke onderwerp ‘pesten’ (een vorm van discriminatie).

 • Beide losstaande postzegels vormen een samenhangend geheel met een ‘beslachtofferige’ en een ‘ont-beslachtofferige’ uitstraling.
 • Met de typografische weergave van het woord ‘PESTEN’ met grote en kleine letters breng ik de ervaring van het toenemen en het afnemen van het pesten symbolisch in beeld.
 • De letters van de verticaal geplaatst landsnaam verbeeldt met de ‘stapeling-van-de-letters’ de voortdurende continuering van het pestgedrag, dat het slachtoffer moet ondergaan / doorstaan (zie mijn artikel ‘Basis traditionele kinderzegelonderwerpen! Ook pesten?’ van 5 maart 2023).

9) Decemberpostzegel 2023

Decemberzegel 2023 (4)
De hond *), die met een kat achter het raam poseert, heeft een envelop in zijn bek met daarop het gele, driehoekige logo van PostNL. Op de postzegel komen het PostNL-logo en de postbode-functie van de hond minder duidelijk en overtuigend over.

*)
De hond in kerstbal-uitvoering is gratis verkrijgbaar bij aankoop van twee vellen Decemberzegels.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Nederland NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (1 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

Reacties (14) Schrijf een reactie

 • Lars op 19 november 2023 om 09:28

  De postzegel met een bebaarde WA uit Caribisch Nederland is geen permanente zegel maar een “persoonlijke” zegel en staat daarom niet in de catalogus.

 • Hans op 19 november 2023 om 10:59

  In de laatste collect staat dat dag van de postzegel voortaan alleen nog als persoonlijke postzegel wordt uitgegeven…om meer ruimte te geven voor nieuw thema in officiële uitgifteprogramma..ten eerste hoort dag van postzegel toch echt in officiële programma thuis zoals meerdere eerder op persoonlijke postzegels uitgegeven zoals bv Hollandse Molen 100 jaar, Koninklijke Nederlandse Schaakbond 150 jaaren Juliana etc. 1e half jaar 2024 echt zeer eentonig…maar wie ben ik ;-)

 • Guido (Breda) op 19 november 2023 om 12:41

  Het idee voor de uitgifte van postzegels rond het thema pesten juich ik bijzonder toe. Ik vind ook dat de afbeeldingen uit het artikel van Bate Hylkema prima als een basis voor die postzegels kunnen dienen. In de laatste jaren heeft PostNL niet zo vaak postzegelemissies uitgebracht waarmee het haar sociaal/maatschappelijk gezicht liet zien, maar dit zou wel vaker mogen! Ik heb in dit artikel (https://www.postzegelblog.nl/2021/04/19/landelijke-dag-tegen-het-pesten-19-april-2021/) ook gelezen dat BPost jaarlijks een sociaal thema laat terugkeren in haar uitgifteprogramma.

  Hier blijft men maar tot vervelens toe doorgaan met het uitbrengen van saaie postzegels over flora / fauna / natuur. Zij doen daarmee een heleboel filatelisten echt geen plezier.

  Wat ik verder eigenlijk nog hoop is dat de cryptopostzegels van dit jaar een groot fiasco geworden zijn. Al realiseer ik mij ook wel dat daarmee postzegels voor de aangetekende tariefklasse niet meteen zullen verdwijnen. Als de cryptopostzegels er niet meer zouden zijn, zou men wellicht wel weer met een of ander nieuw (experimenteel) idee voor dergelijke postzegels kunnen komen.

 • willem hogendoorn op 19 november 2023 om 16:14

  Het thema pesten is zeker een aanrader.
  https://www.postzegelblog.nl/2021/10/08/is-pesten-zo-erg-dat-t-strafbaar-moet-worden/#more-620522

 • Randy Koo op 19 november 2023 om 22:38

  Ik heb diverse keren bij SKN geadviseerd om ‘pesten’ vanwege de actualiteit als thema ‘Kinderpostzegels’ uit te geven, maar ze reageerden negatief.

  Op 19 april 2021 heb ik een blog geschreven over pesten: https://www.postzegelblog.nl/2021/04/19/landelijke-dag-tegen-het-pesten-19-april-2021/

 • Willem op 20 november 2023 om 09:52

  @Hans, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben op dit moment via de mail in gesprek met de Collectclub over hun eenzijdig emissie beleid. Wat de zegels over de natuur betreft kreeg ik de volgende reactie: “Allereerst over Beleef de natuur.
  PostNL brengt elk jaar verschillende postzegels en series uit, waaronder de langlopende series Typisch Nederlands en Beleef de natuur.
  Om inzicht te krijgen in de wensen van zowel verzamelaars als het Nederlandse publiek (consument) heeft PostNL begin dit jaar onderzoek laten doen ten aanzien van thema’s/onderwerpen, ontwerpstijlen en ook de series.
  Hieruit blijkt dat ‘natuur’ nog altijd het meest aanspreekt en meer dan de helft van de verzamelaars gaf aan de serie Beleef de natuur in de huidige vorm terug te willen zien. “Een van de mooiste series die ooit is bedacht”, “Ik vind het prettig als de serie in dezelfde stijl doorgaat” en “Zeker nog niet op uit gekeken” sterkten ons in de keuze de serie ook de komende 3 jaar uit te geven.
  Ook “Typisch Nederlands” valt goed in de smaak blijkt. Vandaar dat we deze serie na 2024 vervangen door een nieuwe ‘Nederlandse’ serie.”
  Ik heb ook de vraag gesteld waarom 4 x beleef de natuur? Dit zou ook 2x keer kunnen zijn, maar daarin lijkt het dat ze niet WILLEN veranderen. Ik heb ook sterk aangedrongen om de emissie van de dag van de Postzegel weer in het officiele programma terug te brengen, maar dit lijkt men niet van plan.

 • Pieter op 20 november 2023 om 11:46

  Of je het leuk vindt of niet, PostNL is een commercieel bedrijf dat vooral denkt aan de salarissen van zijn directeur en aandeelhouders. Daartoe klopt het geld uit de zakken van de verzamelaars en kijkt wat commercieel gezien het interessantst is, en niet of iets maatschappelijk relevant is. Mijn ervaring met niet-verzamelaars in mijn omgeving is dat ze dit soort natuurplaatjes geweldig vinden.
  Het staat iedereen dan ook vrij om bepaalde series al dan niet te kopen, ook de verzamelaars kunnen selectief zijn.

 • Bate Hylkema op 20 november 2023 om 15:47

  Willem, hartstikke bedankt voor jouw info.
  Vermeldenswaardig is dat Martine den Boer (directeur Studio Excello) wel de ontwerpster is van BdN-emissie Caribisch Nederland, maar niet zal zijn van de BdN-emissies Nederland 2024, 2025 & 2026. Dat blijft Frank Janse!

 • Willem op 21 november 2023 om 09:19

  @Pieter, het is gewoon zo dat over smaken niet valt te twisten. Wij mensen zijn heel divers en daarin zijn verzamelaars geen uitzondering. Ik heb op zich dan ook geen probleem met Beleef de natuur, maar waarom 4 uitgiften per jaar? De jaarlijkse dag van de postzegel moet wijken uit het officiele programma om ruimte te maken voor andere uitgiften. Dat is toch de wereld op zijn kop? Ik heb voorgesteld aan de collectclub om de komende serie uit te smeren over 6 jaar. Dan krijg je vanzelf ruimte voor twee andere uitgiften. Maar het belangrijkste bezwaar tegen het huidige beleid is de eenzijdigheid en de tendens om steeds meer uitgiften te verplaatsen vanuit het officiele programma naar de persoonlijke uitgiften.

 • Lars op 21 november 2023 om 12:53

  Een paar jaar geleden heeft PostNL gezegd dat ze de jaarcollectie onder de €100 willen houden. Ik denk dat ze daarom een aantal uitgiften degraderen tot “persoonlijke” zegels.
  Als ze dat niet doen zou een jaarcollectie al gauw €150 of meer zijn en beginnen wij hier weer te klagen over de hoeveelheid zegels en de prijs…
  PS: Jaarcollectie 2023 is €100,41. Moet je die wel kopen vóór 1 januari…

 • Willem op 21 november 2023 om 13:31

  Lars dat is het punt niet. Ze kiezen er bewust voor om beleef de natuur in het programma op te nemen. Van beleef de natuur worden geen persoonlijke zegels gemaakt. Het heeft duidelijk met keuzes te maken.

 • AaLuWa op 21 november 2023 om 16:07

  En PostNL zal volgend jaar ook wel een cryptopostzegel uitgeven. De “waarde” van sommige nieuwe cryptopostzegels – NL crypto stamp safe regenboog – is meer dan mijn gehele Nederlandse postzegelverzameling in mijn Davo-album. Misschien wordt postzegel verzamelen verlegd in cryptopostzegels verzamelen in de toekomst. En zit PostNL commercieel goed.

 • Hans op 21 november 2023 om 18:47

  @Willem….jij hebt me begrepen en wij zitten op dezelfde lijn.

 • Willem op 21 november 2023 om 19:01

  @AaLuWa: ik ben blij dat de cryptozegel is verhuisd naar het assortiment persoonlijke postzegels. Op zich een aardige uitvinding zo’n zegel, maar heeft niets meer met (traditioneel) verzamelen te maken.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)