Typisch Nederlands – wadden: "Wees wijs met de Wadden" - Postzegelblog

Typisch Nederlands – wadden: “Wees wijs met de Wadden”

2

Als ex-wadloper o.a. naar Ameland heb ik met belangstelling uitgekeken naar het postzegelvel ‘Typisch Nederlands – wadden’. De Waddenzee staat op de Werelderfgoedlijst. Het is ‘s werelds grootste aaneengesloten systeem van zand- en moddervlakten van Nederland, Duitsland en Denemarken, die tijdens eb droogvallen. Er komt een groot aantal plant- en diersoorten voor. ‘t Is een broed- en overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen vogels per jaar.
Tijdens de unieke wandeltocht over het Wad vol slikken, kwelders, mosselbanken, geulen en zandplaten bepaalt de leider de groepssnelheid en de route als uiterst aantrekkelijk en uniek toeristisch item.

Typisch Nederlands – wadden: uitgiftedatum 15 augustus 2023

Vel Typisch Nederlands - wadden

Nadere emissiegegevens Typisch Nederlands – wadden

De verschijningsdatum van de 5e emissie ‘Typisch Nederlands – wadden’ is 15 augustus 2023; Total Design-ontwerp Adam Lane & Edwin van Praet; oplage 75.000 postzegelvellen; drukkerij Cartor Security Printers in Meaucé La Loupe (Frankrijk).

Deutschland Nationalparke Wattenmeer

Van de gedeeltelijk droge zeebodem is zand, slik en zeewater nabij een slenk zichtbaar.

Wadlopen van Wierum naar Ameland

Wadlopen van Wierum (10 km oostelijk van Holwerd) naar Ameland heb ik jaren geleden eens aan deelgenomen. Bij de 12 km lange tocht in korte broek over een gedeeltelijk drooggevallen zeebodem bij afgaand tij (eb, wantij) loop je als groep over zandplaten.
Na afdaling van de zeedijk bij aanvang van de tocht moesten we eerst wel door een onaantrekkelijk tracégedeelte van een stinkende sliklaag lopen. De stank (rotte eieren geur) ontstaat in de modderlaag door het rottingsproces van plantenresten in een zuurstofarm milieu.

Bron: www.waddengenot.nl

Bron: www.waddengenot.nl

Tijdens het voorzichtig, langzaam en onvast voortbewegen met zuigende en glijdende passen op All Star-gympen spat de grijszwarte blubber aan alle kanten om je heen op. Vooral als je je voet in een ‘vol-gelopen-stap’ van een collega-voorganger plaatst! Pas na honderden meters ploeteren door de sliklaag / bagger (enkelen glijden zelfs uit of blijven in de 10 tot 15 cm dikke sliklaag even vastzitten) strekt de aantrekkelijkheid van de Waddenzee met een 5-urige wandeltocht over het Wad als unieke beleving zich voor je uit.
Met mijn lengte van 196 cm heb ik een voordeel bij het oversteken van een redelijk diepe geul. Ik kan mijn rugzak gevuld met warme kleren en schoenen met gemak droog houden. Voor een persoon van klein formaat heb ik de rugzak bij de oversteek vervoerd. Na het bereik van Ameland zijn we met veerboot tenslotte weer bij de auto gekomen.

Analyse van het postzegelvel

Typisch Nederlands - wadden

Het postzegelvel als totaalontwerp geeft een (chaotische) totaalimpressie van een spoor van schoenafdrukken (zool & hak) van een groep wadlopers op de Waddenzee bij afgaand tij in de sliklaag ná de passage. Een afbeelding van wadlopers is dus niet aanwezig. Ze zijn voorbijgekomen. De dagbladpers heeft abusievelijk “afbeelding van wadlopers op nieuwe postzegels” als ‘waarheid’ vermeld.


Naast de voetsporen zijn iconische vormen van wit gekleurde schelpen toegevoegd als vertegenwoordiger van de bewoners van de blauw gekleurde Waddenzee. De positie van de schelp op de rechter velrand wijkt af. Reden? Er is geen ruimte op de juiste plaats beschikbaar. De lichter blauwgekleurde gegolfde lijnen tussen de voetafdrukken geven de kalme golfslag van het zeewater weer.

De postzegel (op een brief) als deel van een groter deel geeft een geïsoleerd en te beperkt zicht op het typisch Nederlandse van de afbeelding. Voor velen zal de postzegel een moeilijk te duiden afbeelding zijn zonder deze achtergrondinformatie.

Van spoorzoeken naar spoor duiden

Ontwerptechnisch heeft het ontwerpersduo op meesterlijke wijze de chaos en het massale van schoenprenten van een juist gepasseerde groep wadlopers afgebeeld in de 10 tot 15 cm hoge sliklaag. De schoensporen lopen ongeordend tussen het vaste stramien van schelpen.

Typisch Nederlands 2023 – toeristische aantrekkelijkheden

Typisch Nederlands - museaTypisch Nederlands - molensTypisch Nederlands - bloemenvelden
Typisch Nederlands - kaasmarktenTypisch Nederlands - wadden

De toeristische aantrekkelijkheden (hoofdthema van de Typisch Nederlands-emissie 2023) van musea, molens, bloemenvelden en kaasmarkten worden met bekende voorwerpen als schilderijlijsten, wieken, tulpen en kazen geactualiseerd. Schoenafdrukken daarentegen zijn ‘overblijfsels’ van een activiteit van wadlopers / wadlopen. Deze restanten actualiseren een ervaring en/of beleving op de Wadden / Waddenzee. In mijn optiek is de Wadden-postzegel daarmee het best geslaagde ontwerp en de musea-postzegel het minst geslaagde.

NVPH 3210 - UNESCO-WerelderfgoedNVPH 3390 - Toerisme in Nederland

NVPH 2694 - Waddenzee werelderfgoed

Het logo van de Waddenvereniging is in 1965 door Jan Loman (1909 – 2006) uit Beetsterzwaag ontworpen: “Op het uit drie abstracte vormen bestaande logo staat een horizon dan wel een begrenzer of hemelboog, een zon en een vogel” en multi-interpretabele betekenis:

 • Oog hebben voor een afgebakend natuurgebied.
 • Onder de hemelboog staande zon vliegt een vogel langs de Waddenzee.
 • Onder de hoge horizon staat de weerspiegeling van de zon in het water waar een vogel voor langs vliegt.

Met de witte achtergrond dekt de Nederlandse driekleur de lading.

Op de Persoonlijke Waddenvereniging-Postzegel (nvph 2694), ontworpen door Bureau BBK/Door Vriendschap Sterker, staan vijf karakteristieke bewoners van de Waddenzee in silhouet afgebeeld: zeehond, zeebaars, strandkrab, mossel en eidereend in de kleuren van het logo van de Waddenvereniging, rechts afgebeeld.
De herhaling en afwisseling van de 56 silhouetten verbeelden niet alleen de gevarieerde rijkdom aan leven in de Waddenzee , maar ook de dagelijkse wisseling van de eb- en vloedbeweging.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Nederland NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (Breng als eerste je stem uit.)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (2) Schrijf een reactie

 • Bate Hylkema op 13 augustus 2023 om 13:38

  In het eindresultaat dat ik pas nu onder ogen krijg, vallen me toch enkele facetten op:
  * Er is een gevarieerd doelgerichte eenheid in het totaalontwerp te bespeuren: vooruitgang (in het leven).
  * De kleurtegenstelling tussen de afdrukken en het zeewater is te gering.

 • Fer op 13 augustus 2023 om 21:50

  Als je deze zegel ontvangt, begrijp je dan wat het voorstelt?

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)