225 jaar innovatief vermogen: Rijkswaterstaat (1798 - 2023) - Postzegelblog

225 jaar innovatief vermogen: Rijkswaterstaat (1798 – 2023)

0

A29: afsluiting Haringvlietbrug (9 juni – 4 augustus 2023). Filevorming op de overige wegen. Heeft u er ook last van als u naar uw werk deze brug gebruikt?  Rijkswaterstaat vervangt de brugklep en het bewegingswerk van de Haringvlietbrug en vernieuwen de technische systemen voor bediening, besturing en bewaking. Zo zijn er nog meer verhalen over de taken van Rijkswaterstaat in de afgelopen jaren. We vliegen er snel doorheen in deze blog met hoogtepunten die u vast wel kent. En wat is de relatie met vuurtoren ‘Lange Jaap’ in Den Helder?

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de afgelopen 225 jaar heeft Rijkswaterstaat een belangrijke rol gespeeld in de vormgeving van Nederland. De dienst beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zet in op een duurzame leefomgeving. Rijkswaterstaat realiseerde bijvoorbeeld de Deltawerken en de Afsluitdijk die ons land beschermen tegen overstromingen, legde (mede) de Marker Wadden aan en werkt aan de ontwikkeling van het windenergienetwerk op zee.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijkswaterstaat (RWS)

Rijkswaterstaat (RWS) is het uitvoerende agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland, tot 2010 Verkeer en Waterstaat geheten. Het werd opgericht in 1848 en is de opvolger van het Bureau voor den Waterstaat, dat sinds 1798 bestond. De organisatie beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen. De dienst heeft als hoofdtaken om te werken aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer (“droge waterstaat”), het onderhoud en de verbetering van het systeem van vaarwegen (‘natte waterstaat’) en de bescherming tegen overstromingen. De directeur-generaal (DG) is Michèle Blom sinds 15 mei 2017, waarmee ze de opvolger is van Jan Hendrik Dronkers. Rijkswaterstaat had eind 2017 ongeveer 9200 medewerkers. De organisatie is opgebouwd uit een centrale organisatie (onder meer het bestuur en de bestuursstaf) en organisatieonderdelen die regionaal of landelijk werken.

Slogan van de laatste jaren ook bekend van de reclame uitingen: Van A naar Beter.

 

RWS Regionaal

De regionale organisatieonderdelen, tot 2013 diensten en tot 2004 directies genoemd, vormen de ruggengraat van Rijkswaterstaat. Aan het hoofd van een regionale eenheid staat de hoofdingenieur-directeur (HID). De regio’s op hun beurt zijn weer onderverdeeld in lokale districten (in het recente verleden dienstkringen genaamd). Vroeger had iedere provincie haar eigen regionale organisatie, maar sinds 1994 zijn in het Noorden (Groningen, Friesland en Drenthe) en een jaar later in het Oosten (Overijssel en Gelderland) directies samengevoegd. Met de reorganisatie van april 2013 zijn meer diensten samengevoegd en is de verwijzing naar provincienamen vervallen.

 

Oprichting Rijkswaterstaat en jubilea

1798: Oprichting Bureau voor en Waterstaat

De oorsprong van Rijkswaterstaat ligt in de Franse periode (1795 tot 1813). De zorg voor het water is dan nog versnipperd over het Rijk, de provincies, waterschappen en lokale besturen. Maar de staat van de rivierbeddingen is slecht en de dijken zijn zwak. Dat leidt tot rampzalige overstromingen. De grote hoeveelheid schade vraagt om een nationale aanpak.

(De oprichting van Rijkswaterstaat was op 24 mei 1798, zo’n drie jaar nadat de Bataafse Revolutie met Franse steun een einde had gemaakt aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Bovenstaande brief (gedrukt briefhoofd Armée Infanterie de Ligne, geschreven Republique Batave) van Den Haag 18 Thermidore An 6 (5 augustus 1798); stempel Hollande Troupez francoires (rood), geeft een goed tijdsbeeld aan.)

Daarom wordt in 1798 een nationale organisatie opgericht, het Bureau voor den Waterstaat. In 1848 hernoemen we dit tot Rijkswaterstaat. De belangrijkste taken zijn aanleg, beheer en onderhoud van rivieren, kanalen, waterkeringen en droogmakerijen (polders).

1998: 200 jaar Rijkswaterstaat

Het 200 jarig jubileum van Rijkswaterstaat in 1998 werd groots gevierd met diverse uitgiften (zegels, stempels en boeken). Op 9 juni 1998 schonk PTT-Post aandacht aan het 200-jarig jubileum van Rijkswaterstaat door de uitgifte van twee postzegels met afbeeldingen van de Waal nabij Deest (bescherming tegen het zoete water en van de Oosterschelde met Plompetoren bij het Zeeuwse Koudekerke (bescherming tegen het zoute water).

Nederland (1998): PZM – Nederland Waterland: bescherming.

 

 

 

Vuurtoren Lange Jaap

De vuurtoren Kijkduin, in de volksmond Lange Jaap, is een vuurtoren die net ten noorden van Fort Kijkduin staat in Huisduinen, nabij Den Helder in de provincie Noord-Holland. De toren kreeg in 1988 de status van rijksmonument. Met een lengte van 63,45 meter is de Lange Jaap de hoogste nog brandende vuurtoren van Nederland (Tussen 1974 en 2008 was dat de vuurtoren aan de Maasvlakte) en de hoogste gesloten gietijzeren vuurtoren ter wereld. De bouw van de toren is begonnen in 1877 en het licht kon op 1 april 1878 worden ontstoken.

Nederland (2007): Mooi Nederland – Den Helder (met Lange Jaap op velrand).

Het broodjeaapverhaal gaat dat Lange Jaap op een stapel koeienhuiden staat, hetgeen zou verklaren waarom de top van de toren bij storm ongeveer een meter heen en weer beweegt. In werkelijkheid beweegt de vuurtoren in de top maximaal vijf centimeter.

Nederland (2014); Vuurtoren Lange Jaap, Den Helder.

September 2021 werd het gebied rondom de toren in een straal van zeventig meter vanwege instortingsgevaar afgesloten. Er was al langer bekend dat er scheurtjes in de toren zaten, maar tijdens recente onderhoudswerkzaamheden kwamen ook scheuren in de gietijzeren constructie aan het licht. In een brief aan de Tweede Kamer wees demissionair minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat) erop dat de maatregel noodzakelijk was omdat niet ingestaan kan worden voor de constructieve veiligheid. Hoewel verschillende inwoners van Den Helder al langer vrezen dat de toren zal instorten en het nieuws voor hen dus niet helemaal onverwachts kwam, is door omwonenden met veel emotie op de recente gebeurtenis gereageerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Het is duidelijk dat de rechter postzegel een bijna kopie is van de persoonlijke zegel (links) uit de vuurtoren serie van 2014)

Hoe het verder gaat met herstel of afbraak van de vuurtoren, lees de laatste stand van zaken van RWS:

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/vuurtoren-lange-jaap

 

 

Meer info:

Met dank aan de uitgebreide informatie over de historie van Rijkswaterstaat en de frankeermachinestempels van Henk van de Laak, expert van Rijkswaterstaat. Kijkt u eens op zijn uitgebreide website: https://www.laakland.nl/

Rijkswaterstaat: https://www.rijkswaterstaat.nl/

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch Nederland



Nieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (5 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)