‘De Hollandsche Molen’ jubileumseries 1963, 2013 & 2023 en meelopers (1) - Postzegelblog

‘De Hollandsche Molen’ jubileumseries 1963, 2013 & 2023 en meelopers (1)

0

De Hollandsche molen 100 jaar (waterrad) De vereniging ‘De Hollandsche Molen’ heeft met drie emissies postzegels haar 30-jarig, 90-jarig en 100-jarig jubilea in 1963, 2013 en 2023 gevierd. Bijna gelijktijdig verschijnen er wonder, oh wonder nog meer molenpostzegels!

  • Cor van Weele ontwierp de zomerzegels 1963 (nvph 786/90) met fotografische molen-silhouetten.
  • In 2013 verzorgde grafische ontwerper Joost Veerkamp met tekeningen de emissie ‘Nederlandse Molens’ (nvph 3069/78).
  • Recentelijk heeft grafisch ontwerper Bart de Haas uit Den Haag op Persoonlijke Postzegels (PP) / Kader Postzegels (KP) op 15 mei 2023 met de emissie ‘De Hollandsche molen 100 jaar’ met foto’s de trits afgesloten.

De Hollandsche Molen 100 jaar – uitgiftedatum 15 mei 2023

De Hollandsche Molen 100 jaar

Postzegeluitgifte informatie

Eerste dag van uitgifte 15 mei 2023, grafisch ontwerper Bart de Haas uit Den Haag, oplage 5000 RP-vellen, de naam van de drukkerij wordt niet vermeld in het PostNL-persbericht.

1) 100 jaar vereniging ‘De Hollandsche Molen’

De ontwerpen van de drie emissies verschillen in uitvoering en vormgeving danig van elkaar. Via twee invalshoeken aandacht voor de postzegels van de 100-jarige jubilaris. Daarbij staan het kleurgebruik en geometrische figuren op de tien postzegels centraal met het gebruik van de tabs aan weerskanten van de postzegels.
In het vervolgartikel zal achtergrondinformatie over de constructie en techniek met opvallende onderdelen van de tien molens staan.

1a) Inhoudelijk kleurgebruik

In de vormgeving zijn op ingenieus creatieve wijze kenmerkende facetten van het postzegelonderwerp op weinig in het oog vallende wijze verwerkt en gestopt. Zodra ze woorden krijgen, zullen ze ontdekt, gezien en hopelijk ook gewaardeerd worden. De kleurcode verwijst volgens het PostNL-persbericht naar de functie van de molen:

  • Het geel van de postzegels 2, 5, 6, 8, 9 & 10 verwijst naar het malen van het graan door de korenmolens.
  • Het blauw van de postzegels 1 & 7 verwijst naar het overslaan van het water uit de polders door de poldermolens.
  • Het bruin van de postzegel 3 verwijst naar het hout van de gezaagde planken van de zaagmolen.
  • Het rood van de postzegel 4 verwijst naar de uitgeperste olie van de oliemolen.

1b) Geometrische kaders

Op de postzegels is over elke detailfoto een geometrische kader geplaatst dat naar de basisvorm van de molen verwijst. Vermeldenswaardig bij dit beeldtaal gebruik is het feit dat het fotogedeelte buiten het kader vervaagt, zodat het molenonderdeel binnen het kader extra opvalt:

  • Het achthoekige kader op de postzegels 1 & 2 geeft de basis en de buitenkant van de molen weer.
  • Het rechthoekige kader op de postzegels 3, 4, 6, 7 & 10 geeft de grondvorm en het exterieur van de molen weer.
  • Het ronde kader op de postzegels 5, 8 & 9 informeert over de grondvorm en de buitenkant van de molen.

1c) Verticaliteit van molens

De rechthoekige vorm van de tabs versterkt het ‘hemels-verticaal-omhoog-gaande’ van de tien molens in hoge mate. Als opvallende bijzonderheid van de eeuwviering van de molenvereniging zijn de postzegelemissies van 1963 en 2013, die ter gelegenheid van het 30- en het 90-jarige bestaan van de vereniging ‘De Hollandsche Molen’ zijn uitgegeven.

De Hollandsche Molen
De 100-jarige vereniging ‘De Hollandsche Molen’ brengt met het woordmerk-logo haar nieuwe identiteit in het jubileumjaar tot uitdrukking. De scheve vorm van een aantal cursieve letters, die letterlijk (gelijk molens) boven het maaiveld uitsteken, stellen de levendige dynamiek van het bewegen, draaien en malen van molens voor, die door wind en water in beweging wordt gezet.

2) Toeval of samenloop van omstandigheden?

Zoals hierboven is vermeld, is de molenvereniging tijdens jubileumjaren met drie postzegelemissies bekroond. Bijzonder opvallend hierbij is het feit dat tijdens alle drie ontwerpperioden van deze postzegels ongeveer gelijktijdig ook andere molenemissies in voorbereiding zijn geweest.
Of hier causale oorzaken aan ten ronde liggen, is me (nog??) onbekend! Wellicht beschikt de jubilerende molenvereniging over achtergrondinformatie of een filatelistische nevenvereniging daarvan.

2a) Zomerzegels 1963

Zomerzegels 1963

De meeste molenpostzegels uit 1963 (nvph 786/90) van grafisch ontwerper Cor van Weele zijn op verticaal rechthoekige postzegels geplaatst. De 8 cent postzegel (nvph 788) daarentegen accentueert het ‘aards-molen-landschappelijke’ met het horizontaal rechthoekige postzegelformaat.

NVPH 793 - Polder met molens

Op de horizontale molen-landschap-postzegel 1963 (nvph 793) van grafisch ontwerper R.J. Draijer staan drie molens te midden sloten, brede tochtsloten (polder-hoofd-afvoersloot) en weilanden (smal en langgerekt) met daarin een drietal schapen. De Zakelijke Postzegel (nvph 2251) geeft een schematisch beeld van deze smalle en langgerekte groene weilanden.

NVPH 1926 - Blok 150 jaar postzegels

De afwatering van de haaks op elkaar lopende sloten en tochtsloten van de 17e-eeuwse droogmakerijen in de kop van Noord-Holland o.a. de Beemster (gefinancierd o.a. door rijke VOC-kooplieden uit Amsterdam) is op de achtergrondillustratie van bijgaand postzegelvel (nvph 1926) duidelijk herkenbaar getekend.

2b) Nederlandse molens 2013

Nederlandse molens 2013

Ongeveer gelijktijdig met de ontwerpperiode van het postzegelvel ‘Nederlandse molens’ (nvph 3069/78) van grafisch ontwerper Joost Veerkamp in 2014 is ook de molenpostzegel ‘Wipwatermolen’ van de emissie ‘Nederlandse iconen’ (nvph 3141) door Another Something & Co, Fleur Dérogées ontworpen.

NVPH 3141 - Wipmolen

De wipwatermolen als poldermolen, die de waterstand in polders in stand dient te houden, wipt met een schoepenrad in een relatief korte periode een grote hoeveelheid water in een hoger gelegen bassin. Om het water uit de laag gelegen polder te kunnen wippen, zijn een aantal wipmolens noodzakelijk om het water in de hoger, tussen dijken gelegen ringvaart te kunnen wippen (krijgen). Drie wipmolens bijvoorbeeld kunnen het water ongeveer vier meter omhoog wippen. Meerdere wipmolens op een rij wordt een molengang genoemd.
De dunne lijntjes achter de driedimensionaal afgebeelde molen stellen het slootpatroon van de polder voor met sloten en poldersloten. Tussen de sloten ligt een relatief smalle, maar lange strook grasland. De schuine lijn verbeeldt de ringvaart, die tussen dijken rondom de polder ligt.

2c) 100 jaar vereniging ‘De Hollandsche Molen’ 2023

De emissie ‘De Hollandsche Molen 100 jaar’ is dit jaar door de emissie ‘Typisch Nederlands – molens’ vergezeld. De iconische illustratie van dit postzegelvel is op de molengang van een stel molens in Kinderdijk gebaseerd. Zie daarvoor het postzegelblog-artikel van 12 februari 2023.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch Nederland NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (2 stemmen, gemiddeld: 3,50 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)