Help slachtoffers aardbeving: Giro555 - Postzegelblog

Help slachtoffers aardbeving: Giro555

0

Turkije en Syrië zijn getroffen door meerdere zware aardbevingen en naschokken. De schade is enorm: gebouwen zijn ingestort, vele tienduizenden mensen zijn gewond en het dodental is inmiddels opgelopen tot meer dan 40.000 mensen. Veel mensen zitten, vanwege instortingsgevaar, onbeschermd in de ijzige kou. Een uitzonderlijke ramp raakt ons allemaal. Wanneer dat gebeurt slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de noemer Giro555. Wie zijn die 11 hulporganisaties?

Over Giro555

Een uitzonderlijke ramp raakt ons allemaal. Wanneer dat gebeurt slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de noemer Giro555. Giro555 werkt daarbij samen met Nederlandse omroepen, zenders en andere media, en vraagt heel Nederland om zich aan te sluiten. Samen komen we in actie voor noodhulp.

De stichting waar de hulporganisaties achter Giro555 zich in hebben verenigd is de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Zij beschikt over een ANBI-status. Het RSIN of fiscaal nummer van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties is: 8181.86.318. Het KvK nummer:  27302841. Giro555 is lid van de Emergency Appeals Alliance (EAA), een internationaal netwerk van tien Nationale Acties in verschillende landen.

 

CARE Nederland

CARE Nederland is onderdeel van CARE International, een internationale hulporganisatie die actief is in meer dan 100 landen. Voortgekomen uit Amerikaanse voedselhulp aan Europa na de Tweede Wereldoorlog, zetten we ons al meer dan 75 jaar in voor hen die dat het hardst nodig hebben. We redden levens waar we kunnen. We komen snel in actie en doen wat nodig is om mensen in nood steun te bieden. Samen met de bewoners van het gebied, lokale overheden en partnerorganisaties, beoordelen we wat het hardst nodig is. De aanpak van CARE kenmerkt zich door steun aan de kwetsbaarste groepen, waaronder vrouwen en meisjes, altijd voorop te stellen. We voorzien in eerste levensbehoeften zoals voedsel, schoon drinkwater en een veilige plek om te slapen. Zo helpen we mensen overleven in een noodsituatie. Ons werk stopt hier niet: we zijn er ook in de periode erna en bieden mensen steun om hun leven weer op te bouwen.

CARE werd op 27 november 1945 opgericht als tijdelijk samenwerkingsverband van 22 hulporganisaties in de Verenigde Staten om na de Tweede Wereldoorlog voedselhulp aan Europa te geven in de vorm van voedselpakketten. Het acroniem CARE stond toen voor Cooperative for American Remittances to Europe. In de jaren nadien is de organisatie steeds verder uitgegroeid:

  1. De activiteiten werden uitgebreid tot meer vormen van noodhulp en naderhand ook tot ontwikkelingssamenwerking.
  2. Het gebied waarop de activiteiten waren gericht, verruimde zich van Europa tot zich ontwikkelende landen over de hele wereld.
  3. CARE groeide uit van een Amerikaanse organisatie tot een internationaal samenwerkingsverband; het acroniem staat tegenwoordig voor Cooperative for Assistance and Relief Everywhere.

 

Cordaid

Cordaid is een Nederlandse van oorsprong katholieke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Cordaid is in 2000 opgericht in Den Haag met het ideaal mensen in nood te helpen en de armoede structureel te bestrijden. De naam stond oorspronkelijk voor Catholic Organisation for Relief and Development Aid.

Nederland (2009): 95 jaar Cordaid Mensen in Nood.

Voorheen stond de organisatie vooral bekend onder de namen van de fondsmerken Cordaid Memisa, Cordaid Mensen in Nood, Cordaid Microkrediet en Cordaid Kinderstem. In januari 2021 heeft de van oorsprong protestantse ontwikkelingsorganisatie ICCO zich bij Cordaid gevoegd. Wereldwijd heeft de hulporganisatie ongeveer 1400 mensen in dienst waarvan 140 medewerkers in Nederland zijn gestationeerd (2021). Het werkterrein ligt voornamelijk in Afrika en het Midden-Oosten en de organisatie heeft een besteedbaar budget van ongeveer 220 miljoen euro (2021).

 

Kerk in Actie

Kerk in Actie is opgericht in 1994 en komt voort uit verschillende kerkelijke hulpverleningsorganisaties. Dertien kerkgenootschappen stonden in 1952 aan de basis van Stichting Oecumenische Hulp (SOH), een organisatie die wereldwijd hulp biedt bij hongersnood en rampen (noodhulp). De Nederlands Hervormde Kerk richtte in 1956 de Sectie Internationale Hulpverlening op. De Gereformeerde Kerken in Nederland begonnen in 1960 met de Wereldhulpactie. Verschillende kerken begonnen in 1979 ook met een speciaal programma dat zich richtte op hulp aan kinderen onder de naam Kinderen in de Knel. De verschillende organisaties en programma’s werden in 1994 gebundeld in Kerk in Actie. Kerk in Actie is de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

De inkomsten van Kerk in Actie dalen sinds 2010 vanwege een teruglopende giften van kerkelijke gemeenten en particulieren. Aanvankelijk konden bezuinigingen nog worden voorkomen door te putten uit reserves, maar in 2014 moest de organisatie toch 2 miljoen bezuinigen. De begroting nam af van 29 miljoen euro naar 27 miljoen euro.

 

Rode Kruis

Overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, orkanen, bosbranden: ieder jaar worden miljoenen mensen slachtoffer van een natuurramp. En in de toekomst komt er ook nog eens meer extreem weer, zo is inmiddels wel duidelijk. Slachtoffers van een natuurramp kunnen rekenen op de hulp van het Rode Kruis. Want met afdelingen in 192 landen zijn we altijd dichtbij. Bij natuurgeweld komen de hulpverleners van het lokale Rode Kruis direct in actie om noodhulp te leveren. Ze voeren zoek- en reddingsacties uit, staan klaar met EHBO en zorgen voor voedsel, water en onderdak. En gaat het om een grote ramp? Dan schieten Rode Kruis-verenigingen uit andere landen te hulp. Zo zorgen we samen dat in tijden van nood niemand alleen staat.

Nederland (2017): 150 jaar Rode Kruis.

Lees het actuele bericht over de aardbeving:

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/hoe-helpt-het-rode-kruis-na-de-aardbeving-in-turkije-en-syrie/

 

Oxfam Novib

Het doel van Oxfam Novib is dat iedereen een zelfstandig bestaan zonder armoede kan opbouwen. Ze is daarom vooral actief op het gebied van armoedebestrijding en gelijke rechten, oftewel een rechtvaardige wereld, zonder armoede. Om haar doel te bereiken, werkt Novib samen met lokale organisaties in ontwikkelingslanden, voert ze campagne in Nederland om mensen bewust te maken van de armoede en onrechtvaardigheid in de wereld en probeert ze het beleid van overheden en bedrijven te beïnvloeden door te lobbyen, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Voorkant ansichtkaart.

Steun in ontwikkelingslanden wordt geboden door lokale ontwikkelingsorganisaties en -projecten te steunen. De genoemde steun bestaat uit financiële steun en advies. Oxfam Novib probeert zo veel mogelijk structurele, duurzame hulp te bieden, de bekende hengel in plaats van de vis.

Achterkant ansichtkaart.

Oxfam Novib biedt gebieden getroffen door een ramp ook noodhulp aan. Dit bestaat bijvoorbeeld uit extra hulp aan lokale partnerorganisaties en het voorzien in eerste basisbehoeften bij rampen. Bij deze activiteiten wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de activiteiten van andere Oxfam International leden en de Samenwerkende Hulporganisaties.

 

Plan International

Plan International is als Foster Parents Plan in 1937 opgericht door de Engelse journalist John Langdon-Davies. In de Spaanse Burgeroorlog hielp de organisatie weeskinderen en dakloze kinderen aan een veilig onderkomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de organisatie ook actief in Nederland, Frankrijk en België. In de loop van de vijftiger jaren verschoof het zwaartepunt van het werk langzaam naar landen buiten Europa.

Plan International werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens zich volledig kunnen ontwikkelen en dezelfde rechten en kansen hebben. En dat is hard nodig, want wereldwijd worden dagelijks meisjes achtergesteld en gediscrimineerd. Plan International voert projecten uit in ruim 75 landen in Afrika, het Midden-Oosten, Azië, en Latijns-Amerika, zodat meisjes kunnen leren, zich kunnen ontwikkelen, voor zichzelf op kunnen komen en hun eigen beslissingen kunnen nemen. Samen met de steun van duizenden sponsors werken we zo aan een beter leven voor meisjes en jongens in onze programmalanden.

Plan International heeft geen eigen kantoren in Turkije of Syrië en heeft ook geen partners in de regio die op een voldoende grote schaal snel en effectief bij zouden kunnen dragen aan de hulpverlening (alleen onze collega’s van het kantoor in Libanon werken samen met een lokale partner om nu op kleine schaal in Syrië mensen te helpen). Ter plaatse met de juiste mensen en middelen aanwezig zijn is cruciaal om effectief hulp te kunnen verlenen. Wij hebben dan ook besloten dat we niet willen delen in de opbrengsten van de Giro555-actie; de andere partners zijn in dit geval beter toegerust om snel en goed te helpen. Uiteraard zijn we wel solidair en helpen we op alle mogelijke manieren mee om de Giro555-actie in Nederland te ondersteunen. We roepen onze donateurs en het gehele Nederlandse publiek op om ruimhartig bij te dragen om alle mensen die in hele grote nood verkeren te helpen.

 

Save the Children

Save the Children is een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en meer specifiek voor de bevordering van kinderrechten, die zich inzet voor het welzijn van kinderen wereldwijd. De organisatie speelt een grote rol bij internationale noodhulpverlening. Save the Children is in 1919 opgericht in Engeland. De organisatie bestaat inmiddels uit 30 onafhankelijke lidorganisaties verenigd in de Save the Children Associatie. Save the Children International (SCI) is de gezamenlijke uitvoeringsdienst voor internationale programma’s. Van de dertig leden programmeren er 17 buiten hun eigen grenzen en maken daartoe gebruik van SCI. Daarnaast kennen de leden binnenlandse activiteiten die zij in eigen beheer uitvoeren. SCA is wereldwijd vertegenwoordigd in ca 120 landen.

Roemenië (2010): Save the Children.

Save the Children werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen en jongeren. Dit doen ze door middel van onderwijs, gezondheidszorg, bescherming tegen misbruik en uitbuiting, economische ontwikkeling, voedselhulp en noodhulp. Hierbij is het uitgangspunt het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

 

Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling (Netherlands Refugee Foundation) is een in Den Haag gevestigde Nederlandse hulporganisatie, die zich primair richt op het verlenen van (nood)hulp aan vluchtelingen in hun eigen regio. Dat wil zeggen aan vluchtelingen en ontheemden – (vluchtelingen binnen de eigen landgrenzen), die in eigen land of in een buurland wachten tot ze naar ’thuis’ kunnen terugkeren. De stichting zorgt bij acute nood voor directe hulp zoals voedsel, schoon drinkwater, onderdak, medische zorg en sanitaire voorzieningen. Bij langdurige conflicten biedt ze steun met bijvoorbeeld onderwijs, weerbaarheidstrainingen en vakopleidingen. Dat doet de stichting samen met partnerorganisaties in 23 landen.

Vereinte Nationen (2000): Respect für Flüchtlinge.

Wereldwijd zijn er ruim 80 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, conflict en onderdrukking. Bij acute crisissituaties zorgt Stichting Vluchteling voor directe noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden, zoals tenten, schoon drinkwater, sanitair, medische hulp en ander noodhulpmateriaal. Prioriteit gaat uit naar de zwaksten, zoals ondervoede kinderen, die worden geholpen met acute medische zorg en noodvoeding. Maar de stichting biedt ook langlopende hulp, zoals aan mensen in vluchtelingenkampen. Dit bestaat onder meer uit preventieve medische zorg en specifieke vakopleidingen.

Pakistan (2000): 40 jaar Afghaanse vluchtelingen in Pakistan.

Daarnaast ondersteunt de organisatie vluchtelingen en ontheemden bij hun terugkeer naar huis en verleent zij hulp bij de wederopbouw na een conflict. Bijvoorbeeld door scholen en klinieken te bouwen, dorpen en landbouwgronden te helpen ontmijnen en de medische zorg te verbeteren in terugkeer gebieden. Met de verstrekking van kleine kredieten worden vluchtelingen en ontheemden bij terugkeer geholpen om een nieuw en zelfstandig bestaan op te bouwen.

 

Terre des Hommes

Terre des Hommes is een internationale charitatieve instelling die zich richt op de rechten van het kind. De instelling bestrijdt de ergste vormen van kinderarbeid, kinderhandel, seksuele uitbuiting van kinderen (zoals kinderprostitutie), kindermisbruik en zet zich in voor kinderrechten; ook biedt deze kinderrechtenorganisatie noodhulp aan kinderen en hun familie bij humanitaire rampen.

De organisatie is door Edmond Kaiser in 1960 opgericht in Lausanne en bestaat uit verschillende nationale organisaties die naast elkaar bestaan. Deze verscheidene nationale organisaties zijn in 1966 samengekomen om de Internationale Federatie van Terre des Hommes (IFTDH) te vormen. Er zijn in totaal 11 leden in deze organisatie afkomstig uit Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Spanje en Zwitserland.

Terre des Hommes is vast lid van de SHO en steunt deze actie dan ook van harte. Bij iedere actie bepalen de leden of ze in staat zijn in de betreffende regio en context van de ramp een waardevolle en passende bijdrage te leveren in hulpverlening. Terre des Hommes heeft besloten in deze actie niet mee te doen en geen aanspraak te maken op haar aandeel van de opbrengst maar dit aan de andere leden ter beschikking te stellen. De reden hiervoor is de volgende. Terre des Hommes is niet aanwezig in Turkije en kan daar dus niet snel reageren op de acute situatie. In Syrië zijn we wel actief maar hebben wij op dit moment niet de juiste capaciteit om het type hulp waarom gevraagd wordt te leveren. Andere leden van SHO zijn in deze ramp beter gepositioneerd om snel en waardevol hulp te bieden. Wij zijn betrokken en daar waar wij van waarde kunnen zijn, zullen we in actie komen. Omdat het van groot belang is dat er snel zo veel mogelijk geld wordt ingezameld en de hulp op gang komt, ondersteunen wij deze actie wel op onze website en social media kanalen. We moedigen iedereen aan te doneren aan Giro555.

 

UNICEF

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Als onderdeel van de VN ziet de organisatie erop toe dat het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind overal ter wereld wordt nageleefd. UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen en heeft een opdracht: ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft.

Turkije (1971): 25 jaar UNICEF.

Het United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) is op 11 december 1946 tijdelijk opgericht door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York om na de Tweede Wereldoorlog voedselpakketten en gezondheidszorg te bieden aan kinderen in de getroffen landen. Vanaf 1953 is UNICEF een blijvend onderdeel van de VN-structuur.

België (1960): UNICEF.

UNICEF helpt, samen met partnerorganisaties, wereldwijd kinderen in situaties van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Volgens de organisatie gaan miljoenen kinderen dankzij haar en haar partnerorganisaties naar school en worden ’talloze’ kinderen ingeënt tegen dodelijke ziektes als mazelen en krijgen zij goede voeding. UNICEF werkt aan het terugdringen van de aidsepidemie en helpt kinderen die er het slachtoffer van zijn geworden. De organisatie is bij rampen en oorlogen vaak snel ter plaatse en probeert ervoor te zorgen dat kinderen en hun families kunnen overleven. Ook beoogt UNICEF alleenstaande kinderen tegen geweld, misbruik en uitbuiting te beschermen.

Nederland (2011): 65 jaar UNICEF.

UNICEF Nederland is een van de 34 Nationale UNICEF-comités. De comités werven fondsen voor het werk van UNICEF Internationaal en geven daar voorlichting over. Daarnaast pleit het voor naleving van kinderrechten in het Nederlandse binnen- en buitenlandbeleid. UNICEF Nederland wordt in haar werk gesteund door ca. 1700 vrijwilligers. De vrijwilligers geven gastlessen op scholen, benaderen bedrijven voor samenwerking of organiseren evenementen. Verder worden inkomsten verworven via eenmalige donaties, samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven en donaties van organisaties als de Nationale Postcode Loterij.

 

World Vision

Het is onze missie om de meest kwetsbare kinderen op deze wereld – van alle achtergronden en op de gevaarlijkste plekken – in staat te stellen uit armoede op te staan en de vreugde van een veranderd leven te ervaren. Wij nodigen iedereen uit om hier onderdeel van te zijn en ook zelf deze blijdschap te beleven. Dit doen we met hart en ziel omdat we geïnspireerd zijn door Jezus.

Al meer dan 70 jaar zetten we ons samen met gemeenschappen, donoren partners en overheden in voor een kansrijke toekomst voor alle kwetsbare kinderen. Zelfs op de gevaarlijkste plekken ter wereld. We werken zij aan zij met de armen en onderdrukten, als uiting van Gods onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. World Vision is er voor álle mensen, wat hun achtergrond ook is. We stellen gemeenschappen in staat om hun eigen doelen te bereiken. We rusten hen toe om blijvend vooruitgang te boeken, ook nadat wij vertrokken zijn.

Bij nood en calamiteiten zijn we dichtbij voor acute hulp. En we blijven daarna aanwezig voor werderopbouw en om te werken aan herstel voor getroffen kinderen, gezinnen en gemeenschappen. We zetten ons in zodat geweld tegen kinderen stopt. Onze aanpak biedt directe bescherming op korte termijn en zelfredzaamheid op lange termijn. Wij geven kinderen, gemeenschappen en lokale partners gereedschappen in handen om de diepste oorzaken van geweld aan te pakken.

 

Meer info:

Giro555: https://giro555.nl/

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch België Duitsland Roemenië Verenigde statenNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (7 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)