Decemberzegels 1996 inhoudsvoller dan 2022 - Postzegelblog

Decemberzegels 1996 inhoudsvoller dan 2022

3

De naar mijn mening oppervlakkig en weinig inhoudelijk uitgevoerde huisje-boompje-beestje Decemberzegels 2022 vragen in mijn beleving om een meer diepzinnige benadering van de kerst- en eindejaarsviering. De Decemberzegels 1996 met diepgang leveren (vooral vandaag 25 december) ruimschoots tegenwicht aan het populistisch uiterlijk vertoon van de Decemberzegels van dit jaar.

Decemberzegels 1996

Veel niet-begrepen en afkeurende uitspraken na de koop van het postzegelvel Decemberzegels 1996 met linker postzegelrand luidden toen: “Toppunt van onoverzichtelijkheid!”, “Alles loopt door elkaar!“ of “Wat een lelijk postzegelvel. Door de wisseling van postzegels en kleuren verdrink je als het ware in het postzegelvel!” Velen hebben de emissie met weinig aandacht onbegrepen in hun album opgeborgen.

Van wanorde naar orde en overzicht!

Door de twee linker verticale postzegelbanen ten opzichte van beide rechter banen een postzegel-breedte te verschuiven en daarbij het onderste en bovenste postzegelpaar verwijdert, ontstaat bijgaand postzegelvel van 16 postzegels. Resultaat? Vier horizontale banen met daarin twee (door de handen beeld-door-lopende) postzegelparen, bestaande uit vier verschillende postzegels.

  • Het schuin geplaatste gezicht met terneer geslagen ogen stelt Maria in aanbidding voor ontleend aan een schilderij van de Duitse schilder Albrecht Dürer (1471 – 1528). Omstreeks 1500 was het ten noorden van de Alpen nog gebruikelijk Maria volgens een vaststaand schema in een vrome houding met devote blik af te beelden.

Albrecht Dürer, Public domain, via Wikimedia Commons

  • De naar boven kijkende persoon met open mond communiceert actief met hogere sferen en heft daarbij de armen omhoog of ondersteunt met zwaaiende armen zijn gezang of geschreeuw. De persoon met gedeeltelijk bedekt gezicht kijkt naar boven vragend om goddelijke hulp of beschermt het gezicht tegen de kou.

  • Het elkaar omhelzende paar met licht geopende mond ziet met blijdschap vooruit met de wens: “Gezegend nieuwjaar” of “Gelukkig nieuwjaar.” De omhelzing ‘wreed ’wordt onderbroken! Reden? Beide personen staan elk op een postzegel.
  • Het paar waarvan een naar beneden kijkt, overziet met weemoed Gods invloed in het afgelopen jaar, of neemt emotioneel afscheid van elkaar.
    De beeldfragmenten van personen en paren zijn ontleend aan filmfoto’s uit Hollywood.

Fazantenvleugel

De fazantenvleugel (op alle vier postzegels beeld-overschrijdend aanwezig) kan een onderdeel van een engel zijn of een sappig stukje fazant. De grafisch ontwerper René van Raalte stelt daarom ook: “Ik gebruik beelden die zowel als een metafoor en als een weergave van de realiteit gezien en uitgelegd worden.”
De vleugel bevindt zich op het bovenste niveau van de gelaagde postzegelafbeeldingen.

Kleurtegenstellingen


Limbourg brothers, Public domain, via Wikimedia Commons en Hendrick Avercamp, Public domain, via Wikimedia Commons

De contrastrijke kleurtegenstelling van warm-roze *) en koud-blauw **) hangt als een nevel transparant op, over, achter, door en voor de beeldfragmenten van de vier postzegels. De vage, weinig precieze en niet-gemakkelijk-te-vatten beelden prikkelen het gevoel en de fantasie. Vandaar de uitspraak van de ontwerper: “Hoe langer je kijkt, hoe meer je ontdekt. Iedere kijker maakt zijn eigen verhaal.”

De blauw kleur *) is ontleend aan miniaturen uit ‘Les très riches Heures de Duc de Berry’ (1412/16) van de gebroeders Van Limburg.
De roze kleur **) is afkomstig van de atmosferische winterlandschappen van Hendrik Avercamp (1585 – 1634)

Achtergrondgedachte wanorde

Rond de trits van feestelijke kerst- en nieuwjaarsvieringen bevinden zich meestal ook enkele gewone werk- en zondagen. Niet alleen twee onoverzichtelijke weken, maar ook de organisatie van familie- en vriendenbezoek, kerstmaaltijd, logés en kopen van kerstcadeaus veroorzaken onoverzichtelijkheid, wanorde en spanning.
Met slechts vier verschillende postzegels (in wisselende opstelling) met tintelende tegenstellingen in lichte en donkere kleuren (in combinatie met diagonale standen van gezichten, handen en fazanten-vleugels) verbeeldt grafisch ontwerper Van Raalte op treffende wijze de intermenselijke hectiek van de kerst- en eindejaarsdrukte.

Totaalbeeld postzegelvel – verknipt-beeld postzegelvel

Het Decembervel 1996 bezit geen postzegelrand rondom de 20 postzegels, terwijl bij iedere postzegel ook de witte rand ontbreekt. Door de afwezigheid van het contour ontbreekt de vermelding Decemberzegels 1996 (bijzonder ongebruikelijk) op het December-postzegelvel!
Iedere individuele postzegel bezit aan onder- en bovenkant een gestanste v-vormige perforatie terwijl beide zijkanten gesneden zijn. Hierdoor wordt het beeld-doorloperseffect van de handen niet door de perforatie onderbroken.
Het typografische gedeelte zorgt nog voor enige rust en stabiliteit door de centraal geplaatste frankeerwaarde 55 met in vierkant er om heen landsnaam, jaartal en muntaanduiding.

Ter overdenking

Al naar gelang iemands afkomst, opvoeding en opvattingen is er voor iedereen een passende vulling van het Decemberzegelvel mogelijk. Belevingswerelden verschillen door associaties, gevoelens en/of emoties. De ene ziet religieuze symboolelementen op deze postzegels, terwijl een ander er absolute / algemene elementen letterlijk in herkent.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (2 stemmen, gemiddeld: 3,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (3) Schrijf een reactie

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)