400 jaar Slag bij Macau (1622 - 2022) - Postzegelblog

400 jaar Slag bij Macau (1622 – 2022)

0

De Slag bij Macau was een poging van de VOC tussen 22 en 24 juni 1622 om de Chinese stad Macau op het koninkrijk Portugal te veroveren tijdens de Nederlands-Portugese Oorlog. Dit jaar wordt deze zeeslag herdacht door Macau. De expeditie naar Macau was het geesteskind van de Nederlandse gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen. Waarom zouden Nederlandse verzamelaars deze uitgifte zoeken voor hun verzameling Nederland op buitenlandse zegels?

Aanloop

In het begin van de zeventiende eeuw had de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) enkele malen geprobeerd om handelsbetrekkingen te krijgen in het China van de Ming-dynastie. In 1602 was Jacob van Neck al door de Portugezen in Macau verslagen en drie jaar later werd Wybrand van Warwijck bij de Pescadores door de Chinezen weggestuurd. Cornelis Matelieff de Jonge trachtte in 1607 met een drietal schepen de binnenlanden van China te bereiken, maar ook ditmaal werden de Nederlanders weggestuurd.

Nederland (2002): 150 jaar postzegels Amphilex – VOC.

Nadat het Twaalfjarig Bestand was afgelopen kwam Jan Pieterszoon Coen met een nieuw plan, namelijk het veroveren van Macau op de Portugezen. Jan Pieterszoon Coen (1587 –1629) was een Nederlands koopman, boekhouder-generaal (1613), directeur-generaal (1614) en vanaf 1617 de vierde gouverneur-generaal over alle bezittingen van de VOC buiten de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zijn bekendheid is onder meer te danken aan het behalen van een monopolie op de lucratieve nootmuskaathandel in 1612 en het stichten van de handelspost Batavia in 1619, wat uitgroeide tot de hoofdstad van Nederlands-Indië (het tegenwoordige Jakarta).

Nederland (2008): Het vijftiende velletje uit de reeks Canon van Nederland staat in het teken van de Verenigde Oostindische Compagnie en toont een Japanse prent van een VOC schip uit circa 1800-1860 en een stuiver uit 1783.

Naar aanleiding van de eerdere pogingen had Coen de Heren XVII geschreven dat de Nederlanders van de Chinezen ‘geen handel door vriendelijk verzoek verkrijgen zullen’. Hij stelde Cornelis Reijersen aan als opperbevelhebber van de vloot die Macau moest veroveren. Bij Macau zou Willem Jansz zich bij hem aansluiten waarmee de totale invasiemacht 1300 man bedroeg.

Slag van Macao, 21-24 juni 1622. Portugezen houden stand tegen Nederlandse zeilschepen. Haven van Macau (Makou). Bron: Johan Nieuhof (1618-1672) / Wikipedia.

 

Invasie

Op 23 juni begon Reijersen met de bestorming van Macau. De schepen hadden van tevoren de batterijen van het Portugese fort in Macau onder vuur genomen en nadat deze was afgelopen begon Reijersen met de bestorming van de oostkust van Macau met 600 man. Bij de bestorming liep hij een buikschot op waarop hij het commando overdroeg aan Hans Ruffijn. Deze sneuvelde een dag later. De soldaten die Ruffijn moesten ondersteunen vluchtten na zijn dood. Bij de aanval waren aan Nederlandse zijde 136 man omgekomen, waaronder achttien officieren.

Macau (2022): Slag bij Macau (1622 – 2022).

Nasleep

Na de mislukking in Macau zeilde Reijersen naar de Pescadores en op 1 augustus begon hij daar met de bouw van een fort op het eiland Penghu. Van hieruit onderhandelde hij met de Chinezen in Xiamen, maar deze weigerden een handelsakkoord te sluiten. Hierop volgde op 2 augustus het besluit door de Secrete Raad van Indië om China de oorlog te verklaren.

 

Sint Jansfeest 24 juni 2022

Midzomerfeest / Sint Jan. Jaarlijks op 24 juni. Op deze dag herdenkt men de geboortedag van Johannes de Doper, de profeet die Jezus in de rivier de Jordaan doopte. Deze dag valt samen met het Midzomerfeest dat van oudsher op veel plaatsen in Europa wordt gevierd.

Macau (2022): Sint Jansfeest.

Op de avond van Sint Jan kwamen vroeger buurtgenoten bij elkaar en maakten met zijn allen een groot vuur. Men zong en danste en de moedigsten sprongen over het vuur heen. Als een jongen en een meisje hand in hand over het vuur sprongen, was hun band voor eeuwig verzegeld.

 

Achtergrondinformatie

Het ‘Feest van Sint-Jan’ markeert de 400e verjaardag van Macau’s overwinning op een invasiepoging. Bij het aanbreken van 24 juni 1622 belegerde een vloot van 13 Nederlandse oorlogsschepen Macao, maar ze werden teruggeslagen door een kleine groep plaatselijke bewoners. Deze wonderbaarlijke overwinning vond plaats op de dag van de heilige Johannes de Doper, die de patroonheilige van de stad werd. Sindsdien organiseerde de Senaat (gemeenteraad) naast andere volksfeesten elk jaar een processie en een noveen ter ere van deze historische gebeurtenis. 24 juni werd de Dag van de Stad van Macao en het was een officiële feestdag totdat Macao in 1999 terugkeerde naar China. Verschillende lokale verenigingen organiseren sinds 2007 het ‘Feest van Sint-Jan’ in Calçada da Igreja de São Lázaro, ter bevordering van de gewoonten en levensstijlen van de Portugezen en Macanezen. Het feest werd in 2020 opgenomen in de inventaris van immaterieel cultureel erfgoed van Macao.

Deze uitgave bevat een set van twee postzegels en een souvenirvelletje. De postzegels, met heldere en levendige kleuren, illustreren het feest van Sint-Jan dat wordt gehouden in Calçada da Igreja de São Lázaro, het gebouw in Portugese stijl met kleurrijke vlaggen, eten en drinken en muziekuitvoeringen, die de Portugese en Macanese cultuur laten zien. Op het souvenirvel staan ​​het standbeeld van Johannes de Doper dat bij het stadhuis is geplaatst, het beeld van de stad Macao in 1622 en het Victory Monument in Victory Garden, dat de oorsprong van dit feest vertegenwoordigt.

Saillant detail was dat de uitgave gepland was op 24 juni 2022 maar vanwege het coronavirus uiteindelijk uitgegeven is op 15 augustus 2022. De stempel van de Eerste Dag uitgifte werden niet veranderd.

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
ThematischNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (8 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)