Waar is PostNL met emissiebeleid in vredesnaam mee bezig? (2) - Postzegelblog

Waar is PostNL met emissiebeleid in vredesnaam mee bezig? (2)

0

In het emissieprogramma zijn dit jaar keuzes gemaakt en beslissingen genomen, die naar ik verwacht enig in zijn soort zijn geweest. Ik neem aan dat u nog nooit met de afweging bezig bent geweest of stadhouder Willem III meer of minder belangrijk voor ons land is geweest dan koning Willem I. PostNL is er wel mee bezig geweest. Willem III heeft letterlijk en figuurlijk het onderspit gedolven naar aanleiding van een expositie in Duitsland!!!

Stadhouder Willem III – koning Willem I

gouden-postzegel-Willem-III.gouden-postzegel-koning-Willem-I

Over de activiteiten van stadhouder Willem III staan de kranten tegenwoordig nationaal en regionaal boordevol. De stadhouder heeft ons land in 1672 (Rampjaar 1672) van de ondergang weten te redden o.a. met hulp van Michiel de Ruiter. Over koning Willem I staat nu totaal niets in de krant, terwijl er op 20 juni het postzegelvel ‘250 jaar koning Willem I’ met zes postzegels is uitgegeven, terwijl die voor de stadhouder achterwege is gebleven!

Stadhouder Willem III (1650 – 1702)

Aan de herdenking van het 350 jaar geleden Rampjaar 1672 tijdens het bewind van stadhouder Willem III wordt op dit moment veel aandacht besteed aandacht aan de verdrijving van de Spaanse overheerser uit verschillende plaatsen in ons land o.a. Den Briel, Coevorden (zie nvph 1272) en beleg van Groningen.

NVPH 1272 - Europa-CEPT - Coevorden

Het protestantse Nederland werd in 1672 door de katholieke tegenstanders Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Münster en Keulen aangevallen. Volgens de staande uitdrukking was het volk toen redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos.

De hoofdrolspelers Willem III, Johan de Witt & Michiel de Ruiter staan op het Rampjaarherdenkingslogo. Johan met broer Cornelis de Witt waren volgens geruchten en valse beschuldigingen de veroorzakers van de slechte toestand van ons land. Het Haagse gepeupel heeft hen op gruwelijke wijze vermoord.

Koning Willem I (1772 – 1843)

De geboorte van de koning is 250 jaar geleden. De geboorte van prins Willem Frederik is voor het Duitse vorstendom Fulda uiterst belangrijk geweest. Reden? Hij regeerde vier jaar van 1802 tot 1806 als Fürst over het vorstendom. In de 4-jarige ‘oefenperiode’ heeft hij zijn land op uitstekende wijze bestuurd. Door Napoleontische inval werd hij als vorst afgezet.
Ter gelegenheid van het 250e van de vorst wordt in Fulda van 18 juni t/m 25 augustus 2022 de tentoonstelling ‘Design & Dynastie, 250 Jahre Hofleben Oranien-Nassau’ samengesteld en georganiseerd door Nicole Uniquole (afkomstig uit Nederland) met koninklijke kunstvoorwerpen van zeven Nederlandse koningsparen uit de Oranje-familie (Willem III, Willem I, Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix &Willem-Alexander).

Oud nieuws tóch actueel nieuws!

Bron: fulda2022.de

Nicole Uniquote heeft naar aanleiding van de tentoonstelling in Fulda ons Nederlandse postbedrijf voorgesteld een koning Willem I- postzegelvel te laten ontwerpen door studenten van de Graphic Design ArtEZ in Zwolle met bijgaande onderbouwing:
“Aldus kunnen studenten een ontwerp maken dat ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast. Dergelijke activiteit in hun portfolio zal voor hun ontwikkeling ontzettend belangrijk zijn. Dat alles is ontzettend belangrijk voor hun ontwikkeling.” Bij het voorstel waren een aantal voorontwerpen gevoegd.

PostNL was buitengewoon enthousiast over het voorstel van Uniquote. In de Fuldaer Zeitung van 20 juni 2022 stond naar aanleiding van de uitgifte van het Nederlandse postzegelvel ‘250 jaar koning Willem I’ nog opzienbarend nieuws over het Nederlandse emissiebeleid: “Graphic Design krijgt voor de vijf eerst volgende jaren de toezegging per jaar een bijzondere emissie met hulp van studenten te mogen samenstellen en ontwerpen!” Het postzegelvel is op de tentoonstelling te koop geweest (zie artikel ‘250 jaar koning Willem I’ van 19 juni 2022).

Burgemeester Haiko Wingenfeld en stadsafgevaardigde Margarete Hartmann ontvingen van de PostNL-functionaris Mirjam Verhaagen een ingelijst postzegelvel. Klik hier om de foto te bekijken.

Win-win-winsituatie

Het ontwerpen van een postzegelemissie is niet alleen voor de studenten en de kunstacademie om het praktische nut een voordeel, maar ook voor PostNL. Aan de student-stagemedewerkers wordt een financiële tegemoetkoming gegeven, die niet overeen zal komen met de loonhoogte die een allround grafisch ontwerper ontvangt. Via deze tactische methode is PostNL voor een relatief laag bedrag verzekerd van een esthetisch verantwoord en hoogstaand product.

Bijzaken – hoofdzaken / hoofdzaken – bijzaken?

PostNL heeft in het geheel geen probleem gehad met de keuze-tegenstelling ‘koning Willem I – stadhouder Willem III”. De keuze voor de emissie ‘koning Willem I’ is voor PostNL financieel buitengewoon aantrekkelijk geweest. Een gebraden duif is PostNL hierbij als het ware in de mond gevlogen. Het kost weinig geld, tijd en inspanning. Dat stadhouder Willem III op dit moment een hogere actualiteitswaarde dan koning Willem I heeft, is niet belangrijk. Het is niet doorslaggevend geweest!

De reactie die ik van voorzitter Bernt Feis van de Stichting Platform Rampjaar Herdenking 1672 – 2022’ heb ontvangen, komt hier bepaald niet mee overeen: “Wij hebben vorig jaar bij PostNL de Rampjaar-herdenking wel aangekaart en gevraagd een postzegelemissie uit te geven, maar PostNL had geen interesse. Dus het gaat er helaas niet meer van komen.
Ook hebben wij nog overwogen een eigen uitgifte te verzorgen, maar hebben er uiteindelijk van afgezien. Allereerst uit gebrek aan tijd, maar ook gezien het afnemend aantal geïnteresseerden. Dit geldt overigens ook voor munt-emissies.”

Conclusie?

Wel verwacht, niet gekregen! De teleurgestelde voorzitter van de Stichting Platform Rampjaar Herdenking kon vorig jaar geheel niet vermoeden dat een spectaculaire Willem I – tentoonstelling in het Duitse Fulda de aanleiding voor PostNL is geweest de aanvraag van een bijzondere Willem III – emissie te weigeren.
Aan de ‘bestaansrecht-herdenking-van-ons-land’ als spectaculair nationaal feit is door de uitgave van de koning Willem I-postzegelserie géén postzegelemissie gewijd! Helaas is – naar mijn idee – een hoofdzaak tot een bijzaak gedegradeerd, of een bijzaak tot en hoofdzaak gepromoveerd.

Gouden-postzegel-Inname-van-Den-Briel.Gouden-postzegel-Eerste-Vrije-Statenvergadering

Gouden-postzegel-Plakkaat-van-VerlatingheGouden-postzegel-Het-Wilhelmus

Met vier Gouden Persoonlijke Postzegels als remplaçanten, vind ik bepaald niet dat ons land én stadhouder Willem III op aanvaardbare wijze in historisch perspectief met deze emissie is gediend (Zie artikel ‘Gouden Postzegelemissie Geboorte van Nederland’ (1) van 4 september 2022)!

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Nederland NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (5 stemmen, gemiddeld: 4,20 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)