De historie van de Floriade (1960 - 2022) - Postzegelblog

De historie van de Floriade (1960 – 2022)

3

Van 14 april tot en met 9 oktober 2022 wordt de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo Amsterdam – Almere 2022 in Almere gehouden. Het thema is ‘Growing Green Cities’, waarbij voorbeelden worden gegeven om steden groener, gezonder en fijner om in te leven te maken. Het evenement is de 7e Floriade in ons land. U heeft nog 1 maand om de Floriade in Almere te bezoeken. Kent u de historie van de Floriade?

Floriade

De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die sinds 1960 één keer per tien jaar in een Nederlandse plaats wordt gehouden. Sinds 1960 kent het Bureau International des Expositions (BIE) de tuinbouwtentoonstelling als een categorie binnen de wereldtentoonstellingen. Sindsdien worden de tentoonstellingen die voldoen aan de A1-categorie van de International Association of Horticultural Producers (AIPH) als wereldtuinbouwtentoonstelling erkend door het BIE. Floriade is de benaming die gebruikt wordt voor de in Nederland gehouden tuinbouwtentoonstellingen die voldoen aan de A1 categorie van BIE en zich dus wereldtuinbouwtentoonstelling mogen noemen.

UAE (2014); Expo Dubai 2020.

Het Bureau International des Expositions (BIE) is de intergouvernementele organisatie die sinds 1931 verantwoordelijk is voor het toezicht op en de regulering van Wereldtentoonstellingen. Vanwege corona werd de laatste World Expo uitgesteld en werd gehouden van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022 in Dubai (UAE).

 

Floriade 1960

De Floriade 1960 was een tuinbouwtentoonstelling in Nederland die plaatsvond van 25 maart tot 25 september 1960 in Het Park in Rotterdam, nabij de Maastunnel. Het was de eerste editie van de Floriade en de eerste, door het BIE erkende, wereldtuinbouwtentoonstelling (AIPH). Hieronder het logo van de Floraide 1960 en de 4c + 4c zegel uit de serie Zomerzegels 1960. De tulp krijgt een voorname rol tijdens deze Floriade.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter gelegenheid van de Floriade werd in 1960 de Euromast geopend. De toren was toen 107 meter hoog en daarmee het hoogste bouwwerk in de stad. in 1970 werd de toren verhoogd met een space tower, waarmee de hoogte op 185 meter uitkwam.

Jubileumzegels o.a. 50 jaar Euromast (3e zegel afbeelding) als onderdeel skyline Rotterdam.

Het concept van de Floriade werd ontwikkeld door Jacques Kleiboer, die al in de jaren vijftig ervaring had opgedaan met de succesvolle organisatie van Rotterdam Ahoy en de Nationale Energie Manifestatie 1955. Het bood een vrijwel nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding aan. Het motto van de tentoonstelling was: ‘Van Kiem tot Kracht’. In voorbereiding op de Floriade werd in 1958 begonnen met de herinrichting van Het Park en het bouwen van een zweefgondelbaan. De Floriade werd op 25 maart 1960 geopend door prinses Beatrix. In totaal kon de tentoonstelling ca. vier miljoen bezoekers verwelkomen.

Zweefgondelbaan. Foto: Wouter Hagens / Wikipedia.

Om de Floriade te promoten werd 3400 kilometer per postkoets afgelegd van Turkije naar Rotterdam om een tulpenbol naar de tentoonstelling te brengen. De reis duurde 39 dagen en de postkoets kwam op 9 mei 1960 aan in Rotterdam onder grote belangstelling. Postkoets, ‘koetsier’ N. W. van Vliet en tulpenbol werden ontvangen door de voorzitter van de Koninklijke Algemene vereniging van Bloembollencultuur en de Ambassadeur van Turkije in Nederland. De reis werd gemaakt naar voorbeeld van de eerste tulpenbol die 400 jaar eerder uit Turkije werd meegebracht door Ogier Gisleen van Busbeke.

Van de tijdelijk aangelegde voorzieningen en tuinen zijn verschillende tot op de dag van vandaag nog aanwezig in Het Park; onder andere de rododendronvallei en de 18e -eeuwse tuin.

 

Floriade 1972

Logo Floriade 1972. Bron: Floriade 1972 / Wikipedia.

De Floriade 1972 was de 5e editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling (AIPH) en de 2e in Nederland. Deze eerste Amsterdamse Floriade duurde van 30 maart tot 1 oktober in 1972 en was toen de drukst bezochte tuinbouwtentoonstelling ooit ter wereld gehouden.

Nederland (1972): Zomerzegels – Floriade en Holland Festival.

Het hiervoor aangelegde Amstelpark besloeg een gedeelte van het tentoonstellingsterrein van 700.000 m². Ook het Beatrixpark, de Amstelhal van de RAI Amsterdam en een deel van het dijklichaam waarop later de Ringweg Zuid en het Station Amsterdam RAI werden aangelegd, waren onderdeel van de Floriade. De terreinen werden via trappen verbonden met het nog ongebruikte zuidelijke gedeelte van de Europaboulevardbrug en er was een kabelbaan tussen het Beatrixpark en het begin van het Amstelpark en er waren expocars. In het Amstelparkdeel was een smalspoorlijn aangelegd en stond een panoramagondel.

Na de sluiting van de Floriade bleef een fraai Amstelpark over, waar een groot deel van de voorzieningen die voor het evenement waren aangelegd aanwezig bleef. Hiertoe behoren de Amsteltrein, een doolhof, een rosarium, een oranjerie, het Glazen Huis, kassen, een midgetgolfbaan, de Rododendronvallei, het Verlaten Land, Parkgalerie Papillot en een grote speeltuin voor kinderen.

De grote fontein, aangedreven door tien waterpompen en aangelicht door veertig schijnwerpers, werd voor 70.000 gulden aan de gemeente Maastricht verkocht, die de fontein in een vijver plaatste bij het rondeel De Vijf Koppen.

 

Floriade 1982

Logo Floriade 1982. Bron: Floriade 1982 / Wikipedia.

De tweede Amsterdamse Floriade werd van 8 april tot 10 oktober in 1982 gehouden. Het was de 9e editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling (AIPH) en de 3e in Nederland. De Floriade werd gehouden op de plek in Amsterdam-Zuidoost die nu het noordelijk deel van het recreatiegebied Gaasperplas vormt. De ingang van de Floriade bevond zich nabij het in 1977 geopende metrostation Gaasperplas.

Nederland (1982): Zomerzegels – Floriade.

Na afloop van de Floriade werden bijna alle toevoegingen verwijderd, zodat een eenvoudiger stadspark (het Gaasperpark) overbleef. Dit in tegenstelling tot het Amstelpark, waar diverse onderdelen van de Floriade bleven bestaan.

Het planetarium heeft nog dienstgedaan als horeca en huisvest tegenwoordig een congres- en zalencentrum. Het binnenwerk werd in 1988 verplaatst naar het Artis Planetarium.

De 76 meter hoge uitkijktoren was een belangrijke attractie op de Floriade 1982. In 1983 werd de toren verplaatst naar het Europa-Park in Duitsland, waar ze nu nog steeds in gebruik is.

 

Floriade 1992

De Floriade 1992 was de 13e editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling (AIPH) en de 4e in Nederland. Deze Floriade in Zoetermeer die van 9 april tot 10 oktober 1992 plaatsvond, was de grootste tuinbouwtentoonstelling ter wereld. De tentoonstelling werd officieel geopend door koningin Beatrix. Door het park werd een tijdelijke tramlijn aangelegd.

Nederland (1992): Zomerzegels – Floriade.

Het Floriadeterrein vormde tevens het decor voor een beeldententoonstelling, waaraan onder anderen Rob Scholte deelnam met een beeld genaamd De Kolossus van Zoetermeer. Het langzaam roterende, begroeide hoofd is in 1995 verloren gegaan door vandalisme.

Nederland (1992): Zomerzegels – Floriade (boekje 45).

Het terrein vormde de basis voor de woonwijk Rokkeveen-West. Een deel van het Floriadeterrein is behouden in de vorm van het Floriadepark. 

Waar nu het huidige Rokkeveen-West ligt, bij met name de Zomenbuurt en de Houtbuurt lag in 1992 de Floriade. De parken en het Balijbos in het westelijke deel van Rokkeveen zijn hier overblijfselen van. Dit heeft plaatsgemaakt voor een groot aantal woningen, waardoor het overgrote deel van de flora moest verdwijnen. In Rokkeveen-West zie dat er voor een deel afscheid wordt genomen van de strakke geometrische lijnen. De abstracte, doosachtige vormen blijven, maar ze worden meer en meer gecombineerd met eigentijdse vormen, technieken, materialen en kleurpatronen

Kenmerken van Rokkeveen-West zijn: de Mandelabrug, de Balijbrug (brug die Rokkeveen(-West) en het Balijbos verbindt met de wijk Meerzicht en een uitloper van het Westerpark) en het Floriadepark (een restant van de Floriade). In het Floriadepark ligt ook de JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) voor jongeren in Rokkeveen(-West).

De woning voor de aardworm Aart (Aart’s Paradijs) kocht de gemeente Emmen in ca. 1996 voor het Veenpark in Barger-Compascuum. Hier is sinds 2001 het Harmonium Museum Nederland gevestigd.

 

Floriade 2002

De Floriade 2002 vond plaats van 6 april tot en met 20 oktober 2002 in de Haarlemmermeer. De Floriade 2002 was naast Floriade tevens de 16e Wereldtuinbouwtentoonstelling (AIPH).

Nederland (2002): Zomerzegels – Floriade. 10 geurende zegels.

De Floriade besloeg een oppervlakte van 70 hectare en bestond uit 3 delen:

  • Bij het Dak
  • Naast de Berg
  • Aan het Meer

Dwars door het Floriade-terrein ligt de Geniedijk, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Waaraan het gedeelte ‘Aan het Meer’ gelegen was nu ligt hier het Haarlemmermeerse Bos. Vanaf de kunstmatige berg, Big Spotters Hill, had de bezoeker uitzicht over de omgeving.

De Zuidtangent werd geopend voor de opening van de Floriade, met tijdelijke extra haltes.

De Floriade 2002 vormde ook het toneel voor het Suske en Wiske album De fleurige Floriade (nr. 274). Op het Floriadeterrein wordt sinds 2003 jaarlijks het festival Mysteryland gehouden.

 

Floriade 2012

De Floriade 2012 werd gehouden van 5 april tot en met 7 oktober 2012 in Venlo. Het was de 19e Wereldtuinbouwtentoonstelling (AIPH) en de zesde Floriade. De Floriade 2012 werd geopend door toenmalig koningin Beatrix.

Floriade Theatre op de Floriade 2012. Foto: Jiver / Wikipedia.

Het Floriadepark besloeg in totaal 66 hectare, waaronder 22 hectare bos, tweeënhalf hectare gebouwen en vier hectare water. Er werden 1700 bomen aangeplant, 20.000 heesters, 200.000 vaste planten, 65.000 waterplanten, anderhalf miljoen bloembollen en 95.000 eenjarige planten. Er waren 60 oplaadpunten voor elektrische auto’s op de parkeerplaats van de Floriade. Het ontwerp is van de hand van Landschapsarchitect John Boon van Arcadis landschapsarchitectuur & stedenbouw.

Nederland (2013): 125 jaar Arcadis & Heidemij. De 4e zegel: Arcadis bouwde het basispark Floriade 2012 volgens het cradle-2cradle principe.

Het park bestond uit 5 themagebieden, van elkaar gescheiden door bosgebied. Elk themagebied had een eigen decor, programma en activiteiten, waardoor men de natuur steeds op een andere manier zag, voelde en beleefde.

  • Relax & Heal
  • Green Engine
  • Education & Innovation
  • Environment
  • World Show Stage

Op de Floriade stonden twee imposante gebouwen. Het ontwerp is tussen 2007 en 2010 gemaakt en de eerste boomaanplant was in 2008. In dat jaar werden ook het themaveld Relax & Heal aangelegd en een jaar later werden de heesters aangeplant. In 2010 werden de vaste planten geplaatst en de borders ingezaaid. Ook werd het laatste themaveld Green Engine aangelegd.

Villa Flora, groenste gebouw van Nederland. Bron: Ontwerper Jón Kristinsson / Wikipedia.

Villa Flora was een van de grote publiekstrekkers op de Floriade. Het volledig energieneutrale gebouw is een symbool voor duurzaamheid, innovatie en groene economie. Villa Flora is een ontwerp van de architect Jón Kristinsson. In Villa Flora was ook het Wereldpaviljoen gevestigd. Op een interactieve manier werd aandacht geschonken aan thema’s als de acht millenniumdoelen en eerlijke handel. In het Wereldpaviljoen was een schooltje waarin doorlopend een documentaire werd vertoond van een jongen en meisje uit Nicaragua die zich hebben onttrokken aan de kinderarbeid en via onderwijs succesvolle tuinbouwondernemers zijn geworden.

Floriade 2012: Innovatoren bij nacht. Foto: Torval / Wikipedia.

Ook de Innovatoren is ontworpen door voormalig rijksbouwmeester Jo Coenen. Het gebouw is 70 meter hoog en telt 16 verdiepingen, met expositieruimten op de 16e verdieping (effectief), en is ook een permanent gebouw dat na afloop van de Floriade als kantoorgebouw deel is gaan uitmaken van het bedrijventerrein Venlo Greenpark. Door het park liep een kabelbaan die al geopend werd op 16 april 2011.

 

Floriade 2022

Floriade Expo Amsterdam – Almere 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling van 14 april tot en met 9 oktober 2022 in Almere. Het thema is Growing Green Cities, waarbij voorbeelden worden gegeven om steden groener, gezonder en fijner om in te leven te maken. Het evenement is de 7e Floriade in Nederland en tegelijk de 23e editie van de Wereldtuinbouwtentoonstelling (AIPH). Het Expoterrein ligt aan de zuidkant van het Weerwater en ten zuiden van de A6. Wat je ziet op deze 7e Floriade, kan je het beste lezen op hun website (zie onderaan blog).

Nederland (2011): Mooi Nederland – Almere.

Almere is in het laatste kwart van de twintigste eeuw opgezet als tweede grotere stad in de provincie Flevoland. Het oudste gedeelte van Almere is Almere Haven; de eerste woningen werden er opgeleverd in 1976. Almere is Lelystad, de hoofdstad van Flevoland met ruim 80.000 inwoners (2021), in inwonertal ver voorbijgestreefd. Na 25 jaar, in 2001, had Almere al 150.000 inwoners. In 2017 bereikte de stad het inwonertal van 200.000, waarmee zij qua bevolking de achtste gemeente van het land was. Naar verwachting zal de stad kunnen uitgroeien tot een inwonersaantal van 350.000.

Na de expo krijgen de tijdelijke paviljoens, die een circulair karakter hebben, een nieuwe bestemming op het terrein van de wereldtuinbouwtentoonstelling. Ze zijn herplaatsbaar of flexibel in gebruik. Het permanente vastgoed in de stadswijk krijgt na het evenement een nieuwe bestemming, als woonwijk. De landenpaviljoens worden omgebouwd tot in totaal 660 huur- en koopwoningen, waarvan 60 waterwoningen. De helft daarvan wordt vóór de opening van het evenement gebouwd. Deze doen eerst dienst als expositieruimtes. De voorlopige naam van de wijk is ‘Hortus’. De letterlijke betekenis van Hortus is tuin, een verwijzing naar hortus botanicus.

De stadswijk die op het terrein wordt gerealiseerd na de Floriade moet energieneutraal worden en rijk aan bomen, planten en bloemen. Het Arboretum, een plantenbibliotheek naar ontwerp van landschapsarchitect Winy Maas, is de basis van het Floriadepark. In de grote kas, The Green House, zien bezoekers wat bloemen, planten, groenten en fruit betekenen voor consument en samenleving. Onder andere wordt het telen van gewassen met toepassingen van innovaties zoals drones, robots, sensoren en verticale tuinbouw getoond. Het Groene Stad Arboretum blijft na het evenement behouden voor de nieuwe stadswijk waar de kavels worden omzoomd met behoud van de alfabetisch aangeplante bomenverzameling.

In de eerste tien weken waren er 232.500 bezoekers, terwijl de organisatie drie keer zoveel had begroot. De organisatie weet het lage bezoekersaantal onder meer aan de coronapandemie, waardoor het gedrag van Nederlanders zou zijn veranderd: men zoekt op een vrije dag liever familie en vrienden op dan naar een dagattractie te gaan. Ook de prijs van de toegangskaarten — oplopend tot € 35 — werd genoemd als oorzaak. Voorheen werd gerekend op een totaal van 2 à 2,3 miljoen bezoekers, dat volgens deskundigen zeker niet gehaald zal worden. De schattingen werden naar beneden bijgesteld, eerst 1,2 miljoen bezoekers en daarna circa 680.000 bezoekers, ondanks lagere toegangsprijzen (‘2 voor de prijs van 1’). Voorspeld werd dat de organisatie op een verlies van € 100 miljoen afstevent. Op 23 juni 2022 boden alle wethouders van Almere hun ontslag aan wegens de deplorabele financiële situatie van de Floriade.

 

Meer info:

Floriade 2022: https://floriade.com/nl/

Met dank aan de frankeermachineafstempelingen van Peter Janssen van:

https://www.frankeerstempel.nl/

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (11 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (3) Schrijf een reactie

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)