Vierdaagse 2022 wordt Driedaagse - Postzegelblog

Vierdaagse 2022 wordt Driedaagse

0

De 104e Nijmeegse Vierdaagse wordt gehouden van 19 tot en met 22 juli 2022. Ruim 42 duizend wandelaars verschijnen woensdag aan de start van de Nijmeegse Vierdaagse. Die duurt dit jaar vanwege de tropische hitte van dinsdag slechts drie dagen. In 2019 hadden nog ruim 47 duizend mensen zich ingeschreven om 30, 40 of 50 kilometer per dag te wandelen. Wat is het verhaal van de Vierdaagse en wie doen er allemaal mee? Loopt u mee door de historie van de Nijmeegse Vierdaagse?

Ontstaan Vierdaagse

Op 3 april 1908 vond de oprichting plaats van de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, de KNBLO, de (Koninklijke) Nederlandse Bond voor Lichamelijke Oefening (KNBvLO). Eerste wapenfeit van de nieuwe organisatie was de voor voornamelijk militairen georganiseerde wandelvierdaagse van 1909. Op 1 september 1909 ging de eerste Vierdaagse van start.

50e Vierdaagse Nijmegen (26 – 29 juli 1966) met stempel KNBvLO.

Er werd gestart vanuit diverse kazernes naar het eindpunt Breda. Er werd gelopen over 15 parcoursen met 396 deelnemers, waarvan 10 burgers. Er werd in vier dagen 140 kilometer afgelegd waarbij men pas op de laatste dag weer terugkeerde naar de startplaats. Omdat het organisatorisch zeer ingewikkeld was met de verschillende startpunten werd in 1910 een enkel startpunt vastgelegd, in Arnhem.

Nederland (2008): 100 jaar KNBLO (kerstzegels).

 

Eerste Wereldoorlog

In 1914 en 1915 ging de Vierdaagse niet door in verband met de mobilisatie vanwege de eerste Wereldoorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal, maar het leger was wel paraat. Veel militairen verveelden zich en aan de minister van Oorlog werd een verzoek ingediend of er toch een Vierdaagse Marsch kon plaatsvinden. Instemming volgde, maar onder voorwaarde dat per regiment slechts 20 man mocht deelnemen. De Vierdaagse mars ging met 171 deelnemers van start.

 

Nijmegen in beeld

Tot 1925 waren er als startplaatsen Arnhem, Utrecht, Amersfoort, Den Bosch en Breda geweest. Pas in 1925 werd Nijmegen als definitieve vaste startplaats gekozen. Sindsdien heet de Vierdaagse de Nijmeegse Vierdaagse. Redenen daartoe waren de goede accommodatie, de driegangenmaaltijden en de geschikte parcoursen rond Nijmegen. Je kon kiezen uit 35, 45 en 55 km per dag. De Olympische Spelen in Amsterdam van 1928 waren aanleiding buitenlanders toe te laten. De Vierdaagse werd een internationale wandeltocht. Deelnemers komen uit de hele wereld tot aan Japan toe. Ook in de Tweede Wereldoorlog ging de Vierdaagse niet door.

De Nijmeegse Wandelvierdaagse is de oudste en meest bekende Vierdaagse in Nederland. Het is de grootste meerdaagse wandelprestatietocht ter wereld en staat inmiddels ook bekend als ‘The Walk of the World‘. Elk jaar doen er deelnemers uit circa tachtig landen mee, onder wie een groot aantal militairen. Het beste is om dat af te beelden als persoonlijke zegel van 2018.

Nederland (2018): Nederlandse vlag, Vierdaagse vlag, Waalbrug en silhouet Nijmegen voor de 102e Vierdaagse.

 

Bijzondere jaren

In 1967 liep Prins Claus mee in de Vierdaagse. Dat was de enige keer dat iemand van het Koninklijk Huis meeliep. Hij liep de langste afstand. Dat was vanaf dit jaar 50 kilometer. Tot en met 1966 waren de afstanden 5 kilometer langer. Vanaf 1967 werden de afstanden 30, 40 en 50 kilometer.

In 1972 werden de te lopen afstanden ingekort wegens hitte. In 1976 werd de 60e Vierdaagse gehouden. Een speciale zegel werd uitgegeven als onderdeel van de sportserie en een speciale stempel.

 

Nederland (1976): Sport (60e Vierdaagse en 75 jaar KNAU).

 

In 1991 werd 75 jaar Vierdaagse gevierd. Op de zegel van 80 cent staat de medaille en een pleister voor de blaren. Een zeer geslaagd ontwerp.

Nederland (1991): 75 jaar Vierdaagse Nijmegen.

In 1996 werd de Vierdaagse voor de 80e keer gelopen. Een bijzondere stempel van Artsen zonder grenzen en een speciale envelop en stempel van KNBLO.

 

In 1998 liep de miljoenste deelnemer mee. In 2003 werden de te lopen afstanden ingekort. Op de Dag van Wijchen in 2003 werd de reglementaire afstand voor de 50- en 40-kilometerlopers in verband met de hitte 10 kilometer ingekort. Militairen moesten wel hun dagafstand van 40 kilometer lopen, maar mochten de reglementaire 10 kilo bepakking thuislaten. Er was een recordaantal deelnemers van 44.812, van wie er 40.706 de eindstreep haalden.

 

Gouden kruis Vierdaagse van Vincent de Groot. Foto: Vincent de Groot / Wikipedia.

In 2006 werd de Vierdaagse na de eerste dag afgelast. Veel wandelaars hadden last van de hitte en uitdrogingsverschijnselen, waardoor de hulpdiensten overbelast raakten. Ook overleden twee deelnemers, waarvan een na het succesvol volbrengen van de eerste dag. Omdat de weersverwachtingen voor de dagen erna nog warmer waren, werd vastgesteld dat het onverantwoord was om de Vierdaagse door te laten gaan. De deelnemers die de eerste dag waren gestart, kregen in plaats van de Vierdaagse medaille een speldje.

Herinneringsspeld Vierdaagse (2006) van Vincent de Groot. Foto: Vincent de Groot / Wikipedia.

In 2014 werd de laatste dag aangepast uit respect voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne, die een dag eerder plaatsvond. De intocht was op deze dag erg versoberd. Er werd geen muziek gemaakt langs de route en tijdens de intocht werd er een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de ramp. Ook hingen langs de route Nederlandse vlaggen halfstok.

Fake velletje MH17 (wordt op diverse sites aangeboden).

Er werden voor de viering van de honderdste editie in het jubileumjaar 2016 tal van extra feestelijke activiteiten georganiseerd. Onder andere werd de deelnemerslimiet eenmalig verhoogd naar 50.000. Ook werd eenmalig de 55 km-afstand toegevoegd (deze afstand was tot en met 1966 verplicht voor mannen tussen de 19 en 50 jaar oud). Door toevoeging van de 55 km werd op de tweede wandeldag ook Druten als dertiende officiële doortochtgemeente aangedaan. Voorafgaand aan de Vierdaagse werden zogenaamde stertochten georganiseerd vanuit de Provinciehoofdsteden naar Nijmegen en tijdens de Jubileumweek werd er een Ereronde gehouden door 100 langeafstandswandelaars die het 50 km parcours op één dag tweemaal liepen. Onder de deelnemers in 2016 waren zo’n 5500 militairen uit meer dan dertig verschillende landen. In 2016 werden ter ere van de 100e Vierdaagse eenmalig 5000 extra inschrijvingen toegestaan, waardoor er 47.166 deelnemers waren, van wie er 42.577 finishten.

Nederland (2016): 100 jaar Vierdaagse. Een speciale map met 5 verschillende vellen met de steden: Nijmegen, Elst, Wijchen, Groesbeek, Cuijk. Hierboven Nijmegen.

Op 21 april 2020 werden door de Nederlandse regering alle evenementen in het land vooralsnog tot 1 september dat jaar afgelast vanwege de uitbraak van COVID-19, waarvoor op dat moment geen vaccin voorhanden was, terwijl deze ziekte het maatschappelijke leven dan al in Nederland voor een groot deel tot stilstand had gebracht. Daarmee kon door deze coronacrisis ook de Vierdaagse van 2020 geen doorgang vinden. Op 8 februari 2021 heeft vierdaagseorganisatie de Vierdaagse van 2021 afgelast, omdat ook dat jaar grote evenementen niet mogelijk waren vanwege de nog geldende afstandsmaatregelen. In beide jaren zijn er alternatieve vierdaagsen georganiseerd met lokale looproutes. Ook werden er souvenir-medailles uitgereikt aan alle wandelaars die zich voor deze twee vierdaagsen hadden aangemeld.

Nederland (2020): Uitgestelde Vierdaagse in 2020 met de 1,5 meter afstand.

Op zondag 17 juli heeft de marsleiding samen met de burgemeester tijdens een persconferentie aangekondigd dat de start van de Nijmeegse Vierdaagse op woensdag zal plaats vinden. Reden hiervoor is de weersverwachting, waarbij temperaturen tot boven de 35 graden celsius te verwachten zijn. Het is niet verantwoord om de deelnemers, de vrijwilligers en de medische diensten aan dergelijke temperaturen bloot te stellen. Het vervroegen van de starttijd en het verlaten van de finishtijd is geen reëel scenario. Hiermee zal de Nijmeegse Vierdaagse van 2022 de boeken in gaan als Nijmeegse Driedaagse.

Nederland (2022): Nu in 2022 – Vierdaagse.

 

Programma

De Vierdaagse kent iedere dag een andere route door het Gelderse, Brabantse of het Limburgse land, in de wijde omgeving van de stad Nijmegen. Tijdens elke wandeldag staat een andere plaats in de omgeving van Nijmegen centraal.

Stadspost Nijmegen (1987): Wandelsport – Vierdaagse Nijmegen.

 

Dag van Elst (1)

Nederland (2016): 100 jaar Vierdaagse. Een speciale map met 5 verschillende vellen met de steden: Nijmegen, Elst, Wijchen, Groesbeek, Cuijk. Hierboven Elst.

De eerste dag van de Vierdaagse gaat door de Betuwe, ten noorden van Nijmegen, via Elst en Arnhem. Hierbij lopen de wandelaars zowel in het begin als aan het eind van de dag over de Waalbrug.

 

 

 

 

Tot en met 2016 werd deze route in de tegenovergestelde richting gelopen. Traditioneel was het laatste deel van het parcours, de dijk tussen Oosterhout en Lent, een zwaar stuk. Hier zag men in de verte de spoorbrug en later de Waalbrug al liggen, terwijl men nog ruim een uur (militairen twee uur) moest lopen. Dit deel van het parcours heeft in 2006 de meeste problemen veroorzaakt. Mogelijke oorzaken van deze problemen waren: het afleggen van dit traject op het heetst van de dag terwijl men al vermoeid is (laatste deel van de route), het grote aantal mensen waardoor de wandelsnelheid daalt en ook het ontbreken van voldoende mogelijkheden om op een verantwoorde manier (niet op relatief koude grond) te rusten. Ook werd de aanrijtijd van hulpdiensten steeds langer in verband met stadsuitbreidingen.

Stadspost Nijmegen (1986): 70e Vierdaagse Nijmegen – Waalbrug.

In 2022 werd besloten om de eerste dag te schrappen, waardoor de horeca gedupeerd is. Veel eten en drank ingekocht maar weinig bezoekers, dus veel suikerzakjes over.

 

Dag van Wijchen/ Roze Woensdag (2)

Nederland (2016): 100 jaar Vierdaagse. Een speciale map met 5 verschillende vellen met de steden: Nijmegen, Elst, Wijchen, Groesbeek, Cuijk. Hierboven Wijchen.

Tijdens de tweede dag worden Wijchen en Beuningen bezocht. Deze plaatsen liggen ten westen van Nijmegen. Op deze dag vallen de meeste mensen uit (veelal de ongetrainden). Tot en met 2005 liep de route via de Betouwstraat en de Van Welderenstraat, waar o.a. Villa Lila, het COC en homo-uitgaansgelegenheden zijn gevestigd en waardoor deze dag de naam Roze Woensdag kreeg. Uiteindelijk ontstond daar een groot volksfeest, waarbij lopers in het gedrang kwamen. ‘Snelheden’ van een paar meter per minuut waren het gevolg. In 2005 kostte het in de drukste periode een uur om deze twee straten door te ‘lopen’. Onder normale omstandigheden wordt dit in tien minuten gelopen. Vanaf 2006 gaat de route daarom via de Waalkade.

Net als op de eerste dag moeten de militaire deelnemers die de mars vanaf Heumensoord lopen, nog een kilometer of vijf (ongeveer een uur gaans) afleggen nadat de civiele lopers op de 30, 40 en de 50 km gefinisht zijn. Dit laatste stuk, waarvan de Heyendaalseweg het grootste deel is, met nauwelijks of geen publiek, is slechts voor weinig militairen reden tot vreugde.

 

Dag van Groesbeek (3)

Nederland (2016): 100 jaar Vierdaagse. Een speciale map met 5 verschillende vellen met de steden: Nijmegen, Elst, Wijchen, Groesbeek, Cuijk. Hierboven Groesbeek.

Op de derde dag is de marsroute heuvelachtig met als toppunt de beruchte Zevenheuvelenweg. De route loopt deze dag ten zuiden van Nijmegen aan de oostzijde van de Maas. Via Mook en Milsbeek wordt de klim ingezet naar Groesbeek. De 50 kilometerlopers en de militairen maken bij Milsbeek een extra lus waarbij eerstgenoemden ook Gennep en Ottersum aan doen. Van Groesbeek gaat de route via de Zevenheuvelenweg naar Berg en Dal en vandaar terug naar Nijmegen. Halverwege de Zevenheuvelenweg stoppen de ‘mannen en vrouwen in uniform’ bij de Canadese militaire begraafplaats om een eerbetoon te brengen aan de gesneuvelde militairen in de Tweede Wereldoorlog.

 

 

 

 

 

Dag van Cuijk (4)

Nederland (2016): 100 jaar Vierdaagse. Een speciale map met 5 verschillende vellen met de steden: Nijmegen, Elst, Wijchen, Groesbeek, Cuijk. Hierboven Cuijk.

De route van de vierde en laatste dag van de Vierdaagse is wederom ten zuiden van Nijmegen, alleen wordt nu de zuid- en westzijde van de Maas bezocht. Tot Overasselt lopen de meeste parcoursen gelijk op. Soldaten slaan vlak voor Overasselt af naar Grave (via de Graafsebrug), de 50 km slaat in Overasselt af, ook naar Grave. De 40-km-wandelaars lopen via Overasselt naar de Maasbrug van de A73 bij Heumen en komen dan in het kleine dorp Linden. Dit dorpje wordt ieder jaar voor de wandelaars versierd aan de hand van een bepaald thema. Voor de soldaten en de 50-km-wandelaars gaat het na Grave en Gassel verder via Beers, waar de 40-km-wandelaars, de soldaten en de 50-km-wandelaars elkaar even ontmoeten.

Na Beers is het rechtstreeks naar Cuijk, behalve voor de 50 km, die de laatste lus via Vianen maakt. In Cuijk steken de wandelaars de Maas over via een pontonbrug, traditioneel aangelegd door de Genie. Voor de militaire deelnemers is de officiële finish net voor de bebouwde kom van Nijmegen op het terrein Charlemagne. Hier krijgen zij hun medaille en voegen muziekkorpsen zich bij de deelnemers. Wanneer de wandelaars ten laatste male Nijmegen binnen komen over de St. Annastraat, welke voor de Vierdaagse is omgedoopt tot de Via Gladiola, omdat de toeschouwers de wandelaars traditioneel gladiolen geven, worden de volhouders onthaald door een grote schare toeschouwers en wachtende vrienden en familie. Alle ontberingen en pijnen ‘verdwijnen’ en bij de Wedren ontvangt men het felbegeerde ‘Vierdaagse-kruisje’ als reglementair aan alle voorwaarden is voldaan. De finishtijd mag nu een uur later zijn dan op andere dagen.

Einde van de vierde wandeldag: gladiolen en schoenen.

 

Tenslotte

Wat een mooie provincie Gelderland zoals hieronder het velletje met als laatste tab: Vierdaagse – Klaar voor het blarenbal.

Nederland (2002): Provincievel Gelderland.

En zonder hulp van het Rode Kruis kan de Vierdaagse niet worden gelopen. Zie de oproep van deze Vierdaagse van het Rode Kruis:

Heb je de Vierdaagse van Nijmegen wel eens gelopen? Of ken je iemand die het heeft meegemaakt? Dan weet je waarschijnlijk wat een geweldig festijn het is. Meer dan 40.000 mensen naar de Waalstad toe om er een grandioze prestatie neer te zetten. En het Rode Kruis is er ook elk jaar bij. Voor de wandelaar met een blaar, met pijn aan zijn achillespees, voor de wandelaar die oververhit is. Voor hem staan de Rode Kruis-vrijwilligers klaar. We helpen de wandelaar weer op weg, zodat hij zijn weg kan vervolgen. Maar dat gaat niet vanzelf; daarvoor hebben we elk jaar ongeveer 750 vrijwilligers nodig. Ben jij die EHBO’er, die logistieke duizendpoot of wil jij bijdragen aan de slaap- en leefomgeving van de andere vrijwilligers? Ontdek welke vacature bij jou past en meld je aan voor de Vierdaagse 2022!

Nederland (2012): Rode Kruis.

Daarna even bellen naar huis dat de eindstreep gehaald is met weinig blaren. Op naar volgend jaar met vier wandeldagen!

 

 

Op naar volgend jaar met deze drie afstanden:

 

Meer info:

Vierdaagse: https://www.4daagse.nl/

Vierdaagse feesten: https://www.vierdaagsefeesten.nl/

Visit Nijmegen tijdens de Vierdaagse:

https://www.visitnijmegen.com/ontdek/nijmeegse-vierdaagse

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
ThematischNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (12 stemmen, gemiddeld: 4,50 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)