Gouda viert 750 jaar stadsrechten: zien, doen en beleven in deze jonge stad - Postzegelblog

Gouda viert 750 jaar stadsrechten: zien, doen en beleven in deze jonge stad

5

Op 19 juli 2022 is het 750 jaar geleden dat Graaf Floris V van Holland stadsrechten verleende aan Gouda. Dat vieren we 6 maanden lang van april tot en met september 2022. Er staan maar liefst 150 verschillende evenementen op stapel. Stuk voor stuk unieke evenementen, van grote publiekstrekkers tot evenementen op wijkniveau. Wat biedt Gouda filatelistisch? Heel veel, dus reist u mee in deze ‘jonge’ stad?

Gouda

Gouda is een stad met 74.165 inwoners (31 januari 2022, bron: CBS) op een grondgebied van 16,92 km². Gouda heeft een regiofunctie binnen het Groene Hart. Gouda werd lange tijd aangeduid onder andere namen als Golde, Die Goude, Ter Goude en Tergouw, alle verwijzend naar de rivier de Gouwe. De Gouwe werd in 1139 voor het eerst vermeld in een oorkonde, onder de Latijnse naam Golda. Hierin werd gesproken over ‘nieuwe ontginningen aan de Gouwe’: nove culture juxta Goldam. Een oorkonde uit 1178 spreekt van terram quandam juxta Goldam, ‘zeker land aan de Gouwe’.

Gouda, aangeduid als Ter Gouw, op een gravure uit 1674. Bron: Wikipedia.

Over de herkomst van de naam Gouwe bestaan verschillende theorieën, maar geen daarvan staat onomstotelijk vast. De naam zou afgeleid kunnen zijn van de algemene benaming ‘gouw(e)’ voor een rivier met een weg erlangs. Volgens een andere theorie zou de naam slaan op de gouden gloed die het water van de Gouwe, ooit een veenstroom, heeft gehad. ‘Golda’ zou kunnen zijn voortgekomen uit het Germaanse ‘gulda’ (goud) + ‘ahwõ’ (natuurlijke waterloop in zeekleigebied). Deze gloed werd dan veroorzaakt door het veen dat door het heldere water zichtbaar was.

Frankeermachinestempel: Gouda 700 stad (1272 – 1972).

De tot dan toe gebruikelijke naam Golde werd in de middeleeuwen vervormd tot Goude of Ter Goude. In middeleeuwse Latijnse teksten werd de naam geschreven als Gouda, waarmee zowel de rivier als de stad kon worden bedoeld. Mede dankzij humanisten en de geschiedschrijving wist de Latijnse benaming uiteindelijk de naamsvorm ‘Ter Goude’, die nog lang in gebruik was, te vervangen. Tegenwoordig is Gouda de enige stad in Nederland die zowel officieel als in de volksmond met de Latijnse naamsvorm wordt aangeduid.

Nederland (2007): Mooi Nederland – Gouda.

Gouda ligt bij de samenvloeiing van de rivieren de Gouwe en Hollandse IJssel. Mede dankzij de binnenvaart over deze rivieren groeide Gouda in de middeleeuwen uit tot een belangrijke stad. Op 19 juli 1272 kreeg de stad stadsrechten van Graaf Floris V en aan het eind van de middeleeuwen was Gouda uitgegroeid tot de vijfde stad van Holland.

Nederland (2008); de wapentekening van Floris V en kasteel Muiderslot te Muiden (uit de reeks Canon van Nederland).

In de binnenstad is nog altijd een groot aantal historische en monumentale gebouwen te vinden, waarvan het Stadhuis en de Sint-Janskerk waarschijnlijk de beroemdste zijn. De stad staat daarnaast bekend om zijn Goudse kaas, die in de zomer verhandeld wordt op de donderdagse toeristische kaasmarkt. Ten slotte geniet Gouda bekendheid door de fabricage van bier, kaarsen, pijpen, Gouds plateel, stroopwafels en de jaarlijkse Kaarsjesavond.

 

Sint-Janskerk

De Sint-Janskerk of Grote Kerk in de Nederlandse stad Gouda is een grote kruiskerk in gotische stijl. De kerk is beroemd vooral vanwege de reeks gebrandschilderde glazen. Het kerkgebouw zelf heeft karakteristieke overkappingen en is het langste kerkgebouw in Nederland met 123 meter, buitenwerks. In hoofdzaak dateert de kerk uit de 15e en 16e eeuw, maar de historie van het gebouw gaat verder terug.

Nederland (2013): Gouda (oud): Sint-Janskerk, Vrouwetoren, Molen ’t Slot.

De Sint-Janskerk is gewijd aan Johannes de Doper, de schutspatroon van Gouda. De symbolische kleuren van deze heilige, rood en wit, zijn in het stadswapen terug te vinden. De kerk behoort tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit 1990 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Bekend is de serie ‘Goudse glazen’, uitgegeven tot en met 15 november 1931 met toeslag ten bate van het Fonds tot Herstel van glas-in-lood ramen van de St. Janskerk Gouda.

Nederland (1931): Goudse glazen. Ontwerp fotomontage: Piet Zwart.

De Sint-Janskerk is gewijd aan Johannes de Doper, de schutspatroon van Gouda. De symbolische kleuren van deze heilige, rood en wit, zijn in het stadswapen terug te vinden. De kerk behoort tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit 1990 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). De Goudse glazen zijn de gebrandschilderde glas-in-loodramen van de Sint-Janskerk. De ramen dateren uit de 16e eeuw en zijn vervaardigd door beroemde glasschilders uit die tijd, zoals de gebroeders Dirck en Wouter Crabeth. De kerk bevat in totaal 72 ramen van diverse afmetingen, waaronder drie moderne ramen. Het totale oppervlak van de ramen is 1755 m². De Sint-Janskerk in Gouda bevat ongeveer 50% van al het zestiende-eeuws glas dat in Nederland aanwezig is. De gebrandschilderde ramen overleefden onder andere de Beeldenstorm van 1566. In 1979 werden de Zomerzegels uitgegeven, waarvan twee zegels met de kerkramen Gouda.

Nederland (1979): Zomerzegels met 2 waarden kerkramen Gouda (55+20ct en 75+25ct). Ontwerp: Wim Crouwel.

Ik verwijs naar de uitgebreide uitleg van deze uitgifte van een eerdere blog van Bate:

https://www.postzegelblog.nl/2020/12/20/viering-kerstdagen-2020-met-goudse-glazen/

Met haar lengte van 123 meter is het de langste kerk van Nederland (lengte dus en niet de hoogte). Je kan gewoon naar boven klimmen als je geen hoogtevrees hebt….. Onderaan de markt met het stadhuis van Gouda.

Uitzicht van de Sint-Jan. Foto: R. Koo.

 

Hier loop je en sta je om de vorige foto te maken. Wel smal maar met een beperkt aantal mensen naar boven klimmen. Foto: R. Koo.

 

Bij helder weer is zelfs de Erasmusbrug Rotterdam te zien. Foto: R. Koo.

 

Nederland (2005): Mooi Nederland – Rotterdam.

 

Stadhuis

In 1395 kocht het stadsbestuur van Gouda het marktveld van de heren Van der Goude om daar een stadhuis te bouwen. Toch zou het nog tot 1448 duren voordat met de bouw werd begonnen. Volgens de stadshistoricus Ignatius Walvis was de gebrekkige financiële positie van de stad de oorzaak van het voortdurende uitstel. Het nieuwe stadhuis diende als vervanging van het oude, dat volgens Walvis aan de Gouwe, op de plaats van de latere brouwerij de Zwaan heeft gestaan. Anderen situeren echter de voorloper (vanaf 1395) van het huidige stadhuis even ten oosten van het vroeger politiebureau op de Markt, met mogelijk nog een voorganger in een hal in de zuidpunt van de Markt.

Stadhuis van Gouda (1712): Bron: Wikipedia.

Een van de steenhouwers was Jan III Keldermans, een lid van een Brabantse familie van architecten Keldermans uit Mechelen. Het gebouw werd opgetrokken uit Belgische kalksteen. Voor de fundering werd niet geheid, maar werd gebruikgemaakt van enkele vlotten van zware eiken balken. In 1459 was de bouw van het stadhuis, na de oplevering van het torentje, voltooid, al was het reeds in 1450 in gebruik genomen. In 1497 werd het stadhuis opgeknapt ter gelegenheid van het bezoek van Filips de Schone aan de stad. In 1517/1518 werd het gebouw verbouwd. Volgens de geschiedschrijver Walvis werd het stadhuis tot 1603 omgeven door water en zou het door middel van een valbrug bereikbaar zijn. In dat jaar (1603) werd het huidige bordes in renaissancestijl door de stadsbeeldhouwer Gregorius Cool vervaardigd.

In de periode 1692-1697 vond er opnieuw een ingrijpende verbouwing plaats. In die periode werd ook het huidige schavot aan de achterzijde van het stadhuis gebouwd. Voor die tijd bestond er reeds een schavot bij het stadhuis, dat voor het eerst in 1525 werd genoemd. Tot 1897 was het schavot te beklimmen door middel van een houten trap aan de buitenzijde van het stadhuis. Het was gevangenen niet toegestaan om binnendoor het stadhuis te lopen. Op 24 april 1897 bracht koningin Wilhelmina een bezoek aan Gouda. Om haar in de gelegenheid te stellen vanaf het bordes de bevolking toe te kunnen zwaaien werd een van de ramen vervangen door twee openslaande glazen deuren, zodat het bordes sindsdien vanaf de binnenzijde van het stadhuis te benaderen is.

zegel stadhuis Gouda en bovenaanzicht stadhuis en markt.

In de periode (1946-1952) werd het gebouw wederom ingrijpend gerenoveerd. Daarbij werd de oude, houten fundering vervangen. De laatste restauratie vond plaats in 1996. Sinds de bouw van het nieuwe Huis van de Stad nabij het station in 2012 wordt het stadhuis niet meer gebruikt voor raadsvergaderingen. Het stadhuis van Gouda bevindt zich op de Markt. Het vijftiende-eeuwse stadhuis is een van de oudste gotische stadhuizen van Nederland.

 

Kaarsen

Gouda bij Kaarslicht is de oudste ‘lichtjesavond’ van Nederland en begon in 1956 met het ontsteken van de lichtjes in de eerste kerstboom voor het stadhuis op de derde vrijdag van december. De boom wordt ieder jaar geschonken door de Noorse zusterstad Kongsberg. De Noorse kerstboom is tussen de 20 en 30 meter lang. Duizenden mensen komen bij elkaar en rondom het marktplein gaat al het elektrisch licht een avond lang uit van het middeleeuwse stadhuis, alle huizen en winkels. Alleen brandende kaarsen zijn toegestaan.

Het evenement wordt ieder jaar door zo’n 20.000 mensen bezocht. Behalve de 50e editie toen ruim dertigduizend bezoekers uit binnen- en buitenland in 2005 Gouda bij Kaarslicht in Gouda vierden in het bijzijn van koningin Beatrix. Sinds 2008 is de kerstboom versierd met 10.000 leds in plaats van de 200 standaard gloeilampen. Deze led-verlichting verbruikt veel minder energie (800 watt) dan de gloeilampen (5.300 watt). In 2015 werd de 60e editie gevierd met een mooi velletje.

Nederland (2015): 60e editie Gouda bij Kaarslicht.

Gouda staat bekend om haar kaarsenindustrie. De ‘Goudse kaars’ is internationaal bekend als een kaars van hoge kwaliteit. Tot de komst van het elektrisch licht waren we onder andere afhankelijk van kaarsen om ons ’s avonds bij te lichten.

In Nederland kwamen de eerste kaarsenfabrieken op in de tweede helft van de 19e eeuw. In Gouda werd in 1853 een kaarsenfabriek opgericht als nevenbedrijf van een aantal andere fabrieken in de stad. Het nevenbedrijfje groeide snel en ging in 1858 zelfstandig verder als de N.V. Stearine Kaarsenfabriek Gouda. De fabriek nam de gehele productie in eigen beheer, ook het produceren van stearine. Om dat goedkoop te houden ontwikkelde de fabriek een mengvorm waarbij de stearine vermengd werd met het goedkopere paraffine.

De producten van de fabriek werden goed ontvangen, want de fabriek kreeg meerdere prijzen. In 1899 kreeg de fabriek ook het predicaat koninklijk. De voortgang van de techniek begon de fabriek echter tegen te zitten. Hoewel dankzij de introductie van elektriciteit de productie van de fabriek omhoog ging, betekende de introductie van het elektrisch licht ook dat de kaars z’n beste tijd gehad had. Daardoor kwam gedurende de 20e eeuw de nadruk van het bedrijf steeds meer op de chemie-industrie te liggen. De Goudse fabriek fuseerde in 1929 met de Schiedamse kaarsenproducent Apollo. De fabriek werd in 1960 nog eens overgenomen en werd zo onderdeel van grotere chemiebedrijven. Tegen het einde van de 20e eeuw werd de kaarsenafdeling afgestoten en verdween de kaarsenproductie uit Gouda.

 

Kaas

Een Goudse kaas heeft de vorm van een wiel, weegt tussen de 1 en de 16 kg en heeft een vetgehalte van minstens 48% (gewoonlijk rond de 51%). Dit vetgehalte is de hoeveelheid vet op basis van de totale droge stof (exclusief water/vocht). Het werkelijke vetgehalte bedraagt 32% vet op basis van het gewicht (inclusief water/vocht). Kaas bevat vooral calcium, maar ook de vitamines A, B en D. In vergelijking met andere kaassoorten bevat Goudse kaas weinig vitamine B12, maar juist weer meer vitamine K2.

België (2022): Kazen uit de streek o.a. Goudse kaas (linksboven).

Lees het opmerkelijke verhaal van de ontwerper en de kaasmeester over het ontwerp van het vel met gaten:

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220210_95384073

De soort dankt de naam Goudse kaas aan het feit dat hij al eeuwenlang in Gouda wordt verhandeld. De kaasmarkt in Gouda wordt enkel nog als toeristenattractie eenmaal per week gehouden in de zomermaanden.

Goudse kazen worden massaal in kaasfabrieken vervaardigd. Goudse kaas wordt ook in het buitenland onder deze naam gemaakt omdat soortnaam en vorm niet zijn beschermd. De aanduiding ‘Gouda Holland’ is sinds oktober 2010 echter door een besluit van de Europese Commissie een beschermde geografische aanduiding. Kaas met deze vermelding in het kaasmerk mag alleen Nederland als oorsprong hebben en dient gemaakt te zijn van Nederlandse koemelk. Goudse boerenkaas wordt ook nog, zoals ooit gebruikelijk was, op boerderijen in de regio gemaakt, zoals in de buurt van Stolwijk en Haastrecht in de Krimpenerwaard. Deze kaas wordt ook wel onder de naam Stolwijker verkocht.

Nederland (2013): Gouda (nieuw): Admiraalshuis, de Waag, Lazaruspoort.

De Goudse Waag is een historisch pand uit 1668 waar je in ons museum van alles te weten kunt komen over de historie van De Goudse Waag en de producten, die hier gewogen en verhandeld werden. Ook bieden wij, in combinatie met een museumbezoek, diverse mogelijkheden aan voor ontvangst van kleinere en grotere groepen. Op de begane grond van De Goudse Waag bevindt zich een echte museumwinkel met – heerlijke echt Hollandse kazen en allerlei leuke oud-Hollandse souvenirs. Sinds 1995 is in de Waag het ‘Gouda Cheese Museum’ gevestigd en de VVV.

In Gouda staat een standbeeld van een kaasboerin op een plein achter de Waag. Deze boerin in brons staat stevig in haar klompen en houdt een Goudse kaas tegen haar schort geklemd. Met dit beeld van de beeldhouwster Ineke van Dijk, werd in 1988 eer betoond aan de vrouwen die nog steeds een rol in de Nederlandse kaasgeschiedenis vervullen, want in West-Nederland is de ambachtelijke kaasbereiding op sommige boerderijen in stand gebleven. Dat ambacht is vooral van moeder op dochter doorgegeven.

 

Economie en industrie

Gouda heeft in het verleden veel profijt gehad van zijn gunstige ligging aan een belangrijke vaarroute. Deze route voerde scheepvaartverkeer van de Zuiderzee naar Vlaanderen. Gouda had daarnaast ook een aantal sluizen, die de schippers tijdelijk ophielden. Deze wachtende schippers zorgden voor bedrijvigheid in de haven en aan de kaden, zoals de Veerstal. Tegelijkertijd profiteerde de stad van de lakennijverheid, die in de 15e eeuw floreerde. Daarnaast bloeide de bierindustrie op. Aan het eind van de 15e eeuw was Gouda de stad met de grootste bierproductie in Europa. De stad had meer dan 150 bierbrouwerijen en werden miljoenen liters kuitbier uitgevoerd. Vanaf circa 1500 begon ook de kaashandel zich in Gouda te ontwikkelen.

Vanaf het laatste kwart van de 16e eeuw kreeg de stad echter te maken met economische tegenspoed. Gouda had zwaar te lijden onder de Tachtigjarige Oorlog: veel brouwerijen werden gesloten, de lakenindustrie verdween en de handel viel stil. De stad herstelde zich weer in de 17e eeuw, dankzij de opkomst van de pijpen- en aardewerkindustrie en de touw- en garenspinnerij. Na enkele conjunctuurschommelingen kreeg de stad vanaf 1730 echter opnieuw te maken met een grote economische terugval, die ruim een eeuw zou duren. Het herstel volgde in de tweede helft van de 19e eeuw: bedrijven als de Stearine Kaarsenfabriek en de Machinale Garenspinnerij speelden daarbij een belangrijke rol. In de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw was de plateelindustrie een van de belangrijkste bedrijfstakken met veel werkgelegenheid.

 

Briefhoofd Goudsche Machinale Garenspinnerij. Bron: Wikipedia.

De Goudse economie is divers te noemen, met zowel chemische als zakelijke bedrijven. Het grootste deel van de bedrijfslocaties ligt in het zuiden en westen van de stad, langs de Hollandse IJssel, de Gouwe en de A12. Veel bedrijven zijn geconcentreerd in de kantoorgebieden Goudse Poort en Gouwe Park. Een aantal industriële bedrijven is aan het water gevestigd, zoals het chemiebedrijf Croda (de opvolger van de Stearine Kaarsenfabriek) en producent van vuurvaste materialen Gouda Refractories (voorheen Gouda Vuurvast). Onder andere De Goudse Verzekeringen, Centric, Bacardi Nederland, Vanbreda Risk & Benefits, Technolution en Blackstone Footwear hebben hun kantoor in Gouda.

Bekend zijn de Goudse stroopwafels. In Gouda werden in de twintigste eeuw diverse varianten van de stroopwafel ontwikkeld. Twee bekende zijn de punseliewafel en de adékowafel. De punseliewafel is een kleine variant van de stroopwafel en werd genoemd naar de bedenker de Goudse bakker Bertus Punselie, die in 1945 begon met de productie ervan. De adékowafel werd bedacht in 1939 door de Goudse banketbakker Abraham de Korte.[9] De naam adéko verwijst naar zijn initialen. Deze wafel werd niet meer in een wafelijzer gebakken, maar in een oven, waardoor de arbeidskosten konden worden teruggedrongen.

Nederland (2017): Nederlandse lekkernijen. Tweede rij, 1e zegel: Goudse stroopwafel.

Bezoek Gouda als onderdeel van een stedenreis. Besteed je Euro’s voor de verschillende cultuuruitingen en in horecagelegenheden. Gouda is bij uitstek ‘Eurostad’, zelfs in 1979 toen de Euro nog niet was ingevoerd.

 

Cultuur

Een gedeelte van Gouda is een beschermd stadsgezicht. Het heeft een historisch centrum met enkele bekende bouwwerken en een grachtenstelsel. Dit grachtenstelsel was in het verleden uitgebreider, maar tussen de jaren dertig en de jaren zestig is een deel van de grachten om economische redenen gedempt. Rond 2007 gingen er stemmen op om een aantal van deze gedempte grachten weer open te graven, maar of dit ook gaat gebeuren is onzeker. In een verder verleden heeft de stad ook verdedigingswerken, een aantal stadspoorten en zelfs een kasteel gehad, maar hier is nog maar weinig van terug te zien. Toch heeft Gouda in totaal nog zo’n 330 rijksmonumenten, waarvan het oude stadhuis en de Sint-Janskerk waarschijnlijk de bekendste zijn. De top van de Gouwekerk is met 80 meter het hoogste punt van de stad. 

Museum Gouda werd in 1874 opgericht als het Stedelijk Museum van Gouda door onder anderen stadstekenaar J.J. Bertelman en predikant J.N. Scheltema. Het museum werd gevestigd in het gebouw Arti Legi op de Markt. In 1947 werd de collectie ondergebracht in het Catharina Gasthuis. De functie en geschiedenis van het Gasthuis zijn terug te vinden in verschillende ruimten: de Chirurgijnsgildekamer, de kamer waar de chirurgijns vergaderden sinds 1699, een compleet apothekersinterieur op de oorspronkelijke plek van de Goudse stadsapotheek en in de kelder van de Gasthuiskapel is een verzameling straf- en martelwerktuigen te zien. Deze werden vroeger op het stadhuis van Gouda gebruikt om straffen van burgers te beslechten. In deze kelder is ook een dolcel te vinden; psychiatrische patiënten werden hier in het verleden opgesloten.

In Museum Gouda zijn tevens 16e-eeuwse altaarstukken, 19e-eeuwse schilderijen uit de Artzeniuscollectie (Haagse School/School van Barbizon) en een collectie Gouds plateel te zien. Het museum bezit onder andere werken van schilders als Isaac Israëls (1865-1943), Willem Tholen (1860-1931), Pieter Pourbus (ca. 1523-1584), Odilon Redon (1840-1916) en Charles-François Daubigny (1817-1878).

 

 

 

 

 

 

 

Naast kunst- en stadshistorische voorwerpen beheert Museum Gouda een grote collectie plateel. Plateel is een soort aardewerk dat uiterlijk lijkt op porselein. Van oorsprong betekent plateel ‘gedecoreerd bord, vaas of schaal’. In 1898 werd in Gouda de Plateelbakkerij Zuid-Holland opgericht. Toen de productie van kleipijpen aan het begin van de 20e eeuw terugliep, begonnen de fabrikanten van deze pijpen in navolging van de Zuid-Holland ook met de productie van sier- en gebruiksaardewerk en met succes. Vooral handbeschilderde producten uit de periode tot 1930 met karakteristieke, florale decoraties zijn erg populair. Daarnaast is er ook serviesgoed te vinden. In het museum worden voorwerpen geëxposeerd van de zes belangrijkste Goudse aardewerkfabrieken: Plateelbakkerij Zuid-Holland, Goedewaagen, Ivora, Zenith, Regina en Flora. Ook zijn er voorbeelden van de Plateelbakkerij Schoonhoven te zien.

Tegeltableau in de Ambachtsschool te Gouda (gemaakt bij Goedewaagen). Bron: Wikipedia.

 

Migratie

In 2015 is het precies 50 jaar geleden dat de eerste Marokkanen zich vestigden in Gouda. Een halve eeuw later telt de Marokkaanse gemeenschap in de stad ongeveer 7000 personen, ongeveer 10% van de bevolking. De migratie vanuit Marokko naar deze Hollandse stad en de daarmee verbonden moeilijkheden en fricties staan in de beeldvorming van veel Nederlanders model voor de moeizame integratie van voormalige gastarbeiders in onze samenleving. Wie zegt dat hij uit Gouda komt krijgt niet zelden de vraag of het daar wel veilig en aangenaam wonen is. Dergelijke clichébeelden gaan voorbij aan de ingewikkelde, maar boeiende realiteit van een grootschalige arbeidsmigratie die onvermijdelijk gepaard ging en gaat met problemen en spanningen, maar die ook kansen heeft geboden en biedt voor ontplooiing en horizonverbreding, niet alleen voor de migranten, maar ook voor de ontvangende samenleving.

Stichting Boughaz wil in allerlei activiteiten de Marokkaanse vrouw als heldin van de migratie centraal stellen in het jubileumjaar. Vertrekpunt daarbij wordt een expositie, onder de naam LALLA GOLDA, in Museum Gouda (27 september 2015 – 3 januari 2016), waar de vrouw op creatieve wijze tot middelpunt gemaakt wordt van de bewogen Marokkaans-Goudse migratiegeschiedenis van de afgelopen halve eeuw.

 

Filatelie Varia

Op 27 augustus 1962 verscheen een serie van drie postzegels: 4 cent, 8 cent en 12 cent. Ze werden gedrukt op lichtgevend (fluorescerend) papier ten behoeve van een proef in Gouda met een opzet-stempelmachine (facer). Deze machine kon aan de hand van het fluor in de zegel deze ‘traceren’ en afstempelen.

Het stempel ‘Filatelieloket’ werd op 2 september 1986 voor het eerst gebruikt aan het filatelieloket van het postkantoor te Zevenaar. De belangrijkste reden om het stempel in te voeren was het aantrekkelijker maken van het filatelieloket voor de verzamelaars, aldus PTT Post.

Filatelieloket Gouda stempel (19 januari 1987) met het stadhuis op de Markt.

De Brievenbeurs werd in het verleden (weet iemand de data de eerste en de laatste ?) gehouden in sporthal ‘De Mammoet’. Specialistische handelaren met vooral brieven, afstempelingen waren hier te vinden evenals gespecialiseerde verenigingen. Bijvoorbeeld de persoonlijke zegels van de Motor Filatelisten Nederland (MFN).

 

 

 

 

 

 

Na afloop van een dagje Gouda 750 jaar

Zorg dat u gezond weer terug bent thuis als u besluit om in deze gezellige stad de horeca te bezoeken.

 

Gebruikte bronnen:

Frankeermachineafstempelingen van Peter Janssen van:

https://www.frankeerstempel.nl/

Vereniging van Postzegelverzamelaars Gouda:

https://postzegelverzamelaars-gouda.nl/

Poststukken van: https://posthistorie.nl/

 

Markt Gouda met op de achtergrond stadhuis. Foto: R. Koo.

 

Meer info:

Gouda 750 jaar (april – september 2022): https://gouda750.nl/

Beleef Gouda op grote hoogte: https://www.sintjan.com/klim/

Beleef het Wonder van Gouda:

https://www.museumgouda.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/46/beleef-het-wonder-van-gouda

Goudse industrie door de jaren heen: https://www.expogoudamaakt.nl/

Gouda waterstad (28 – 31 juli 2022): https://goudawaterstad750.nl/

 

Na afloop bezoek heb je deze locatie hard nodig. Foto: R. Koo.

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch België NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (13 stemmen, gemiddeld: 4,77 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (5) Schrijf een reactie

 • Helga op 20 juli 2022 om 10:33

  Interessante blog over de feeststad Gouda. Gouda net zo mooi als Delft, Deventer, Dordrecht en Zutphen.

 • Willem op 23 juli 2022 om 21:07

  Dag Randy,

  Leuk artikeltje, zoals we van je gewend zijn.
  Toch een opmerking / vraag, waarom bij de bronvermelding geen opgave van de site waar de meeste poststukken klakkeloos van af zijn gecopieerd?

 • G.A.Geerts op 23 juli 2022 om 22:24

  Op zich een mooie manier om de stad Gouda en zijn inwoners/industrie te promoten. Indien men vooraf, tijdig, een beroep had gedaan op de Goudse filatelisten, was de oogst beslist nog groter geweest. Voor de data van de jaarlijkse Brievenbeurs wende men zich tot hillesum@filatelist.com ,een van de organisatoren. Het geheel had nog gevarieerder kunnen zijn. o.a. stempels kunnen het geheel verlevendigen.

 • Randy Koo op 23 juli 2022 om 22:56

  @Willem: Idd, vergeten te melden. Heb je site toegevoegd.

  @Geerts: het gaat niet om de compleetheid van stempels Gouda in de blog, maar om een indruk te krijgen wat Gouda ‘filatelistisch’ biedt als stad. Deze blog is al langer dan de gemiddelde blog. Het staat je vrij om deel 2 van Gouda 750 jaar te schrijven om Gouda nog meer te promoten. Ik heb zelf al veel tijd gestoken in deze blog. Nu weer andere prioriteiten.

 • Jan Heijs op 25 juli 2022 om 22:26

  Zoals te zien is op de laatste postzegel in het artikel is de Brievenbeurs voor de toegevoegde handel in postzegels per 2016 ook Filamania gaan heten. De eerste filateliebeurs was in 1994 en de laatste in 2019, tegelijk met een nationale tentoonstelling. Er is vanaf 2020 een postzegelbeurs met een symposium in een luxe omgeving voor in de plaats gekomen. Winterstamps in Veenendaal, door Covid in 2021 niet gehouden en in 2022 verschoven naar Mei j.l. Springstamps. Er zijn zeven (persoonlijke) postzegels voor de Brievenbeurs uitgegeven. Jan Heijs, bestuurslid Brievenbeurs en Springstamps voor de PR.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)