De Poort met de Drie Torens in de stad Luxemburg - Postzegelblog

De Poort met de Drie Torens in de stad Luxemburg

3

De ‘Poort met de Drie Torens’ aan de boulevard Victor Thorn behoort tot de historische gebouwen in de stad Luxemburg. Het vierkante middendeel van het poortgebouw stamt uit de tijd van de tweede ringmuurversterking en werd versterkt met twee ronde flanktorens die toegevoegd zijn op het einde van de 14de eeuw.

In de Romeinse tijd was het plateau boven de rivieren Alzette en Pétrusse van strategisch belang. Zij bouwden daar op het zogenoemde voorgebergte, de ‘Bock’, een klein fort dat de naam kreeg van ‘Lucilinburhuc’, in latere tijden veranderd in ‘Lützelburg’, dan ‘Lëtzebuerg’ wat later ‘Luxembourg’ werd. Het fort raakte na het vertrek van de Romeinen in verval totdat graaf Siegfried van het ‘Huis Ardennen’ in het jaar 963 het gebied door ruil in handen kreeg. Op de plaats van het vervallen fort liet hij een kasteel bouwen. Rondom het kasteel ontstond een nederzetting. Ook het lager gelegen deel werd bewoond waardoor de latere boven- en benedenstad ontstonden. De bovenstad werd omringd door een stads-muur met enkele toegangspoorten waaronder het huidige poortgebouw. De eenvoudige vierkante poort werd rond het jaar 1050 voltooid maar kan, door verbouwing, ook pas rond 1200 gereed zijn gekomen. De poort is afgebeeld op de prentkaart uit 1950. De twee ernaast geplaatste torens werden eind 14de eeuw toegevoegd.

De postzegel van 5 Fr werd uitgegeven op 30 augustus 1934 in vellen van 50 stuks. Deze in plaatdruk vervaardigde zegel werd gedrukt door het ‘Atelier du Timbre’, de ‘Zegelfabriek’ in Mechelen, België. Sinds 1993 is de naam gewijzigd in ‘De Post – Zegeldrukkerij’ van Bpost en nog steeds gevestigd in Mechelen. In de 14de eeuw werd een tweede stadsmuur gebouwd rondom de steeds verder uitbreidende stad op het plateau, het Rham-plateau, aan drie zijden omringd door de rivier Alzette.

Een toegangspoort, de Jacobspoort, stond op een hoek van de stadsmuur, daaronder nu de ingang van een onder-grondse parkeergarage. Deze poort is links op de prentkaart te zien. De prentkaart is voor de Eerste Wereldoorlog vervaardigd. Helaas wordt het uitzicht op de muren en torens thans verstoord door enkele blokken vrij modern uitziende gebouwen, rechts te zien op de prentkaart. Langs de rue de Treves is de stadsmuur met enkele torens nog vrijwel intact.

De stadsmuren op het Rham-plateau zelf zijn geslecht op de fundamenten na. Vier torens zijn bewaard gebleven zoals is te zien op de door Joh. Enschedé Haarlem in 1963 gedrukte postzegel, uitgegeven op 13 april 1963. Voor de vier torens bevindt zich een ravelijn, niet op de postzegel afgebeeld. Als laatste werd een derde stadsmuur opgetrokken die de gehele stad omringde. In 1354 was het graafschap Luxemburg tot hertogdom verheven. Filips de Goede had de vestingstad in 1443 bij verrassing kunnen innemen. Enkele keren wisselde de stad van bezetter door oorlogen en schermutselingen tussen Habsburgers, Bourgondiërs, Oostenrijkse Habsburgers en Spanjaarden. Deze laatsten lieten de stadsmuren versterken en het aanleggen van kazematten in de rotsen van de ‘Bock’.

Vanaf 1698 was de vestingstad onder Spaanse controle en vanaf 1701 weer onder Frans bewind. Na de Vrede van Utrecht werden vanaf 1713 de Fransen vervangen door Nederlanders. In 1715 heroverde Oostenrijk Luxemburg en kwam het onder Oostenrijks bestuur dat het tachtig jaar volhield. Door al die verschillende besturen werd de vestingstad verder versterkt met bastions en andere verdedigingswerken, zodat de stad aan alle kanten met drie verdedigingslinies werd omringd.

Op de prentkaart zijn rechts van de toegangspoort, die toegang verschafte vanuit het Pfaffenthal naar de bovenstad, op de rand van de klif torentjes te zien die de ‘Spaanse wachttorens’ worden genoemd. Het zijn historische monumenten uit de 17de eeuw en maakten deel uit van de grote versterkingswerken die door de Spanjaarden werden aangelegd. Van 1684 tot 1688 werden deze werken uitgebreid door legerarchitect ingenieur Sébastien Le Prestre Vauban waarbij meer dan 3.000 manschappen werden ingezet. Volgens overlevering zouden 38 van dergelijke torentjes hebben bestaan, maar daarover is geen zekerheid. In 1815 werd, na de nederlaag van Napoleon, tijdens het Congres van Wenen, het Hertogdom Luxemburg verheven tot Groothertogdom in personele unie geregeerd door de koning der Nederlanden. In 1830 scheidde België zich af van De Nederlanden en vormde het Koninkrijk België. Het Groothertogdom werd in 1839 tijdens het Verdrag van Londen onderdeel van België, terwijl de stad en het fort in handen bleef van de Nederlandse koning Willem I. Hij kreeg de titel Groothertog van Luxemburg.

 

Dat de ‘Poort met de Drie Torens’ indruk maakte op Luxemburgse jeugdigen bewijst een tekening die in 1964 ten behoeve van de weldadigheidsserie postzegels werd gemaakt door een kind. De poort is goed herkenbaar. Op de twee andere postzegels werden de Benedenstad en de Adolfsbrug afgebeeld, waarvan de tekening eveneens werd vervaardigd door jeugdigen. Na de Pruisische overwinning in 1866 in de oorlog met Oostenrijk werd Luxemburg nog bezet door Pruisische troepen. Onderhandelingen vonden plaats met Frankrijk waarbij de Pruisische kanselier Otto von Bismarck geen bezwaar maakte tegen Frankrijk om Luxemburg over te nemen van de Nederlandse koning Willem III.

De Fransen boden vijf miljoen gulden voor het persoonlijke bezit van de koning. Willem III accepteerde dit bod maar al te graag omdat hij zwaar in geldnood verkeerde. Hiertegen werd echter alsnog door Pruisen geprotesteerd wat bijna tot een nieuwe oorlog leidde. Dit werd afgewend tijdens de Conferentie van Londen dat Luxemburg tot neutrale staat verklaarde. Verder werd geëist dat de vestingwerken zouden worden afgebroken. Daarmee werd begonnen in 1867 en de afbraak duurde 16 jaar. Op de strook van vier postzegels, uitgegeven op 6 maart 1996, zijn delen van de vestingwerken te zien. De afbeelding is ontleend aan het schilderij vervaardigd door de Luxemburgse kunstschilder Carlo Losch, overleden op 11 november 2019.

Ondanks de uitgebreide sloopwerkzaamheden bleef veel van de vesting Luxemburg, al dan niet beschadigd, bewaard maar onbruikbaar voor verdedigingsdoeleinden. Door het op 23 november 1890 overlijden van koning Willem III en het ontbreken van een mannelijke opvolger kwam een einde aan de personele unie. De Luxemburgers kozen de Duitse hertog Adolphe van het Huis Nassau-Weilburg tot hun groothertog. Men begon in te zien dat de restanten van de forten, kazematten, bastions, verdedigingsmuren en poorten toeristen zouden kunnen aantrekken. En dat bleek later een hele goede gedachte toen het toerisme op gang kwam.

Een serie postzegels bestaande uit elf frankeerwaarden werd op 13 april 1963 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat Luxemburg toen. duizend jaar bestond. Elke postzegel was gewijd aan één eeuw in het bestaan van Luxemburg. Op een van die zegels, de elfde eeuw aangeduid met XIE, is de ‘Poort met de Drie Torens’ afgebeeld, gezien vanuit een andere poort aan de steil oplopende rue Wiltheim, het begin van de bovenstad. Gemarkeerde rondwandelingen werden in de stad Luxemburg aangelegd, zoals de ‘Wenzel’ en ‘Vauban’ route. Door de routes te volgen kan men de meest markante restanten van de vestingwerken en stadsmuren zien en bezoeken. De oude binnenstad en vestingwerken in de stad Luxemburg staan sinds 1994 op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Op een oude ets is de ‘Poort met de Drie Torens’ afgebeeld met een scene uit de 15de eeuw, een poort die behoort tot de Werelderfgoedlijst.

Ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de FSPL, de Nationale Bond van Luxemburgse Postzegelverenigingen, werd op 16 september 2009 een blokje uitgegeven met daarin twee postzegels. Op de eerste zegel van € 0,50 is de postzegel afgebeeld die op 30 augustus 1934 is verschenen, 75 jaar daarvoor. Op de rechter zegel van € 0,70 is een ontwerp van een andere postzegel opgenomen die echter niet is gedrukt en uitgegeven. Een bijzonderheid is, dat de twee postzegels in reliëfdruk zijn aangebracht. Heeft u de ‘Poort met de Drie Torens’ wel eens gezien?

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch Frankrijk Oostenrijk Burchten,Kastelen en Paleizen Eerste Wereldoorlog PaleizenNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (5 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (3) Schrijf een reactie

 • willem hogendoorn op 17 mei 2022 om 09:50

  Na dit gelezen te hebben krijg ik zin om weer eens naar Luxemburg op vakantie te gaan.

 • Cees op 17 mei 2022 om 14:55

  Willem, misschien kun je dan een nachtje doorbrengen in de Poort met de Drie Torens want het heeft een tijdje als gevangenis gediend, maar ook als logeeradres voor reizigers en als kantoor.

 • willem hogendoorn op 17 mei 2022 om 15:52

  Het ziet er ook gevangenisachtig uit.
  Maar als de deur niet op slot gaat wil ik dat wel een keer uitproberen

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)