Intermediaire functies in ouderenzorg van zomerzegels & Elske - Postzegelblog

Intermediaire functies in ouderenzorg van zomerzegels & Elske

2

In de vervulling van intermediaire functies in de ouderenzorg-organisatie, waarbij de zomerpostzegels en onze dochter Elske betrokken zijn, is een grote verscheidenheid aan activiteiten aanwezig. Een groot deel van de organisatie is actief op de werkvloer van zorg-, bejaardencentra & ziekenhuizen. Een ander part houdt zich bezig met de financiële aspecten en moderniseringen van de ouderenzorg én organisatie in het hier, nu en toekomst.

1) Zomerzegelemissies 1935 – 1947

Zomerpostzegels met een toeslag worden uitgegeven met als doel “het bijeenbrengen én verdelen van gelden ten behoeve van verenigingen, stichtingen en/of organisaties in Nederland, die o.a. werkzaam zijn op het terrein van de volksgezondheid.” De jaarlijkse zomerzegelemissies zijn in de periode 1935 – 2010 uitgegeven met uitzondering van de jaren 1942 t/m 1946.

Vermeldenswaardig is de afwezigheid van de bijslagvermelding op deze bijzondere postzegels!

In de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw na de uitgifte van Kinder- [1924], Rode Kruis- [1927], Olympiade- [1928], Rembrandt- [1930], Goudse Glazen- [1931], ANVV- [1932], Zeemans- [1933], Crisis- [1934] en Emma-bijslagpostzegels (1934] heeft het postbedrijf orde in haar emissiebeleid geschept.
Om het chaotische emissiebeleid van bijslag-postzegels te beëindigen wordt vanaf 1935 ieder jaar een bijzondere postzegelemissie met bijslag uitgebracht voor sociale en culturele doeleinden. Ter onderscheiding van de kinderzegels (uitgave winterperiode) wordt de nieuwe emissie met de naam ‘zomerzegels’ aangeduid.
Op de eerste zomerpostzegelemissie 1935 staan historische portretten van mannen uit de sociale en culturele geschiedenis van ons land. In de zomerzegel-portretten-galerij staan aanmerkelijk meer inspirerende voorbeeldige mannen dan toonaangevende voorbeeld-vrouwen.

Monumentaal gegraveerde zomerzegel-portretten

  • Met de portretgalerij van toonaangevende Nederlanders uit de culturele en sociale sector werd geprobeerd het nationaal gevoel van de Nederlanders te bevorderen / verhogen. In historisch perspectief werd Nederland tijdens de crisisperiode met personen uit voorgaande eeuwen nadrukkelijk op de kaart gezet.
  • Het merendeel van de geportretteerden kijken met driekwart deel van het gezicht naar links (1938, 1939, 1940 [deels), 1941 & 1947, terwijl in 1937 (op één na) in tegengestelde richting kijken. In 1935 en 1936 houden de personen zich door linkse of rechtse kijkrichting in evenwicht. Zes personen zijn ‘en profil’ van de zijkant afgebeeld.
  • Eenheid in stijl en uitvoering is in de reeks portretten aanwezig door een vaststaand schema (tekst & frankeerwaarde staan onderaan) en de ruimteverdeling (portret & achtergrond).
  • Eenheid in de kleurkeuze in de meeste emissie door de kleuren groen, rood en blauw respectievelijk voor de frankering van drukwerk, briefkaart en brieven naar het buitenland.

  • Opmerkelijk is het feit dat in 1940 de vijf grote Nederlanders ‘beroepsmatig & werkend’ zijn opgevoerd. Een voorwerp of symbool verwijst naar hun activiteit als [1½ ct] schildersdoek & penselen, [2½ ct] schrijfveer & tijdschriftvermelding De Gids, [3 ct] esculaap-teken & doodshoofd, [5 ct] penseel met schildersdoek en [12½ ct] familiewapenschild & metalen ringenstelsel.

Eenzelfde functie-ondersteuning van de geportretteerden is aangebracht:

  • 1936: 6 cent met boek & 12½ cent met pen.
  • 1937: 6 cent met boek.
  • 1941: 1½ cent met esculaap & 4 cent met schrijfveer.
  • In 1935 en 1936 is geen vermelding van de bijslag op de zomerzegels aanwezig, in tegenstelling tot de resterende postzegels.

  • Een groot aantal verzamelaars zal het ongetwijfeld niet opgevallen zijn dat in de periode 1935 – 1938 een tekst in minimale lettergrootte aan de bovenrand van de postzegels is aangebracht met de naam van de geportretteerde met levensjaartallen-vermelding. De zomerzegels uit 1939 – 1947 geven deze info aan onder de postzegelafbeelding, uitgebreid met beroeps- en bijslag- en verkrijgbaarheidsvermelding.

Extra zomerpostzegel-uitgifte

NVPH 354 - Zomerzegel 1940

Door de tijdsomstandigheden zijn er veranderingen ingevoerd. De verkoopperiode van de zomerzegels zijn van 6 september naar 31 oktober verlengd. De posttarieven zijn veranderd en verhoogd. De 5 cent porto van de groene Jan Steen-postzegel met een bijslag van 3 cent werd vervangen door een rode Jan Steen-postzegel met een zwarte opdruk 7½ cent met een bijslag van 2½ cent. De verkoopprijs van een speciaal postzegelboekje (illustratie van een schrijvende soldaat van Anton Pieck als historische verwijzing naar de mobilisatie én oorlogstijd) met daarin vier zomerzegels bedroeg 32 cent. Met de extra 2 cent van het boekje (4 x 7½ = 30 cent) kon de koper nogmaals een weldaad bedrijven voor het Goede Doel.

Medische invalshoek

Onder de 37 afgebeelde sociaal en cultureel ingestelde personen bevindt zich maar een gering aantal mensen, die zich bezig gehouden hebben met de medische problematiek. Toch is het een van de belangrijkste pijlers van de ouderenzorg. Opvallend daarbij is het historische accent op onze vaderlanders. De geportretteerde medici stammen uit de 15e t/m 19e eeuw. Om dit te accentueren heb ik ze in chronologische volgorde opgevoerd. Met hun kennis, visie en uitvinding hebben ze een functionele basis voor de ouderenzorg gelegd, waarop naderhand kan worden voortgebouwd.

NVPH 297 - Zomerzegel 1937NVPH 490 - Zomerzegel 1947
1] Francois de le Boë Sylvius (1614 – 1672) anatomie bloedcirculatie [nvph 297].
2] Hendrik van Deventer (1651-1724) gynaecoloog, pezen, spieren & gewrichten [nvph 490].

NVPH 320 - Zomerzegel 1939NVPH 352 - Zomerzegel 1940
3] Gerard van Swieten (1700 – 1772) diagnosticeren ziekten [nvph320].
4] Petrus Camper (1722 -1789) fysiologie, verloskundige [nvph 352].

 NVPH 393 - Zomerzegel 1941NVPH 274 - Zomerzegel 1935
5] Jan Ingen-Hous (1730 – 1799) fysiologie, pokkenvaccinatie [nvph 393].
6] Hendrik Daniel Guyot (1753 – 1828) oorheelkundige & grondlegger dovenonderwijs [nvph 274].

NVPH 392 - Zomerzegel 1941NVPH 276 - Zomerzegel 1935
7] Antonius Mathijsen (1805 – 1878) geneeskundige, uitvinder gipsverband [nvph 392].
8] Franciscus Cornelis Donders (1818 – 1889) oogheelkundige [nvph 276].

P.S.

 

Zie ook postzegelblog-artikel ‘Van cultureel & sociaal werk naar ander sociaal werk zomerzegels 1935 – 2010’ van 10 oktober 2021.

2) Elske integratie hoofd, hart en hand

Gelijk zomerzegelontwerpers vanaf 1935 aandacht schonken aan de ouderenzorg, stopt onze dochter Elske als communicatie-deskundige ook heel veel werktijd in de ouderenzorgorganisatie. Als glazenier heb ik getracht haar activiteit in een glas-in-lood-raam op symbolische wijze met afbeeldingen en verbeeldingen samen te vatten in combinatie met een tweetal hobby’s.

In de gelaagde afbeelding van het glas-in-loodraam staan in de bovenlaag meteen te herkennen afbeeldingen over Elske’s hobby’s, terwijl in de onderlaag minder in het oog vallende verbeeldingen van haar communicatie-activiteiten staan. Ik heb op letterlijke en figuurlijke wijze met kenmerkende eigenschappen van haar instelling en activiteiten gespeeld.

Afbeeldingen in de bovenlaag verwijzen naar een tweetal hobby’s. De drie levendig om zich heen kijkende kippen tonen onze dochter als ‘kippenboer’ van haar drie witte kippen. Dagelijkse aandacht met het voeren van de kippen en schoonmaken van het kippenhok wordt met eieren beloond. De volkstuin legt gedurende een groot deel van het jaar beslag op Elske. Het werk bestaat er niet alleen uit spitten, wieden en zaaien, maar ook uit op gezette tijden water geven en herplanten. Haar gezin ziet in goede gezondheid opgewekt en met vreugde uit naar de geoogste groente-, fruit- en bloemenopbrengst.

In de onderlaag vraag ik aandacht voor het moeilijk in beeld te brengen werk van mijn dochter, namelijk de communicatie-activiteiten in de gezondheidszorg. De drie rondkijkende kippen stellen Elske voor, die als communicatie-deskundige de dynamiek in de ouderenzorg-organisatie / -problematiek voortdurend vanuit verschillende invalshoeken in het oog houdt. De achterom kijkende kip verbeeldt Elske zelfs als ze in historisch perspectief naar de ouderenzorg kijkt.

De vloeiend gebogen gele en grijze banen verbeelden de verbindingslijnen /-stromen, waarlangs onze dochter als intermediair medewerkers in de zorg met informatie soepel en harmonisch verbindt. In het lijnenpatroon is de verbindingsfunctie van Elske tussen congresbezoeker en het zorgprobleem te onderscheiden.

De trompetvormige uitstulpingen links en rechtst suggereren de symbiose en toegankelijkheid van invloeden van buitenaf op het gezin en die van binnenuit van het gezin. De Elske’s gezin staat open voor transparante uitwisselingen.

Het beeldverhaal verbeeldt tussen de rode parels aan de bovenkant (men de evoluerende maatschappelijke veranderingen aan de basis deels het leven van Elske, waar ze positief en blij (verbeeld door fris gekleurde vlakken/vormen met rondingen én opgaande lijnen) met hoofd, hart en hand geïntegreerd bij betrokken is.

P.S.
Het bovenste gedeelte van het tiffany glas-in-lood-raam (met daarin rode cirkelvullingen) moet nog afgerond worden, bovendien moet het glas rondom nog in loden strips gevat worden.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch Nederland NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (3 stemmen, gemiddeld: 4,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Tags bij dit artikel

Reacties (2) Schrijf een reactie

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)