Gemeenteraadsverkiezingen: lokale kwesties - Postzegelblog

Gemeenteraadsverkiezingen: lokale kwesties

0

Vandaag 16 maart 2022 is de laatste dag om te stemmen tot 21:00 uur bij een locatie bij u in de wijk. Ik heb ook stembureaus gezien in stations, in gemeentehuizen, in culturele instellingen en zelfs bij sportverenigingen. In deze derde blog een aantal lokale kwesties: bezuinigingen op bibliotheken, herindelingen (fusies van gemeenten) met voorbeelden uit verleden en toekomst. Het is dus belangrijk voor uw partij om de financiën op een goede wijze te besteden. Meer woningen en minder cultuur of meer veiligheid en minder sport?

Herindelingen / fusies gemeenten

Dit onderwerp staat meestal hoog op de agenda als uw naburige grote gemeente begint over een regionale discussie met betrekking tot bestuurlijke daadkracht en financiën. Dan moet je oppassen als bestuurders van de kleinere gemeente. Rozendaal is naar aantal inwoners gemeten de kleinste gemeente op het Nederlandse vasteland. Rozendaal heeft 1753 inwoners (peildatum: 31.01.2022, bron: CBS). Rozendaal behoort tot de miljonairsgemeenten van Nederland. Het dorp Rosendaal was op 1 januari 1812 deel gaan uitmaken van de gemeente Velp. Op 1 januari 1818 werd de gemeente Velp opgeheven. Velp kwam bij de nieuwe gemeente Rheden en Rosendaal werd een zelfstandige gemeente. Op 1 januari 1933 is de naam veranderd van Rosendaal in Rozendaal. In 2018 bestond Rozendaal 200 jaar als zelfstandige gemeente. Bezienswaardigheid: Kasteel Rosendael is een van oorsprong laatmiddeleeuws kasteel, dat door de graaf van Gelre werd gebouwd. Het is onderdeel van de rijksbeschermde historische buitenplaats Rosendael en is opengesteld voor publiek.

Ansichtkaart Rozendaal: Kasteel Rosendael (poststempel uit 1912).

 

Herindeling IJsselstein, Lopik?

Berichten uit de pers van 2021 / 2022: De gemeente Lopik beraadt zich over haar toekomst. Gedwongen door oplopende financiële en personele tekorten om de toenemende door de overheid opgelegde taken uit te voeren, kiest de Lopikse raad in meerderheid voor herindeling. Daarmee kan Lopik haar inwoners de basisvoorzieningen blijven bieden, maar ook actief meewerken aan strategische keuzes, zoals de energietransitie. In de notitie ‘Lopik of Loopjij’ wordt gesteld dat Lopik over 30 jaar geen zelfstandige gemeente meer is en nu zelf nog kan kiezen in welke richting de herindeling moet gaan: naar een stedelijke of naar een meer landelijke Lopikerwaardgemeente.

Dit signaal is opgepakt door de IJsselsteinse D66-fractie die in commissievergadering Bestuur op 15 april wil bespreken wat de gevolgen van een herindeling voor IJsselstein kunnen zijn: ‘Lopik sorteert voor op een herindeling. Moet IJsselstein dat ook gaan doen?’ D66 wil voorbereid zijn op de toekomst, om als IJsselstein ook zelf de regie te houden en zelf een profiel van een fusiegemeente te schetsen.

IJsselstein telt zo’n 34.000 inwoners. Maar in tegenstelling tot de andere Utrechtse gemeenten kromp vorig jaar het aantal inwoners, met een kleine 300 zielen. Niet omdat de vertrekkers het stadje niet leuk genoeg vonden om in te wonen. Integendeel. ,,Maar wel omdat het vooral jongeren gewoon niet lukt om bij ons een woning te vinden. Om onder vader en moeders paraplu vandaan te raken, zoeken ze hun heil daarom elders. Dat is voor IJsselstein natuurlijk niet goed. Dit onderwerp zullen veel stadsgenoten aansnijden, verwacht ik: bouw nou meer huizen! En dat moeten we ook zeker gaan doen.’’

De toekomstplannen van Lopik kunnen een vergaande uitwerking hebben op de toekomst van IJsselstein. Als Lopik zou kiezen voor een herindeling richting Woerden, zou IJsselstein mogelijk moeten aansluiten bij Nieuwegein/Utrecht; een schrikbeeld voor veel IJsselsteiners, die meer heil zien in een Lopikerwaardgemeente. Burgemeester Patrick van Domburg ziet nog veel meer onderwerpen waarover het goed is ‘in brede zin’ van gedachten te wisselen. ,,Denk maar aan de klimaatadaptatie en het energievraagstuk. En horen we nou bij het stedelijke Utrecht, of toch meer bij de groene Lopikerwaard? Of kan het allebei?’’

 

Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Bakel, Akersloot

Laarbeek  is een gemeente in Noord-Brabant, deels gelegen in de Meierij van Den Bosch en deels in de Peelrand. De gemeente is op 1 januari 1997 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout. Het gemeentehuis staat in Beek en Donk. De gemeente telt 22.954 inwoners (31 januari 2022, bron: CBS). In totaal zijn dit 9.011 huishoudens (11 december 2015, bron: CBS).

 

Gemert-Bakel is een gemeente in Noord-Brabant, gelegen in de Peelrand en Peelkern. De gemeente telt 31.078 inwoners (31 januari 2022, bron: CBS). De gemeente ontstond op 1 januari 1997 door een samenvoeging van de voormalige gemeenten Gemert en Bakel en Milheeze. De gemeente Gemert-Bakel bestaat uit de dorpskernen: Bakel, Gemert, Handel, Milheeze, De Mortel, De Rips, Elsendorp. Drie van deze gemeenten komen voor op onderstaande stempel.

Akersloot is een dorp in de gemeente Castricum in Noord-Holland. Het dorp ligt tussen Uitgeest en Heiloo aan het Alkmaardermeer. Akersloot is samen met Limmen sinds 1 januari 2002 onderdeel van de gemeente Castricum; daarvoor was het een zelfstandige gemeente.

 

Bezuinigingen op bibliotheken

Voor hun inkomsten zijn bibliotheken grotendeels afhankelijk van gemeentesubsidies. Teruglopende ledenaantallen en krimpende gemeentebudgetten hebben de laatste jaren voor een krimp in deze subsidies gezorgd. De financiële crisis, de steeds verder gaande ontlezing en de opkomst van de computer spelen daarin ieder een belangrijke rol. Dit zorgt er in sommige gevallen voor dat bibliotheken moeten bezuinigen op personeel en huisvesting, en soms zelfs hun deuren moeten sluiten.

Subsidies zijn de grootste inkomstenbron van bibliotheken. Samen ontvingen de 140 openbare bibliotheek organisaties in 2020 voor 445 miljoen euro aan subsidies, goed voor 85% van het totale inkomen. Het overgrote deel, 431 miljoen, was afkomstig van gemeenten. Het rijk financiert in principe geen bibliotheken, en levert dus nauwelijks een bijdrage aan de inkomsten van bibliotheken, op incidentele projecten na.

Openbare bibliotheken hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met veel bezuinigingen. Dat is deels te wijten aan de verkleining van gemeentelijke budgetten door de decentralisatie van andere taken, waaronder jeugdzorg. Ook zijn door de financiële crisis veel gemeentelijke en andere budgetten gedaald. Daarnaast heeft een verminderd aantal leden, met dalende inkomsten uit lidmaatschappen tot gevolg, een kleine impact op de inkomsten van bibliotheken. Zo is na 2011, toen het totale aantal bibliotheekleden net boven de 4 miljoen uitkwam, een daling ingezet, die tot op heden geen ommekeer heeft gemaakt.

In de tweede helft van de jaren negentig deden zich echter twee ontwikkelingen voor die het bibliotheeklandschap ook in economisch opzicht sterk opschudden. Ten eerste vond er voor het eerst een sterke afname plaats in het aantal bibliotheekuitleningen. Dit was een gevolg van de sterk dalende hoeveelheid vrije tijd die Nederlanders besteedden aan het lezen van geprinte media, een trend die al vanaf jaren vijftig zichtbaar was. Daarnaast bood de opkomst van de computer en het bijbehorende internet een alternatieve vorm van informatievoorziening, die in het vaarwater kwam van de informatiefunctie van de openbare bibliotheek.

Nederland (1991): Bibliotheekwerk

Als gevolg van deze ontlezing en de opkomst van de computer werd, na een piek in aantal uitleningen in 1990 (meer dan 185 miljoen) en in het ledenaantal in 1994 (4,6 miljoen) vanaf halverwege de jaren negentig een graduele afname in het aantal gebruikers zichtbaar, die gepaard ging met een neergang in het aantal uitleningen. Een belangrijke nevenoorzaak hiervan was de introductie van het leenrecht: verschillende openbare bibliotheken stelden een prijs per boek of ander geleend object in, wat de drempel om een object te lenen verhoogde. Het feit dat deze cijfers niet afvlakten, maar bleven dalen, kan echter alleen verklaard worden door de zich voortzettende ontlezing, die vooral onder jongeren plaatsvindt. De concurrentie van andere media, waaronder sociale media als Facebook, Instagram en Twitter, en het on demand-aanbod van onder meer Netflix, HBO en Amazon kan hiervoor als belangrijkste oorzaak worden aangewezen. Zij beïnvloeden niet alleen de hoeveelheid vrije tijd die deze doelgroep aan het boek besteedt, maar ook het gemak waarmee deze toegang krijgt tot media die van oudsher door de bibliotheek werden verschaft via cd’s en dvd’s.

Meer info:

Voor het schrijven van deze blog wil ik Peter Janssen bedanken voor de stempels van zijn collectie. Wilt u meer willen weten over frankeermachinestempels of lid worden van deze vereniging: https://www.frankeerstempel.nl/

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
ThematischNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (8 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)