Gezondheidszorg en tuberculose in Oostenrijk in 1954 - Postzegelblog

Gezondheidszorg en tuberculose in Oostenrijk in 1954

0

De gevaarlijkste ziekte van de jaren ´50 van de twintigste eeuw was tuberculose. Vooral mensen waren kwetsbaar door de ondervoeding tijdens de eerste naoorlogse jaren. Ongeveer een derde van de wereldbevolking was besmet met tuberculose en elke seconde werd in die jaren een nieuw geval toegevoegd. Ook toen was er sprake van een ‘pandemie’. De ziekte is nog lang niet onder controle want nog elke dag overlijden wereldwijd zo’n 4.000 mensen aan tuberculose waaronder 600 kinderen.

Voor de Oostenrijkse Postdienst was de gezondheidszorg reden om een serie van zes postzegels uit te geven met een toeslag voor algemene zorg en in het bijzonder de tuberculoseonderzoek en behandeling. Op de postzegel van 30 + 10 Groschen is een patiënt te zien die behandeld wordt met een zogenoemde hoogtezon. De warmte, het licht en de ultraviolette stralen van de zon waren de belangrijkste van alle natuurlijke remedies en werden al heel vroeg door de mens gebruikt. In 1954 kon dit genezende effect al door verschillende medische apparaten worden nagebootst. In die tijd waren er al veel verschillende bestralingslampen, zoals hoogtezonnen, kwarts- en ultraviolette lampen of infrarood lampen in gebruik. Toepassingsgebieden van deze medische innovaties waren rachitis, huidtuberculose, reumatische aandoeningen en het gebruik ervan bij een breed scala aan ontstekingen en ontstoken wonden.

De postzegel van 70 + 15 Groschen toont een arts aan de microscoop in een wetenschappelijk onderzoekslaboratorium. De ontdekking van de ziekteverwekkers heeft de volksgezondheidsdienst de nodige fundamenten gegeven om de besmettelijke ziekten die in vroegere tijden tot epidemieën van de grootste omvang hadden geleid, met succes te bestrijden. Veel ziekten zijn voor altijd uitgeroeid door het intensieve onderzoekswerk van vele wetenschappers in het verleden. De ontwikkelingen op het gebied van preventieve vaccinatie zijn in dit verband bijzonder waardevol geweest. Op deze manier richt deze postzegel zich op onderzoek om mensen ervan bewust te maken dat zonder de fundamenten die het biedt, een succesvolle strijd tegen ziekten ondenkbaar zou zijn.

De gevaarlijkste ziekte van de jaren ’50 was tuberculose. Mensen waren bijzonder kwetsbaar, vooral door de ondervoeding tijdens de eerste naoorlogse jaren. Ongeveer een derde van de wereldbevolking was besmet met tuberculose. De beschrijving van de ziekteverwekker ‘Mycobacterium tuberculosis’ door Robert Koch in 1882 was een mijlpaal in de geschiedenis van de geneeskunde, waarvoor hij in 1905 ontving.

Door ontwerper van de postzegels Franz Mynni is op de postzegel van 1 Schilling + 25 Groschen een moeder afgebeeld met haar twee gezonde kinderen. Deze uitbeelding was bedoeld om het succes in de strijd tegen tuberculose aan te tonen. Alleen door tussenkomst van tuberculosezorg kon de naoorlogse jeugd in dit opzicht gezond opgroeien. Door het gebrek aan geschikte faciliteiten in het verleden waren kinderen en jonge volwassenen al getroffen door deze verraderlijke ziekte. In 1954 zorgden 122 tuberculosezorgcentra in Oostenrijk voor longpatiënten en beschermden de rest van de bevolking door middel van hun maatregelen tegen besmetting met tuberculose.

Bovenal was röntgenapparatuur, waarvan sommige mobiel waren, op dat moment beschikbaar voor de bevolking. Bovendien waren de nieuw ontwikkelde beschermende vaccinaties van groot belang op het gebied van de verantwoordelijkheid van de tuberculosezorgcentra. Aangezien tuberculose al eeuwenlang mensen bedreigde en ook in het naoorlogse Oostenrijk een wijdverbreide ziekte was, waren de toegenomen inspanningen in de strijd tegen deze ziekte een noodzaak in de gezondheidssector.

De operatiekamer afgebeeld op de postzegel van1,45 Schilling + 35 Groschen is uitgerust volgens de modernste normen van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Hier vonden naast routinematige standaard operaties ook ingewikkelde ingrepen plaats die bijdroegen aan de ontwikkeling van de moderne geneeskunde. Bijvoorbeeld de toepassing van de kunstnier, chirurgische ingrepen aan het kloppend hart, de longmachine en ingrepen aan de hersenen en het ruggenmerg.

Ander voorbeeld: sinds de eerste maagoperatie zijn de moderne maagrececties in verband met maagkanker ontwikkeld en thans in zodanige technische perfectie zodat het leven van talloze mensen kan worden behouden en verlengd. Deze operatie wordt ook wel de Billroth ingreep genoemd naar de arts die deze methode ontwikkelde. Christian Albert Theodor Billroth was een Duits-Oostenrijks medicus. Als arts was hij een van de meest belangrijke chirurgen van de 19de eeuw. Hij wordt gezien als de grondlegger van de moderne buikoperatie.

De afbeelding op de postzegel van 1,50 Schilling + 35 Groschen, een baby die op de weegschaal ligt, is bedoeld om te wijzen op een van de belangrijkste taken van de gezondheidszorg, namelijk het voorzien in aanstaande en zogende moeders en babyverzorging. De moeder begeleidingscentra in het Oostenrijk van de jaren vijftig hadden al de taak om de moeders en hun kleine nakomelingen te beschermen tegen gezondheidsschade.

Bijzondere aandacht werd besteed aan kindersterfte en rachitis. Naast de bestrijding van overdraagbare ziekten, met name tuberculose, en schoolgezondheidszorg, nam moederschaps- en kinderzorg een centrale plaats in in het gezondheidszorgstelsel. Moderne benaderingen van therapie met sulfonamiden en penicilline in vergelijking met eerdere methoden hadden geleid tot een fundamentele verandering in het uitoefenen van de geneeskunde.

Op de postzegel van 2,40 Schilling + 60 Groschen is een verpleegster van het Rode Kruis met op de achtergrond een ambulance afgebeeld. Deze afbeelding was bedoeld om alle ambulancediensten onder de aandacht te brengen die in heel Oostenrijk door de gemeenten of het Rode Kruis in het leven waren geroepen met de hulp van talloze onvermoeibare zorgmedewerkers, hulpverleners, artsen en verplegend personeel.

Om de gezondheidszorg soepel te laten functioneren, was er toen net als nu een grote behoefte aan financiële middelen. Voor de aanschaf en het onderhoud van materialen en voertuigen en alle zaken die benodigd zijn voor goede zorg. Het doel van de speciale postzegelserie was om via de toeslagen op de postzegels een bijdrage te leveren aan de instandhouding en verdere ontwikkeling van de gezondheidszorg.

De oplagen van de postzegels waren als volgt: de waarden van 30 Groschen, 70 Groschen en 1 Schilling 680.000 exemplaren, de waarde van 1,45 Schilling 650.000 stuks en de waarden van 1,50 en 2,40 Schilling elk 580.000 zegels. De postzegels, uitgegeven op 13 maart 1954, waren ontworpen door Franz Mynni en in diepdruk gedrukt in vellen van 50 stuks door de Oostenrijkse Staatsdrukkerij. De eerstedag envelop is gestempeld met een bijzonder poststempel van Wenen met links de toevoeging ‘20 Jahre BSV Orpheus’.

De letters BSV staan voor ‘Briefmarken Sammler Verein’. In een café met de naam ‘Rath’ indertijd te vinden aan de Bankgasse in Wenen werd op 12 mei 1927 de ‘Erste Österreichische Arbeiter-Briefmarkensammler-Verein’ opgericht met de verkorting ABSV. In 1932 werd door deze vereniging de eerste postzegeltentoonstelling georganiseerd in het ‘Kaufhaus Stafa’ die door Karl Renner werd geopend. In 1934 werd de naam van de vereniging gewijzigd in ‘BSV Orpheus’. In 1936 werd de vereniging gedwongen opgeheven maar eind 1945 vond de wederoprichting plaats weer onder de naam ‘BSV Orpheus’. De vereniging bestaat nog steeds onder de naam ABSV in Wenen. Bent u lid van een postzegelvereniging? Of hebben postzegelverenigingen in de nabije toekomst wellicht geen overlevingskansen meer vanwege eBay, Marktplaats, Delcampe en andere aanbieders van postzegels en poststukken via internet? Zoals postzegelhandelaren die hun voorraad via hun eigen webwinkel ‘online’ aanbieden?

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch OostenrijkNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (5 stemmen, gemiddeld: 4,60 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Tags bij dit artikel

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)