Postzegels wederopbouw van de Sovjetzone Provincie Saksen, een speurtocht naar plaatfouten - Postzegelblog

Postzegels wederopbouw van de Sovjetzone Provincie Saksen, een speurtocht naar plaatfouten

0

De naam ‘Provincie’ voor een deel van het voormalige Duitse Rijk komt alleen voor in combinatie met de landsnaam Saksen. De provincie was ontstaan in 1815 nadat Napoleon was verslagen en zijn bondgenoot, het koninkrijk Saksen, was opgeheven.

De helft van het grondgebied ging naar Pruisen dat dit gebied opdeelde in drie nieuwe bestuursgebieden: Thüringen, Nedersaksen en het hertogdom Saksen. Het was de rijkste provincie van Pruisen vanwege de uitgestrekte vruchtbare landbouwgronden. In 1944 werd Saksen verdeeld in de provincies Maagdenburg en Halle-Merseburg.

Drie postzegels met toeslag werden op 19 januari 1946 uitgegeven voor de Provincie Saksen. De postzegels werden ontworpen door Oberpostrat Dipl.-Ing. Gotthard Eduard Ernst Gebauer, geboren op 24 april 1899 in Badingen, Sachsen-Anhalt. De postzegels werden in boekdruk vervaardigd door Gieseke & Devrient in Leipzig. De eerste postzegel met een frankeerwaarde van 6 Pfennig en een toeslag van 4 Pfennig toont de woningbouw. Vele huizen van burgers, maar ook winkels, kantoren en fabrieken waren door de oorlogshandelingen in 1944 en 1945 zwaar beschadigd of geheel verwoest. Op de achtergrond van de postzegel een verwoest woonhuis. De oplage van de postzegel bedroeg 8.876.000 exemplaren. 6 Pfennig was het tarief voor een briefkaart.

 

De tweede postzegel wijdde Gotthard Gebauer aan het repareren van bruggen en waterwegen. Door de terugtrekkende Duitse troepen waren vele bruggen en viaducten opgeblazen om de oprukkende Amerikaanse troepen tegen te houden. Een van de belangrijkste zaken was om de verbindingen over de weg en het water zo spoedig mogelijk te herstellen. In eerste instantie door provisorische reparaties waarbij vernielde brugdelen werden vervangen door houten constructies. De postzegel kreeg de frankeerwaarde van 12 Pfennig en een toeslag van 8 Pfennig. De oplage bedroeg eveneens 8.876.000 postzegels. 12 Pfennig was het tarief voor een brief tot 20 gram.

 

Een locomotievenwerkplaats is afgebeeld op de postzegel van 42 + 28 Pfennig. De oplage bedroeg 4.665.000 stuks. 42 Pfennig was het tarief inclusief 30 Pfennig recht voor een aangetekende brief. Vanaf oktober 1942 werden de spoorwegverbindingen in het gebied van Sachsen-Anhalt onderhouden door onder andere de ‘Genthiner Eisenbahn AG’ ontstaan door samenvoeging van enkele eerdere maatschappijen. Het spoorwegnet bestaande uit normaalspoor had een lengte van 210 kilometer. De spoorwegmaatschappij beschikte over 13 stoomlocomotieven, drie motorrijtuigen en meer dan 100 personen- en goederenwagons. Daarnaast opereerden enkele kleine maatschappijen op korte stukken spoorlijnen. De ‘Genthiner Eisenbahn AG’ was gevestigd in Genthin en verbond de plaatsen Schönhausen, Milow, Ziesar, Güsen en Jerichow met elkaar. Door bombardementen waren spoorlijnen, stations en locomotievenwerkplaatsen zwaar beschadigd en moesten om de treinverbindingen weer mogelijk te maken met spoed worden gerepareerd.

 

De drie postzegels uitgegeven op 19 januari 1946 waren getand. Maar op 21 februari 1946 werden de drie postzegels in ongetande vellen aan de postloketten verkrijgbaar gesteld. De oplage van de drie ongetande postzegels bedroeg 675.500 series. Zowel de serie getande postzegels als ongetande werden gedrukt in vellen van 70 stuks. Tien horizontale rijen en zeven verticale rijen.

 

 

 

 

 

De ongetande postzegel van 12 + 8 Pfennig bestaat in twee kleuren, helderrood en donkerrood. De donkerrode variant komt veel minder voor dan de zegel met de helderrode kleur.

 

 

Vele postzegels, zowel getand als ongetand, werden op verzoek van verzamelaars voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel van een voor zover nog functionerend postkantoor. De meeste afdrukken komen voor met het stempel van Halle, Leipzig en Dresden. De stad Halle was gedurende de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog vrijwel niet meer gebombardeerd in tegenstelling tot Leipzig en Dresden die in februari 1945 enorme schade opliepen en duizenden slachtoffers eisten. Wel werden tussen 28 mei 1944 en 6 april 1945 regelmatig luchtaanvallen uitgevoerd op de stad Halle, meestal met vele slachtoffers en schade. De vliegtuigfabriek ‘Siebel Flugzeugwerke’ werd in twee aanvallen volledig vernietigd. De stad Halle bleef op 17 april 1945 gespaard van een voorgenomen allesvernietigende luchtaanval omdat de Duitse Wehrmacht zich uit die stad had teruggetrokken op aandringen van een Duitse marinebevelhebber uit de Eerste Wereldoorlog, Graaf Luckner. Halle werd daarom op 17 april 1945 zonder strijd door Amerikaanse legereenheden ingenomen.

 

 

Vele plaatfouten zijn te vinden op de drie postzegels. Hieronder volgen enkele voorbeelden. Onder andere een vlek tussen de bakstenen in de muur in aanbouw van de woning, aangegeven als horizontale arcering, op de postzegel van 6 + 4 Pfennig. Deze plaatfout wordt genoemd in een Plaatfoutencatalogus als plaatfout nummer III. De Michel catalogus vermeldt slechts twee plaatfouten en dat nog talrijke andere kleine plaatfouten zijn te vinden.

 

Een plaatfout op de postzegel van 12 + 8 Pfennig is te vinden als haakje aan de letter N van Provinz. Deze plaatfout, te zien op de rechter zegel, heeft in de Plaatfoutencatalogus het nummer VIII gekregen. De linker zegel heeft overigens ook een kleine plaatfout, nummer VII van de catalogus, zoals hieronder is afgebeeld op een ongetand exemplaar. Dat het postzegelpapier getint kan zijn is te zien bij het paartje, geelachtig in dit geval.

 

 

Een andere plaatfout is de onderbroken horizontale lijn onder de letter R van WIEDERAUFBAU. Deze plaatfout kreeg nummer VII. De Michel catalogus vermeldt voor deze zegel slechts twee plaatfouten genummerd I en II.

 

Op de postzegel van 12 + 8 Pfennig is verder nog een plaatfout te vinden linksonder het cijfer 1 van 12. De horizontale lijn is onderbroken. De plaatfout heeft nummer 43 gekregen in de Plaatfoutencatalogus van Köhne, een zeer uitgebreide catalogus op dat gebied.

 

 

In de postzegelcatalogus van Michel wordt slechts één plaatfout vermeld voor de waarde van 42 + 28 Pfennig. Het is een vlek in de vorm van een dikke punt in het linker vat op de postzegel te vinden onder de vermelding 9,80 in de bovenste velrand. Deze plaatfout werd opgenomen als nummer I in de catalogus van Michel. Maar er komt nog een plaatfout voor in dezelfde postzegel. De rails tussen de twee voorloopwielen van de locomotief is gebroken. Deze plaatfout wordt in de Plaatfoutencatalogus van Köhne aangeduid als plaatfout 2.

 

Op de hierboven afgebeelde postzegel van 42 + 28 Pfennig zijn eveneens twee plaatfouten te zien. Deze twee plaatfouten zijn onder de nummers II, breuk in de onderzijde van het cijfer 8 en een vlek in de krul bovenin de posthoorn, in de Plaatfoutencatalogus opgenomen. In de afbeeldingen op de postzegels kunnen heel veel smetjes voorkomen zoals bijvoorbeeld te zien is in de cijfers van 28. Deze worden niet tot de plaatfouten gerekend maar als onvolkomenheden in de druk.

 

Een vlek in de dakconstructie van de locomotievenloods komt ook voor op de postzegel van 42 + 28 Pfennig als plaatfout VIII. Te vinden in een dwarsbalk van de dakconstructie van de loods. De plaatfout komt voor in de drie rechter zegels van het hierboven afgebeelde veldeeltje van zes stuks.

 

 

 

Alle plaatfouten komen voor in zowel de getande als ongetande exemplaren van de drie postzegels. En vanzelfsprekend ook op gestempelde postzegels zoals het hierboven afgebeelde exemplaar met een stempelafdruk, vermoedelijk op verzoek, van het dagtekeningstempel van Halle. Plaatfout VIII is ook hier te vinden, rechtsonder het cijfer 8 van 28, in de dwarsbalk. Maar bij gestempelde postzegels is het zoeken naar plaatfouten soms moeilijker vanwege de stempelinkt van de afdruk.

 

 

Verder komt men nog vele druktoevalligheden tegen die niet vermeld zijn in een catalogus. Zoals de winkelhaak en een kras op de afgebeelde postzegel van 12 + 8 Pfennig. Deze ‘plaatfout’ ben ik later niet meer tegengekomen en beschouw dat dan ook als een toevalligheid in tegenstelling tot het haakje aan de letter N van Provinz, ook te zien op deze postzegel. Weer een korte serie van slechts drie verschillende waarden maar met enorm veel variatie in plaatfouten. De serie vormt een uitdaging voor verzamelaars van de plaatfouten op de postzegels van ‘Provinz Sachsen’.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch Duitse rijk Bruggen Tweede wereldoorlogNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (3 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)