Op onze kinderen moeten we zuinig op zijn - Postzegelblog

Op onze kinderen moeten we zuinig op zijn

1

12 juni is de ‘Internationale dag tegen kinderarbeid’. In de Gouden Eeuw bloeide de lakenindustrie in Leiden. Hierbij werden ook kinderen vanaf 6 jaar ingezet . Zij moesten spinnen en werden ‘Spinkinderen’ genoemd. Het beroemde Kinderwetje van Van Houten uit 1874 verbood kinderarbeid onder de 12 jaar.

Kinderarbeid
Kinderarbeid is schadelijk voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind. De meeste landen beschouwen kinderarbeid in strijd met de mensenrechten en stellen strenge regels voor de minimumleeftijd en het maximum aantal werkuren voor kinderen. Nederland regelde in 1874 het verbod voor arbeid voor kinderen onder de 12 jaar. Nu gelden er nog strengere regels. Maar er zijn wereldwijd nog veel misstanden. 168 miljoen kinderen in tientallen landen gaan niet naar school maar moeten werken. Veel meldingen daarover komen uit India, Bangladesh, Filippijnen, Brazilië en Cambodja. Unicef zet zich hiervoor in, zoals we kunnen zien op onderstaande postzegel. Een kinderpostzegel van de Nederlandse Antillen uit 1996 vraagt aandacht voor Kinderarbeid in Azië.De Verenigde Naties hebben 12 juni uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen Kinderarbeid. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor werkende kinderen. Ik doe dat met deze postzegelblog. Uruguay deed dat in 2004 met een postzegel, waarop we links een jongen zien, die een zware last moet sjouwen. Dat is niet goed. Rechts op de postzegels staat hoe het wel hoort. Een ontspannen meisje met een laptop. Ook Sri Lanka vraagt hier aandacht voor met ‘nee tegen kinderarbeid; ja tegen gekwalificeerd onderwijs’. Dat werd vroeger geregeld in leerplichtwetten.


Leerplicht
De eerste leerplichtwet in Nederland werd aangenomen in 1900 en trad in werking op 1 januari 1901. Deze wet verplichtte kinderen van 5 tot 12 jaar tot het volgen van onderwijs. De leerplicht startte bij de aanvang van het schooljaar nadat de kinderen 5 jaar geworden waren. Voor sommige kinderen werden uitzonderingen gemaakt, zoals voor boerenkinderen tijdens de oogsttijd. Dochters mochten ook thuisblijven om het gezin te verzorgen. De leerplichtwet van 1900 werd met 50-49 stemmen aangenomen, doordat een tegenstander (Francis David Schimmelpenninck van het CHU) van zijn paard was gevallen en daardoor niet kon stemmen. Het paard is verstandiger dan zijn meester zeiden voorstanders van de leerplichtwet. Nederland gaf postzegels uit over het recht op onderwijs voor kinderen in 1989 en 2011.

Unicef richt zich naast het recht op bescherming tegen kinderarbeid, recht op onderwijs nog op vele andere aspecten van kinderrechten, zoals (geneeskundige) zorg, onderdak en veiligheid.

Kinderverlamming
Kinderverlamming of polio is een ontsteking van de grijze stof in het ruggenmerg, veroorzaakt door het poliovirus. De laatste grote polio-epidemie in Nederland was in 1956. Deze epidemie heeft in dat jaar bij bijna 2000 mensen verlammingen veroorzaakt. In Nederland startte in 1957 een grote vaccinatiecampagne. Deze was gericht op alle kinderen geboren vanaf 1 januari 1950. De laatste twee polio-uitbraken hebben uitsluitend de zogenaamde bevindelijk gereformeerden (Bijbelbelt) in Nederland getroffen, die om religieuze redenen hun kinderen niet lieten vaccineren. Momenteel komt polio alleen nog met enige regelmaat voor in Afghanistan en Pakistan. Nederland gaf in 1981 een kinderpostzegel uit over preventieve inenting tegen kinderverlamming. De pleister op de bovenarm verwijst hierna. Wat de gevolgen van polio kunnen zijn, zien we op de envelop van Indonesië.


Kindergeneeskunde
De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) komt op voor de gezondheid van kinderen en de belangen van kinderartsen. Namens alle kinderartsen vormt de NVK één stem naar de vele spelers in het veld, zoals de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars, de politiek en de media. De NVK verbindt én ondersteunt, vanuit de overtuiging dat alle kinderen in Nederland recht hebben op zorg van optimale kwaliteit. In 1992 bestond deze vereniging 100 jaar (zie postzegel).

Recht op Onderdak
Unicef stelt dat ieder kind recht heeft op onderdak. Het lijkt voor ons zo vanzelfsprekend: we wonen in een huis. In vele andere landen is dat niet zo normaal. Kinderen leven daar soms op straat, of in een krottenwijk zoals we kunnen zien op de kinderpostzegel van de Nederlandse Antillen.

Kinderbescherming
Kinderen hebben recht op bescherming. De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen van wie de ontwikkeling en opvoeding gevaar loopt. De eerste Nederlandse kinderzegels uit 1924 gaan over kinderbescherming. Een kinderkopje tussen 2 (bescherm)engelen. De Boliviaanse zegel is uitgegeven om ‘geen geweld tegen kinderen’ onder de aandacht te brengen.Kind en toekomst
Door de klimaatverandering en de opwarming van de aarde maken veel mensen zich zorgen over de toekomst van de kinderen. Hoe kijken jonge kinderen daar zelf tegen aan? De kinderpostzegels van Aruba 2000 geven er antwoord op. Kinderen werden daar gevraagd om een tekening te maken met de vraag: hoe zie jij jouw toekomst. De eerste tekening laat een huis met zonnepanelen zien. Een milieubewust kind dus. De 2e zegel een huisje, heuveltje en meisje van een romantisch kind. Op de derde zegel zien we vliegende auto’s. Dit lijkt me een fantasierijk kind.Bron kinderarbeid: https://www.deondernemer.nl/actueel/kinderarbeid-de-5-grootste-risicolanden-voor-ondernemers~496756

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch Thematisch IndonesiëNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (5 stemmen, gemiddeld: 4,60 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Willem Hogendoorn spaart de thema’s Leiden en politie en is erelid van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars.

Reacties (1)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)