75 jaar Internationaal Gerechtshof (1946 - 2021) - Postzegelblog

75 jaar Internationaal Gerechtshof (1946 – 2021)

0

Het Internationaal Gerechtshof (Frans: Cour internationale de justice; Engels: International Court of Justice) is het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de Verenigde Naties. Het hof houdt zich bezig met rechtsgeschillen tussen staten. Het bestaat uit 15 rechters die worden gekozen door de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad. Het Internationaal Gerechtshof is gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag. U leest een korte geschiedenis van het Hof, de 56 zegels van Cour internationale de justice, de zaken Bosnië en de walvisvangst door Japan.

Permanent Hof van Internationale Justitie

Het Permanent Hof van Internationale Justitie werd op 13 december 1920 opgericht als orgaan van de Volkenbond. Het was de voorloper van het Internationaal Gerechtshof. Het Permanent Hof van Internationale Justitie was bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen van internationale aard die de lidstaten van de Volkenbond aan het Hof wensten voor te leggen. Het had ook een raadgevende functie over elk punt dat de Raad of de Algemene Vergadering van de Volkenbond besprak. In 1922 werd het Permanent Hof van Internationale Justitie geïnstalleerd in het Vredespaleis in Den Haag.

 

 

 

Uitgegeven in 1938 uit een serie van vier zegels: 30 C – Paleis van de Volkenbond en 60 C – Hoofdgebouw van het Paleis van de Volkenbond.

De Nederlander Bernard Loder werd de eerste president van het Hof (1922-1924). Tussen 1922 en 1940 heeft het Hof 29 zaken tussen staten behandeld.  De Tweede Wereldoorlog betekende het einde voor het Permanente Hof van Internationale Justitie. Begin juli 1940 ontving het Hof een bericht van de Duitse bezetter dat alle privileges zouden worden ingetrokken en alle werkzaamheden met ingang van 15 juli neergelegd moesten worden. Op 16 juli 1940 vertrokken de leden van het Hof tezamen met diplomaten met een extra-trein naar Zwitserland. De verdere oorlogsjaren zette een aantal leden van het Hof de werkzaamheden in het Zwitserse Genève voort.  Op 18 april 1946 is het Hof formeel ontbonden, samen met de Volkenbond waar het uit was voortgekomen. Het Internationaal Gerechtshof, dat door de Verenigde Naties werd opgericht, trad ervoor in de plaats. Net als het Permanente Hof van Internationale Justitie werd ook het Internationaal Gerechtshof in het Haagse Vredespaleis gehuisvest. Hieronder twee voorbeelden van Cinderella’s.

 

 

 

 

 

 

 

Oprichting Internationaal Gerechtshof

Het Internationaal Gerechtshof werd in 1945 opgericht als onderdeel van het Handvest van de Verenigde Naties. Het Hof is de opvolger van het Permanente Hof van Internationale Justitie, het gerechtelijk orgaan van de Volkenbond. Op 18 april 1946 kwamen de vijftien rechters van het Gerechtshof voor het eerst bijeen. De rechters worden aangesteld door de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad voor een termijn van negen jaar. Er zitten nooit meerdere rechters van dezelfde nationaliteit in het Hof.

 

 

 

 

Rechtsbereik

Het Internationaal Gerechtshof spreekt uitsluitend recht in juridische geschillen tussen staten. Ook geeft het op verzoek adviezen aan de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad. Daarnaast kunnen internationale organisaties die aan de VN gelieerd zijn ook juridische advies aanvragen op het gebied waarop zij opereren. In de praktijk is het niet altijd eenvoudig te definiëren wanneer een geschil een rechtsgeschil is, en wanneer het een politiek geschil of een belangengeschil is. Over het algemeen gaat men ervan uit dat bij een rechtsgeschil de toepassing van een rechtsregel in het geding is. Dat heeft als gevolg dat het Internationaal Gerechtshof alleen bevoegd is bij conflicten tussen staten als de toepassing van een rechtsregel bij het conflict een rol speelt. Alleen geschillen tussen landen die de rechtsmacht van het hof hebben erkend, kunnen worden behandeld door het Internationaal Gerechtshof. In de loop der jaren heeft het Hof verschillende soorten zaken behandeld, van territoriale en grensconflicten tot geschillen op het gebied van milieu.

Mali (1971): 25 jaar Cour internationale de justice.

Voorstanders van het Internationaal Gerechtshof stellen dat uitspraken van het Hof voorkomen dat conflicten uit de hand lopen en tot geweld leiden; volgens critici staat het Gerechtshof machteloos als een land een uitspraak naast zich neerlegt. Een succes werd bijvoorbeeld behaald in 2002, toen een uitspraak van het Hof een souvereiniteitsgeschil tussen Indonesië en Maleisië over twee eilanden in de Celebeszee oploste. Aan de andere kant legde bijvoorbeeld de Amerikaanse regering een veroordeling naast zich neer. Amerika werd in 1986 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Nicaragua na het steunen van de rebellenbeweging van de contra’s, maar heeft die nooit betaald. Enkele tientallen landen hebben het statuut wel ondertekend maar (nog) niet geratificeerd, waaronder de Verenigde Staten, Rusland, Iran, Israël, Soedan en Zimbabwe.

Waarom heeft Mauritius een postzegel uitgegeven met het Vredespaleis met The International Court of Justice? Dat leest u in een vervolgblog.

 

Eigen postzegels

Sinds 1934 geeft het Gerechtshof eigen postzegels uit, die worden gebruikt voor de correspondentie van het Hof. Oorspronkelijk waren dat Nederlandse postzegels met een opdruk ‘Cour permanente de justice internationale’, later ‘Cour internationale de justice’. Vanaf 1950 geeft het Hof zegels uit met een eigen ontwerp, vaak met een afbeelding van het Vredespaleis. De zegels staan in de NVPH-catalogus onder rubriek Dienstzegels. Er zijn tot nu toe 56 zegels verschenen. Voor verzamelaars worden gestempelde exemplaren beschikbaar gesteld. Latere uitgiften ook postfris te koop.

 

1934 – 1938, opdruk Cour permanente de justice internationale (zeven zegels).

 

Daarna volgden de opdrukzegels van Koningin Wilhelmina van 1940 en van 1947 met opdruk in goud.

 

 

 

In 1950 volgde de cijferzegels van Jan van Krimpen.

 

 

Eindelijk komt het Vredespaleis in beeld voor de uitgaven 1951 – 1953.

 

 

Koningin Juliana komt in beeld voor de zegels in de periode 1951 – 1958.

 

 

Aanvullingswaarden Vredespaleis vanwege hogere porto kwamen uit in 1977.

 

In de periode 1989 – 1994 worden 15 zegels (van 5 ct – 7 gld) uitgegeven, mooi ontworpen door Walter Nikkels.

 

 

Hierna volgde een nieuwe ontwerper, Roger Willems, die verantwoordelijk is voor de jaren 2004, 2011 en 2016. Niet echt een mooi design. Te drukke zegel door de vele teksten over de beelden van het ‘Vredespaleis’, het logo Internationaal Gerechtshof en de duiven.

 

 

 

 

 

 

In 2016 voor het 70 jaar Internationaal Gerechtshof jubileum werden nog nieuwe postzegels uitgegeven. Wederom met diverse teksten over het beeld van het ‘Vredespaleis’.  Zoals eerder gemeld een lelijk ontwerp.  Aangezien het 75 jarig jubileum werd gevierd in april 2021, verwacht ik geen nieuwe zegel meer van Roger Willems. Waarom ’70 jaar’ een zegel krijgt en ’75 jaar’ niet blijft een raadsel. Wel is PostNL consequent want voor het 75 jarig jubileum van de Verenigde Naties (1945 – 2020) ontbrak Nederland in tegenstelling tot andere landen ook met herdenkingspostzegels.

 

 

70 jaar Cour internationale de justice / International Court of Justice van 2016.

 

Bosnië

Het Internationaal Gerechtshof heeft op 26 februari 2007. geoordeeld dat in het Bosnische Srebrenica in 1995 genocide heeft plaatsgevonden, maar dat Servië hieraan niet schuldig is. Wel oordeelde het Hof dat Servië haar verplichtingen onder het Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide heeft geschonden door de genocide in Srebrenica niet te voorkomen. Het Gerechtshof bepaalde dat Servië geen schadevergoeding aan Bosnië hoeft te bepalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Gerechtshof overwoog in dat verband dat Servië in een invloedrijke positie stond tegenover de Bosnische Serviërs die de genocide in Srebrenica voorbereidden en uitvoerden, vanwege de politieke, militaire en financiële banden tussen Servië enerzijds en de Servische Republiek in Bosnië (Republika Srpska) anderzijds. De autoriteiten in Belgrado hadden naar het oordeel van het Gerechtshof hun uiterste best moeten doen om de tragische gebeurtenissen, die voor hen te voorzien waren, te voorkomen. Het Gerechtshof stelde echter vast dat zij geen enkel initiatief hebben genomen om te voorkomen dat de wreedheden zouden plaatsvinden.

Voorts heeft Servië naar het oordeel van het Gerechtshof zijn verplichtingen onder het Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide geschonden door de voor genocide gedagvaarde Ratko Mladi? niet uit te leveren en aldus niet samen te werken met het VN Tribunaal voor het voormalig Joegoslavië. Het was de eerste maal dat het Internationaal Gerechtshof oordeelde over de vraag of een staat (als zodanig) – en niet slechts zijn leiders – zich schuldig heeft gemaakt aan genocide. Ook was het voor het eerst dat het Gerechtshof het oordeel uitsprak dat in het voormalig Joegoslavië genocide heeft plaatsgevonden. Het Gerechtshof steunde gedeeltelijk op bewijs dat eerder was gepresenteerd in strafzaken bij het VN Tribunaal voor het voormalige Joegoslavië.

 

Walvisvangst Japan

Er is een internationaal verdrag voor het reguleren van walvisvangst. Samengevat: landen hebben afgesproken om alleen walvissen te vangen om onderzoek te kunnen doen. In 2010 kwam er aan aanklacht van Australië tegen Japan. De beschuldiging: het aantal walvissen dat Japan ving, was te groot om de wetenschap als doel te hebben. In 2014 was het oordeel van het Hof: eens met de klacht van Australië dat het aantal Japanse wetenschappelijke onderzoekspublicaties niet in verhouding stond tot het aantal gedode dieren.

Australië (2006): Walvissen

Na deze uitspraak bleek dat de macht van het Hof ook beperkt is als niet alle partijen zich bij de uitspraak neerleggen. Tot op de dag van vandaag vangen Japanse vissers walvissen. Japan heeft het verdrag over de walvisvaart opgezegd in 2019.

 

 

 

 

 

Meer info

ICJ – CIJ: https://www.icj-cij.org/

Wat is het ICJ in 18 minuten verteld: https://www.youtube.com/watch?v=joE6l3ZEptk

Vredespaleis: https://www.vredespaleis.nl/

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch Australië Japan Verenigde Naties Zwitserland VredeNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (12 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)