Het einde van de ‘verboden’ Republiek Duits-Oostenrijk - Postzegelblog

Het einde van de ‘verboden’ Republiek Duits-Oostenrijk

0

Nadat keizer Karel I van Oostenrijk op 11 november 1918 had verklaard dat hij geen deel meer zou nemen aan staatsaangelegenheden en met zijn gezin naar Zwitserland was vertrokken, werd de dag daarna de ‘Wet op de Staats- en Regeringsvorm van Duits-Oostenrijk’ aangenomen.

 

Omdat Duits-Oostenrijk in feite formeel geen deel uitmaakte van het Duitse Rijk, kon niet over een samenvoeging worden gesproken van de twee landen. Omgekeerd werd de gewenste aansluiting bij het Duitse Rijk door de geallieerde overwinnaars verboden. Op 21 oktober 1918 riepen de Duitse afgevaardigden van de Oostenrijkse ‘Reichsrat’ zich daarentegen uit tot de ‘Duits-Oostenrijkse Nationale Vergadering’.

 

Op 30 oktober, vóór de wapenstilstand op 3 november 1918, had deze Nationale Vergadering in een brief aan de Amerikaanse president Thomas Woodrow Wilson de oprichting van de Republiek Duits-Oostenrijk aangekondigd en het ‘een deel van de Duitse Republiek’ verklaard, nog vóór de proclamatie van de Republiek in Duitsland. Snel daarna verschenen opdrukzegels met de tekst ‘Deutschösterreich’ gevolgd door permanente zegels met die landsnaam.

 

 

Vanaf juli 1919 werden meer dan 70 postzegels uitgegeven met deze landsnaam. Te beginnen met een serie van veertien waarden in Heller in vier verschillende ontwerpen. Daarvan werden zes zegels in 1920 herdrukt in andere kleuren. Gevolgd door nieuwe herdrukken in weer andere kleuren.

Een serie van negen waarden in Kronen met een afbeelding van het Parlementsgebouw in Wenen werd in 1919 en 1920 uitgegeven in drie verschillende tandingen, lijntanding 12½, die het meeste voorkomt, lijntanding 11½, die veel minder voorkomt en de zeldzame lijntanding 11½ : 12½. Duidelijk zijn de zijden draadjes te zien die verwerkt zijn in het postzegelpapier, het zogenoemde faserpapier.

 

 

De laatste serie met bovenstaande afbeeldingen werd uitgegeven deels in mei 1920 en deels in augustus 1921. Voor de druk van deze serie postzegels werd gebruik gemaakt van dun wit papier en dik grijsachtig papier. Verder komen in de druk van de postzegels vele kleurschakeringen voor, sommige kleuren zijn uiterst zeld-zaam.

Karinthië

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog, in november 1918, trad Karinthië toe tot de Republiek Duits-Oostenrijk. Toen troepen van de ‘Staat van de Slovenen, Kroaten en Serviërs’ korte tijd later de zuidelijke delen van het land binnenvielen, verzetten gewapende strijders zich tegen de invallers in de, wat nu genoemd wordt de ‘Karinthische verdedigingsstrijd’. Mede door de inzet van Amerikaanse troepen werd de inval gestopt. In 1919 werd ingevolge het Verdrag van Saint-Germain tot een referendum besloten dat tot een uitspraak moest leiden over het lot van Zuid-Karinthië.

 

 

Door de regering van Duits-Oostenrijk werd besloten dat een postzegelserie met toeslag moest verschijnen om het referendum te bekrachtigen. Daartoe werden bestaande postzegels opnieuw gedrukt maar in andere kleuren en voorzien van een ‘opdruk’ met de teksten ‘Kärnten’ en ‘Abstimmung’. De uitgiftedatum werd bepaald op 16 september 1920 en het einde van de geldigheid voor de frankering op 10 oktober 1920. Dus slechts 24 dagen te gebruiken!

 

De frankeerwaarden van 2½ Kronen tot en met 20 Kronen, met afbeelding van het Parlementsgebouw in Wenen, bleven ongetand. Echt gebruikt als frankering van poststukken komt men deze zegels weinig tegen. Vele postzegels zijn op verzoek voorzien van een stempelafdruk, meestal van de stad Klagenfurt, de hoofdstad van Karinthië.

Het referendum werd op 10 oktober 1920 gehouden in het zuidelijke Karinthische grensgebied ten zuidoosten van Klagenfurt. Met een opkomst van bijna 100% besliste 59% van de stemgerechtigden, waarvan vele Slovenen, dat Zuid-Karinthië deel bleef uitmaken van Oostenrijk. De troepen van de ‘Staat van de Slovenen, Kroaten en Serviërs’ moest zich terugtrekken.

Tirol

Het land mocht vanaf oktober 1918 niet langer Duits-Oostenrijk genoemd worden. Op initiatief van de zegevierende mogendheden werd het land aangewezen als ‘Republiek Oostenrijk’ zoals vermeld in het Verdrag van Saint-Germain. Het was verboden zich te verenigen met het Duitse Rijk. In navolging van het referendum dat in oktober 1920 gehouden was in Karinthië, besloten twee Oostenrijkse Landsbesturen van Tirol en het Salzburger Land eveneens een referendum te houden met de vraag of de bevolking zou kiezen tussen aansluiting bij het Duitse Rijk of bij de Republiek Oostenrijk.

 

Op 24 april 1921 werd het referendum gehouden in Tirol. Zuid-Tirol was inmiddels toegekend aan Italië dus het referendum werd alleen in het noordelijke deel gehouden. Dit referendum werd ondersteund door de uitgifte van een serie postzegels met opdruk in rode inkt de ‘Tirolse Adelaar’ en de tekst ’24. April-1921’.

De opdruk werd in Innsbruck aangebracht door een plaatselijke drukkerij in twee verschillende typen. Bij type I heeft de rode adelaar een stompe staart en bij type II een puntige staart. Op de postzegels met afbeelding van het parlementsgebouw heeft type I geen verbindingsstreepje tussen April en 1921, terwijl dat bij type II wel aanwezig is.

Sterk verschoven en kopstaande opdrukken komen voor. Verder is het gebruikte papier voor de druk van de postzegels verschillend van kleur, van wit tot lichtbruin. Het resultaat van het referendum was: 98,8% van de geldig uitgebrachte stemmen koos voor aansluiting bij het Duitse Rijk.

Salzburg

 

 

 

In het Salzburger Land werd het referendum gehouden op 29 mei 1921. In Salzburg verscheen een serie postzegels met opdruk aangebracht door een drukkerij in Innsbruck. Hier werden twee verschillende opdrukvormen gebruikt. Op de eerste serie werd een opdruk in drie regels aangebracht met de tekst: ‘Salzburger Volks-Abstimmung’ op 20 verschillende postzegels. Op de tweede serie bestaande uit drie zegels, zoals afgebeeld, werd de tekst aangebracht in vier regels: ‘Abstimmung in Salzburg 29. Mai 1921’. De opdruk komt vet en mager voor en de opdrukvorm werd niet altijd centraal op de zegel aangebracht. Ook komen vele beschadigde letters voor en soms ontbreekt de punt na het jaartal 1921. Verder is het gebruikte papier voor de druk van de postzegels verschillend van kleur, van wit tot lichtbruin.

 

Op de gomzijde van de postzegels komt een afdruk voor in rode inkt van het stempel ‘ECHT! Abstimmungsausschuss’. De afdruk is afkomstig van het centrale stemcomité van de deelstaat Salzburg. Deze postzegels werden niet via de postkantoren verkocht maar waren alleen verkrijgbaar bij de stemcomités in de deelstaat Salzburg. Het centrale comité had ook een reclamecampagne met prentkaarten en affiches waarop aangedrongen werd te stemmen op aansluiting bij het Duitse Rijk. De uitslag van het referendum was nog duidelijker dan in Tirol, omdat 99,07% van de 94.423 uitgebrachte stemmen koos voor aansluiting bij het Duitse Rijk. De zegevierende mogendheden, met name Frankrijk, verhinderden verdere referenda door andere Oostenrijkse gebieden en wezen op de naleving van Verdrag van Saint-Germain. Door de regering van Oostenrijk werd daarin berust en kwam een definitief einde aan de pogingen om deel te gaan uitmaken van het Duitse Rijk. En daarmee kwam een einde aan het land dat zich Duits-Oostenrijk wilde noemen. Tot 13 maart 1938…..

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch Oostenrijk Duitse rijk Eerste WereldoorlogNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (5 stemmen, gemiddeld: 4,60 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)