10 bijzondere vrouwen uit de Bijbel - Postzegelblog

10 bijzondere vrouwen uit de Bijbel

4

In de Bijbel gaat het hoofdzakelijk over mannen. Vrouwen komen er maar weinig in voor. En als ze er al in voorkomen, dan vaak in vrouwonvriendelijke teksten, zoals: ‘De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man’. Ik ben op zoek gegaan naar 10 bijzondere Bijbelse vrouwen, maar ook deze hadden het toen niet gemakkelijk….

Eva, de eerste vrouw in de Bijbel.

Volgens de Bijbel was Eva de eerste vrouw op aarde. Op aanraden van de slang at zij van de ‘verboden vrucht’ en gaf die ook aan Adam. Toen beiden hiervoor door God ter verantwoording werden geroepen kreeg Eva al gelijk de schuld van Adam, die zei: ‘de vrouw die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten’. Heel hypocriet eigenlijk van Adam. God had uitdrukkelijk aan Adam het verbod opgelegd om niet van de boom der kennis van goed en kwaad te eten. Niet aan Eva, want die was er toen nog niet. Vervolgens staat in Genesis 3:16 dat Eva als straf krijgt: ‘de man zal over U heersen’. Een aantal mensen (vaak streng gelovigen) zien dit als legitimatie om de vrouw als ‘2e rangs’ te bestempelen. Ik kijk liever naar een eerdere Bijbeltekst uit Genesis 1:27 waar staat: ‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei: Weest vruchtbaar en wordt talrijk’. Ik lees hier alleen maar gelijkwaardigheid van man en vrouw in. Hieronder een postzegel van ‘Adam en Eva en de zondeval’ op een Millstätter Fastentuch

Aartsmoeder Sara
Sara, de vrouw van Abraham was onvruchtbaar. Abraham had van God de belofte gekregen dat hij de vader zou worden van een groot nageslacht. God zei tegen Abraham dat Sara zelf een zoon zou baren, ondanks haar hoge leeftijd. Deze belofte kwam uit, Sara baarde toen ze negentig jaar oud was een zoon (Isaak). Zowel de Bijbel als de Koran maken melding van het feit dat Sara gelachen heeft toen ze een gezant (engel) van God hoorde zeggen dat ze een zoon zou baren. Hierdoor werd Sara vaak als een ongelovige vrouw neergezet. Maar…….. Abraham die lachte ook om deze boodschap volgens Genesis 17:17. Hij ondervond hierdoor geen reputatieschade. Hieronder een postzegel van het schilderij van Giambattista Tiepolo genaamd: ‘Sara en de engel’.

Rachel en Lea, 2 zussen allebei uitgehuwelijkt aan Jakob
Omdat Jakob ruzie had met zijn broer Ezau vluchtte hij naar zijn oom Laban. Jakob ontmoette daar Rachel de dochter van Laban en werd verliefd op haar. Oom Laban eiste dat hij zeven jaar voor hem moest werken om met haar te mogen trouwen. Jakob deed dat, maar toen hij de ochtend na het bruiloftsfeest wakker werd, zag hij dat hij de huwelijksnacht niet met Rachel, maar met haar oudere zus Lea had doorgebracht. Toen Jakob Laban hierop aansprak, zei hij dat Jakob ook met Rachel mocht trouwen als hij nog eens zeven jaar voor hem zou werken. Dit deed Jakob, dus hij trouwde met 2 zussen, maar hield meer van Rachel dan van Lea. De situatie van een huwelijk met 2 zussen bleek toch complex. Ze hadden een afspraak dat ze om en om bij Jacob zouden slapen. Lea kreeg echter verschillende kinderen, Rachel niet, zodat Rachel jaloers op haar werd. Rachel kreeg uiteindelijk 2 kinderen: Jozef en Benjamin. Ze stierf bij de geboorte van haar jongste zoon. Hieronder 2 Israëlische postzegels: Lea met veel kinderen, Rachel met weinig, met de ondertitel: The Matriarchs of the Bible.
Een matriarch is een (oudere) vrouw die de leiding heeft over de van haar afstammende personen.

Delilah de kapster
Het Bijbelse verhaal van Samson en Delilah is ook bijzonder. Samson was bovennatuurlijk sterk en versloeg de vijandelijke Filistijnen van Israël. Hij kreeg een relatie met de Filistijnse Delilah. Zij werd benaderd door de Filistijnse stadvorsten, die haar een flinke beloning boden als zij kon ontdekken waarin Samsons geweldige kracht school en hoe ze hem weerloos konden maken. Delilah wist Samson het geheim van zijn geweldige kracht te ontlokken, door hem daar herhaaldelijk naar te vragen. Uiteindelijk vertelde Samson dat zijn kracht kwam omdat nog nooit een scheermes zijn hoofd had aangeraakt. Als zijn hoofdhaar zou worden afgeschoren, zou zijn kracht hem in de steek laten en zou hij net zo zwak zijn als ieder ander. In zijn slaap schoor Delilah zijn hoofd kaal. Toen hij wakker werd was zijn kracht weg en werd hij gevangengenomen door de Filistijnen. Delilah werd hierdoor een hoer genoemd. Terecht? Op de Hongaarse postzegel een schilderij van Michele Rocca waarop Delilah de slapende Samson kaal knipt.

Rachab, hoer of herbergierster?
Rachab komt voor in het Bijbelboek Jozua. Deze Jozua was de opvolger van Mozes als leider van de Israëlieten. Rachab wordt in het Bijbelboek Jozua door hem als hoer geïntroduceerd. Vanwege het woord dat daarvoor in het Hebreeuws wordt gebruikt – het betekent ruim zijn of open – was Rachab een herbergierster. Jozua was een wrede en meedogenloze legerleider. Hij wilde Jericho veroveren en zond daarom verspieders naar deze stad. In het tweede hoofdstuk van het boek Jozua wordt beschreven hoe Rachab de spionnen van Jozua redt uit de handen van de koning van Jericho. Haar huis lag op of in de muur van de stad. Zij verborg de verspieders op het dak onder bossen vlas. Toen de mannen van de koning van Jericho hen kwamen halen, loog Rachab dat ze al de stad uit waren. Rachab vroeg aan de verspieders of zij en haar familie gespaard mochten worden als Jericho werd ingenomen. Die belofte werd gedaan op voorwaarde dat ze een rood koord aan haar venster zou binden en zij en haar familieleden bij de inname van de stad binnen zouden blijven. Daarna hielp Rachab de spionnen ontsnappen uit haar raam. Later, toen het leger van de Israëlieten kwam, volgde zij de instructies op en werd ze met haar familie gered. En Jozua noemde deze vrouw dus een hoer?? Op onderstaande postzegel van Luxemburg staat de aanval op Jericho afgebeeld.

Ester, het mooie weesmeisje
In het Bijbelboek Ester staat ook een bijzonder verhaal. De Koning van Perzië, Ahasveros is gehuwd met Vasthi, en deze weigert tijdens een feest aan de verzamelde gasten haar schoonheid te tonen, waarop zij door de koning verstoten wordt. Vervolgens werden veel mooie meisjes voor de koning gebracht zodat hij een opvolgster voor haar kon kiezen. De koning koos Hadassah, een weeskind. Zij kreeg de Perzische naam ‘Ester’. Haar neef en pleegvader Mordechai was ter ore gekomen dat de Perzische antisemitische hoveling Haman een complot aan het smeden was om de Joden uit te roeien. Mordechai deelde dit aan Ester mee en dankzij haar hoge positie wist zij dit aan haar gemaal de Perzische koning over te brengen waarna dit kon worden voorkomen. Deze potentiële doemdag voor de Joden veranderde in een feestdag dat jaarlijks nog steeds gevierd wordt in de Joodse traditie, onder de naam Poerim. In 1976 gaf Israël een postzegelvel uit over het Poerim feest.

Batseba, de badende soldatenvrouw
Het verhaal over Batseba staat in 2 Samuel 11 en 12. Tegen de achtergrond van de oorlogen met de Ammonieten staat het verhaal waarin David, lopend op het dak van zijn paleis een mooie vrouw zag, die aan het baden was. Dit bleek Batseba te zijn, de echtgenote van een soldaat in het leger van David. Hij liet haar halen en had seks met haar. Hierdoor raakte Batseba zwanger. De poging om de zwangerschap in de schoenen van Uria te schuiven mislukte en eindigde met de moord op Uria door hem voor in de strijd te plaatsen. Het kind dat uit deze eerste ontmoeting werd geboren stierf. David en Batseba trouwden en Batseba baarde Salomo. Op deze Hongaarse postzegel zien we een schilderij van Rubens met een half naakte Batseba.

Maria de moeder van Jezus
Volgens het Evangelie van Lucas was Maria verloofd met Jozef toen de engel Gabriël haar aankondigde, dat zij zwanger zou worden. Maria vroeg hoe dit zou kunnen, want ze had nog geen geslachtsgemeenschap gehad. Gabriël zei: “De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.” Enige tijd later reisden Maria en Jozef naar Bethlehem “om zich te laten inschrijven”. Toen zij in Bethlehem waren aangekomen, begon de bevalling en werd Jezus daar geboren. Op de fdc de maagd Maria met het kindje Jezus.

Maria Magdalena
Maria Magdalena of Maria van Magdala was volgens het Nieuwe Testament een leerling van Jezus.
In Lucas staat dat Jezus Maria Magdalena bevrijdde van zeven demonen. Maria was aanwezig bij de kruisiging van Jezus en de graflegging. Ze was de eerste die bij het lege graf van Jezus kwam en de eerste die Jezus zag na zijn opstanding. Toen ze dit vertelde aan de apostelen, geloofden die haar niet. Op de Maximumkaart een schilderij met Maria Magdalena van Jan van Scorel (Rijksmuseum)

Hoer, rolmodel of vrouw van Jezus?
Over Maria Magdalena doen veel verhalen de ronde en er zijn al boeken over geschreven. De katholieke kerk schilderde haar in de zesde eeuw als hoer af. In 591 zou paus Gregorius I in een preek Maria Magdalena verwisseld hebben met een vrouw van lichte zeden uit Lucas 7. En hoofdstuk 8 begint met Maria Magdalena. Door deze vermenging van verschillende figuren in de persoon van Maria Magdalena, werd zij in het katholieke westen daarna vaak in de hoedanigheid van ‘hoer’ voorgesteld in legendes en kunstwerken. Deze ‘dwaling’ heeft de Katholieke kerk lang vol gehouden. Na meer dan 13 eeuwen haar zwartgemaakt te hebben, kwam erin 2016 een persbericht van het Vaticaan, waarin Maria Magdalena tot ‘apostel van de apostelen’ werd uitgeroepen, waarbij zij zelfs als “een voorbeeld en rolmodel voor alle vrouwen in de kerk“ werd genoemd. Beter laat dan nooit.

In zijn ‘Da Vinci Code’ schrijft Dan Brown over Leonardo Da Vinci’s schilderij ‘Laatste avondmaal’ dat de persoon aan de rechterhand van Jezus niet een van de twaalf apostelen is, maar Maria Magdalena. Brown trekt uiteindelijk de conclusie dat Jezus en Maria Magdalena getrouwd waren en nakomelingen hebben gekregen. Die bloedlijn noemt Brown ‘de heilige graal’.

het laatste avondmaal

Epiloog:
Mijn inspiratiebron voor deze blog over bijzondere vrouwen uit de Bijbel was het nieuwe boek van Jeroen Windmeijer en Jacob van Slavenburg, genaamd ‘Het Evacomplex.’ En zoals u wellicht al kunt raden: Met Eva wordt de eerste vrouw op aarde bedoeld. Het boek is een page-turner en een goed opgebouwde thriller. De schrijver Jeroen Windmeijer wordt wel de Nederlandse Dan Brown genoemd. Ik vind hem met dit boek eigenlijk beter dan Brown. Over Maria Magdalena bestaan veel verhalen, maar het blijft gissen hoe het werkelijk zit. Ik was dan ook blij verrast dat Jeroen Windmeijer tijdens de presentatie van Het Evacomplex mededeelde dat hij en Jacob van Slavenbrug inmiddels bezig zijn met een boek over Maria Magdalena. Ik kijk er naar uit.

Bronnen:
De Bijbel;
Magda Filippo hoofdpersonage uit Het Evacomplex;
Wikipedia, op diverse genoemde personen.
http://derdetempel.nl/maria-magdalena/

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Israël Religie SchilderkunstNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (7 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Willem Hogendoorn spaart de thema’s Leiden en politie en is erelid van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars.

Reacties (4) Schrijf een reactie

 • Yvonne Kruse op 19 april 2021 om 15:25

  Fantastisch Willem, de bijbel is geen verzameling saaie verhalen.

 • willem hogendoorn op 19 april 2021 om 15:52

  Vooral niet als het over vrouwen gaat. :)

 • hans van den Berg op 22 april 2021 om 19:57

  “En als ze er al in voorkomen, dan vaak in vrouwonvriendelijke teksten”. wat een onzin weer, er wordt maar voor een klein deel negatief gesproken als het gaat om vrouwen, en dan niets eens over de vrouw op zich maar vooral over bijv een “praatzieke” vrouw, e.d. De bijbel is in vele gevallen zelfs vol lof over de vrouw, in tegenstelling tot de koran die 0% positiefs zegt over de vrouw. Neem het hoofdstuk Spreuken 31, een complete lofzang op de vrouw als harde werkster die voorziet voor gezin, goed in in handel, slim en handig op de akker, haar wijsheid wordt zelfs genoemd. Duidelijk weer iemand die op zoek gaat naar iets negatiefs en dan zich bevestigd vindt met 1 tekst die bovendien helemaal niet negatief is!!!

 • willem hogendoorn op 22 april 2021 om 21:34

  @ Hans: dank voor je reactie. Ik kan je tientallen teksten geven, over hoe in de Bijbel over vrouwen wordt gesproken:
  “Als er zich een mooie vrouw onder de krijgsgevangenen bevindt mag men deze mee naar huis nemen haar om uit te proberen. Mocht ze niet bevallen dan moet men haar de vrijheid teruggeven”.
  (Deuteronomium 21:11-14) En gij onder de gevangenen zult zien een vrouw, schoon van gedaante, en gij lust tot haar gekregen zult hebben, dat gij ze u ter vrouwe neemt; Zo zult gij haar binnen in uw huis brengen; en zij zal haar hoofd scheren, en haar nagelen besnijden. En zij zal het kleed harer gevangenis van zich afleggen, en in uw huis zitten, en haar vader en haar moeder een maand lang bewenen; en daarna zult gij tot haar ingaan, en haar man zijn, en zij zal u ter vrouwe zijn. En het zal geschieden, indien gij geen behagen in haar hebt, dat gij haar zult laten gaan naar haar begeerte.
  Hoeveel voorbeelden wil je Hans?

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)