13 uur de nacht van Rutte in 13 beschouwingen - Postzegelblog

13 uur de nacht van Rutte in 13 beschouwingen

0

Waar hebben we met zijn allen 13 uur naar staan kijken op 1 april 2021? Was het een theaterstuk of een afrekening of een wederopstanding of een start van de nieuwe onderhandelingen voor een nieuw kabinet? Heeft u gekeken naar de lijdensweg van The Passion of van Rutte op tv? In ieder geval is het leesvoer (beter gezegd kijkvoer) voor een ieder die geïnteresseerd in parlementaire democratie en de wijze van debatteren. In deze blog een aantal (13) beschouwingen over de nacht van Rutte met diverse actoren.

I. Pasen

Ia. Paascyclus

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen leverde 69 nieuwe leden op. Negen leden waren eerder al lid van de Tweede Kamer. Alle 150 Tweede Kamerleden zijn opnieuw beëdigd, onafhankelijk van de vraag of zij nieuw in de Kamer zijn gekozen of niet op 31 maart 2021. Het debat met de verkenners werd gehouden op donderdag 1 april 2021. Het huidige demissionaire kabinet bestaat uit de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Alle lijstrekkers van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn de nieuw gekozen leden van de Tweede Kamer. Drie personen zijn ook ministers van het demissionaire kabinet Rutte III. De lijsttrekker van de ChristenUnie zat in de Kamer.

Je zou ook de vergelijking kunnen doortrekken dat Rutte met zijn volgelingen aanwezig waren bij het Laatste Avondmaal (lees: het debat in de Kamer). Aan het einde van het debat dienden Kaag (D66) en Hoekstra (CDA) een motie van afkeuring die breed werd gesteund door alle leden van de Tweede Kamer behalve de VVD fractie.

 

 

 

 

 

 

Op Witte Donderdag at Jezus met zijn volgelingen het Laatste Avondmaal. Voorafgaand aan het pesachmaal, waarvan Jezus als enige wist dat het zijn laatste zou zijn, waste Jezus de voeten van zijn discipelen. Hij brak vervolgens volgens Joods gebruik het brood en deelde dit uit aan zijn discipelen, terwijl hij zei: ‘Neem en eet, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt’. Ook de wijn deelde hij rond, met de boodschap: ‘Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, voor velen uitgegoten tot vergeving van zonden’. Later die avond werd Jezus in het Hof van Getsemane op de Olijfberg verraden door één van zijn discipelen, Judas van Iskariot. Op verdenking van godslastering werd Jezus door de Sanhedrin gevangen genomen en nog diezelfde nacht verhoord en opgesloten. De volgende dag volgden zijn terdoodveroordeling en kruisiging. Een traditie in de katholieke kerk is om op Witte Donderdag alle kruisbeelden af te dekken met een wit kleed. Witte Donderdag symboliseert namelijk het begin van het lijden van Jezus. Volgens de christelijke traditie werd Jezus na zijn veroordeling door Pontius Pilatus langs de Via Dolorosa naar de executieplaats Golgotha geleid.

Jordanië (1966): Via Dolorosa. De complete serie bestaat ook nog uit 14 zegels.

Tijdens het debat stelde Sigrid Kaag voor om het paasweekend te gebruiken voor bezinning. Het ligt voor de hand haar beeldspraak over de lijdensweg van Mark Rutte, zijn Via Dolorosa, van Goede Vrijdag door te trekken naar Pasen, dat immers het feest is van de wederopstanding. De vraag is of Rutte nog een nieuwe kans krijgt als premier in het kabinet Rutte IV.

Ib. The Passion

Humberto Tan op Instagram: ‘De meest aan mij gestelde vraag na afloop van The Passion? Was die tekst over ‘politieke leiders met een selectief geheugen’ al geschreven of hebben jullie het aangepast naar aanleiding van de actualiteit? Tijdens onze repetities in Roermond was het debat in de Tweede Kamer over ‘Omtzigt: functie elders’ in volle gang. Samen met Marnix, de schrijver van de Verteller, vond ik dat er een actuele verwijzing in de tekst moest’, legt Humberto uit. ‘We hadden al een andere politieke verwijzing in de tekst, regeren is laveren, maar die hebben we door de andere tekst vervangen.’

 

 

 

‘Politieke leiders met een selectief geheugen’ is het beste te illustreren met deze Leidse zegel met een ‘gat’ in de hersenen. Wat was de uitleg over deze zegel? In 1975 bestond de Leidse universiteit 400 jaar. De jubileumpostzegel toont de hersenen van een mens met daarin een opening in de vorm van een venster, dat uitkijkt op een oneindig blauwe lucht met witte wolkjes en drie vogels, als symbool voor de vrijheid van denken en vrijheid van meningsuiting.

II. Horen-zien-zwijgen (drie apen)

De uitdrukking ‘horen, zien en zwijgen’ komt van oorsprong uit de leer van de wijsgeer Confucius, die leefde van 551 tot 479 voor Christus in China. Hij zegt tegen zijn leerlingen: ‘Kijk niet naar, luister niet naar, spreek niet uit en richt je niet op wat in strijd is met welvoegelijkheid’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Nikko (Japan) is het heiligdom Nikko Toshogu gevestigd. Binnen dit heiligdom bevindt zich ‘de stal van de heilige schimmel’. Hierin bevinden zich acht houtreliëfs, die de levensgang van de mens uitbeelden. Deze panelen zijn gemaakt in 1636 door de beeldhouwer Hidari Jingoro. Een paneel op de voorgevel van de stal laat drie apen zien met hun handen voor de oren, ogen en mond. Dit paneel geeft de jeugd weer en is gebaseerd op de wijsheid van Confucius. Jingoro gebruikte apen voor zijn panelen omdat apen belangrijk waren in de religies van China en Japan. Een van de oosterse goden was Shomen-Kongo. Om deze god te vereren, werden er in Japan verschillende beeldengroepen gemaakt van de drie apen. De oudste beelden dateren van 1528 en 1548.

Horen, zien en zwijgen in Nikko, Japan. Bron: Wikipedia.

De drie apen heten in Japan Mizaru, met zijn handen voor zijn ogen (ziet geen kwaad), Kikazaru, met zijn handen op zijn oren (hoort geen kwaad) en Iwazaru, met zijn handen voor zijn mond (spreekt geen kwaad). Soms wordt er een vierde aap afgebeeld: deze wordt Shizaru genoemd en beeldt ‘doet geen kwaad’ uit. Hij heeft zijn handen op zijn buik, over zijn genitaliën of gekruist.

 

Voor de 150e geboortedag van Mahatma Gandhi in 2019 is een serie van zes achthoekige postzegels van elk 2500 Paise (of Rs.25 / -) en een velletje met dezelfde zes achthoekige zegels, uitgegeven door India Post op 2 oktober 2019. Dit zijn de eerste achthoekige postzegels door India Post uitgegeven.

De Gandhiaanse filosofie van ‘Speak No Evil, See No Evil and Hear No Evil wordt op deze postzegel afgebeeld door de symboliek van drie apen die de filosofie uitbeelden. ‘Horen, zien en zwijgen’ was ook van toepassing bij Rutte. Maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Politici noemen dit gedrag ook wel de Rutte-doctrine. Rutte-doctrine verwijst naar de visie van minister-president Rutte dat interne discussies tussen ambtenaren onderling en met bewindspersonen niet gedeeld hoeven te worden met journalisten en met de Tweede Kamer. Volgens Rutte is dit om vrijuit te kunnen discussiëren zonder bang te hoeven zijn om aangekeken te worden op onverstandige ideeën. Critici verwijten dat dit bijdraagt aan een cultuur van verhullen en misleiden.

III. Gladiator

Een gladiator was bij de oude Romeinen iemand die een gevecht leverde als volksvermaak. Het woord gladiator is afgeleid van gladius, Latijn voor zwaard, en betekent ‘zwaardvechter’, hoewel gladiatoren ook wel andere wapens gebruikten. Meestal krijgt de gladiator zijn vrijheid als hij de wedstrijden wint in de arena door andere gladiatoren te verslaan.  De gladiator is Rutte en de arena is de Tweede Kamer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vaste plek voor gladiatorengevechten was in de keizertijd het amfitheater. Het belangrijkste amfitheater in Rome werd het Amfitheatrum Flavium, beter bekend als het Colosseum, dat in de jaren 69-79 werd gebouwd. In 2000 kwam de film Gladiator uit, die zich afspeelt in de Romeinse tijd. De film werd geregisseerd door Ridley Scott. Het is een fictief verhaal geïnspireerd op keizer Commodus en zijn vader Marcus Aurelius. De hoofdrol Maximus werd gespeeld door de acteur Russell Crowe. De film werd genomineerd voor twaalf Oscars en won er uiteindelijk vijf, waaronder die voor beste film, beste acteur en beste geluid.

IV. Robin Hood

De toeslagenaffaire is een politieke affaire die ontstond als gevolg van onterechte fraudeverdenkingen met kinderopvangtoeslagen en de harde manier waarop de verdachten werden aangepakt. Volgens onderzoekscommissies was de werkwijze van de Belastingdienst onrechtmatig, discriminerend en onbehoorlijk, en was er sprake van institutionele vooringenomenheid en schending van de grondbeginselen van de rechtstaat. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en SP-Kamerlid Renske Leijten  hebben zich jaren ingezet voor de slachtoffers (26.000 gezinnen) van deze kinderopvangtoeslagenaffaire. Beiden kan je beschouwen als ‘Robin Hood‘. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 behaalde Omtzigt 342.472 voorkeurstemmen. Ophef ontstond toen aan het begin van de kabinetsformatie een notitie van verkenner Ollongren door persfotografen werd gefotografeerd. Daarop stond onder meer vermeld: ‘Positie Omtzigt, functie elders‘. Vanuit diverse Kamerfracties werd opheldering over deze passage gevraagd in het Tweede Kamerdebat op 1 april 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Robin Hood is een Engelse volksheld uit een reeks oude balladen en legenden. Volgens de verhalen zou hij stelen van de rijken en zijn buit vervolgens verdelen onder de armen, samen met een groep vrijbuiters. Robin Hood zou tegen de gezagsdragers gestreden hebben. Deze middeleeuwse held is wereldwijd bekend geworden door vele verhalen en verfilmingen ervan. Door de moderne Robin Hood’s (Omtzigt en Leijten) van de 21e eeuw hebben de ouders hun geld weer terug gekregen van de rijken (= Belastingdienst).

V. Shakespeare

Shakespeare (1564- 1616) wordt gezien als de grootste schrijver die Engeland ooit heeft voortgebracht, niet alleen vanwege de kwaliteit van zijn werken, maar ook vanwege zijn enorme invloed op de Engelse taal, waarin nog steeds honderden woorden, uitdrukkingen en citaten aan hem zijn toe te schrijven. Hij schreef 154 sonnetten en een aantal langere gedichten en kan beschouwd worden als de eerste moderne toneelschrijver. Zijn toneeloeuvre bestaat uit 38 werken, verdeeld over drie genres: tragedies, historische stukken en komedies over tijdloze, universele thema’s die tot op de dag van vandaag gebruikt worden voor theaterbewerkingen, opera’s, musicals en films.

Shakespeare is misschien wel het meest bekend om zijn tragedies. Velen beschouwen ‘Hamlet‘ zelfs als het beste stuk ooit geschreven. Andere tragedies zijn onder meer ‘Romeo en Julia‘, ‘Macbeth‘ en ‘King Lear’, die allemaal onmiddellijk herkenbaar zijn, regelmatig worden bestudeerd en vaak worden uitgevoerd.

 

 

 

 

 

Belangrijke kenmerken van de tragedies zijn:

  • De fatale fout: de tragische helden van Shakespeare zijn allemaal fundamenteel gebrekkig. Het is deze zwakte die uiteindelijk resulteert in hun ondergang.
  • Hoe groter ze zijn, hoe harder ze vallen: The Shakespeare tragedies richten zich vaak op de val van een edelman. Door het publiek een man met buitensporige rijkdom of macht voor te stellen, is zijn uiteindelijke ondergang des te tragischer.
  • Externe druk: de tragische helden van Shakespeare worden vaak het slachtoffer van externe druk. Het lot, boze geesten en manipulatieve personages spelen allemaal een rol in de ondergang van de held.

 

De nacht van Rutte als theaterstuk bevat veel parallellen met de actoren van de tragedies van Shakespeare.

VI. Zonnekoning

Lodewijk XIV, of in het Frans Louis XIV (1638 – 1715), ook wel bekend als de Zonnekoning (Frans: le Roi-Soleil), was de koning van Frankrijk en Navarra. Toen hij vier jaar oud was werd hij koning en dit bleef hij tot zijn 77e; in totaal heeft hij tweeënzeventig jaar, drie maanden en achttien dagen op de troon gezeten. Hij begon persoonlijk als koning in 1661 na de dood van zijn eerste minister, Jules Mazarin, een Italiaanse kardinaal. Hij was een voorstander van de theorie van het droit divin (het goddelijke recht). Frankrijk vocht tijdens zijn bewind in drie grote oorlogen: de Hollandse Oorlog, de Negenjarige Oorlog en de Spaanse Successieoorlog en was de belangrijkste Europese macht.

 

 

Op 4 april 2021 tijdens het programma op NPO Radio1/OVT: ‘Heel even leek het afgelopen donderdag een heus koningsdrama te worden. Maar uiteindelijk liet de Kamer Mark Rutte in leven. Er werd gesproken over de arrogantie van de macht, over oude machtspolitiek, en toch mocht de ‘Zonnekoning‘, zoals Lilianne Ploumen (PvdA) hem noemde, aan het eind van de rit op de troon blijven zitten.

VII. Houdiniact

Harry Houdini, geboren als Ehrich Weiss (1874 – 1926), was een Hongaars-Amerikaans goochelaar en boeienkoning. Optreden deed Ehrich Weiss al op jonge leeftijd. Vanaf zijn negende maakte hij al naam als trapeze-artiest en de periode hierna ging hij zich daarnaast verdiepen in de kunst van het goochelen. Als artiestennaam gebruikte hij vanaf dat moment de naam Harry Houdini. Hij vernoemde zich hiermee naar de Franse goochelaar Jean Eugène Robert-Houdin (1805-1871), de eerste grote moderne goochelaar. Deze Fransman opende in 1845 in Parijs een theater waar hij optrad en furore maakte met zijn goocheltrucs. Houdini werd onder meer wereldberoemd omdat hij als een van de eersten elektriciteit gebruikte bij zijn trucs.

 

 

 

 

 

 

 

Ehrich Weiss liet zich inspireren door deze Fransman en noemde zich daarom dus Harry Houdini. In 1894 trouwde hij met Wilhelmina Rahner die hierna de naam Beatrice Houdini aannam en gedurende zijn hele carrière de vertrouwelinge en assistente van de goochelaar was. Houdini zou uiteindelijk wereldberoemd worden met zijn ontsnappingstrucs. Hij boeide zijn publiek onder meer met miraculeuze ontsnappingen uit handboeien, dwangbuizen en gevangenissen. Diverse prestaties van Houdini zorgen ervoor dat hij nog steeds als een legende wordt beschouwd.

Rutte was vooral bezig op 1 april jl met een houdiniact. Betekenis: bevrijding uit een hopeloze situatie waarin men schijnbaar geen kant meer uit kan.

VIII. Schaken

Vaak wordt aan het schaker gevraagd: ‘Hoeveel zetten denk je nu vooruit als je schaakt?’ De vrager verwacht dan een simpel antwoord, maar zal dat meestal niet krijgen. Het aantal zetten wat je vooruit kunt denken is sterk afhankelijk van de stelling. Een beroemd grootmeester uit het verleden antwoordde ooit op deze vraag: ‘Ik denk maar één zet vooruit, maar dan wel de goede zet.’

 

 

 

 

 

 

 

 

Het brein van Rutte doet me denken aan een schaker. Het was bekend dat eventuele kabinetsdeelname van het CDA reëel is, maar is de partij wel stabiel? Dan rijst de vraag wat de rol en functie van Omtzigt zal worden? Wellicht in het kabinet als minister of als kritisch kamerlid in de Tweede Kamer? Het is logisch dat er gesproken wordt over ‘poppetjes’. Dat is ook het geval op het werk, in sportverenigingen en zelfs in familieverband. Dit gebeurt dus altijd en dus ook tijdens de gesprekken met de verkenners.

IX. Titanic

De RMS Titanic was het tweede van een drietal luxeschepen uit de Olympic-klasse, die een groot deel van het trans-Atlantisch verkeer moesten verwerken. Het schip was eigendom van de rederij White Star Line, en werd gebouwd in Belfast. In de nacht van 14 op 15 april 1912 kwam de Titanic op haar eerste reis kort voor middernacht in aanvaring met een ijsberg; een deel van de stuurboordzijde werd op verscheidene plaatsen doorboord, en binnen drie uur was het schip gezonken. 1522 opvarenden kwamen om het leven. Hoewel dit naar aantal slachtoffers niet de grootste scheepsramp in de geschiedenis is, is het wel de bekendste, vooral omdat het schip als ‘praktisch onzinkbaar’ bekend stond.

Vergelijk de Titanic met de laatste kabinet Rutte III. Door steeds minder draagvlak in de Tweede Kamer en in de samenleving, heeft kabinet Rutte III het einde van de rit (= 4 jaar regeren) niet gehaald. Meestal verlaat de kapitein als laatste het schip, maar omdat we te maken met een coronacrisis is de kapitein (= de minister-president) op zijn post gebleven om de ‘routekaart coronapandemie’ verder te ontwikkelen.

X. De koning is dood, leve de koning

‘De koning is dood, lang leve de koning!’ (Engels: The king is dead, long live the king!, Frans: Le roi est mort, vive le roi !) is een zin die traditiegetrouw na de proclamatie volgt van de troonsbestijging van een nieuwe monarch in diverse landen. Wie waren de voorgangers van premier Rutte met de meeste kabinetten of de langste periode als minister-president?

Hendrikus Colijn (1869 – 1944) was sinds 1920 de onbetwiste leider van de Antirevolutionaire Partij (ARP), als opvolger van de legendarische Abraham Kuyper. Hij was in de jaren twintig heel even en vanaf 1933 minister-president van Nederland. Hij voerde een stevige bezuinigingspolitiek en wilde blijven vasthouden aan de Gouden Standaard, wat economisch gezien desastreus bleek omdat de gulden hierdoor heel duur bleef en de Nederlandse export dus ook. In 1936 stapte Colijn toch maar van de Gouden Standaard af, waardoor de Nederlandse economie zich kon herstellen. Colijn was minister-president tijdens het Interbellum: Kabinet Colijn I (1925-1926), Kabinet Colijn II (1933 – 1935), Kabinet Colijn III (1935 – 1937), Kabinet Colijn IV (1937 – 1939), Kabinet Colijn V (1939).

Hendrikus Colijn (1869 – 1944). Foto: Wikipedia.

Rudolphus Franciscus Marie (RuudLubbers (1939 – 2018) was een Nederlands christendemocratisch politicus, minister van staat, ondernemer en diplomaat. Hij was van 4 november 1982 tot 22 augustus 1994 minister-president. Hij is de langstzittende Nederlandse minister-president ooit. Lubbers was minister-president in de kabinetten Lubbers I, II en III.

Volgens deskundigen is er sprake van een houdbaarheidsdatum van een politicus. Volgens menig journalist wordt het moeilijk voor Rutte om het record van de langstzittende minister-president te evenaren of zelfs te verbeteren.

XI. Trias politica

Trias politica in Nederland. Bron: Wikipedia.

De scheiding der machten wordt ook wel de trias politica genoemd. Het is naar een idee van de Franse Filosoof Montesquieu: de overheidsmacht wordt in de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht verdeeld die elkaar controleren. Daarmee wordt de macht van de overheid opgedeeld en ingeperkt ten gunste van de burger.

 

 

 

 

 

 

 

Macht en tegenmacht en een nieuw bestuurscultuur zullen prominent staan op de lijsten van partijen, die willen toetreden tot het nieuwe kabinet. Of geldt het belangrijkste credo van Rutte: ‘Het land moet bestuurd worden’? Wim Voermans heeft kortgeleden een boek uitgegeven met dezelfde titel. Een aanrader.

In een versplinterd politiek landschap werden de afgelopen tien jaar de grootste systeemveranderingen van na de Tweede Wereldoorlog doorgevoerd. De arbeidsmarkt, de woningmarkt, de energiemarkt, het bankenstelsel, het pensioenstelsel, het zorgstelsel, om er maar een paar te noemen, gingen allemaal op de schop. Hoe kon dat met kabinetten die opereerden zonder een vaste meerderheid in het parlement? Was het de poldercultuur, die ons op papier onbestuurbare land bij elkaar en gaande houdt? Of was het de leiderskwaliteit van premier Rutte? Waren het de omstandigheden of misschien de nieuwe polderregenten? In dit boek gaat Wim Voermans op zoek naar mogelijke verklaringen. Politieke en bestuurlijke, maar ook historische: zit die fragmentatie en polderen in onze aard? Herhaalde de geschiedenis zich de afgelopen tien jaar gewoonweg, of verlegden de accenten zich wellicht permanent? Besturen werd in elk geval in korte tijd belangrijker en technischer dan ooit, en bestuurders professioneler. Dat overvleugelde onze volksvertegenwoordigingen en die tendens werd nog versterkt door corona. Wat betekent dat voor onze democratie? Is die in gevaar en moeten we die terug opeisen?

In 1976 verscheen van Anne Vondeling (voormalig Tweede Kamer voorzitter (1972-1979)) Tweede Kamer: lam of leeuw. Het is heden nog steeds een actueel thema. Is de Tweede Kamer een lam voor het kabinet of een leeuw voor het dualisme?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 7 april 2021 is Vera Bergkamp (D66) gekozen als de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer door de Tweede Kamerleden.

 

XII. Amnesie versus Alzheimer

Tijdens het debat: D66-leider Sigrid Kaag zegt met een zwaar gemoed te staan: ‘Hier scheiden onze wegen’. Kaag vraagt Rutte of hij nooit de film in zijn hoofd heeft afgespeeld of hij het nooit over Omtzigt heeft gehad. Ze signaleert een patroon van vergeetachtigheid en amnesie. ‘Geschaad vertrouwen is niet iets wat u met een opmerking kunt wegnemen. Er is zware schade, is het nog mogelijk om dat te herstellen? Ik vraag u de ernst van dit hele verloop op uw schouders te nemen want er is geen uitweg.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geheugenverlies, ook wel amnesie, is een stoornis van het geheugen, die wordt veroorzaakt door hersenletsel, ziekte, of psychotrauma. Daarnaast kan geheugenverlies tijdelijk ontstaan na het gebruik van sedativa of slaapmiddelen. Afhankelijk van de ernst van de schade, kunnen herinneringen gedeeltelijk of volledig verloren gaan.

 

 

 

 

 

 

Onze bekendste ‘Geheugenprofessor’ is Douwe Draaisma uit Groningen. Hij is een autoriteit op het gebied van de werking van ons geheugen. Is er een psychologische verklaring voor de ‘verkeerde herinnering’ van Mark Rutte (54 jaar)? Volgens de professor zijn er twee mogelijkheden:

A. Het ene is dat van Rutte zelf: na confrontatie met de gespreksverslagen geeft hij toe dat hij het in zijn eerste gesprek met de verkenners blijkbaar over Omtzigt heeft gehad, maar dat hij dat in de dagen daarna moet zijn vergeten. Dat vergeetproces was voltooid toen hij tegenover de media stellig ontkende over Omtzigt te hebben gesproken. Deze ontkenning was, zijn lezing volgend, een onwaarheid, maar geen leugen.

B. Het andere scenario is dat Rutte zich wel herinnert het over Omtzigt te hebben gehad, maar dat ontkent tegenover de media, zodat de onwaarheid in een leugen verandert.

België (2020): ‘De stilte van Alzheimer’.

Voor een verdere analyse van de scenario’s verwijs ik naar het interview van Douwe Draaisma met de krant DVHN:

XIII. Legpuzzel

De nieuwe kabinetsformatie wordt een complexe legpuzzel. Was het eerst een appeltje-eitje net nadat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op 15-16-17 maart 2021 bekend werd gemaakt. Nu na ‘Omtzigtgate’ is de verwachting dat de kabinetsformatie heel lang kan duren. De strategieën van alle politieke partijen zijn nu al openbaar en het vertrouwen onderling is gezakt naar het nulpunt. Of in legpuzzeltermen gezegd: de legpuzzel bestond eerst uit 500 stukjes en nu uit 5000 stukjes. Dus het duurt tien keer langer om de legpuzzel af te maken.

Het circus. Of is dit het plaatje van de Tweede Kamer?

 

 

De belastinginspecteur, de Kerstman, kat en muis.

 

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch Antigua & Barbuda Australië België China Volksrepubliek China vóór 1949 Denemarken Frankrijk Groot Brittannië India Malta Roemenië Spanje Taiwan Verenigde staten Apen Gandhi Koningshuizen Stripverhalen Tweede wereldoorlog VogelsNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (13 stemmen, gemiddeld: 4,77 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)