Historisch Amerika: Bestorming Capitool - Postzegelblog

Historisch Amerika: Bestorming Capitool

6

6 januari 2021 – Breaking news CNN and ABC: Woedende Trumpaanhangers dringen Capitool binnen. Agenten hebben de wapens getrokken in een poging demonstranten buiten de vergaderzalen te houden. De betogers eisen dat het Congres de uitslag van de presidentsverkiezingen van november niet bekrachtigt en werden eerder op de dag opgeruid door ontslagnemend president Donald Trump. Het Capitool is het hart van de democratie, vergelijkbaar met onze Binnenhof. Wat weet u eigenlijk van het Capitool, het Congres, de beeldmerken en de bestormingen?

Capitool en Congres

Old postcard: Air View Capitol and grounds, Washington D.C.

Het Capitool in de wijk Capitol Hill van de Amerikaanse hoofdstad Washington is de zetel van de volksvertegenwoordiging van de Verenigde Staten, de wetgevende macht in de trias politica. In het Capitool zetelen zowel de Amerikaanse Senaat (vertegenwoordiging van twee senatoren per staat) als het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden (evenredige vertegenwoordiging naar grootte van de staat), tezamen het Congres genoemd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Senaat vormt samen met het Huis van Afgevaardigden het Congres, de wetgevende macht binnen de federale overheid. De Senaat omvat 100 zetels, twee voor elke Amerikaanse staat. Deze plaatsen worden ingenomen door senatoren, die verkozen worden voor zes jaar. Elke twee jaar wordt een derde van de Senaat hernieuwd. De Senaat heeft meer invloed dan het Huis van Afgevaardigden. De Senaat heeft een kleiner aantal zetels. Senatoren hebben in de regel meer bestuurservaring. Daarnaast kunnen ze in theorie beter weerstand bieden aan de publieke opinie, omdat ze voor een langere termijn gekozen worden, dus niet al na twee jaar worden afgerekend op hun stemgedrag. Ook heeft de Senaat een aantal exclusieve bevoegdheden. Volgens artikel 1 van de grondwet kan de president niet zomaar internationale verdragen sluiten, met enkele uitzonderingen, zonder instemming van de Senaat. Ook dient de Senaat in te stemmen met belangrijke benoemingen, zoals die van rechters in Hooggerechtshof en in federale rechtbanken, ambassadeurs en leden van het kabinet.

De vicepresident van de Verenigde Staten (straks de democraat Kamala Harris) is de voorzitter van de Senaat en kan in het geval van een gelijk aantal stemmen van senatoren ook een stem uitbrengen. Dit gebeurt echter niet vaak. Bij afwezigheid van de vicepresident neemt een van de senatoren het voorzitterschap waar. In de praktijk is dit meestal de langstzittende senator van de meerderheidspartij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Huis van Afgevaardigden is het lagerhuis van het Congres. Het bestaat uit 435 stemgerechtigde leden en elk stemgerechtigd lid wordt gekozen in een congresdistrict. Aan de hand van de tienjaarlijkse volkstelling wordt bepaald hoeveel vertegenwoordigers iedere staat krijgt toebedeeld in het Huis van Afgevaardigden (in de volkstelling van 2000 staat elke zetel voor gemiddeld 646.952 inwoners). Elke staat krijgt minstens één zetel. Iedere tien jaar herzien de staten het aantal congresdistricten en de bijbehorende grenzen om die in overeenstemming te brengen met het aantal afgevaardigden dat ze naar het Huis van Afgevaardigden mogen sturen. Een lid zit een termijn van twee jaar.

De voorzitter van het Huis (nu de democraat Nancy Pelosi) is een belangrijke figuur in de Amerikaanse politiek. Na de vicepresident is hij of zij tweede in lijn van opvolging van de president. Wanneer het Huis en het presidentschap in handen van verschillende partijen zijn wordt de voorzitter van het Huis vaak gezien als oppositieleider.

E pluribus unum

Het Great Seal van de Verenigde Staten.

Half Dollar (achterkant), 1807.

 

 

 

 

 

 

 

Op beide seals (=zegels) van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden staat de tekst ‘E pluribus unum’.  De Latijnse tekst betekent ‘Out of many, one’ of ‘uit velen één’. De historie van de spreuk gaat terug naar 1776.

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 1776 vieren de Amerikanen Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Op die dag in 1776 nam het Nationaal Congres namelijk de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring aan. Met deze verklaring verklaarden de Amerikanen zich onafhankelijk van de Britse monarchie. 

Sinds 1776 was de spreuk ‘E pluribus unum’ het motto van de Verenigde Staten. De zin is terug te vinden op alle officiële documenten van de Verenigde Staten in het Great Seal. De zin komt oorspronkelijk uit het gedicht Moretum dat toegeschreven wordt aan de Romeinse dichter Vergilius (bekend van de Aeneis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de linker zegel: Vergilius tussen de muzen Clio en Melpomene, op een mozaïek in het Bardomuseum. Op de rechter zegel: vergroting van de linker zegel van het mozaïek. Het Bardomuseum is te vinden in Tunis (Tunesië). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De spreuk refereert aan de eenheid die de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten vormen. De Verenigde Staten maakt dus gebruik van de oude taal van de Romeinen om zijn centrale identiteit mee uit te drukken. Vrijheid is de belangrijkste doelstelling van de constitutie van de Verenigde Staten. En ook dat is afkomstig van het Romeinse Rijk, waarin Libertas een godin was die door Romeinse keizers werd gebruikt op munten om de indruk te wekken dat vrijheid het hoogste goed was dat zij probeerden te beschermen.

 

 

 

 

 

 

De reden dat de Verenigde Staten symbolen heeft van de Romeinse wereld is niet dat men het Romeinse Rijk van de 21e eeuw wil zijn, maar omdat de Romeinen lang geleden de sjabloon hebben gesmeed voor de beeldvorming van de macht. Het symbool daarvan is de adelaar, door de Romeinen gebruikt op hun legerstandaarden, die tegenwoordig prijkt in het midden van het Grootzegel van de Verenigde Staten, samen met het motto E Pluribus Unum.

In God We Trust

In 1956 werd ‘In God We Trust‘ het officiële nationaal motto. Verzamelaars vinden ze op diverse bankbiljetten en postzegels.

 

 

Architectuur

De Founding Fathers (o.a. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson) zijn de grondleggers van de Verenigde Staten. Ze zochten een plek voor de hoofdstad en vonden deze in eerste instantie in de moerassen van het huidige Washington D.C. George Washington woonde in een huis in Mount Vernon aan de Potomac rivier. Zo’n plek was niet slecht om de hoofdstad te bouwen vonden de Founding Fathers.

 

 

 

 

Allereerst werd gestart met de bouw van het Witte Huis en het Capitool. Daarna werden de overige gebouwen en parken van Washington D.C. erom heen ontworpen. Zo ontstond de hoofdstad van de Verenigde Staten. D.C. staat voor District of Colombia.

Het zegel van D.C. bevat twee menselijke figuren die de gelijkenis zijn van George Washington en een geblinddoekte vrouwenfiguur met een krans in haar rechterhand en een stenen tablet met het woord ‘CONSTITUTION’ in haar linkerhand. Het zegel bevat ook een afbeelding van het Capitool, verschillende landbouwproducten, een adelaar in een oorlogshouding, een treinlocomotief die de Potomac-rivier oversteekt, versierd met een stralende zon en gevolgd door verschillende treinwagons. Op het zegel staat het motto van het District of Colombia,  ‘JUSTITIA OMNIBUS’ ( = ‘gerechtigheid voor allen’); en ‘1871’ (het jaar waarin de District of Columbia Organic Act van 1871 werd aangenomen, waarbij het District in zijn huidige vorm werd georganiseerd).

 

 

 

 

 

 

De vlag van D.C. bestaat uit drie rode sterren boven twee rode balken op een witte achtergrond. Het is een wapenschild dat is gebaseerd op het ontwerp van het wapen dat in 1592 aan de betover-over-overgrootvader van George Washington is verleend. Dit wapen werd privé gebruikt door de president in zijn huis op Mount Vernon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bouwwerkzaamheden van het Capitool begonnen op 18 september 1793. Met een speciale ceremonie werd door George Washington de hoeksteen van het Capitool gelegd. Het oorspronkelijke gebouw werd voltooid in 1800. In 1962 werd de laatste uitbreiding voltooid.

 

 

 

 

 

 

Bij de bouw lieten de architecten zich veelvuldig inspireren door Romeinse architectuurtypen en (vrijmetselaars)symboliek. Voor de bouw en het hakken en vervoeren van stenen werden slaven gebruikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: het Capitool. Rechts: The Statue of Freedom is een bronzen beeld dat sinds 1863 de koepel van het Capitool heeft gekroond.

Opvallend aan het Capitool is dat het in de neoclassicistische stijl gebouwd is. Verdere neoclassicistische bouwwerken in Washington zijn onder meer het Lincoln Memorial en het Witte Huis. In het Capitool staan bustes van personen die verdienstelijk waren voor de Verenigde Staten, allen Amerikanen met uitzondering van de Belg Pater Damiaan.
Centraal punt is de rotunda van het Capitool, bekroond met een koepel met een diameter van ca. 30 meter. Op de koepelschildering ‘De apotheose van Washington’ staan onder meer de presidenten Abraham Lincoln en Ulysses S. Grant. Deze gietijzeren koepel is pas in 1863 voltooid en verving een veel kleinere, houten koepel uit 1812.

The Apotheosis of Washington, the 1865 fresco painted by Constantino Brumidi (1805-1880) on the interior of the Capitol’s dome. Foto: Wikipedia.

In latere jaren werd het Capitool geregeld verbouwd en uitgebreid. Aan de huidige koepel, een ontwerp van Thomas U. Walter, werd gebouwd tussen 1855 en 1866. De totale koepel is opgebouwd uit twee koepels. Door een oculus in de binnenste koepel, kan men de fresco in de buitenste koepel zien. Aan het eind van de Amerikaanse Burgeroorlog werkte huisschilder Constantino Brumidi elf maanden aan de fresco. De schildering is aangebracht op een hoogte van 55 meter vanaf de vloer van de rotunda van het Capitool en is 433,3 m² groot. De figuren zijn tot 4,6 meter hoog.

Detail met George Washington. Foto: Wikipedia.

De schildering verbeeldt de verheffing tot god van oud-president George Washington. Washington, afgebeeld in koninklijk paars, zit tussen de godinnen Victoria en Libertas. Zij zitten in een kring met dertien jonge vrouwen, symbool voor de toenmalige dertien koloniën. Om hen heen zijn zes allegorische taferelen aangebracht met mythologische figuren en mensen en voorwerpen uit de Amerikaanse geschiedenis. De zes taferelen verbeelden de oorlog, wetenschap, zeevaart, handel, techniek en landbouw.

Tegenover Washington staat de vlag E Pluribus Unum, wat ‘uit velen, één’ betekent.

 

Constantino Brumidi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is duidelijk dat de Amerikanen lieten inspireren door het Romeinse Rijk en door de bestaande architectuur uit Italië. Vergelijk de koepel van de kathedraal van Florence met de koepel van het Capitool. De Cattedrale di Santa Maria del Fiore of kortweg de Duomo is de blikvanger van Florence.

 

 

Ligging

Het Capitool is van het Witte Huis gescheiden door de National Mall, om symbolisch de scheiding met de uitvoerende macht (de president) aan te geven. Het Capitool is een verwijzing naar de staatsmacht van het klassieke Rome, waar de Capitolijn de belangrijkste van de Zeven Heuvelen was en die de tempel van Juno herbergde, die daar over de Romeinse munt waakte.

National Mall vanuit de lucht. Foto: United States Geological Survey / Wikipedia.

The National Mall huisvest de volgende musea en monumenten:

1: Washington Monument.

 

2 t/m 6: Diverse museums.
7: Capitool.

De koepel van het Capitool. Foto: Wikipedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8: Gedenkteken voor Ulysses S. Grant.

Foto: Wikipedia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 en 12: Tuinen.

10 t/m 13, 15 t/m 17: Diverse Museums.

14: Smithsonian Institution.

 

 

 

 

Het gebied rondom het Capitool wordt de Capitol Grounds genoemd en is ongeveer 1 km² groot. Het bestaat uit verschillende paden, grasvelden en bloemenperken. Oorspronkelijk bestond het gebied enkel uit gras met wat paden voor voetgangers. Tussen 1874 en 1892 is het gebied opnieuw ingericht en aantrekkelijk gemaakt onder leiding van architect Frederick Law Olmsted. Hij liet het gebied aanplanten met bomen (o.a. magnolia’s) en andere planten om te zorgen voor meer diepte. Op deze manier ontstond een aantrekkelijk park om het Capitool. In de tuin bevindt zich ook het Summer House, een klein bouwwerkje met bankjes en een nagemaakte grot.

Capitol Grounds: Magnolia’s in bloei stonden in maart 2020. Foto: Sdkb / Wikipedia.

In 2015 werd een joint issue uitgegeven voor het 100 jarig jubileum van de ‘Gift of dogwood trees from the US to Japan’. Op de twee zegels van Amerika zijn opgenomen de Lincoln Memorial met kersenbomen en het Capitool met kornoelje boom.

 

Bestorming van het Capitool

1814 Burning of Washington

Dat gebeurde tijdens de ‘War of 1812’, die eigenlijk tot 1815 duurde en de jonge Verenigde Staten opnieuw tegen de voormalige kolonisator uit het Verenigd Koninkrijk stelde. Londen had de Verenigde Staten in 1783 erkend, maar inzake koloniale expansie liepen beide elkaar voor de voeten: de Verenigde Staten in Louisiana en de Britten in Canada. Voeg daarbij de Britse zeeblokkade om Amerikaanse handel met het Europa van Napoleon te verhinderen en er kwam een explosieve cocktail.

Verbranding van Washington. Illustratie uit boek van 1816. Bron: Wikipedia.

President James Madison, een van de architecten van de grondwet, hoopte Brits-Canada in te palmen en verklaarde de oorlog. De verovering van Canada viel echter tegen, ook al omdat de Britten inheemse volken bewapenden en opzetten tegen de Amerikanen.

James Madison verschijnt ook op drie definitieve postzegeluitgiften.

De oorlog groeide naar een hoogtepunt in 1814: de Britten verlieten hun defensieve strategie en voerden na de nederlaag van Napoleon verse troepen uit Europa aan. Dat leidde tot een kortstondige bezetting van de Amerikaanse hoofdstad Washington op 24 en 25 augustus 1814. De hoofdstad werd geplunderd en zowel het Capitool als het Witte Huis werden in brand gestoken. Daarop trokken de Britten zich terug. De oorlog woedde nog een tijd door met enkele Amerikaanse overwinningen nabij New Orleans en eindigde met een gelijkspel op 24 december 1814 met een vredesverdrag. De grenzen bleven ongewijzigd, de VS gaf de claims op Canada op en de Britten stopten met hun steun aan de inheemse volken, waardoor die de Amerikanen over zich heen kregen en de VS zich westwaarts kon uitbreiden. Washington verrees als een feniks uit zijn as.

Burning of Washington augustus 1814. Bron: Library of Congress.

The Burning of Washington was een Britse invasie van Washington City (nu Washington D.C.) tijdens de Chesapeake Campaign of the War of 1812. Tot op heden is het de enige keer sinds de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775–1783) dat een buitenlandse mogendheid de hoofdstad heeft veroverd en bezet.

België (1964): 150 jaar Verdrag van Gent (1814 – 1964).

De Brits-Amerikaanse oorlog van 1812-1814 eindigde met het Verdrag van Gent op 24 december 1814. Gent was gekozen als belangrijke industriestad in het jonge Koninkrijk der Nederlanden van na de nederlaag van Napoleon. Er hangt daar nog een gedenkplaat aan het Hof van Lovendeghem in de Veldstraat, waar de Verenigde Staten-delegatie verbleef bij ondernemer Lieven Bauwens.

2021 Bestorming door Trump aanhangers

In Washington hebben aanhangers van president Donald Trump woensdag 6 januari 2021 het Capitool bestormd en zich toegang verschaft tot het Senaatsgebouw. Op livebeelden uitgezonden door CNN, is te zien hoe burgers met Amerikaanse vlaggen in de hand door het Capitool lopen. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden debatteerden daar woensdag over de verkiezingsuitslag. Vicepresident Mike Pence, die de zitting van het Congres voorzat waarin werd gedebatteerd over de verkiezingsuitslag, werd uit het gebouw geëvacueerd, parlementsleden moesten een gasmasker opzetten van de politie. Het Huis van Afgevaardigden werd ontruimd. Die bijeenkomst is stilgelegd.

 

 

 

 

 

Er werd een vrouw in de borst geschoten, zwaargewond en uiteindelijk gestorven. De Nationale Garde en ‘andere federale diensten’ werden ingeschakeld om de situatie onder controle te krijgen. Rond 18:00 uur plaatselijk tijd was de oproerpolitie gestart met het evacueren van de manifestanten.

Logo Twitter.

Finland (2015): Vogel Spring Twitter.

 

 

 

 

 

 

 

De burgemeester van Washington, Muriel Bowser, stelde een avondklok in, in de hoop de gemoederen te bedaren. Tussen 18:00 uur woensdagavond en 6:00 uur donderdagochtend lokale tijd geldt een uitgaansverbod. Trump zelf riep al tweemaal op om rustig te blijven. ‘Steun onze politie, ze staan aan de kant van ons land. Wees vreedzaam’, tweette Trump. ‘Ik vraag iedereen om vreedzaam te blijven in het Capitool. Geen geweld! Denk eraan, wij zijn de partij van ‘law en order’, respecteer de wet en onze politiediensten.’ De balans: 5 doden, meer dan 50 gewonden waaronder politieagenten, circa 100 arrestaties.

De bestorming van het Capitool, afgelopen woensdag was nog maar net voorbij of voormalig president Obama deed een verklaring uit. Hij zag het al aankomen, schreef hij. ‘We zouden onszelf belachelijk maken als we zeiden dat dit een complete verrassing was’.

Hawai’i Post (2011): 50e verjaardag Barrack Obama.

Arie Perliger, politicoloog en criminoloog aan de universiteit van Massachusetts: ‘Ook nu bereiden een heleboel groepen aanvallen voor, die misschien wel gewelddadiger zullen zijn dan die van deze week. Mijn verwachting is dat we de komende weken gelijksoortige gebeurtenissen zullen zien. Ik vrees ook dat er een aantal echte terroristische aanslagen zal volgen, waarbij meer mensen omkomen. Er worden in ieder geval voorbereidingen voor getroffen in militie-kringen. Bovendien, in het verleden is het ook zo gegaan: deze aanvallen komen in ­golven’. Voor de statistieken: Joe Biden haalde ruim 81 miljoen stemmen, Donald Trump ruim 74 miljoen.

Woorden: ‘…of the people, by the people, for the people…..’. De woorden van Abraham Lincoln om de soldaten te eren die hun leven hebben opgeofferd om ‘dat de regering van het volk, door het volk, voor het volk, niet van de aarde zal vergaan’, werden in Gettysburg gesproken, maar deze woorden zijn ook van toepassing op de talloze soldaten die stierven voor de zaak van de democratie in de volgende 150 jaar. 

Relatie tussen de Amerikaanse Burgeroorlog (1861 – 1865) en de bestorming van het Capitool in 2021

De Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865), beter bekend als American Civil War, wordt gedomineerd door de slavenkwestie. Een lange reeks compromissen tussen het noorden en de slavenhoudende zuidelijke staten loopt uiteindelijk toch op oorlog uit. Deze Burgeroorlog zou de bloedigste oorlog in de Amerikaanse geschiedenis worden. De ‘War between the States’ was een vier jaar durend conflict van 1861-1865 tussen de Noordelijke Staten (de Unie) en de Zuidelijke Staten (de Confederatie).

Kaart van de Verenigde Staten met de Geconfedereerde Staten in rood, de Unie Staten in blauw en slavenstaten die de Unie trouw bleven in lichtblauw. Bron: Wikipedia.

Er heerste een groeiende onenigheid tussen het in snel tempo geïndustrialiseerde noorden en het agrarische zuiden. De economie van het zuiden was gebaseerd op de mankracht van de zwarte slaaf, die van het noorden op de arbeider. Een groeiende beweging van abolitionisten wilde de slavernij ook in de staten bezuiden de Mason-Dixonlijn afgeschaft zien. Er bestonden clandestiene organisaties (de ondergrondse spoorweg) die zwarte slaven hielpen ontsnappen naar het noorden en naar Canada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1850 werd een compromis gesloten in het Congres waarbij nieuwe staten zelf mochten beslissen of ze slavernij zouden toestaan of juist verbieden. Later werd dit compromis ongrondwettelijk verklaard. Kort voor de verkiezingen van 1856 werd de Republikeinse Partij opgericht die zich tegen de slavernij keerde. In 1860 werd de Republikeinse kandidaat Abraham Lincoln gekozen als president. Veel zuidelijke staten konden dit niet verkroppen en scheidden zich af van de Unie en vormde de Confederate States of America met Richmond in Virginia als hoofdstad. Zij beriepen zich daarbij sterk op het recht van de individuele staten om hun eigen zaken te mogen regelen. Na de inauguratie van president Abraham Lincoln liepen de spanningen hoog op. Richmond lag als hoofdstad van de Confederatie dichtbij Washington de hoofdstad van de Unie.

 

 

 

 

 

De nationale vlag van de Confederate States bestaat uit zeven witte sterren op een blauw kanton met een veld van drie afwisselende strepen, twee rode en één witte. De sterren vertegenwoordigen de zeven afgescheiden staten van het diepe zuiden van de VS. Maar liefst acht extra sterren werden later toegevoegd om staten te vertegenwoordigen die waren toegelaten tot of opgeëist door de Confederatie.

 

 

 

 

 

 

In vele staten vonden bloedige veldslagen en veldtochten plaats. De Confederate States of America gebruikten hun eerste vlag, de Stars and Bars op 5 maart 1861. De Amerikaanse Burgeroorlog begon met een aanval door de Confederatie op Fort Sumter op 12 april 1861. Na de eerste grote veldslag om Bull Run op 21 juli 1861, toen de gelijkenis tussen de Stars and Bars en de Union Stars and Stripes maakten het moeilijk voor troepen om vriend van vijand te onderscheiden. De zuidelijke commandanten vroegen om een ​​nieuwe vlag. In november 1861 werden de eerste Confederate Battle Flags uitgegeven. Hoewel variaties van het Battle Flag-patroon talrijk en wijdverspreid waren, had het meest voorkomende ontwerp, bekend als het ‘Southern Cross‘, een blauwe saltire (diagonaal kruis), afgezet met wit, met 13 witte sterren – die de 11 staten van de Confederatie vertegenwoordigen. plus Missouri en Kentucky op een rood veld. De slagvlag was vierkant, in plaats van rechthoekig.

In 1961 begon USPS met het uitbrengen van vijf beroemde herdenkingsgedenktekens op de 100ste verjaardag van elke slag.

De oorlog was feitelijk voorbij na de overgave van generaal Robert E. Lee na de slag om Appomattox begin april 1865. De laatste veldslag werd geleverd op 13 mei 1865 bij Palmito Ranch in Texas. In juni 1865 gaf het Zuiden zich over en wonnen de Noordelijken. Er vielen naar schatting 618.000 doden en 500.000 gewonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In feite luisterde ‘het Zuiden’ niet naar de Federale overheid van Amerika (met als zetel Washington D.C.), die de belangen behartigde van alle staten en kwam in opstand. Vergelijk de Federale overheid met de Europese Unie die alle Europese landen met elkaar verbindt.

Als we de situatie vergelijken met de bestorming van het Capitool van 2021, dan zien we op de verkiezingskaart de stemmers van Biden (blauw) en Trump (rood). Trump aanhangers vinden we voornamelijk op het platteland in de zuidelijke staten. Biden aanhangers zitten in stedelijke gebieden in het noorden en de rijke westelijke staten.

Map of the Electoral College for the United States presidential election, 2020. Bron: Wikipedia.

De Trump aanhangers droegen vlaggen van de Geconfedereerde Staten van Amerika bijvoorbeeld met ‘Southern Cross’. Ze distantiëren zich van de verkiezingsuitslag van het democratisch proces en bestormen het democratisch huis van Amerika: het Capitool. Welke demonstranten waren er binnen het Capitool en welke vlaggen werden gebruikt tijdens de bestorming:

https://www.trouw.nl/buitenland/welke-vlaggen-wapperden-er-tijdens-de-bestorming~b98525cc/

Bezoek Capitool

In normale tijden kan je het Capitool bezoeken met een rondleiding met gids. Maar door corona zijn alle tours ‘cancelled’. In betere tijden als je besluit Washington D.C. te bezoeken, kijk dan eerst op:

https://www.visitthecapitol.gov/

https://washington.org/

This is not America

Video This is not America – David Bowie & Pat Metheny:

https://www.youtube.com/watch?v=nsMUxdZGgWI

Official video reworked This is not America – David Bowie & Pat Metheny:

https://www.youtube.com/watch?v=ubc3o2KZA4w

This is not America is een single uit 1985 van een gelegenheidscombinatie van de Pat Metheny Group en David Bowie. De single is gebruikt als filmmuziek voor The Falcon and the Snowman.

Eerdere Amerikaanse blogs

Amerika kiest een nieuw president:

https://www.postzegelblog.nl/2020/11/03/amerika-kiest-een-nieuw-president/

Corona pandemie in Amerika:

https://www.postzegelblog.nl/2020/04/28/fila-corona-varia-11/

Thanksgiving Day 22 november 2018:

https://www.postzegelblog.nl/2018/11/22/thanksgiving-day-22-november-2018/

John Adams, John Quincy Adams, The White House:

https://www.postzegelblog.nl/2018/03/31/heropening-amerikaanse-ambassade-john-adams/

Internationale Vrouwen Dag 8 maart 2018 en Rosie the Riveter:

https://www.postzegelblog.nl/2018/03/08/internationale-vrouwen-dag-op-8-maart-2018-en-rosie-the-riveter/

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch Thematisch België Finland Frankrijk Griekenland Tunesië Verenigde staten Amerikaanse presidenten Architectuur Populaire Muziek Politie Politici VogelsNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (15 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (6) Schrijf een reactie

 • willem hogendoorn op 11 januari 2021 om 16:02

  Een mooi stukje staatsinrichting van de VS

 • Maxim van Ooijen op 11 januari 2021 om 19:01

  Kleine correctie. In het Capitool staan geen bustes van verdienstelijke Amerikanen, maar echte standbeelden. Dat was ook te zien op de beelden van de bestorming. Elke staat mag twee standbeelden aanleveren en kiest voornamelijk voor lokale helden. Pater Damiaan is geplaatst door Hawaii, waar hij actief was in de leprabestrijding. Het andere standbeeld is van koning Kamehamea II. In het hart van de Amerikaanse republiek staat dus een beeld van een lid van een vorstenhuis dat door die republiek is afgeschaft. Een aparte situatie.

 • Arthur op 13 januari 2021 om 15:22

  stuk Amerikaanse geschiedenis overzichterlijk neergezet.

 • Toon Oomens op 13 januari 2021 om 15:32

  Een mooie overzichtelijk artikel over de ontwikkelingen van de USA. En dat gezien vanuit de filatelie. Chapeau!

 • Bob op 14 januari 2021 om 13:27

  Interessant blog Randy.

 • Randy Koo op 5 januari 2022 om 20:41

  Het was 1 jaar geleden op 6 januari 2021.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)