De Ierse Pater Theobald Mathew - Postzegelblog

De Ierse Pater Theobald Mathew

0

De enige uitgifte van een bijzondere postzegel in Ierland in het jaar 1938 waren twee postzegels gewijd aan Pater Theobald Mathew. Wie was hij en waarom was hij zo belangrijk dat van hem een postzegel werd uitgegeven?

Theobald Mathew werd op 10 oktober 1790 geboren in Thomastown in het graafschap Tipperary in Ierland. Van 1808 tot 1814 studeerde hij in Dublin waar hij in het laatste jaar tot priester werd gewijd. Hij trad toe tot de Kapucijnenorde en ging pastoraal werken in Cork. Hier zag hij wat drankmisbruik onder alle lagen van de bevolking teweeg bracht en besloot daaraan zijn werk te gaan wijden. Op 10 april 1838 richtte hij de ‘Cork Total Abstinence Society’ op, een geheelonthouders vereniging. Binnen negen maanden kende de vereniging al 150.000 leden. Vlak voor de Grote Hongersnood die duurde van 1845 tot 1849, telde de vereniging meer dan drie miljoen leden, meer dan de helft van de toenmalige Ierse bevolking.

In 1844 bezocht hij Liverpool, Manchester en Londen waar hij vele mensen kon bewegen lid te worden zijn vereniging en het gebruik van alcohol af te zweren. Mathew ging in 1849 naar de Verenigde Staten omdat zich daar vele Ierse emigranten hadden gevestigd en waar het alcoholmisbruik een groot probleem was geworden. Ook hier gelukte het hem om een vereniging op te richten die zich inzette om alcohol-misbruik te bestrijden.

Pater Theobald Mathew overleed op 8 december 1856 in Queenstown, graafschap Cork, aan een beroerte en werd begraven op St. Joseph’s Cemetery in Cork, een kerkhof dat hij zelf had opgericht. In 1891 werd een standbeeld van Mathew onthuld in O’Connel Street in Dublin. Het beeld was ontworpen door Herbert Barnes en werd voltooid door Miss Mary Redmond. Ook in Cork was eerder, op 10 oktober 1864, een standbeeld van Father Mathew geplaatst aan het einde van St. Patrick’s Street bij Merchant’s Quay en St. Patrick’s Bridge. Dit standbeeld werd vervaardigd door beeldhouwer John Henry Foley. Het aan het begin van dit artikel opgenomen ontwerp van het standbeeld van Father Mathew is van het uiteindelijke beeld dat is geplaatst te Dublin.

Opvallend is dat de letter p van de waardeaanduiding op de postzegels van 2p nu twee punten heeft, een boven en een onder, en de waarde van 3p een punt onder de letter p. Het gebruikte papier voor de druk van de postzegels was grof, dun watermerkpapier met watermerk ‘e’. Het watermerk is goed zichtbaar zelfs aan de beeldzijde van de postzegels.

Van deze postzegels kan men eerste dag enveloppen vinden die al dan niet als zodanig zijn vervaardigd. Bovenstaand een blanco envelop beplakt met de postzegel van 2p en gestempeld met een machinestempel van het hoofdpostkantoor te Dublin waarin de datum van uitgifte 1 juli 1938 is opgenomen. Niet als eerste dag envelop herkenbaar maar wel als zodanig bedoeld.

Een aantal landen heeft postzegels uitgegeven die betrekking hebben op het misbruik van alcohol door de mens. Het waren vooral vereni-gingen die het misbruik aan de kaak stelden en wezen op de gevolgen van dat misbruik. Een voorbeeld is Finland waar op 27 januari 1953 een postzegel verscheen omdat 100 jaar eerder de ‘Vereniging van Vrienden van Nuchterheid’ werd opgericht. Deze organisatie richtte zich op preventie van onder andere alcoholmisbruik, waarbij de nadruk werd gelegd op de verantwoordelijkheid van individuen, gezinnen, gemeenschappen en de samenleving bij problemen met alcoholmisbruik, en het begeleiden van mensen naar een gezonde levensstijl. Op de postzegel is de tekst opgenomen: Raittiuden Ystävät. ‘Raittiuden’ betekent ‘soberheid’ en ‘Ystävät’ is ‘vrienden’. De postzegel werd ontworpen door Signe Hammarsten-Jansson en gegraveerd door Reijo Achrén. De oplage was bijna twee miljoen exemplaren.

Tweede voorbeeld. In de Verenigde Staten werd een postzegel uitgegeven op 28 mei 1998 waarop te zien is dat twee federale agenten een vat wijn leeggieten in het riool. Dit in verband met de ‘drooglegging’ van de Verenigde Staten vanwege het enorme drankmisbruik en de gevolgen daarvan. Het is een postzegel uit een serie van 15 stuks samengebracht in een vel die feiten uit de geschiedenis van de Verenigde Staten in de jaren van 1920 tot en met 1929 belichten.

Op de achterzijde van de postzegel is een verklarende tekst gedrukt. Deze tekst verwijst naar het 18de amendement op de grondwet dat op 17 januari 1920 in werking trad waarin een verbod werd afgekondigd dat het niet was toegestaan om alcoholische dranken te produceren en deze te koop aan te bieden. Er stond niets in over het gebruik van alcoholische dranken zelf. Maar door dit verbod ontstond wel een zwarte markt met daarop volgende georganiseerde criminaliteit. Ook ging men zelf alcoholische dranken brouwen of stoken die vaak giftige bestanddelen bevatten en een enorm risico vormden voor de gezondheid en zelfs de dood tot gevolg hadden. Illegale cafés ontstonden in achterkamertjes waar illegaal gestookte drank werd geschonken. Criminelen hebben veel geld verdiend aan de handel in de soms zwaar giftige alcoholische dranken, waaronder de berucht geworden Al Capone. In 1933 kwam aan de drooglegging formeel een einde omdat dit niet het gewenste effect had.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Historisch Finland Groot Brittannië Verenigde statenNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (5 stemmen, gemiddeld: 4,60 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)