Fila Corona Varia (26) - Postzegelblog

Fila Corona Varia (26)

0

We staan als we de berichten uit diverse media geloven aan de vooravond van de tweede golf COVID-19. In deze blog een korte reconstructie van het COVID-19 dossier volgens de meetlat van de ‘organisatieprincipes’. Een verrassend velletje van één van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden wordt getoond als onderdeel van de vitale functies. Tevens zijn er COVID-19 maatregelen genomen met vooral Duitse uitgiften.

Werken we ‘agile’ in de ‘scrum’?

Premier Rutte zei tijdens Prinsjesdag:  ‘Als er tegenslagen komen, staan we agile klaar.’ Het begrip ‘agile’ komt uit de software-industrie. Vroeger bouwde een ontwikkelaar volgens de eisen van de klant het totale ICT-systeem. Dit was een oude werkwijze. Nu worden stukjes ICT-systeem door software-ontwikkelaars samen met de klant ontwikkeld. Op deze wijze kan het (eind)product beter worden aangepast aan de veranderende eisen van de klant en aan de ontwikkelingen van de markt.

Armenia (2019): World Congress on Information Technology in Yerevan (Armenia).

De afgelopen jaren is ‘agile’ niet alleen een begrip in de IT, maar wordt het te pas en te onpas in het bedrijfsleven en bij de overheid gebruikt. Agile is eigenlijk een verzamelterm voor verschillende soorten wendbaar werken. Het komt erop neer dat organisaties geen grote, lange doelen meer opstellen, maar die opdelen in kleinere stappen. Door die kleinere stappen is een organisatie wendbaarder. Zo kan je beter inspelen op veranderende omstandigheden. De overheid is een groot en log lichaam met vele ministeries. Tijdens de coronapandemie moesten de ministeries samenwerken, beslissingen nemen op basis van weinig informatie en snel reageren op de gewijzigde omstandighe-den. Tevens moesten ook bedrijven gered worden van faillissementen en ervoor zorgen dat er weinig personeel werd ontslagen. Binnen korte termijn ondersteunde het kabinet (zelfstandig) ondernemers met tijdelijke financiële regelingen, zoals NOW, TOGS, Tozo, TVL, BMKB etc. Het kabinet krijgt advies van het OMT (Outbreak Management Team) en het RIVM. Korte beslislijnen en frequent overleg van het kabinet vanaf het begin van de pandemie.

Ierland (1995): Rugby World Cup 1995.

Een van de modellen om ‘agile’ te implementeren in een organisatie, is de zogeheten ‘scrum’. Deze term die uit de rugbywereld komt, houdt in het bedrijfsleven in dat kleine teams van ongeveer tien mensen werken met korte projecten, de zogeheten sprints. Daarbij komen ze dagelijks bij elkaar om de voortgang te bespreken. De scrum master (= projectleider) begeleidt de korte projecten en dagelijkse bijeenkomsten. Er ontbreken onderzoeken wereldwijd of ‘agile’ beter werkt dan de standaardaanpak om problemen aan te pakken.

Werken we ‘lean’?

De Lean-methode komt uit de Japanse industrie en gaat over het terugdringen van verspilling. Organisaties moeten volgens deze leer efficiënter werken door alles wat geen waarde aan het product toevoegt, zoveel mogelijk te verdringen. Dat kunnen zinloze administratiewerkzaamheden zijn, maar ook onnodige voorraadopslag.

Republiek de Guinee (2016): 50 jaar Toyota Corolla.

De Lean-methode is vooral bekend door de Japanse autofabrikant Toyota. Die ontwikkelde in de jaren vijftig tot zeventig van de vorige eeuw het Just-In-Time-principe. Dat ‘just in time’ hield in dat onderdelen die door externe partijen geleverd werden, door Toyota niet meer onbeperkt opgeslagen werden. Voorraden werden juist zo klein mogelijk gehouden. Op deze wijze kan een organisatie sneller en efficiënter werken.

Oekraïne (2020): Tegen Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van geringe voorraden kennen we uit onze coronapraktijk: te weinig beademingsapparaten, medische- en chirurgische mondkapjes, testkits, IC-bedden (en natuurlijk ook een tekort aan IC-personeel).

Vitale functies / beroepen

Voorbeelden van vitale functies zijn mensen die werken in de zorg, in het onderwijs, in het openbaar vervoer, in de voedselketen, in de transportsector, in de kinderopvang, in de media, bij de hulpverleningsdiensten oa politie, brandweer, ambulance zorg en belangrijke overheidsfuncties (Rijk, provincie en gemeente). Vele vitale functies worden opgenomen als postzegelontwerpen. Hiermee worden deze beroepen bedankt voor de ondersteuning in de coronaperiode door de postadministraties wereldwijd. Voorbeelden van landen: Curaçao, Oman, Filipijnen.

Curaçao (2020): Fight against COVID-19.

Met deze serie emissiezegels (3x 600c) wil Curaçao (Cpost International) een bijdrage leveren aan de Voedselbank Curaçao en ook erkenning geven aan al onze artsen, verpleegkundigen, politieagenten en eerstelijnswerkers die een cruciale rol spelen in de strijd tegen COVID-19. Alle opbrengsten worden gedoneerd aan de Voedselbank Curaçao. Uitgiftedatum: 18 juni 2020. Druk: Johan Enschede Security Print, Haarlem.

Oman (2020): Fight against COVID-19.

Oman heeft een nieuwe postzegel gelanceerd ter ere van de belangrijkste arbeiders van het land tijdens de coronapandemie. De nieuwe 500 Baisa ‘Oman Faces Corona’-postzegels bevatten illustraties van gezondheidswerkers, schoonmakers en postbeambten en zijn vanaf 22 juni 2020 verkrijgbaar als zegel, velletje (van twee en van vier zegels) en FDC.

 

De postdienst bevestigde dat 40% van de opbrengst zal worden gebruikt om de nationale inspanningen te ondersteunen om het virus te bedwingen en de zieken te behandelen via een nieuw schenkingsfonds van het ministerie van Volksgezondheid.

Filipijnen (2020): Frontline heroes, fight against coronavirus.

Vanaf 13 juli 2020 verkoopt Philippine Postal Corporation (PHLPost) postzegels ter ere van de COVID-19 frontliners van het land. Uitgave heeft als naam: ‘Frontline Heroes – Fight Against Coronavirus, We Fight For You’. Ontwerper: Rodine C. Teodoro. Wat staat op de zegels: onvermoeibare inspanningen van de artsen, bezorgers, medische technici, chefs, verpleegsters, militairen, kruideniers en politieagenten. De postzegels zijn ook een eerbetoon aan de frontliners die essentiële diensten verlenen, zoals banktellers, chauffeurs, onderhoudspersoneel en, natuurlijk de PHLPost-postbezorgers.

Filipijnen (2020): Frontline heroes, fight against coronavirus.

De postzegels (acht ontwerpen met verschillende soorten frontliners) zijn verkrijgbaar in 12 peso waarden, terwijl het souvenirvel (met een beperkte oplage) 55 peso bedraagt. Het velletje bestaat uit de 16 hierboven afgebeelde postzegels. Oplage: 200.000 stuks en 5.000 souvenirvellen.

Maatregelen

Door diverse landen zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de besmetting tussen personen minimaal zal zijn. Oa. blijf thuis bij klachten, die op corona kunnen wijzen; was uw handen, hoest en nies in de elleboog; mijd drukke plekken, werk thuis, reis niet in de spits en houd afstand van 1,5 meter. Voorbeelden van Duitse zegels en afstempelingen staan hieronder.

 

 

 

 

Meer info

Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/

RIVM: https://www.rivm.nl/

Worldometers Corona: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Corona woordenboek: https://www.taalbank.nl/2020/03/14/coronawoordenboek/

FAQ NRC Corona:

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/02/wat-we-tot-nu-toe-weten-over-het-coronavirus-a3989006

Meer Corona blogs vindt u op: https://www.postzegelblog.nl/tag/coronavirus/

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch Armenië Curaçao Duitsland Nederlandse Antillen PolitieNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (13 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)