Fila Corona Varia (6) - Postzegelblog

Fila Corona Varia (6)

1

Kop NRC 6 april 2020: ‘Corona kan land jaren ontwrichten’. U heeft voldoende tijd nu om Covid-19 als een nieuw thema te verzamelen en op toekomstige tentoonstellingen te exposeren. Bosnië en Herzegovina, Zwitserland en Indonesië hebben ook Covid-19 zegels uitgegeven. Wanneer komt Nederland met Covid-19 (toeslag)zegels? Internationale en nationale organisaties (WHO, Rode Kruis, RIVM, Erasmus MC), die tijdens de coronacrisis regelmatig het nieuws halen en zelf actief zijn, 3FM Serious Request en ’triage’ komen aan de orde in deze 6e blog.

Zwitserland

COVID-19 solidariteit
Samen voor Zwitserland. Help ons! Met de zegel ‘COVID-19 Solidariteit’ zet de Zwitserse post zich in voor cohesie in onze samenleving. De opbrengst van de zegels gaat naar de Zwitserse Solidariteitsorganisatie en het Zwitserse Rode Kruis. U steunt mensen die onze hulp dring-end nodig hebben.

Duizenden medewerkers van de Zwitserse Post werken dag en nacht om ervoor te zorgen dat de bevoorrading van mensen en bedrijven wordt onderhouden. Dat Zwitserland verbonden blijft zelfs in deze buitengewone tijd. We ervaren momenteel hetzelfde op tal van andere gebieden van ons dagelijks leven: de gezondheidswerkers, de vrachtwagenchauffeurs, de buschauffeurs, de winkelmedewerkers, de leden van het leger, de boeren … ze doen allemaal geweldige dingen voor ons. De solidariteit, die in Zwitserland wordt beoefend, is immens en uniek. De opbrengst van de toeslag van de postzegels gaat naar de Zwitserse Solidariteitsorganisatie en het Zwitserse Rode Kruis.

Zwitserland (2016): 150 jaar Zwitserse Rode Kruis (1866-2016).

De postzegel is in zeer korte tijd gemaakt en ontworpen door de Bern studio Nulleins Kommunikationdesign. De grafische ontwerpers ontwierpen ze samen in slechts 6 dagen. Het werk werd gedaan op veilige afstand in het respectievelijke thuiskantoor. Het ontwerp symboliseert solidariteit tijdens de corona-pandemie: Zwitserland is onze focus, terwijl het gedraaide kruis een gloeiende bol creëert.

Elke zegel kost in totaal 5 CHF. De postzegel is verkrijgbaar in een vel van 10 voor 50 CHF bij postshop.ch.  U schenkt 50 CHF voor de solidariteit; de Zwitserse post geeft u 10 CHF postwaarde aan postzegels gratis.

Zwitserse Post Covid-19 vel van 10 zegels:

https://www.postshop.ch/shop/de/philatelie/kleinbogen/covid-19-solidaritat-kleinbogen/p/550785

FAQ reisadvies Zwitserland:

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reisadvies-zwitserland

Indonesië

Twee paar postzegels (2 x 3000 Rp en 2 x 5000 Rp) – waarschijnlijk postzegelontwerpen, in het ergste geval vervalsingen (HOAX), dus pas op!
Het eerste paar toont mensen met maskers, reddingsdiensten en medische eenheden. Het tweede paar toont een redder in beschermende kleding en meerdere COVID-19-virussen en rode bloedcellen met een uitdaging: “GEEF CORONA GEEN KANS! / BLIJF THUIS”.

BELANGRIJKE OPMERKING: De uitgifte van deze postzegels is nog niet bevestigd door de Indonesische postadministratie. 

 

 

FAQ reisadvies Indonesië:

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reisadvies-indonesie

Bosnië en Herzegovina

FAQ reisadvies Bosnië en Herzegovina:

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/reisadvies-bosnie-en-herzegovina

WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) is een organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in Genève met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen.

De WHO werd op 7 april 1948 opgericht. Jaarlijks wordt deze dag (7 april) als Wereldgezondheidsdag met een thema in het nieuws gebracht. In het logo van de WHO is een esculaap verwerkt.

Op 7 april 2020 is de dag om het werk van verpleegkundigen en verloskundigen te vieren en de wereldleiders te herinneren aan de cruciale rol die zij spelen bij het gezond houden van de wereld. Verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers lopen voorop in de bestrijding van COVID-19. Ze bieden hoogwaardige, respectvolle behandeling en zorg, leiden de gemeenschapsdialoog om angsten en vragen aan te pakken en het verzamelen van gegevens voor klinische studies.

UNO, UN, ONU (2018): World Health Day

De chef van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich ernstige zorgen over de snelheid waarmee het coronavirus zich over de aarde verspreidt. Er zijn nu besmettingen in 205 landen en gebieden. Volgens Tedros Adhanom Ghebreyesus is er de afgelopen vijf weken een ‘bijna exponentiële groei’ in het aantal besmettingen geweest. Het aantal doden is daarbij volgens hem in de afgelopen week verdubbeld. Naar verwachting van Tedros zal het aantal besmettingen wereldwijd de komende dagen tot boven een miljoen stijgen en het aantal doden tot meer dan 50.000. Op dit moment (1 april 2020) zijn er ongeveer 885.000 besmettingen vastgesteld met meer dan 44.000 doden.

 

Tuvalu (2013): 65 jaar WHO.

WHO: https://www.who.int/

Rode Kruis

Het Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie waarvan de werking in zeven basisbeginselen is gegoten: menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid (ook wel universaliteit genoemd). Deze beginselen vormen de grondslag voor de activiteiten van het Rode Kruis en worden weerspiegeld in alle acties van de vrijwilligers van het Rode Kruis. Het Rode Kruis is met bijna 100 miljoen leden, vrijwilligers en supporters en 189 nationale organisaties de grootste humanitaire organisatie in de wereld.

Wat doet het Nederlandse Rode Kruis?

https://www.rodekruis.nl/dossiers/coronavirus/

3FM Serious Request

Vanaf 13 t/m 18 april 2020 zetten 3FM-dj’s zich 24 uur per dag in, onder andere door tegen betaling verzoekplaten van luisteraars te draaien. Doel: geld inzamelen voor het Rode Kruis dat op allerlei manieren hulp biedt tijdens de coronapandemie.

 

 

 

 

 

 

3FM Serious Request, ‘Never walk alone’: https://www.npo3fm.nl/seriousrequest

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s. Via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid. Als ’trusted advisor’ voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

Het RIVM heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1909. Het is in Utrecht aan de Catharijnesingel opgericht onder de naam Centraal Laboratorium ten behoeve van het Staatstoezicht. De capaciteit was beperkt, terwijl het werkaanbod snel toenam: de Spaanse griep, levensmiddelenonderzoek, difterie, tuberculose, tyfus en syfilis, maar ook watervervuiling speelde al een rol.

Mede door de medische ontwikkelingen als gevolg van de Eerste Wereldoorlog werd in 1919 werd het Bacterio­-Therapeutisch Instituut van hoogleraar Charles Henri Hubert Spronck door de overheid overgenomen. Na een gedeelde huisvesting werd dit inmiddels hernoemde Rijks­-Serologisch Instituut in 1934 samengevoegd met het Centraal Laboratorium tot het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV).

Vanaf de jaren zestig kreeg milieu-onderzoek een steeds belangrijker positie. In 1984 was er opnieuw een fusie. Door samenvoeging van het RIV, het Rijksinstituut voor Drinkwater-voorziening (RID) en de Stichting Verwijdering Afvalstoffen ontstond het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM werkt nauw samen met de WHO en andere Europese ‘RIVM’s’ ook in het kader van het coronavirus.

In 2020 kwam Jaap van Dissel (directeur RIVM – CIb) veelvuldig in het nieuws als deskundige op het gebied van infectieziektenbestrijding en als voorzitter van het Outbreak Management Team naar aanleiding van de coronacrisis dat de besmettelijke luchtwegaandoening COVID-19 veroorzaakt. Mede op zijn advies werden door het kabinet-Rutte III maatregelen voor de volksgezondheid genomen om verspreiding van deze virusziekte tegen te gaan. Ook gaf Van Dissel regelmatig technische briefings aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stand van zaken bij de coronacrisis. 

Internet is de belangrijkste bron voor alle burgers om de meest actuele informatie te vinden over Covid-19.

RIVM: https://www.rivm.nl/

RIVM Tijdlijn:

https://www.rivm.nl/media/over-rivm/Geschiedenis/WEBPAGINA%20TIJDLIJN%20110%20JAAR%20RIVM/

Erasmus MC

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum in Rotterdam, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het ziekenhuis is zowel qua omzet als qua aantal bedden het grootste van de zeven universitair-medische centra van Nederland.

De geschiedenis van het Erasmus MC gaat terug tot het gemeentelijke Coolsingelziekenhuis, dat werd gebouwd in de periode 1839 – 1848 naar een ontwerp van stadsarchitect Willem Nicolaas Rose. Door vertraging tijdens de bouw kon het ziekenhuis pas in 1851 in gebruik worden genomen. Bij het bombardement van 14 mei 1940 werd het ziekenhuis grotendeels verwoest. Alleen de Coolsingelpoort, de voormalige achterpoort van het ziekenhuis, herinnert nu nog op de Lijnbaan aan het ziekenhuis. Na een langdurige periode van tijdelijke voorzieningen kon uiteindelijk in 1961 het nieuwe Dijkzigtziekenhuis in gebruik worden op de locatie waar nu het Erasmus MC is gevestigd. Het Dijkzigtziekenhuis was genoemd naar de villa Dijkzigt, waarin tegenwoordig het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is ondergebracht. De villa was de woning van de familie Van Hoboken op het enorme landgoed genaamd Land van Hoboken, dat in 1924 aan de gemeente was verkocht.

In 1971 fuseerde het Dijkzigtziekenhuis met het Sophia Kinderziekenhuis tot Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR). De Medische Faculteit Rotterdam kreeg bij de opening van de Erasmus Universiteit in 1973 de naam Faculteit Geneeskunde van de Erasmus Universiteit en verhuisde naar het complex van het Dijkzigtziekenhuis. In 1993 verhuisde ook het Sophia Kinderziekenhuis naar deze locatie. In hetzelfde jaar werd ook het oncologisch centrum Daniel den Hoed – genoemd naar Daniël den Hoed grondlegger van de radiotherapie in Nederland en voormalig directeur van het Rotterdams Radiotherapeutisch Instituut – onderdeel van het AZR. De Daniel den Hoedkliniek bleef gevestigd op Rotterdam-Zuid.

Op 1 juni 2002 fuseerden het Dijkzigtziekenhuis, het Sophia Kinderziekenhuis, de Daniel den Hoedkliniek en de “Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen” van de Erasmus Universiteit Rotterdam tot het huidige Erasmus MC.

Tijdens de coronacrisis in Nederland werd Erasmus MC aangewezen als locatie voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) rond de beddencapaciteit van de intensieve zorg tijdens de coronacrisis in Nederland. Met het RIVM vormde het bovendien een van de twee expertiselaboratoria die samen met regionale opschalingslaboratoria coronatests uitvoerden. Erasmus MC doet samen met de Universiteit Utrecht tot slot onderzoek naar antilichamen tegen corona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus MC: https://www.erasmusmc.nl/

LCPS: https://lcps.nu/#/

De roodfrankeringen afbeeldingen van RIVM en Erasmus MC zijn van verzamelaars die lid zijn van: https://www.frankeerstempel.nl/

Met name wil ik Peter Janssen van frankeerstempel.nl bedanken die deze informatie heeft verstrekt.

Triage

Die interpretatie van triage veronderstelt een diagnose, maar meestal wordt deze medische vakterm in een wat minder specifieke betekenis gebruikt: de afweging of iemand al dan niet met spoed gezien moet worden door een arts.

 

 

 

 

 

De oorsprong van het woord triage in zijn medische betekenis ligt evenwel op het slagveld. Het Nederlands nam triage aan het begin van de negentiende eeuw over uit het Frans, waarin triage een afleiding is van het werkwoord trier (graan e.d. schiften, en meer in het algemeen: selecteren). De precieze herkomst van dit Franse werkwoord is onduidelijk, al wordt soms aangenomen dat er een relatie is met het Latijnse telwoord tri (drie).

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectie op nut, niet op rang
Die mogelijke Latijnse connectie speelde wellicht een rol, toen de Franse legerarts Dominique Jean Larrey tijdens de Napoleontische veldtochten het woord triage ging gebruiken in de betekenis van schifting of selectie van gewonde militairen op het slagveld.

Dominique Jean Larrey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In oorlogstijd was het voordien gebruikelijk om vrijwel alleen gewonde militairen met een hoge rang medisch te behandelen, maar in het postrevolutionaire Frankrijk vond Larrey een meer egalitaire benadering op zijn plaats. In zijn visie moesten gewonde militairen – ongeacht hun rang – in drie categorieën worden verdeeld: gewonden die op het slagveld behandeld konden worden, gewonden die naar het hospitaal moesten en gewonden voor wie de behandeling geen zin meer had. Die triage vond overigens vaak plaats door brancardiers, dus vóór het transport naar het hospitaal.

Bron: Taalbank (Ton den Boon)

Meer info

Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/

RIVM: https://www.rivm.nl/

Worldometers Corona: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Corona woordenboek: https://www.taalbank.nl/2020/03/14/coronawoordenboek/

FAQ NRC Corona:

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/02/wat-we-tot-nu-toe-weten-over-het-coronavirus-a3989006

Meer Corona blogs vindt u op:  https://www.postzegelblog.nl/tag/coronavirus/

 

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch China Volksrepubliek China vóór 1949 Duitsland Frankrijk Indonesië Nederland Verenigde Naties Zwitserland Eerste Wereldoorlog NapoleonNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (14 stemmen, gemiddeld: 4,93 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (1)

  • René Hillesum op 18 april 2020 om 11:22

    Een kleine aanvulling. De Zwitserse coronazegel werd gedrukt bij Koninklijke Joh. Enschedé in Haarlem.
    Niet alleen het ontwerp ging snel, ook in Haarlem werd het beste beentje voorgezet.
    In minder dan een week tijd werden de velletjes gedrukt èn uitgeleverd.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)