Op weg naar nieuwe werelden: Raket naar de maan en Mannen op de maan - Postzegelblog

Op weg naar nieuwe werelden: Raket naar de maan en Mannen op de maan

2

Wie was het eerst op de maan en wanneer? We hebben allemaal 20 juli 1969 in ons hoofd, maar er was iemand eerder op de maan geweest. Kuifje en zijn vrienden bezochten de maan 16 jaar eerder dan Neil Armstrong. Het verslag ervan werd beschreven in de twee albums Raket maar de maan (1953) en Mannen op de maan (1954). In de loop van de jaren zijn er veel Kuifje zegels verschenen en is Kuifje ook een interessant verzamelgebied. Zeer hoge prijzen zijn het resultaat van de veilingen van Kuifje items. We gaan naar de maan met onze reporter ‘Kuifje’.

The making of

Toen ‘Raket maar de maan’ omstreeks 1950 in afleveringen verscheen in het blad Tintin,  had het verhaal nog niet de huidige titel. Het verscheen onder de naam ‘On a marché sur la lune’, die later alleen aan het tweede deel is gegeven. Er was ook geen einde, het verhaal liep naadloos over in wat later ‘Mannen op de maan’ werd. Later, toen ‘Raket naar de maan’ als op zichzelf staand album uitkwam, is het einde ervan enigszins aangepast, net als het begin van ‘Mannen op de maan’, onder meer om aan het standaardformaat van 62 pagina’s te voldoen. Hergé voegde een aantal plaatjes toe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit verhaal zou aanvankelijk het eerste worden waar Hergé niet zelf het scenario voor schreef. In plaats daarvan had Bernard Heuvelmans, een van de adviseurs van Hergé voor het verhaal over een reis naar de maan, een scenario geschreven dat in de USA begon. Hergé had hiervan al enige pagina’s getekend, waarna hij toch de voorkeur aan zijn eigen verhaal gaf.

Raket naar de maan

Raket naar de maan (Franse titel: Objectif Lune, letterlijk ‘Bestemming maan’) is het zestiende stripalbum in de reeks ‘De avonturen van Kuifje’ van de Belgische tekenaar Hergé (1907-1983). Het is het eerste deel van een tweeluik, het vervolg heet Mannen op de maan.

 

 

 

 

 

 

 

Kuifje en kapitein Haddock worden op het kasteel in Molensloot door professor Zonnebloem opgeroepen om naar de stad Sbrodj in Syldavië te reizen. Geëscorteerd door de Syldavische politie (de ZEPO) treffen ze daar een ruimtevaartcentrum aan, dat onder leiding staat van meneer Baxter.  (Welkom op Molensloot, bij Kapitein Haddock! Kasteel Cheverny was Hergés inspiratie voor de tekeningen van kasteel Molensloot dat in meerdere avonturen van Kuifje te zien is. Het kasteel wijdt een permanente expositie aan de beroemdste strip-detective.)

 

 

 

 

 

 

Zonnebloem werkt hier ook en hij heeft met behulp van atoomenergie een raket ontwikkeld om naar de maan te reizen. Kuifje en Haddock worden ontvangen door Zonnebloem en diens naaste medewerker, de ruimte-ingenieur Frank Wolff. Zonnebloem laat vol enthousiasme al zijn ontwerpen zien. Hij onthult zijn plan om zelf naar de maan te reizen, en wel samen met kapitein Haddock en Kuifje, die hiermee instemmen en op de basis blijven.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Dan gebeuren er enkele vreemde dingen. Er verschijnt op een nacht een onbekend vliegtuig boven de verboden zone van de basis, waaruit enkele parachutisten worden afgeworpen. Een van hen valt te pletter, hij blijkt in het bezit te zijn van spionage-apparatuur. Ook belandt er een handgranaat in de kamer van Zonnebloem. De detectives Jansen en Janssen, die door de Belgische regering naar de basis waren gestuurd om een oogje in het zeil te houden, worden de volgende morgen als verdachten gearresteerd, maar Kuifje weet meneer Baxter te overtuigen van hun onschuld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuifje besluit met Bobbie een paar dagen een wandeling te maken door het gebergte om over het gebeurde rustig na te denken. Hij concludeert dat het goed mogelijk is dat er een mol op de basis aanwezig is die de gegevens heeft doorgespeeld. Bij de basis ontdekt Kuifje een ventilatiegat dat mogelijk als doorgeefluik dient. Even later ziet hij hier een onbekende persoon – vermoedelijk een van de overige twee parachutisten – die iets door het ventilatiegat duwt. Kuifje wordt vervolgens ontdekt en neergeschoten. Haddock, die op instructie van Kuifje aan de andere kant van het gat stond, wordt door een onbekende bewusteloos geslagen. Wanneer de twee detectives even later arriveren, treffen ze in de hal van de basis de bewusteloze Haddock en Wolff die ook in de buurt was aan. Al met al is nu wel duidelijk dat de basis wordt bespioneerd.

In Klow (de hoofdstad van Syldavië) wordt een onbekende man die Kuifje en de kapitein op hun reis naar Sbrodj een tijdlang schaduwde via codeberichten inmiddels precies op de hoogte gehouden van wat er allemaal op de basis gebeurt.

Twee boekenleggers van PTT bij uitgave velletje van 1999.

Kuifje verblijft enkele dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Zonnebloem voltooit zijn miniatuurraket, de voorloper van de echte raket waarmee straks naar de maan zal worden gereisd. De miniatuurraket bereikt de maan en maakt foto’s van de nog onbekende achterkant. Dan wordt de raket ineens onderschept. Zonnebloem rest niets anders dan met een bloedend hart de raket te vernietigen; hij had deze mogelijkheid ingebouwd op advies van Kuifje, voor het geval er iets mis zou gaan.

Kuifje blik (Delacre, koeken).

De professor zet zich over de tegenslag heen en gaat aan de slag om de nieuwe raket voor een bemande vlucht te voltooien. Wanneer Zonnebloem aan Kuifje en Haddock later een rondleiding door de raket geeft, lijdt hij door een valpartij tijdelijk aan geheugenverlies en dreigt de geplande reis even te mislukken. Haddock helpt hem uiteindelijk weer aan zijn geheugen.

Uiteindelijk verloopt de start zonder problemen en de raket zet koers naar de maan. Aan boord zijn Kuifje en Bobbie, en verder Haddock, Zonnebloem en Wolff.

Dit zijn nepzegels van Moldova.

Mannen op de maan 

Viewmaster Mannen op de maan in vier talen.

Mannen op de maan (Franse titel: On a marché sur la Lune) is het zeventiende verhaal uit de reeks Kuifje-strips van de Belgische scenarist en striptekenaar Hergé (1907-1983). Het vormt één lang verhaal samen met het vorige album, Raket naar de maan. In 1982 verscheen een nieuwe Nederlandse vertaling.

  

 

 

 

 

 

 

Vanaf de ruimtevaartbasis in Sbrodj (Syldavië) is de atoomraket van professor Zonnebloem vertrokken op weg naar de maan. Even later blijkt dat naast de vier vaste bemanningsleden – Kuifje (samen met Bobbie), kapitein Haddock, professor Zonnebloem en diens assistent Frank Wolff, ook de detectives Jansen en Janssen aanwezig zijn.

Hun bedoeling was om de raket te bewaken tot de lancering, maar vergisten zich in het vertrekuur. Hierdoor rijst de serieuze vraag of er voldoende zuurstof voor alle aanwezigen zal zijn om de reis te voltooien, de reserves waren immers berekend op slechts vier astronauten. Het geplande verblijf op de maan zal hoe dan ook moeten worden ingekort. Kapitein Haddock, die stiekem een aantal flessen whisky aan boord van de raket heeft meegesmokkeld, bedrinkt zich. 

In zijn beschonken toestand besluit hij om uit de raket te stappen, omdat hij terug wil naar kasteel Molensloot. Kuifje redt op het nippertje Haddocks leven. De detectives krijgen in de raket inmiddels opnieuw last van de ziekte die ze in het vorige avontuur hebben opgelopen, waardoor ze een plotselinge zeer sterke baardgroei krijgen.

Kuifje blikken (Delacre, koeken).

Bij aankomst op de maan zet Kuifje de eerste voet op de maanbodem. Even later begint hij samen met de rest aan een aantal onderzoeksexpedities in een maanwagen. Tijdens de expedities komen ze een paar keer in levensgevaar, maar alles loopt goed af.

Kolonel Jorgen, een Bordurisch geheim agent waar Kuifje eerder mee te maken heeft gehad blijkt zich als verstekeling te hebben verscholen in de raket. Hij heeft als opdracht de raket te kapen en de aanwezige high-tech te stelen. Jorgen wordt bevrijd door Wolff en slaat Kuifje neer. Jorgen wil nu met de raket terugkeren naar de aarde met alleen hemzelf, Wolff en Kuifje aan boord. De anderen, die op dat moment met de maanwagen weg zijn, wil hij achterlaten, zodat ze tot een gruwelijke dood zijn veroordeeld. Wolff protesteert eerst tegen dit plan, maar zwicht alsnog wanneer Jorgen hem herinnert aan het dreigende zuurstoftekort, aangezien de zuurstofvoorraad in de raket was berekend op slechts vier personen.

Kuifje slaagt erin om het vertrek van de raket op het allerlaatste moment tegen te houden. De raket is door het terugvallen beschadigd en moet hersteld worden. Wolff werd gechanteerd met zijn eerdere gokverslaving door degenen die de Syldavische raket wilden hebben en erachter waren gekomen dat Wolff als assistent van Zonnebloem in dienst was. Wolff is ook degene die eerder vertrouwelijke gegevens van Zonnebloem aan de vijand had doorgespeeld, waardoor de eerste versie van Zonnebloems raket werd gekaapt, en hij was ook degene door wie Haddock op de basis werd neergeslagen. Jorgen en Wolff worden in de boeien geslagen.

Nederland 1999: ECUbrief nr 39 Mannen op de maan.

Nadat de raket is hersteld en de reis terug naar de aarde alsnog is begonnen, weten Jorgen en Wolff zich uit hun gevangenschap te bevrijden. Jorgen wil nu de rest van de bemanning alsnog doden om zuurstof te sparen, maar Wolff is hierop tegen en probeert hem tegen te houden. Jorgen wordt vervolgens in een handgemeen met Wolff per ongeluk zelf doodgeschoten. Kuifje besluit om Wolff weer volledig te vertrouwen en zegt dat Wolff zijn plaats tussen de anderen weer mag innemen. Wolff besluit hierna uit wroeging over alles om uit de raket te stappen, zodat de anderen voldoende zuurstof overhouden om de reis terug naar de aarde te overleven.

Als de overgebleven bemanningsleden, Kuifje, Haddock, Zonnebloem en de twee detectives, de aarde naderen, blijkt de meeste zuurstof nu echt opgebruikt. Gaandeweg verliest iedereen het bewustzijn. Kuifje slaagt er met zijn laatste krachten in om de raket via een knop tijdig op automatische piloot te laten draaien, zodat het gevaarte veilig op de basis in Syldavië landt. Het medisch team ter plaatse slaagt erin om alle maanreizigers te reanimeren.

Dit zijn nepzegels van Moldova.

 

De raket is weer veilig geland tussen de andere attracties van België .

Conclusie

Het bewijs is geleverd. Kuifje en zijn vrienden waren als eerste mensen geland op de maan. De voorbereidingen van Hergé voor beide albums zijn te vinden in onderstaand stripboek met achtergrondinformatie uit 1985. Op de kaft van deze bijzondere uitgave van Kuifje ‘Mensen op de maan, van fictie tot werkelijkheid‘ is de tekening afgebeeld die Hergé schonk in 1969 aan Neil Armstrong bij zijn terugkeer op aarde.

 

Bijzondere uitgaven in 2019

Herdruk van het blad Tintin (1950 – 1953), alleen in het Frans (160 pagina’s).

https://fr.tintin.com/news/index/rub/0/id/5406/0/les-premiers-pas-de-tintin-sur-la-lune#

 

Kuifje bureaukalender 2019.

 

De twee albums in een band, geen extra informatie.

Bronnen

Wikipedia.

Bijna alle genoemde en getoonde objecten (boeken, zegels, blikken etc.) zijn in mijn bezit.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
België Frankrijk Nederland Burchten,Kastelen en Paleizen Kuifje Paleizen StripverhalenNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (15 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Reacties (2) Schrijf een reactie

  • Pieter op 30 juli 2019 om 15:47

    de auteur geeft aan dat PTTPost 3 boekenleggers heeft uitgegeven bij de uitgifte van de Kuifje zegels, maar de getoonde gele boekenleggers is er maar één, afgebeeld zijn de voor en de achterzijde!

  • Randy Koo op 31 juli 2019 om 10:51

    @Pieter: Dank voor correctie. Er zijn twee boekenleggers uitgegeven door de PTT.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)