Mooi Nederland 2019 - Waddeneilanden: Vlieland - Postzegelblog

Mooi Nederland 2019 – Waddeneilanden: Vlieland

1

Van het 1100 inwoners tellende Waddeneiland Vlieland (als los plakje Nederland) woont het merendeel van de bewoners in het enige dorp Oost-Vlieland van het eiland. Vlieland is nu vooral een populaire bestemming voor toeristen. Ontwerpbureau Birza Design (Carla & Ingmar Birza) uit Deventer heeft ook het tweede MooiNL-postzegelvel 2019 ontworpen. Mooi Nederland 2019 – Waddeneilanden: Vlieland heeft een oplage van 46.000 postzegelvellen.

De postzegel

Postzegel Mooi Nederland 2019 - Waddeneilanden Vlieland

Op de lichtgroen gekleurde postzegel staat in het centrum een zwarte ‘1’ als waardeaanduiding in beeld. Deze frankeerwaarde-aanduiding domineert door de kleurtegenstelling de gebouwen op de achtergrond. Voor de voet van de ‘1’ is een blanco eilandkaart van Vlieland met een geelgroene contourlijn geplaatst. Daaromheen zijn typische eiland-afbeeldingen geplaatst:

 • De 17 meter hoge vuurtoren staat op het hoogste duin van ons land. De toren staat 54 meter boven de zeespiegel op het Vuurboetsduin.
 • Een replica van een walviskaak als grafmonument. Het was vroeger de gewoonte de van de walvisvaart overgebleven kaken als grafsteen te gebruiken. Ze waren goedkoper. Vanaf de 17e eeuw was het eiland door de gunstige ligging een belangrijke schakel o.a. in de walvisvaart en Hanzehandel.
 • Het reddingshuisje op de Vliehors. Hier werden vroeger gestrande schipbreukelingen opgevangen.
 • Een huis met blauwe houten topgevel aan de Dorpsstraat.

Mooi Nederland 2019 – Waddeneilanden: Vlieland – Uitgiftedatum 25-02-2019

Mooi Nederland 2019 - Waddeneilanden: Vlieland

De velrand van het postzegelvel

Onder de vijf postzegels is een grote eilandkaart aangebracht, waarin als beeldvulling een panoramafoto van de Waddenzee-kustlijn terecht is gekomen. Het ontwerpersduo heeft de lage waterstand tijdens eb als bijzonder aansprekende en levendige afbeelding van de Waddenzee gekozen. Dan vallen op veel plaatsen zandplaten droog in de ondiepe zee met daarin geulen, die het overtollige water afvoeren totdat het opkomende vloedwater het weer beëindigt.

Werelderfgoed

De Waddenzee staat op de werelderfgoedlijst van de Unesco. De constante bedreiging daarvan [vuilafvoer, smeerpijpen, aardgas-proefboringen] wordt treffend verbeeld door ontwerper F. Landsman op de Waddengebied-postzegels 1982 (nvph 1268/69). Een menselijke schaduwgedaante richt zich naar een ruimte waarheen ook de vogels vliegen.

Op de 50 cent postzegel staat de al maar schaarser wordende broedvogel de grote stern. De stervende eidereend maakt de invloed van de mens met zijn activiteiten dreigend voel- en zichtbaar. Op de 70 cent postzegel is een vlucht brandganzen afgebeeld, die het waddengebied als trek-, foerageer- en overwinteringsgebied symboliseren. De vernietigende invloed van de elektriciteitscentrale aan de Eems in Delfzijl wordt door een donkere lucht verbeeld.
Landsman: “In de mens, die een schaduw werpt, zal zich hopelijk iets oprichten, wat daadwerkelijk zal leiden tot een minder egoïstisch en zo mogelijk harmonieuzer relatie met de hem omringende natuur. Het is een ijdele hoop dat postzegels iets bij kunnen dragen binnen dat proces, maar ik heb het een uitdaging gevonden om beide postzegels te maken.”

Acht cirkels

Rondom de eilandvorm staan acht cirkels (gevuld met markante fotografische objecten van het eiland) met geelgroene contourlijn:

 1. Vliehors is een onmetelijke zandvlakte van ruim twintig vierkante kilometer grootte, die ook wel de sahara van het Noorden wordt genoemd. Deze vlakte wordt meermalen overspoeld met name in de winter. De Vliehors Expres maakt tochten over de Vliehors. Als de truck voorbij is gereden staan er gedichten in het zand. De speciale banden worden elk jaar de letters van een nieuw, vier meter lang gedicht met 55 letters uitgesneden. De inhoud van de gedichten die door de jaren zijn gebruikt, gaan over zand, water en het Wad.
 2. In Het Armhuis aan het Kerkplein, waar ooit oud zeelieden en drenkelingen een onderkomen vonden, is nu een galerie en een restaurant gevestigd.
 3. De Nicolaaskerk is in 1605 gebouwd en in 1647 door verbouwing een kruiskerk geworden.
 4. Jan Siebenglop: een glop is een smalle steeg, doodlopende steeg, die haaks op de hoofdader van het dorp, de Dorpsstraat staan.
  Aan de zuidzijde van het dorp komen die gloppen allemaal uit bij de Waddenzeedijk, die met een trap beklommen kunnen worden. Het is een van de oudste woorden van de Nederlandse taal. Vlieland is met zeventien gloppen de gloprijkste gemeente van Nederland.
 5. Lamsoor (Limonium vulgare) ontkiemt op open natte, brakke kleiachtige plekken langs de kust aan de voet van zeedijken, die bij springvloed en opstuwende winden deels onder water komt te staan.
 6. West-Vlieland of Westeynde is een verdronken plaats. Het dorp lag tot 1736 op het westelijke uiteinde van Vlieland en was het hoofddorp van het eiland. Nu is Oost-Vlieland nog de enige kern van het eiland.

 

Centraal stellen van het noorden

In deze laatste MooiNL-emissie staat het noorden van ons land met de Waddeneilanden centraal, terwijl bij alle voorgaande MooiNL-emissies een spreiding van de onderwerpen over het gehele land werd nagestreefd. De naar boven wijzende pijl (combinatie jaartal en sorteerhaak) accentueert het centraal stellen van het noorden door deze emissie.
De windroos (linksonder op het vel) wijst het noorden aan en geeft daarmee ook aan hoe het eiland eigenlijk op de kaart staat. Het eiland is gekanteld op de postzegel geplaatst, waardoor Vlieland op de postzegel past.

Iconen

Onderstaande drie iconen verbeelden de toeristische activiteiten waar het eiland om bekend staat:

 • Grijze contour van een peddelsurfer [tussen de 3e en 4e MooiNL-postzegel].
 • Witte contour van een wandelaar [tussen de 3e en 4e postzegel in centrum foto].
 • Witte cour van een fietser [meest zuidelijke punt van het eiland].

Meer Vlieland- & Waddenzee-info op postzegelblog.

 

1. MooiNL-Vlieland 2006: Liever Vlieland, 7 mei 2006
In tegenstelling tot alle voorgaande MooiNL-emissies heeft het Waddeneiland Vlieland voor de tweede keer een plaatsje in deze emissie toebedeeld gekregen. Afgezien van de MooiNL-emissienaam krijgt één afbeelding op beide vellen de nadruk. Een zeehond in 2006 (met veel deelafbeeldingen, ontwerp Ping-Pong Design) en in 2019 de eilandvorm Vlieland.
Het artikel ‘Mooi NL- Vlieland 2006’ schenkt aan de meer dan vijftig deelafbeeldingen informatieve aandacht.

2. Waddenzee mét het verbindende ‘postzegel-beeld-verhaal’ ervan, 19 juli 2009.

3. Ogenopenende én smaakmakende Waddenzee-postzegel, 15 december 2009.

4. Waddenvereniging-postzegel voor Hidde Kersen en Piet Paulusma, 15 januari 2010: biedt weerstand tegen druk van klimaatsverandering en zeespiegelstijging.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Nederland Nederland UNESCONieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (2 stemmen, gemiddeld: 3,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (1)

 • bate hylkema op 24 februari 2019 om 19:25

  Op de walviskaak staat te lezen: “HIER LEYT BEGRAAVEN ANTIEN REYNDER. IS IN DEN HEERE GERUST IN DEN JAAREN 1758 R A R”

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)