(Eigen)aardigheden van westerse filosofen (1) - Postzegelblog

(Eigen)aardigheden van westerse filosofen (1)

1

Wat is filosofie en wat moet je ermee? De Duitse filosoof Schopenhauer had hiervoor de volgende definitie. Om te filosoferen zijn dit de twee eerste vereisten: ‘Allereerst, dat men de moed heeft geen enkele vraag vóór zich te houden, en ten tweede, dat men alles wat vanzelf spreekt goed tot zijn bewustzijn laat doordringen om het zodoende als problematisch te gaan zien.’

In gewoon Nederlands: ‘Neem niet alles voor zoete koek aan en kijk eens verder dan je neus lang is.’ Filosofie is een wetenschap en elke wetenschap heeft zo zijn eigen, voor leken onbegrijpelijke vakjargon. Ieder mens kan filosoferen zonder gebruik te moeten maken van ingewikkeld taalgebruik. Slechts één vreemd woord is onlosmakelijk met de filosofie verbonden, nl. ‘metafysica’. Dit woord behelst alles wat wij met onze zintuigelijke waarneming niet kunnen kennen: God, de kosmos, het hiernamaals enz. Het zijn in feite vage begrippen waar we in onze gedachten toch vaak mee bezig zijn en waar we uiteraard genoeg vragen over hebben.
De bakermat van de westerse filosofie ligt in Griekenland. Voordat er melding wordt gemaakt van de eerste drie ‘natuurfilosofen’ leefden de Grieken in een wereld vol mythen en talloze goden.

Thales van Milete (625-545 v. Chr.)

Thales was een uiterst intelligent en niet minder excentriek persoon. Volgens hem heeft het ‘geheel der zichtbare dingen zijn oorsprong in water’. Deze stelling komt misschien simpel en naïef over, maar het markeert wel het begin van een nieuwe manier van denken, van een heel andere wijze om naar de oorsprong te zoeken. Tegenwoordig weten we dat het menselijk lichaam voor het grootste gedeelte uit water bestaat. Wanneer we een vrucht, een stuk hout en zelfs een rotsblok uit zouden persen dan komt er vocht uit.

Hij voorspelde een zonsverduistering die volgens sterrenkundigen inderdaad plaatsvond in 585 v. Chr. (Filosofie en natuurwetenschap waren aanvankelijk niet gescheiden).
Het is bekend dat hij in een diepe put viel terwijl hij het firmament stond te bestuderen.

‘Alle dingen zijn vol van Goden’ (is animisme – het toekennen van een ziel aan dingen).

Heraclitus van Ephesus (535-480 v. Chr.)

‘Niets is ooit, maar alles wordt.’

Volgens Heraclitus is het eerste principe der dingen ‘het onophoudelijk in een inwendige strijd verwikkelde vuur’. De beweeglijke aard van het vuur symboliseerde in zijn ogen de onophoudelijke beweeglijkheid der dingen, die voortdurend in elkaars tegendeel overgaan. Heraclitus heeft hiermede invloed gehad op de latere filosoof Nietzsche (1844-1900).

‘panta rhei – alles stroomt’

‘Men kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen, want het is steeds weer vers water dat u tegemoet stroomt.’

Griekse filosofen. De man die zijn hoofd ondersteunt is Heraclitus. Detail uit ‘De School van Athene’ van Rafaël (1483-1520). Fresco – Rome – Vaticaanse Musea

 

Democritus (ca. 430 v. Chr.)

Volgens Democritus is de fundamentele eenheid van de werkelijkheid het atoom, dat zelf ondeelbaar is. Hij ontkende ‘het lot’, God en de ziel. De Griekse mythen overboord! Zegel 1961.

Een tijdgenoot van Democritus was de ‘eerste arts’: Hippocrates van Kos. Hij vatte het bewustzijn van zijn tijd samen toe hij zei dat ‘mensen een ziekte iets goddelijks noemen, omdat ze haar niet begrijpen. Maar wanneer ze alles wat ze niet begrijpen goddelijk zouden noemen, dan was er oneindig veel goddelijks’.

Onderstaande zegel (1961) laat zien het National Centre of Scientific Research ‘Demokritos’ dat zich bevindt in Aghia Paraskevi bij Athene. Het huisvest de enige nucleaire reactor in Griekenland. Men houdt zich hier o.a. bezig met nucleair onderzoek en technologie voor vreedzame doeleinden.

 

 

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Griekenland ReligieNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (6 stemmen, gemiddeld: 5,00 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Yvonne Kruse is 25 jaar geleden, toen ze haar man ging assisteren op de ZHPV beurzen in Leidschendam, Zoetermeer en Den Haag verslaafd geworden aan het verzamelen van postzegels.

Reacties (1)

  • Randy Koo op 11 januari 2019 om 18:48

    Mooi verhaal met gebruik van zegels en afstempelingen van verschillende landen. Ben benieuwd naar de volgende delen.

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)