Mooi Nederland 2019 - Waddeneilanden: Texel, maxi in mini & mini in maxi - Postzegelblog

Mooi Nederland 2019 – Waddeneilanden: Texel, maxi in mini & mini in maxi

0

Mooi Nederland 2019 - Waddeneilanden: TexelVanaf 2005 is de emissie Mooi Nederland uitgegeven, per jaar bestaande uit vijf verschillende postzegelvelletjes met vijf dezelfde afbeeldingen per vel. De emissie geeft steeds aandacht aan de lokale geschiedenis, culturele rijkdom en landschappelijke rijkdom. Het postbedrijf toont met deze postzegels haar verbondenheid met de Nederlandse samenleving. Er is steeds een streven bij de uitgave van deze postzegelreeks geweest de onderwerpen evenwichtig over ons land te spreiden.

Mooi Nederland 2019 – Waddeneilanden

Dit jaar staat het noorden (als definitieve afsluiter van de MooiNL-reeks *]) met de vijf Waddeneilanden centraal:

 • Texel [2/1]
 • Vlieland [25/2]
 • Terschelling [25/3]
 • Ameland [23/4] en
 • Schiermonnikoog [20/5]

Niet voor niets wijst de sorteerhaak in combinatie met het jaartal als pijl naar boven en daarmee naar het noorden als de postzegel een kwartslag wordt gedraaid.

Mooi Nederland 2019 – Waddeneilanden: Texel – uitgiftedatum 2 januari 2019

Mooi Nederland 2019 - Waddeneilanden: Texel

Waddeneiland Texel

Het ontwerpersechtpaar Carla en Ingmar Birza zwierven in de meer dan zomerse zomer 2018 voor de emissie MooiNL-Waddeneilanden rond op de vijf eilanden om de sfeer gevoelsmatig te proeven en verstandelijk inspiratie op te doen. Hieruit is voor ieder eiland een doorleefde fotografische postzegelimpressie ontstaan.
Het opvallende van deze eerste MooiNL-emissie 2019 is dat op het postzegelvel het huidig toerisme op Texel (de kurk waar het eiland figuurlijk op drijft) middels kleine silhouet afbeeldingen van een windsurfer, parachutespringer en fietser wordt verbeeld, terwijl de vijf historische hoogtepunten van het eiland relatief groot op de postzegel zijn afgebeeld.

Het Texelse landschap wijkt af van dat van de andere Waddeneilanden, die voornamelijk uit zand- en duingebied bestaan. In de ijstijd bleef er een dikke keileemlaag achter, waardoor de bodem vruchtbaarder is en een gevarieerder landschap tot stand kwam. In de loop van de tijd hebben visserij en landbouw plaatsgemaakt voor het toerisme als belangrijkste bedrijfstak. In landschappelijk opzicht is Texel een gevarieerd ‘mini-Nederland’ met polders, heuvel, bollenvelden, weilanden, bossen, beeklandschappen, boerendorpen en havens.

*]
Achter de schermen werkt PostNL op dit moment druk aan een opvolger van de MooiNL-emissies onder de werktitel ‘Typisch Nederland’. Ook bij deze nieuwe serie staat het plaatselijke en heemkundige aspect van ons land visueel centraal.

Texel-postzegel: maxi in mini

Mooi Nederland 2019 - Waddeneilanden: Texel

Achter de blanco kaart (met oranje contour) van het grootste Waddeneiland is een licht oranje kleur aangebracht, die naar een zonsondergang verwijst. Te midden van dit sfeerbeeld krijgt een vijftal typisch Texelse hoogtepunten via het kijkdoos-effect gestalte op de postzegel:

 1. Texel
 2. Texelaars
 3. IJzeren Kaap
 4. Schaapskooien of boeten
 5. Texelse vuurtoren Eierland.

 

De zwarte ‘1’ staat als forse tegenhanger van de vuurtoren centraal in het postzegelbeeld.

Zie voor nadere informatie mijn beschrijving in het deelhoofdstuk ‘Extra uitgelicht: Mooi Nederland 2019 – Waddeneilanden: Texel’ in het artikel ‘Postzegeluitgifteproramma 2019 & MooiNL 2019 Texel‘ van 4 november 2018.

Als de linksonder op het vel geplaatste windroos pal naar boven wijst, is het eiland geografisch in de juiste diagonale stand geplaatst. Reden? De eilandkaart is gekanteld om Texel passend op het postzegelvel te krijgen.

Texel-velrand: mini in maxi

 1. Het wapen van Texel: twee tegenover elkaar staande leeuwen staan op de arm van een omgekeerd anker.
 2. De slufter, waar de zee het kwelderlandschap binnenloopt.
 3. Blauwborst (Luscinia svecica).
 4. Hervormde kerk van Den Hoorn: tegen het kerkgebouw (1425) werd in 1450 de witte toren geplaatst.


 5. Watervoorraad in ‘wezenputten’. Door het hoge ijzergehalte was het water lang houdbaar en daarmee geschikt als drinkwater voor de scheepvaart in de 17e eeuw. De inkomsten van de waterverkoop gingen naar het weeshuis in Den Burg.
 6. Poldermolen ‘Het Noorden’ (1878) staat in de polder ‘Het Noorden’ ten noorden van Oosterend.
 7. De 15 meter Hoge Berg is het hoogste punt van het eiland. Bijna allee percelen van het unieke landschap zijn omgeven door afscheidingen van plaggen (tuinwallen). Het landschap van Texel komt niet overeen met dat van de andere Waddeneilanden, dat voornamelijk uit zand en duingebied bestaat. Na de ijstijd bleef een dikke en vruchtbare keileemlaag achter op Texel, waardoor een gevarieerder landschap tot stand kwam. Landbouw, maar ook visserij, heeft plaatsgemaakt voor het toerisme, de kurk waar het eiland op drijft.
 8. Aan de Zeemanskerk (1650, uitgebreid in 1740) van Oudeschild schonk Cornelis Tromp een kroon. Admiraal De Ruyter wilde niet achterblijven, schonk nog een grotere kroon aan de kerk.


Toeristische activiteiten, waar Texel om bekend is, staan middels drie kleine iconen van een windsurfer, parachutespringer en fietser als symbolen in en om de grote kaart van het eiland.
Rechtsonder wappert de vlag van Texel met twee horizontale banen van gelijke breedte. De bovenste is groen, de onderste zwart.
Op de blanco achtergrond staan info-teksten en windroos in combinatie met het PostNL-logo, streepjescode en de vermelding Ontwerp Birza Design.

Niet voor niets wijst de sorteerhaak in combinatie met het jaartal als pijl naar boven en daarmee naar het noorden als de postzegel een kwartslag wordt gedraaid.

Ontwerpbureau Birza Design van Ingmar & Carla Birza

Het ontwerpersechtpaar Birza heeft al heel wat opdrachten van PostNL ontvangen en uitgevoerd o.a. als prestigeboekjes, enveloppen, stempels en beursvelletjes. Het bureau is ook verantwoordelijk voor talrijke postzegelontwerpen o.a. het Nederlandse Wad 2003, Dag van de Postzegel 2012, Europazegels 2013, Europazegels 2013 (postauto’s) en WK-voetbal 2014.
Met genoegen heb ik het persbericht van de nieuwste postzegelemissie MooiNL-Texel van hen doorgenomen, waarin karakteristieken uit het heden en verleden van het grootste Waddeneiland op gevarieerde manier middels foto’s (op postzegel via het kijkdoos-effect & in eiland- en cirkelvulling), (silhouet)tekeningen en infoteksten aan de orde komen. Het artistiek begaafde ontwerpersbureau kent het kunstzinnig klappen van de zweep terdege. De destijds ontvangen tips van Julius Vermeulen heeft het ontwerpersduo Ingmar & Carla optimaal in hun omvangrijk ‘kennen-en-kunnen’ weten te integreren.

Gratis online postzegelcatalogus

Kijk in onze catalogus voor meer postzegels
Thematisch Nederland NederlandNieuwsgierig naar de nieuwste postzegel- en postzegelproducten?

Kijk dan bij Collect Club.

Beoordeel met 1 sterBeoordeel met 2 sterrenBeoordeel met 3 sterrenBeoordeel met 4 sterrenBeoordeel met 5 sterren (7 stemmen, gemiddeld: 3,86 uit 5)
Laden...
PrintSchrijf een reactie

Bate Hylkema schrijft vanaf 1980 artikelen over filatelie en woont in het Friese Beetsterzwaag.

Reacties (0)

Schrijf een reactie

(registratie is niet nodig)